Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"В*" намери 24035 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
316543 ВЙНС
ЕИК:
-99-с Сунгурларе
Община Сунгурларе
Землище:
Пчелин (Бс)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 269.0
Надвишение: 11.00
455359 ВНН
ЕИК:
-317-у Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Босилковци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 302.0
Надвишение:
466282 ВНН
ЕИК:
-61-ж Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Дряновец (Рс)
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 411.0
Надвишение:
467367 ВНН
ЕИК:
-60-г Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Бистренци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 20.0
Надвишение: 9.12
467753 ВНН
ЕИК:
-32-ц Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Бяла (Рс)
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 412.0
Надвишение: 100.02
469450 ВНН
ЕИК:
-326-ч Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Пет кладенци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 31.0
Надвишение: 2.80
469702 ВНН
ЕИК:
-326-я Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Пет кладенци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 18.44
473007 ВНН
ЕИК:
-64-п Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Дряновец (Рс)
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 182.0
Надвишение:
482647 ВНН
ЕИК:
-14-б Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Босилковци
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 60.0
Надвишение:
482995 ВНН
ЕИК:
-14-б Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Босилковци
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 60.0
Надвишение: 1.88
526901 ВНН
ЕИК:
-61-е Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Дряновец (Рс)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 491.0
Надвишение:
529711 ВНН
ЕИК:
-74-т Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Лом Черковна
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 248.0
Надвишение: 52.20
531718 ВНН
ЕИК:
-78-ф Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Лом Черковна
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 213.0
Надвишение: 34.90
533858 ВНН
ЕИК:
-61-е Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Дряновец (Рс)
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 151.9
Надвишение: 20.60
542680 ВНН
ЕИК:
-311-с Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Пет кладенци
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 91.0
Надвишение:
543780 ВНН
ЕИК:
-311-в Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Бяла (Рс)
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 49.0
Надвишение:
543782 ВНН
ЕИК:
-326-з1 Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Пет кладенци
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 42.0
Надвишение:
546180 ВНН
ЕИК:
-14-е Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Босилковци
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 214.0
Надвишение:
577934 ВНН
ЕИК:
-182-и Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Ботров
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 41.0
Надвишение:
577935 ВНН
ЕИК:
-178-а1 Бяла (Рс)
Община Бяла
Землище:
Ботров
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 116.0
Надвишение:
280655 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-202-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Казачево
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 392.0
Надвишение:
287564 ВЕСТЕООД
ЕИК:
LH-27-г Панагюрище
ДГС Панагюрище
Землище:
Поибрене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 206.0
Надвишение: 37.35
300959 ВИВ
ЕИК: 124707797
HC-35-в Земен
ДГС Земен
Землище:
Дивля
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 561.0
Надвишение:
316798 ВАНДИНОЕООД
ЕИК:
-183-а Средец
Община Средец
Землище:
Драчево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 173.0
Надвишение: 109.70
319171 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-459-м Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 5.84
319172 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-239-т Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Горан
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение:
319173 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-239-а1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Горан
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
326016 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-403-а1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
326020 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-410-н Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
326024 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-403-о1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение:
326029 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-з Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 105.0
Надвишение:
326030 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение:
326031 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-з Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 152.0
Надвишение: 0.00
326034 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
326040 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
326044 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
326046 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
331664 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-щ1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 1.08
331678 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-о Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 52.0
Надвишение:
331809 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-130-в Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 87.0
Надвишение: 10.08
332783 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-412-х1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
28.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
332791 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-375-р Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
28.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.00
332795 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-376-я Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
28.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
334610 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-з Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 301.0
Надвишение:
334611 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-е Летница
Община Летница
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 65.0
Надвишение:
334612 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-з Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
334614 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-282-а Летница
Община Летница
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 63.0
Надвишение:
334749 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-е Летница
Община Летница
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 65.0
Надвишение:
336016 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-е2 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 212.0
Надвишение:
336017 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-с2 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 101.0
Надвишение:
336018 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-г1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 177.0
Надвишение: 15.50
336763 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1116-а1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
08.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
336764 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1116-ю Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
08.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 48.0
Надвишение: 4.74
336765 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1116-а1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
08.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 67.0
Надвишение:
339420 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-412-х1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 23.0
Надвишение: 0.00
340171 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-403-о1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 6.50
340203 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-403-а1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 2.00
340224 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-410-н Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
340238 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение: 0.18
340245 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-з Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 105.0
Надвишение:
340259 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
340271 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
340280 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
340296 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
346563 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-е2 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 212.0
Надвишение: 228.25
346572 ВЕГАСЕООД
ЕИК: 104640251
AA-129-с2 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 73.0
Надвишение: 56.95
348108 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-з Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
11.04.2017
Извоз до:
11.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 237.0
Надвишение:
349336 ВЕЛИЗАРОВИЕООД
ЕИК:
AA-209-а3 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 698.0
Надвишение:
351566 ВЕЛИЗАРОВИЕООД
ЕИК:
AA-209-т2 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 111.0
Надвишение: 4.75
352023 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-282-а Летница
Община Летница
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 63.0
Надвишение: 6.30
352027 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-з Летница
Община Летница
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 17.0
Надвишение: 2.25
352031 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
-473-е Летница
Община Летница
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 65.0
Надвишение:
357727 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-205-в Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 815.0
Надвишение: 99.51
357730 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-205-б Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 429.0
Надвишение: 47.63
357731 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-205-а Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 83.0
Надвишение: 8.03
357732 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-4-и Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 75.0
Надвишение:
357739 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-215-г Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 312.0
Надвишение: 6.28
357740 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-215-в Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение: 11.99
357741 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-215-б Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 264.0
Надвишение: 24.14
357744 ВАСКОСЕООД
ЕИК: 203554786
LC-206-л Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 229.0
Надвишение: 66.49
360704 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1121-б1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение:
360710 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1121-я Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
363041 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1121-с Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.07.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.0
Надвишение:
367387 ВАСИМАЛЕСГРУПЕООД
ЕИК: 203554786
UM-187-п Ловеч
ДГС Троян
Землище:
Лешница (Лч)
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 88.0
Надвишение:
367396 ВАСИМАЛЕСГРУПЕООД
ЕИК: 203554786
KE-187-п Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лешница (Лч)
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 88.0
Надвишение: 0.55
383320 ВЪЛКЕООД
ЕИК:
QN-2051-р Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Момчиловци
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 108.0
Надвишение: 16.71
386096 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1121-ш1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 95.0
Надвишение:
386099 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1121-я Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
416100 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.0
Надвишение:
416107 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-404-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Малиново (Лч)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
462743 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-47-ш Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 68.0
Надвишение: 5.15
462821 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение:
462824 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-33-т Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Ловеч
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 117.0
Надвишение:
462825 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-241-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Горан
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 26.0
Надвишение: 2.60
470177 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение:
496749 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
31.07.2019
Извоз до:
31.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
504537 ВУДТРЕЙДИНГ
ЕИК:
FC-34-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 842.0
Надвишение:
513356 ВИЛЕКСЕООД
ЕИК:
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 0.00
515306 ВИЛНЕДЕООД
ЕИК:
KE-13-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 1.45
523102 ВАСИМАЛЕСГРУПЕООД
ЕИК: 203554786
KE-365-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лешница (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 032,96 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.