Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Ж*" намери 1736 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
288794 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-213-з Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1182.0
Надвишение:
288795 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-213-з Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 254.0
Надвишение:
288796 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-213-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 564.0
Надвишение:
288797 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-11-и Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 243.0
Надвишение:
339903 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-213-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 519.0
Надвишение:
339910 ЖЕРАВИЦАООД
ЕИК:
KP-213-з Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 965.0
Надвишение:
522984 ЖИВКО ЖЕКОВ
ЕИК: 126536458
NA-192-р Борово
ДГС Бяла
Землище:
Волово
Сеч до:
25.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 36.0
Надвишение: 6.50
460129 ЖЕКО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТРОВГРАД
ЕИК:
GK-2-ц Димитровград
ДГС Хасково
Землище:
Меричлери
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 0.55
467521 ЖЕКО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТРОВГРАД
ЕИК:
GK-2-ц Димитровград
ДГС Хасково
Землище:
Меричлери
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.10
529462 ЖЕКО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТРОВГРАД
ЕИК:
GK-2-ц Димитровград
ДГС Хасково
Землище:
Меричлери
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.65
277225 ЖИВКО КРУМОВ ИЛИЕВ
ЕИК:
HF-77-ч Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Илия
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.9
Надвишение:
277226 ЖИВКО КРУМОВ ИЛИЕВ
ЕИК:
HF-70-з Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Илия
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.7
Надвишение:
277229 ЖИВКО КРУМОВ ИЛИЕВ
ЕИК:
HF-69-м Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Илия
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 16.2
Надвишение:
277230 ЖИВКО КРУМОВ ИЛИЕВ
ЕИК:
HF-77-к Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Илия
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.2
Надвишение:
316323 ЖИВКО САХАТЧИЕВ
ЕИК:
BV-229-у Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Смолево
Сеч до:
21.12.2016
Извоз до:
21.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 25.47
316745 ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КАЛИНЧЕВ
ЕИК:
HF-120-ц Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Тишаново
Сеч до:
25.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 119.7
Надвишение: 25.69
333278 ЖИВКО КРУМОВ ИЛИЕВ
ЕИК:
HF-77-ч Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Илия
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.6
Надвишение: 0.40
336193 ЖИВКО ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
AN-184-з Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
339096 ЖИВКО КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
ЕИК:
HE-692-к Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
15.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.7
Надвишение:
339109 ЖИВКО КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
ЕИК:
HE-693-а Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 13.4
Надвишение: 0.35
343099 ЖИВКО ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
AN-184-з Чипровци
ДГС Чипровци
Землище:
Превала
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
350036 ЖИВКО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
QM-271-г Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Горово (См)
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
362577 ЖИВКО ДИОНИСИЕВ НЕДЯЛКОВ
ЕИК:
AC-114-м Видин
ДГС Видин
Землище:
Бела Рада
Сеч до:
09.08.2017
Извоз до:
09.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 86.0
Надвишение: 9.15
377808 ЖИВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ЕИК:
HL-533-д Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Савойски
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 166.0
Надвишение:
409213 ЖИВКО КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
ЕИК:
HE-692-к Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
15.06.2018
Извоз до:
10.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.3
Надвишение:
422802 ЖИВКО ПЕТКОВ ДИЧКОВ
ЕИК:
TK-261-а Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Априлово (Тщ)
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 59.0
Надвишение:
456273 ЖИВКО ЦВЕТАНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
AG-38-д Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 89.70
500106 ЖИВКО ВАСЕВ
ЕИК:
HB-356-ш2 Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голям Върбовник
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 161.0
Надвишение:
527709 ЖИВКО СЛАВОВ ВЪРВЕШЕВ
ЕИК:
QN-2059-а Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Орешец (См)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
538860 ЖИВКО СЛАВОВ ВЕРВЕШЕВ
ЕИК:
QN-2059-а Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Орешец (См)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
277015 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-д Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 372.0
Надвишение: 1.52
277017 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 190.0
Надвишение:
277273 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-191-к Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 367.0
Надвишение: 143.42
296430 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-ж Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
16.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1061.0
Надвишение:
297378 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-196-б Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
16.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 69.0
Надвишение: 0.85
310814 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-212-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
16.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 74.0
Надвишение: 1.31
310817 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
16.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 169.0
Надвишение: 1.52
331266 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-194-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 326.0
Надвишение: 2.90
331278 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-203-л Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 156.0
Надвишение: 1.30
337404 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-ю Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
340967 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-ю Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
344941 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-187-ш Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
344949 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-я Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение: 0.23
355429 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 132.0
Надвишение:
355430 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-ф Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение:
355431 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-187-р Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 55.0
Надвишение: 0.75
355432 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-187-р Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 3.86
373524 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-а1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение:
373527 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-б1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
373532 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-г1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 63.0
Надвишение:
373533 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-ч Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
383156 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-209-м Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 260.0
Надвишение:
383164 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-209-о Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 758.0
Надвишение:
396530 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-193-б Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 534.0
Надвишение:
402213 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-221-д1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
402217 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-219-г1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
402218 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-219-ч Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение:
403335 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-193-б Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 228.0
Надвишение:
403755 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-186-ш Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 200.0
Надвишение: 0.07
403780 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 492.0
Надвишение:
403793 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-214-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 893.0
Надвишение:
403818 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-223-н1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 89.0
Надвишение:
403833 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-223-ф1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 194.0
Надвишение: 4.00
405001 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-219-г1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 0.63
405011 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-219-ч Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.0
Надвишение: 0.21
405019 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-221-д1 Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.27
405162 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 132.0
Надвишение:
405169 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-ф Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
405266 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-209-м Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 69.0
Надвишение: 0.02
405286 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-209-о Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 448.0
Надвишение: 2.18
413940 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-ф Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 9.54
413942 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-188-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 132.0
Надвишение: 0.01
424473 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-214-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 575.0
Надвишение:
424474 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-214-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
424475 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-211-д Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 565.0
Надвишение:
424476 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 707.0
Надвишение:
426122 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-214-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 575.0
Надвишение: 0.18
426124 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-214-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение: 1.45
426126 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 707.0
Надвишение:
426128 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-211-д Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 565.0
Надвишение:
435920 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-196-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 617.0
Надвишение:
435925 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-198-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 265.0
Надвишение: 0.10
447810 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-196-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 75.0
Надвишение: 0.30
450910 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-211-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1707.0
Надвишение:
450914 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1531.0
Надвишение:
450917 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-205-т Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 945.0
Надвишение:
460553 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
460576 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
471749 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-205-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.07.2019
Извоз до:
31.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 408.0
Надвишение:
475935 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.88
475943 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 0.05
475952 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-г Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1531.0
Надвишение:
475965 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-211-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1707.0
Надвишение:
476346 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-213-в Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 282.0
Надвишение: 0.45
476358 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-211-д Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 506.0
Надвишение:
476366 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-210-е Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 649.0
Надвишение:
476393 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-205-т Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.04.2019
Извоз до:
30.04.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 656.0
Надвишение:
487328 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-222-ч Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 164.0
Надвишение:
489572 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-193-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
489580 ЖЕРАВИЦА ООД
ЕИК: 110532892
KP-194-а Троян
ДГС Черни Осъм
Землище:
Черни Осъм
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 73.0
Надвишение: 0.70

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 337,26 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.