Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Е*" намери 160108 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
419976 ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ
ЕИК: 102823695
CL-355-7 Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1.0
Надвишение:
454166 ЕКОЛЕС
ЕИК: 103811190
TE-191-а Никола Козлево
ДЛС Паламара
Землище:
Каравелово (Шн)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 240.0
Надвишение: 9.75
303457 ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕЕООД
ЕИК:
CA-569-ж Руен
ДГС Айтос
Землище:
Череша
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
303473 ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕЕООД
ЕИК:
CA-571-б Руен
ДГС Айтос
Землище:
Люляково (Бс)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
309395 ЕТДИК
ЕИК:
LF-285-б Велинград
ДГС Алабак
Землище:
Грашево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 486.0
Надвишение:
314856 ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕЕООД
ЕИК:
CA-638-2 Руен
ДГС Айтос
Землище:
Припек (Бс)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
356470 ЕТСТИЛ
ЕИК:
FL-230-л Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Търхово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 149.0
Надвишение:
393117 ЕТЕЙНЕООД
ЕИК:
EF-821-а Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Котленци
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 3.40
393404 ЕТЕЙНЕООД
ЕИК:
EF-792-б Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Паскалево
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 11.0
Надвишение: 6.80
393406 ЕТЕЙНЕООД
ЕИК:
EF-792-а Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Паскалево
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 14.0
Надвишение: 2.95
397904 ЕТСТОДИ
ЕИК:
FE-239-и Лясковец
ДГС Горна Оряховица
Землище:
Джулюница (Вт)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 36.0
Надвишение:
398907 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-460-11 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
398909 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-458-9 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
398910 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-448-7 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
398911 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-456-5 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
398912 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-455-7 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
398913 ЕРЮГ
ЕИК:
CM-450-3 Созопол
ДЛС Ропотамо
Землище:
Созопол
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
419943 ЕЛЕКТОИЗГРАЖДАНЕ
ЕИК:
CL-354-1 Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1.0
Надвишение:
432650 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-181-м Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Кремене
Сеч до:
25.09.2018
Извоз до:
25.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 239.0
Надвишение: 58.73
432948 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-181-р Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Кремене
Сеч до:
25.09.2018
Извоз до:
25.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 147.0
Надвишение:
432950 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-171-х Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Турян
Сеч до:
25.09.2018
Извоз до:
25.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 337.0
Надвишение: 13.86
440410 ЕЛЕКТРОЛЪЧ
ЕИК: 201093224
SH-318-д Павел баня
ДЛС Мазалат
Землище:
Габарево
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
452004 ЕКОИНДАД
ЕИК:
-489-н Белоградчик
Община Белоградчик
Землище:
Стакевци
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1826.0
Надвишение:
470798 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-102-г Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.05.2019
Извоз до:
30.05.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 75.0
Надвишение: 155.49
470800 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-181-р Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Кремене
Сеч до:
30.05.2019
Извоз до:
30.05.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение: 0.16
476736 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-165-к Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 74.0
Надвишение:
476817 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-165-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 2.15
481322 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-169-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 46.0
Надвишение:
483478 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-169-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Рабиша
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.0
Надвишение: 1.53
485318 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-466-д1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Крачимир
Сеч до:
31.07.2019
Извоз до:
31.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 248.0
Надвишение:
488534 ЕВРА9691ЕООД
ЕИК:
RN-370-с Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Алино
Сеч до:
30.03.2019
Извоз до:
30.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение:
496115 ЕООДЕВРОЛЕС74
ЕИК:
EA-294-г Добричка
ДЛС Балчик
Землище:
Дебрене (Дч)
Сеч до:
31.10.2019
Извоз до:
15.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 690.0
Надвишение:
500231 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-146-к Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 134.0
Надвишение: 21.95
502650 ЕТЕЙНЕООД
ЕИК:
EE-106-п Генерал Тошево
ДГС Ген. Тошево
Землище:
Росица (Дч)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 38.0
Надвишение: 2.55
534668 ЕЛСАЕООД
ЕИК:
QN-179-з Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Кремене
Сеч до:
25.12.2020
Извоз до:
25.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 891.0
Надвишение: 10.63
550247 ЕКОФОРЕСТММЕООД
ЕИК:
AK-210-у Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Смоляновци
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 467.0
Надвишение:
551922 ЕВТИМОВЕООД
ЕИК:
QN-160-б Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 69.0
Надвишение:
554021 ЕКОИНДАД
ЕИК:
AA-440-а1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Салаш
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 517.0
Надвишение:
277058 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-874-д Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Търсино
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
285009 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-878-о Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Търсино
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 232.0
Надвишение:
291995 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HF-225-м Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Кадровица
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
301436 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-н Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
301437 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-м Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 106.0
Надвишение:
301438 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ф Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение:
308559 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-876-т Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
309930 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-ж1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
309931 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-з1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
309933 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-з1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение:
309934 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-ж1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение:
309935 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-з1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
309937 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-з1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 4.0
Надвишение:
309939 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-ж1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение:
312274 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
312278 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 7.95
312286 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
312290 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
312296 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ц Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3.0
Надвишение: 0.85
314385 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 1.20
314387 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 1.50
314389 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-879-ш Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
315781 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HE-877-и Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 95.0
Надвишение: 18.30
315787 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HE-879-у Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Лелинци
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
325233 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-871-м1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение: 6.10
325235 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-871-л1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Лелинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 31.0
Надвишение: 3.10
325236 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-л Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
325238 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-л Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение: 0.65
325240 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-870-п Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Берсин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
331610 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HF-215-т Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Кадровица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 218.0
Надвишение:
331612 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-874-ж Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Търсино
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
331619 ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ - КРИСИ ЕООД
ЕИК: 200046359
HL-874-е Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Търсино
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
279246 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-3100-ч Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
285117 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-184-о Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Турян
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
285118 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-186-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Турян
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
292194 ЕТ ЕЛА - ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2107-м Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Река
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 2.51
301225 ЕТ ЕЛА - ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК: 120560107
QN-3100-ч Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
307024 ЕТ - ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-186-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Турян
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.0
Надвишение: 4.19
307700 ЕТ-ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-3105-о2 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 118.0
Надвишение:
313679 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-159-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
317264 ЕТ ЕЛА- ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-3105-р2 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 5.85
321655 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-159-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 64.0
Надвишение: 1.49
322347 ЕТ ЕЛА - ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК: 120560107
QN-155-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 64.0
Надвишение:
322348 ЕТ ЕЛА - ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК: 120560107
QN-155-о Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение: 4.81
331915 ЕТ - ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QM-180-а Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 263.0
Надвишение:
331927 ЕТ - ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 72.0
Надвишение:
338488 ЕТ -ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QM-180-а Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 101.0
Надвишение:
338491 ЕТ -ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение: 218.50
353166 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-159-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
355073 ЕТРОПОЛСКИ БУК ЕООД, ГР.ЕТРОПОЛЕ
ЕИК: 203260293
RG-281-л Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Ямна
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 517.0
Надвишение: 27.70
355074 ЕТРОПОЛСКИ БУК ЕООД, ГР.ЕТРОПОЛЕ
ЕИК: 203260293
RG-281-ш Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Ямна
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 132.0
Надвишение:
363706 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ ТАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-3105-о2 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 7.89
366041 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение:
366042 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение:
366043 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 135.0
Надвишение: 30.40
381570 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-155-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
385791 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2106-а1 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Река
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 142.0
Надвишение:
385792 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-м2 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Река
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 188.0
Надвишение:
411209 ЕТ ЕЛА -ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-186-с Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Турян
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 171.0
Надвишение: 105.66
426843 ЕТ ЕЛА- ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение: 14.26
427558 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.0
Надвишение: 7.06
427649 ЕТ ЕЛА-ЕМИЛ РАТАЙСКИ ГР. СМОЛЯН
ЕИК:
QN-2111-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Селище (См)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение: 20.82

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 780,74 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.