Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"З*" намери 6669 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
320111 ЗЕЛЕНИКА
ЕИК: 106621673
CP-421-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Резово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
295867 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-197-д Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 855.0
Надвишение:
297662 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-197-д Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 855.0
Надвишение:
343202 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-255-а Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.0
Надвишение: 8.62
365722 ЗАХИРЕООД
ЕИК:
RC-186-о Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Правец
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 243.0
Надвишение:
377946 ЗАХИРЕООД
ЕИК:
RC-565-ж Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Джурово
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
377950 ЗАХИРЕООД
ЕИК:
RC-565-и Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Правец
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение:
410127 ЗАХИРЕООД
ЕИК:
RC-565-ж Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Джурово
Сеч до:
27.02.2018
Извоз до:
01.03.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 4.40
410148 ЗАХИРЕООД
ЕИК:
RC-565-и Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Джурово
Сеч до:
27.02.2018
Извоз до:
01.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение: 100.40
470391 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-р Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2019
Извоз до:
30.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 305.0
Надвишение:
470392 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-и Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2019
Извоз до:
30.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 455.0
Надвишение: 46.50
532960 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-л Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 159.0
Надвишение:
532961 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-ж Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 195.0
Надвишение:
532962 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-е Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 331.0
Надвишение:
532963 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
QF-112-д Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение: 6.25
533465 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-189-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 610.0
Надвишение:
535700 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LL-252-в Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1055.0
Надвишение:
558676 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-101-о Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 164.0
Надвишение:
558677 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-101-з Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение:
558678 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-101-н Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение: 2.07
558679 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-101-ж Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 106.0
Надвишение:
558680 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-168-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1471.0
Надвишение:
558682 ЗЕЙТОООД
ЕИК:
LE-168-в Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 629.0
Надвишение:
372714 ЗС - ПАВЛОВ -ООД
ЕИК:
HC-173-ц Земен
ДГС Земен
Землище:
Блатешница
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 195.0
Надвишение: 39.29
276883 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
QF-100-я Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 433.0
Надвишение:
276890 ЗЕЙТО ООД КЛОН ДЕВИН
ЕИК:
QF-1037-д Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 492.0
Надвишение:
276891 ЗЕЙТО ООД КЛОН ДЕВИН
ЕИК:
QF-1036-ж Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 142.0
Надвишение:
276892 ЗЕЙТО ООД КЛОН ДЕВИН
ЕИК:
QF-8-е Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 925.0
Надвишение:
277088 ЗС - ПАВЛОВ
ЕИК: 202739369
HG-251-р Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Гълъбник
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 93.1
Надвишение:
277262 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LA-122-б Батак
ДГС Батак
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 789.0
Надвишение: 1422.56
277265 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LA-54-б Батак
ДГС Батак
Землище:
Нова махала (Пз)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение:
277267 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LA-55-к Батак
ДГС Батак
Землище:
Нова махала (Пз)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 64.0
Надвишение:
277422 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-1130-е Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 453.0
Надвишение: 9.91
277433 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-405-е Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 521.0
Надвишение: 35.84
277449 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-406-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 390.0
Надвишение:
277455 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-1224-д Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 454.0
Надвишение: 2031.79
277493 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-1224-е Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 210.0
Надвишение: 36.22
277507 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-28-ж Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1420.0
Надвишение: 10213.90
277536 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-57-ж Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 325.0
Надвишение: 30.21
277552 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-63-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Фазаново
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 442.0
Надвишение:
277554 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-63-в Царево
ДГС Царево
Землище:
Фазаново
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1072.0
Надвишение:
277556 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-63-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Фазаново
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 820.0
Надвишение:
277560 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-63-д Царево
ДГС Царево
Землище:
Фазаново
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 142.0
Надвишение:
277582 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LM-142-и Батак
ДГС Родопи
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 265.0
Надвишение: 54.33
277692 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-270-г Царево
ДГС Царево
Землище:
Синеморец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 305.0
Надвишение: 92.28
277720 ЗС ПАВЛОВ
ЕИК: 202739369
HG-298-н Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Извор (Пк)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение:
277724 ЗС ПАВЛОВ
ЕИК: 202739369
HG-295-т Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Извор (Пк)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 55.0
Надвишение:
277768 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LR-209-г Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 318.0
Надвишение:
277769 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
LR-209-д Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
27.12.2016
Извоз до:
27.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 869.0
Надвишение:
277912 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-406-б Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 613.0
Надвишение:
277938 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-406-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Бродилово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 370.0
Надвишение:
278110 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-284-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Синеморец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 480.0
Надвишение: 287.85
278112 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-270-б Царево
ДГС Царево
Землище:
Синеморец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 400.0
Надвишение: 162.63
278118 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-274-д Царево
ДГС Царево
Землище:
Синеморец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 275.0
Надвишение: 71.59
278353 ЗЕЛЕНИКА 03 ООД
ЕИК: 102848944
CP-270-а Царево
ДГС Царево
Землище:
Синеморец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 580.0
Надвишение: 8.21
278394 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-260-р Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 950.0
Надвишение:
279834 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК: 202971296
EG-161-г Провадия
ДГС Провадия
Землище:
Блъсково
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 426.0
Надвишение:
279839 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК: 202971296
EG-161-в Провадия
ДГС Провадия
Землище:
Блъсково
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 139.0
Надвишение: 77.95
279840 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-175-о Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Старцево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение:
279851 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК: 202971296
EG-181-г Провадия
ДГС Провадия
Землище:
Славейково (Вн)
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 1016.0
Надвишение: 101.85
279855 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК: 202971296
EG-163-г Провадия
ДГС Провадия
Землище:
Блъсково
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 228.0
Надвишение: 706.44
279856 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-175-с Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Старцево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 967.0
Надвишение:
279859 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД
ЕИК: 202971296
EG-173-б Провадия
ДГС Провадия
Землище:
Блъсково
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 563.0
Надвишение:
279870 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-175-ф Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Старцево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 475.0
Надвишение:
280497 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ВАРНА ЕООД
ЕИК: 202953008
EC-387-б Аврен
ДГС Варна
Землище:
Болярци (Вн)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 552.0
Надвишение: 6.60
280641 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
QH-340-е Девин
ДГС Михалково
Землище:
Стоманево
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 298.0
Надвишение: 108.20
280745 ЗОРА-ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1230-с Кочериново
ДГС Рилски манастир
Землище:
Фролош
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 195.0
Надвишение:
280806 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-248-ш Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 316.0
Надвишение:
280833 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-248-п Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 97.0
Надвишение:
280873 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-249-е1 Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 80.0
Надвишение:
280889 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-259-е Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 32.10
280896 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-259-ж Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 492.0
Надвишение: 233.79
280907 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-259-к Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 189.0
Надвишение: 1.46
280912 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-259-п Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 347.0
Надвишение: 19.50
280919 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-259-у Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 104.0
Надвишение: 4.41
280921 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-260-з Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 610.0
Надвишение:
280970 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-207-н Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 121.0
Надвишение: 41.07
280975 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-208-в Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1425.0
Надвишение:
280977 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-207-п Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 516.0
Надвишение:
280980 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-208-и Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Неделино
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 266.0
Надвишение:
280983 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-270-е Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Средец (См)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 156.0
Надвишение:
281021 ЗС - ПАВЛОВ
ЕИК: 202739369
HG-250-л Радомир
ДГС Радомир
Землище:
Гълъбник
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.1
Надвишение:
281026 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-300-м Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Козарка
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 189.0
Надвишение:
281042 ЗС - ПАВЛОВ
ЕИК: 202739369
HG-34-з Перник
ДГС Радомир
Землище:
Големо Бучино
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.1
Надвишение:
281130 ЗЕНИТ 357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BH-229-ц Разлог
ДГС Елешница
Землище:
Елешница (Бл)
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
15.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение: 64.69
281132 ЗЕНИТ 357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BH-229-х Разлог
ДГС Елешница
Землище:
Елешница (Бл)
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
15.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение: 90.65
281137 ЗЕНИТ 357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BH-231-н Разлог
ДГС Елешница
Землище:
Елешница (Бл)
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
15.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение: 3115.55
281138 ЗЕНИТ 357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BH-228-ч Разлог
ДГС Елешница
Землище:
Елешница (Бл)
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
15.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.0
Надвишение: 275.87
281252 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-20-б Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Старцево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 194.0
Надвишение:
281258 ЗЛАТОЛЕС ЕООД
ЕИК: 120558581
QE-20-н Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Старцево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 303.0
Надвишение:
281424 ЗОРА ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1250-г Кочериново
ДГС Рилски манастир
Землище:
Фролош
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение: 27.40
281442 ЗОРА ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1250-р Кочериново
ДГС Рилски манастир
Землище:
Фролош
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение:
281700 ЗОРА ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1276-и1 Кочериново
ДГС Рилски манастир
Землище:
Фролош
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 250.0
Надвишение:
281849 ЗОРА ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1263-и Кочериново
ДГС Рилски манастир
Землище:
Фролош
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 153.0
Надвишение:
282149 ЗОРА-ДЪРВЕНСКИ ЕООД
ЕИК: 202601852
HH-1144-д Рила
ДГС Рилски манастир
Землище:
Рила
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 135.0
Надвишение:
282199 ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ВАРНА ЕООД
ЕИК: 202953008
EC-234-и Аврен
ДГС Варна
Землище:
Бенковски (Вн)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 94.0
Надвишение:
282705 ЗЕНИТ-357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BG-133-а Банско
ДГС Добринище
Землище:
Добринище
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 195.0
Надвишение: 1217.27
282790 ЗЕНИТ-357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BG-190-г Банско
ДГС Добринище
Землище:
Добринище
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 150.0
Надвишение: 115.60
282794 ЗЕНИТ-357 ЕООД
ЕИК: 101749128
BG-190-в Банско
ДГС Добринище
Землище:
Добринище
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение: 2208.56
282864 ЗЕЙТО ООД
ЕИК: 200414665
QH-240-д Девин
ДГС Михалково
Землище:
Стоманево
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 339.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 23 113,81 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.