Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Г*" намери 39585 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
333968 ГОМИ
ЕИК: 200767366
-228-м Благоевград
Община Благоевград
Землище:
Дренково
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 82.0
Надвишение:
344517 ГОМИ
ЕИК: 200767366
-228-м Благоевград
Община Благоевград
Землище:
Дренково
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 301.0
Надвишение:
350096 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
NL-159-в Завет
ДГС Сеслав
Землище:
Брестовене
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 63.5
Надвишение: 1.58
350097 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
NL-1007-в Завет
ДГС Сеслав
Землище:
Завет (Рз)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 8.1
Надвишение: 48.44
350106 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
NL-161-б Завет
ДГС Сеслав
Землище:
Брестовене
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 69.7
Надвишение:
551878 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-323-е Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Охлювец
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 442.0
Надвишение: 22.88
551970 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-324-б Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Бленика
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 189.0
Надвишение:
551971 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-324-и Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Царевец (Кж)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 83.0
Надвишение: 6.78
551972 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-325-ж Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Бленика
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 401.0
Надвишение:
551973 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-324-в Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Бленика
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 67.0
Надвишение:
568275 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
-15-ч1 Сливо поле
Община Сливо поле
Землище:
Борисово (Рс)
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 229.0
Надвишение:
568335 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
-240-з Сливо поле
Община Сливо поле
Землище:
Кошарна
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 264.0
Надвишение: 14.78
568338 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
-240-г Сливо поле
Община Сливо поле
Землище:
Кошарна
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 5.03
568346 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
-240-д Сливо поле
Община Сливо поле
Землище:
Кошарна
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 404.0
Надвишение: 37.04
568348 ГОРАИНВЕСТ
ЕИК: 117078855
-240-е Сливо поле
Община Сливо поле
Землище:
Кошарна
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 200.0
Надвишение: 5.81
570980 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-419-а Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Кьосево
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение:
572708 ГОРКОРЕКТ
ЕИК: 201581197
GB-418-д Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Кьосево
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение:
277085 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
QN-3115-в Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 103.0
Надвишение:
277092 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
QN-3125-з–ч Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Левочево
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 585.0
Надвишение:
277097 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
QN-3130-п–ч Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Левочево
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1588.0
Надвишение:
279118 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3130-п–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1588.0
Надвишение:
279126 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3125-з–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 585.0
Надвишение:
279138 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-в Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 103.0
Надвишение: 17.66
285059 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3123-и Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 506.0
Надвишение:
294526 ГОРАИНВЕСТАД
ЕИК:
NK-23-г Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Дунавец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 866.0
Надвишение: 10504.90
295219 ГОРАИНВЕСТАД
ЕИК:
NK-23-о Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Дунавец
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 31.0
Надвишение:
295222 ГОРАИНВЕСТАД
ЕИК:
NK-23-п Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Дунавец
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
297960 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3104-ж Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
302154 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3128-н Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 393.0
Надвишение:
305724 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-в Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 972.0
Надвишение:
314360 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-а Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 29.0
Надвишение: 5.14
314362 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-г Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 82.0
Надвишение: 171.59
314363 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-у Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 29.0
Надвишение: 37.41
314491 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 46.96
314494 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3107-з Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение: 7.77
314495 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3107-и Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
320139 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3124-л Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.0
Надвишение:
326596 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3127-и Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 224.0
Надвишение:
328336 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3108-г–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 265.0
Надвишение:
334182 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-122-в–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
334183 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-122-г–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение:
334185 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-126-ю–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение:
334186 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-127-а1 Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 243.0
Надвишение:
334187 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-131-г2 Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение: 17.04
334326 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3104-ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 269.0
Надвишение:
336656 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-р Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 788.0
Надвишение:
341736 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-р Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 664.0
Надвишение: 50.46
341737 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3104-ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.1
Надвишение: 0.89
341764 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 465.0
Надвишение:
343179 ГТДС
ЕИК:
SB-111-в Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Шипка
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 200.0
Надвишение: 51.03
346657 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-122-в–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение: 38.18
346658 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-122-г–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение:
346659 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-126-ю–ч Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение:
346660 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-127-а1 Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 129.0
Надвишение:
359301 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3136-р Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 163.0
Надвишение: 24.01
360548 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3126-а Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 516.0
Надвишение: 33.89
363954 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3126-а–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 211.0
Надвишение:
366936 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3127-и–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.7
Надвишение: 1.20
366937 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 65.0
Надвишение: 94.83
367260 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-в–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 364.0
Надвишение:
369108 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3137-в–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 332.0
Надвишение:
371080 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-г–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 342.0
Надвишение: 27.31
374250 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3130-б–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1342.0
Надвишение:
382358 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3108-ж Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
382359 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3109-а–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.01
382360 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3113-х Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 190.0
Надвишение:
382599 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-г–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 107.0
Надвишение: 30.65
382600 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-г–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 79.0
Надвишение: 3.49
383324 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-а Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 478.0
Надвишение:
388180 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3105-д–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 124.0
Надвишение:
388181 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3105-л Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 837.0
Надвишение:
388182 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3105-м–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.0
Надвишение:
390615 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3125-з–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 250.0
Надвишение:
399263 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3111-д Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Бостина
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 698.0
Надвишение:
403167 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3105-д–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.07.2018
Извоз до:
30.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.4
Надвишение:
403168 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3105-л Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.07.2018
Извоз до:
30.07.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 674.6
Надвишение:
403169 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3111-д Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Бостина
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 469.3
Надвишение: 93.27
405592 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-126-ц Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 220.8
Надвишение: 16.22
408064 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 106.8
Надвишение: 22.28
417022 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-р Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
10.02.2018
Извоз до:
10.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
417023 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-0 Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
10.02.2018
Извоз до:
10.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение: 1.61
417273 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-126-ю Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение: 10.45
420128 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-у Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
420129 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-т Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
420130 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-р Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 228.0
Надвишение: 45.13
420131 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 189.0
Надвишение:
420166 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 129.0
Надвишение:
425162 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-1104-о–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 195.0
Надвишение:
425369 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-122-б Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение: 8.57
428316 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3125-з–ч Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 87.3
Надвишение:
430468 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-130-д Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.5
Надвишение: 7.29
430469 ГПККОСТОВИЦА
ЕИК:
-131-е Смолян
ГПК Костовица
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 448.5
Надвишение: 156.49
432759 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3115-г Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 151.0
Надвишение: 15.42
434383 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3107-з Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 355.0
Надвишение: 33.82
434384 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3107-и Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 134.0
Надвишение:
435018 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 64.0
Надвишение:
435371 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3129-в Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 888.0
Надвишение: 22.57
435531 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3124-л Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1334.0
Надвишение:
437061 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3114-г Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.10.2018
Извоз до:
30.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 233.0
Надвишение: 18.95
439084 ГПКСАКАРКА
ЕИК:
-3130-б Смолян
ГПК Сакарка
Землище:
Левочево
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 977.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 11 758,83 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021