Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"И*" намери 24797 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
304675 ИСПОР
ЕИК: 128619116
PB-1006-в Котел
ДГС Котел
Землище:
Дъбова (Сл)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 580.0
Надвишение:
316171 ИВКОНИООД
ЕИК:
FG-279-р Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Гостилица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
340184 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-327-з Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 355.0
Надвишение:
340187 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-328-б Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 708.0
Надвишение:
340191 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-336-в Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1905.0
Надвишение:
340194 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-366-м Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 107.0
Надвишение:
340199 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-367-г Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 555.0
Надвишение:
352146 ИГЛОЛЕСЕООД
ЕИК:
RF-163-щ1 Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Туден
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 190.0
Надвишение:
362248 ИСПОРООД
ЕИК:
PE-97-г Сливен
ДГС Сливен
Землище:
Бяла (Сл)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 2415.0
Надвишение: 75.87
363532 ИСПОРООД
ЕИК:
PE-211-в Сливен
ДГС Сливен
Землище:
Ичера
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 673.0
Надвишение:
364007 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-346-ж Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1298.0
Надвишение:
364008 ИРЕЛИООД
ЕИК:
LC-337-г Белово
ДГС Белово
Землище:
Белово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1262.0
Надвишение:
373882 ИСПОРООД
ЕИК:
-143-б Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 489.0
Надвишение:
374067 ИСПОРООД
ЕИК:
-141-з Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1235.0
Надвишение:
374069 ИСПОРООД
ЕИК:
-141-в Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 372.0
Надвишение:
374071 ИСПОРООД
ЕИК:
-143-л Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 273.0
Надвишение: 12.02
374073 ИСПОРООД
ЕИК:
-143-е Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.0
Надвишение:
374078 ИСПОРООД
ЕИК:
-143-з Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 422.0
Надвишение: 42.14
374084 ИСПОРООД
ЕИК:
-141-ж Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 935.0
Надвишение:
374086 ИСПОРООД
ЕИК:
-141-а Средец
Община Средец
Землище:
Голямо Буково
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 47.0
Надвишение: 5.20
374087 ИСПОРООД
ЕИК:
-130-г Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 174.0
Надвишение:
374107 ИСПОРООД
ЕИК:
-128-т Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение: 1.08
374119 ИСПОРООД
ЕИК:
-130-н Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 296.0
Надвишение:
374130 ИСПОРООД
ЕИК:
-129-и Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 161.0
Надвишение:
374135 ИСПОРООД
ЕИК:
-128-н Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 578.0
Надвишение:
374138 ИСПОРООД
ЕИК:
-127-и Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 161.0
Надвишение:
374146 ИСПОРООД
ЕИК:
-128-х Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.0
Надвишение:
374158 ИСПОРООД
ЕИК:
-128-р Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 764.0
Надвишение: 21.70
374182 ИСПОРООД
ЕИК:
-131-д Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 222.0
Надвишение:
374281 ИСПОРООД
ЕИК:
-128-у Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение:
374284 ИСПОРООД
ЕИК:
-131-ж Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение:
374304 ИСПОРООД
ЕИК:
-132-к Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 226.0
Надвишение:
374313 ИСПОРООД
ЕИК:
-132-д Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 87.0
Надвишение:
374371 ИСПОРООД
ЕИК:
-129-о Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 457.0
Надвишение:
374382 ИСПОРООД
ЕИК:
-126-а Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 69.0
Надвишение: 13.94
374386 ИСПОРООД
ЕИК:
-129-д Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 241.0
Надвишение:
374397 ИСПОРООД
ЕИК:
-129-е Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 189.0
Надвишение: 1.74
381212 ИСАДД
ЕИК:
BM-304-в Банско
ДГС Места
Землище:
Осеново (Бл)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.0
Надвишение: 14.49
390794 ИСПОРООД
ЕИК:
-523-а Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 94.0
Надвишение: 46.26
390802 ИСПОРООД
ЕИК:
-523-б Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 86.0
Надвишение: 37.75
390836 ИСПОРООД
ЕИК:
-523-г Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 300.0
Надвишение: 131.75
390848 ИСПОРООД
ЕИК:
-526-а Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 410.0
Надвишение:
390877 ИСПОРООД
ЕИК:
-527-а Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 273.0
Надвишение: 255.00
390970 ИСПОРООД
ЕИК:
-527-б Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 261.0
Надвишение: 55.55
398204 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-94-ю Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Равна (Сф)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение: 15.67
398206 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-95-е Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Равна (Сф)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение: 50.65
398210 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-96-д Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Равна (Сф)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение: 30.50
400719 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-163-щ1 Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Туден
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение: 10.35
401285 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-99-ж Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Годеч
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
401296 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-68-т Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Комщица
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
403686 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-68-т Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Комщица
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
403705 ИГЛОЛЕС
ЕИК: 203285656
RF-99-ж Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Годеч
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение: 18.82
405307 ИЛМАТЕООД
ЕИК:
KE-292-д2 Летница
ДГС Ловеч
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 137.0
Надвишение: 16.45
405417 ИЛМАТЕООД
ЕИК:
KE-292-д2 Летница
ДГС Ловеч
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 263.0
Надвишение: 42.80
425137 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-274-б Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 448.0
Надвишение:
425140 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-268-в Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 162.0
Надвишение: 47.00
425141 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-269-о Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 209.0
Надвишение: 98.20
425173 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-272-г Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 323.0
Надвишение: 185.20
425174 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-273-а Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 327.0
Надвишение:
425175 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-268-а Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 389.0
Надвишение:
425176 ИСПОРЕООД
ЕИК:
-272-м Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 247.0
Надвишение: 26.10
426389 ИСПОРООД
ЕИК:
-275-а Средец
Община Средец
Землище:
Варовник
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 116.0
Надвишение: 213.10
427027 ИСПОРООД
ЕИК:
-9-ж Средец
Община Средец
Землище:
Дюлево (Бс)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 483.0
Надвишение:
427151 ИСПОРООД
ЕИК:
-9-з Средец
Община Средец
Землище:
Дюлево (Бс)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 88.0
Надвишение: 5.50
445066 ИЛМАТЕООД
ЕИК:
KC-1147-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 116.0
Надвишение: 11.39
453077 ИЛМАТЕООД
ЕИК:
KE-291-р Летница
ДГС Ловеч
Землище:
Горско Сливово
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение:
485485 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-386-а Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 98.0
Надвишение: 38.69
485487 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-г Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 234.0
Надвишение:
485792 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-к Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 142.0
Надвишение: 61.05
485794 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-н Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 22.80
486031 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-в Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение:
486032 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-б Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
486033 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-520-е Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Рибново
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
492614 ИСПОРООД
ЕИК:
-236-к Средец
Община Средец
Землище:
Богданово (Бс)
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 401.0
Надвишение:
492634 ИСПОРООД
ЕИК:
-237-д Средец
Община Средец
Землище:
Богданово (Бс)
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 272.0
Надвишение: 14.00
492643 ИСПОРООД
ЕИК:
-236-в Средец
Община Средец
Землище:
Богданово (Бс)
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 61.0
Надвишение: 10.50
492656 ИСПОРООД
ЕИК:
-236-ж Средец
Община Средец
Землище:
Богданово (Бс)
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 279.0
Надвишение:
492662 ИСПОРООД
ЕИК:
-236-з Средец
Община Средец
Землище:
Богданово (Бс)
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 50.0
Надвишение:
492732 ИСПОРООД
ЕИК:
-330-з Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 437.0
Надвишение:
492743 ИСПОРООД
ЕИК:
-331-а Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 240.0
Надвишение:
492762 ИСПОРООД
ЕИК:
-331-б Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 641.0
Надвишение:
492766 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-с1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 225.0
Надвишение:
492772 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-з1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 112.0
Надвишение: 2.40
492883 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-о Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 242.0
Надвишение:
492902 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-м Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 155.0
Надвишение:
492931 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-к1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
492941 ИСПОРООД
ЕИК:
-325-е Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 881.0
Надвишение:
492951 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-я1 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
492964 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-з Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
492973 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-д2 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 58.0
Надвишение:
492984 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-г2 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
492994 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-б2 Средец
Община Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 38.0
Надвишение:
493173 ИСПОРООД
ЕИК:
-506-в1 Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 113.0
Надвишение:
493192 ИСПОРООД
ЕИК:
-506-д Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 154.0
Надвишение:
493199 ИСПОРООД
ЕИК:
-363-щ Средец
Община Средец
Землище:
Долно Ябълково
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
493206 ИСПОРООД
ЕИК:
-480-а Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 118.0
Надвишение:
493214 ИСПОРООД
ЕИК:
-482-а Средец
Община Средец
Землище:
Горно Ябълково
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 410.0
Надвишение:
493224 ИСПОРООД
ЕИК:
-506-г Средец
Община Средец
Землище:
Момина църква
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 120.0
Надвишение:
494295 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-333-а Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 499.0
Надвишение: 53.13
494772 ИНУЗАЕООД
ЕИК:
BB-382-а Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Осиково (Бл)
Сеч до:
25.12.2019
Извоз до:
25.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение: 3.55

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 692,34 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021