Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Д*" намери 87290 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
279993 ДГТ
ЕИК: 200118851
HK-68-з Трън
ДГС Трън
Землище:
Студен извор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.0
Надвишение: 84.56
280057 ДГТ
ЕИК: 200118851
FG-136-е1 Трявна
ДГС Плачковци
Землище:
Станчов хан
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 384.0
Надвишение:
284200 ДГТ
ЕИК: 200118851
PB-277-е Котел
ДГС Котел
Землище:
Градец (Сл)
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 315.0
Надвишение:
287570 ДГТ
ЕИК: 200118851
PB-440-а Котел
ДГС Котел
Землище:
Медвен
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 166.0
Надвишение:
288023 ДГТ
ЕИК: 200118851
HF-165-б3 Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Четирци
Сеч до:
04.03.2016
Извоз до:
04.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
288589 ДГТ
ЕИК: 200118851
SH-334-т Павел баня
ДЛС Мазалат
Землище:
Александрово (Сз)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
291580 ДГТ
ЕИК: 200118851
FC-309-г1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.27
292552 ДГТ
ЕИК: 200118851
GB-690-а Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Болярци (Кж)
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 47.0
Надвишение:
292577 ДГТ
ЕИК: 200118851
GB-686-г Кърджали
ДЛС Женда
Землище:
Звезден
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение:
298140 ДГТ
ЕИК: 200118851
NK-125-в Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Бреница (Сс)
Сеч до:
29.04.2016
Извоз до:
29.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.1
Надвишение: 32.10
299107 ДГТ
ЕИК: 200118851
EF-156-а Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Владимирово (Дч)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
306961 ДГТ
ЕИК: 200118851
BS-404-к Симитли
ДГС Симитли
Землище:
Симитли
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение: 8.60
308588 ДАРИС
ЕИК: 115825415
GE-629-л Крумовград
ДГС Крумовград
Землище:
Скалак (Кж)
Сеч до:
28.10.2016
Извоз до:
28.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 331.0
Надвишение:
309537 ДЕЛТА
ЕИК: 833008208
SH-462-в Павел баня
ДЛС Мазалат
Землище:
Габарево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 781.0
Надвишение:
312305 ДГТ
ЕИК: 200118851
SB-207-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2.0
Надвишение:
315183 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-347-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
315195 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-353-з Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 57.0
Надвишение:
315200 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-347-у Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
315203 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-348-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
315206 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-366-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение:
315402 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-373-е Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
315410 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-376-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
315414 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-364-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
315418 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-362-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
315421 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-363-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
315425 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-354-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
315617 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-347-ф Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.0
Надвишение:
315619 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-354-ж Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 85.0
Надвишение:
315623 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-368-к Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
315626 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-376-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
315627 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-366-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение:
315957 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-377-ж Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.0
Надвишение:
315962 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-372-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
315966 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-365-п Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение:
315970 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-399-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
315973 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-395-ф Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
315983 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-395-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
316160 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-394-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
316393 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-381-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение:
316394 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-394-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение:
316397 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-381-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
316403 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-395-к Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение:
317570 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-130-ж Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение:
317587 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-131-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение:
317593 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-131-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение:
317640 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-256-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Абланица (Пз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение:
317645 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-264-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.0
Надвишение:
317646 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-265-м Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Абланица (Пз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 52.0
Надвишение: 0.80
317647 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-276-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
317648 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-273-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 84.0
Надвишение: 11.04
317650 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-275-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 63.0
Надвишение:
317656 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-182-п Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение:
317657 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-159-ж Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение: 0.72
317662 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-171-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение:
317668 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-155-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение:
317718 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-70-з Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение:
317720 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-40-о Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение: 6.60
317831 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-259-т Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 1.00
317844 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-146-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение:
317849 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-146-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
317853 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-265-к Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Абланица (Пз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 92.0
Надвишение:
317854 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-260-з Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
317866 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-272-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
317874 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-279-е Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 58.0
Надвишение:
318292 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-52-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
318310 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-48-ю Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение: 12.20
318316 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-50-е Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
318330 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-130-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение: 24.80
318927 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-264-н Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Абланица (Пз)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение: 4.56
319935 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-132-ф Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение: 7.00
321368 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-300-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 2.40
321369 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-304-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение:
321372 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-305-к Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
321385 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-306-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
321389 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-306-з Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 16.40
321392 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-306-и Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение: 20.40
321395 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-307-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
321400 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-306-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Света Петка
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.60
322697 ДГТ
ЕИК: 200118851
CH-6-е Малко Търново
ДГС Малко Търново
Землище:
Бръшлян
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
323482 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-343-е Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение:
323483 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-344-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
323486 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-339-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 0.84
323491 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-339-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
323492 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-339-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
323494 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-339-ж Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 1.96
323497 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-331-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
323499 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-331-а Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение: 47.64
323503 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-334-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
323508 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-336-р Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
323510 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-335-ф Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
323516 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-344-з Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение:
324410 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-410-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение:
324415 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-395-л Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 57.0
Надвишение:
324417 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-398-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение:
324418 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-395-к Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 52.0
Надвишение:
324423 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-337-и Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 63.20
324424 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-337-в Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение:
324425 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-343-н Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
324426 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-338-г Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
324427 ДГСАЛАБАК
ЕИК:
LF-335-д Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Велинград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 347,69 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021