Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Й*" намери 3313 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
300596 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-239-о Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 20.0
Надвишение:
312413 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AG-32-л Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
16.11.2016
Извоз до:
16.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 27.1
Надвишение: 37.52
312456 ЙОРДАН ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-177-е Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
312716 ЙОРДАН ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-181-в Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 76.0
Надвишение: 21.25
314071 ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
KE-469-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Славяни
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 0.00
314075 ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
KE-469-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Славяни
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.00
333244 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-240-в1 Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 1.50
352167 ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AC-31-щ Ружинци
ДГС Видин
Землище:
Дреновец
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
352168 ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-31-щ Ружинци
ДГС Белоградчик
Землище:
Дреновец
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
352573 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-247-щ Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
352610 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-247-щ Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 2.00
375472 ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
TC-341-с Омуртаг
ДГС Омуртаг
Землище:
Паничино
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение: 23.00
384066 ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-31-щ Ружинци
ДГС Белоградчик
Землище:
Дреновец
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
439903 ЙОРДАН БОЖКОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-15-м Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
439904 ЙОРДАН БОЖКОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-14-ч Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
31.07.2018
Извоз до:
31.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение:
444637 ЙОРДАН БОЖКОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-14-ч Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 2.20
444638 ЙОРДАН БОЖКОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-15-м Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
450330 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
RG-149-б1 Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.1
Надвишение:
453986 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-6-а1 Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Горна Златица
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение: 12.08
454075 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-65-д Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Антоново
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 4.90
503144 ЙОРДАН БОЖКОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AA-15-м Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
512552 ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
KE-229-д Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Славяни
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение:
514853 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
RG-149-б1 Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.6
Надвишение:
518871 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
TK-278-и Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Посабина
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 29.0
Надвишение:
532043 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ЕИК: 200048844
NA-92-и Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Баниска
Сеч до:
28.12.2019
Извоз до:
15.01.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
532044 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ЕИК: 200048844
NA-92-з Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Баниска
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
15.01.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 33.0
Надвишение:
541765 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ЕИК: 200048844
NA-92-з Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Баниска
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
20.04.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 33.0
Надвишение:
541766 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ЕИК: 200048844
NA-92-и Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Баниска
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
20.04.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
577279 ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ
ЕИК:
AE-149-х Криводол
ДГС Враца
Землище:
Ботуня
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
578160 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ЕИК: 200048844
NB-127-д Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
20.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
366244 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
ЕИК:
HB-490-п Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Скрино
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 57.0
Надвишение: 7.90
380957 ЙОРДАН ИВАНЧЕВ ЙОЛОВ
ЕИК:
AH-339-а Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 1.50
375836 Й П К ООД
ЕИК: 131352755
BV-192-в Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2074.0
Надвишение:
426309 Й П К ООД
ЕИК: 131352755
LQ-167-е Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 112.0
Надвишение:
426312 Й П К ООД
ЕИК: 131352755
LQ-167-д Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Грашево
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 202.0
Надвишение:
279683 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-а1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 238.0
Надвишение:
280399 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-с Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 208.0
Надвишение: 17605.90
280428 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-т Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 87.0
Надвишение: 2344.45
280446 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-у Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.03.2016
Извоз до:
30.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 70.0
Надвишение: 1757.10
283235 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-174-м Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 90.0
Надвишение: 33.45
284847 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-383-р Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 61.0
Надвишение: 3.35
284895 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-383-к Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 79.0
Надвишение: 2.95
284932 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-ю Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 152.0
Надвишение:
288327 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-179-ш Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
06.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 30.0
Надвишение:
288335 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-278-с Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Старо село (Вр)
Сеч до:
05.08.2016
Извоз до:
10.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 80.0
Надвишение:
288338 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-к Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
24.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
289321 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-181-е1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 590.0
Надвишение:
289423 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-181-ж1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 125.0
Надвишение: 53.15
289452 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-181-т Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 250.0
Надвишение: 31.46
290730 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-352-м2 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Типченица
Сеч до:
26.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
290964 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-х Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
20.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение:
290979 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-х Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
20.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
290990 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-ф Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
05.10.2016
Извоз до:
10.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
290992 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-ф Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
05.10.2016
Извоз до:
10.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
292614 ЙОНИКС 2012-70
ЕИК: 202230984
AH-179-ш Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
10.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 25.0
Надвишение:
297102 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-174-с1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
08.11.2016
Извоз до:
15.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
297104 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-174-к Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
08.11.2016
Извоз до:
15.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
297434 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-354-я Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Дърманци
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 3.50
297649 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-175-и Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение:
299257 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-134-и Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Типченица
Сеч до:
25.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 78.0
Надвишение:
299819 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-к Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
299825 ЙОНИКС 2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-191-е Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
305601 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-184-в Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
04.11.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
305609 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-395-н Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
20.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
305613 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-395-н Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
10.10.2016
Извоз до:
17.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
307852 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-192-з Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 104.0
Надвишение:
308360 ЙОНИКС -2012 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-185-ц Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
03.11.2016
Извоз до:
11.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.0
Надвишение:
308363 ЙОНИКС -2012 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-185-ц Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
03.11.2016
Извоз до:
15.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
308371 ЙОНИКС -2012 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-185-ц Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
04.11.2016
Извоз до:
14.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
312259 ЙОНИКС -2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-394-р Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
12.09.2016
Извоз до:
20.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 3.65
317007 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-394-ф Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
15.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение: 2.00
317057 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-р Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
15.11.2016
Извоз до:
25.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 6.90
317058 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-189-р Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
10.11.2016
Извоз до:
15.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 5.75
318750 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-382-з Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
05.12.2016
Извоз до:
12.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
318754 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-382-к Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
05.12.2016
Извоз до:
12.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 52.0
Надвишение: 3.00
318758 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-382-з Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
05.12.2016
Извоз до:
12.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение: 3.90
320805 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-с Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 124.0
Надвишение:
320834 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-т Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 72.0
Надвишение:
320860 ЙОНИКС-2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-285-у Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Царевец (Вр)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 64.0
Надвишение:
321442 ЙОНИКС -2012-70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-178-а Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение:
326489 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-382-щ Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
26.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение: 9.50
327417 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-176-б Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Горна Кремена
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
26.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 7.50
327533 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-396-г1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
22.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 4.65
327591 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-396-г1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
22.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 4.15
327608 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-396-н Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 2.10
327621 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-396-л Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
12.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 7.00
330473 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-396-и Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 1.50
330474 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-396-ц Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
28.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 2.50
330488 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-290-а2 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Лик
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
330738 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-173-о Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 4.60
330740 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-172-д Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 7.75
333035 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-з Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 61.0
Надвишение: 5.00
333039 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-п Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 1.60
333048 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-183-б1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 8.00
334123 ЙОНИКС - 2012 - 70
ЕИК: 202230984
AH-382-р1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.0
Надвишение:
334125 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-382-р1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
334127 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-393-ч1 Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Долна Кремена
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 60.0
Надвишение: 18.99
334129 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-171-л Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 4.20
334133 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-164-а Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 3.20
335227 ЙОНИКС - 2012 - 70 ЕООД
ЕИК: 202230984
AH-184-в Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Кален
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 2.60

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 22 069,20 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.