Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"К*" намери 34937 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
277773 КАГИПООД
ЕИК:
QP-87-н Девин
ДГС Триград
Землище:
Кестен
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 331.0
Надвишение:
277778 КАГИПООД
ЕИК:
QP-83-ч Девин
ДГС Триград
Землище:
Кестен
Сеч до:
15.05.2016
Извоз до:
15.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 84.0
Надвишение: 76.05
278099 КАГИПООД
ЕИК:
QP-178-т Девин
ДГС Триград
Землище:
Триград
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1044.0
Надвишение:
278754 КОРЕКТЕООД
ЕИК:
-355-а Маджарово
ДГС Маджарово
Землище:
Долно Съдиево
Сеч до:
30.07.2016
Извоз до:
30.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 452.0
Надвишение:
286874 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-289-з Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 4.0
Надвишение:
286875 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-289-д Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
286876 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-291-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
286895 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-292-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 101.0
Надвишение:
286897 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-298-д Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1.0
Надвишение:
295526 КОСХОЛ
ЕИК:
RM-9042-н Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
16.12.2016
Извоз до:
16.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 509.0
Надвишение:
297281 КАГИПООД
ЕИК:
QP-130-г Девин
ДГС Триград
Землище:
Триград
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.0
Надвишение:
361757 КАГИПООД
ЕИК:
QF-54-ж Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Грохотно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 815.0
Надвишение:
377894 КИВИКОЕООД
ЕИК:
-330-н Симитли
Община Симитли
Землище:
Градево
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 54.0
Надвишение:
387093 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1066-ш2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387094 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1066-у2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387096 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1118-4 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387097 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1118-1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387099 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1117-9 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387100 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1117-2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387101 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1117-4 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387102 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1117-6 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
387103 КРАСИНООД
ЕИК: 204169487
KC-1117-8 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
402888 КЪРШЕВЕООД
ЕИК:
FB-195-с Велико Търново
ДГС Болярка
Землище:
Пчелище
Сеч до:
30.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.24
402943 КЪРШЕВЕООД
ЕИК:
FB-267-т Велико Търново
ДГС Болярка
Землище:
Дебелец
Сеч до:
30.05.2018
Извоз до:
30.05.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 1.33
404266 КАРТАЧ1ЕООД
ЕИК:
LL-230-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 127.0
Надвишение:
404267 КАРТАЧ1ЕООД
ЕИК:
LL-230-м Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
404454 КАРТАЧ1ЕООД
ЕИК:
LL-244-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 286.0
Надвишение:
406375 ,,КЪРШЕВЕООД
ЕИК:
FB-212-б Велико Търново
ДГС Болярка
Землище:
Къпиново (Вт)
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.5
Надвишение:
406954 КАГИПООД
ЕИК:
QF-54-ж Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.08.2018
Извоз до:
30.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 695.0
Надвишение:
419249 КРУПИНВЕСТ4ООД
ЕИК:
RN-579-г2 Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
30.05.2018
Извоз до:
30.05.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 169.0
Надвишение:
421653 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-255-о Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Длъгня
Сеч до:
30.07.2018
Извоз до:
30.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 3.14
422549 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-325-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
31.05.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 228.0
Надвишение:
429013 КАРТАЧ1ЕООД
ЕИК:
LL-288-в Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2243.0
Надвишение:
431061 КЪРШЕВЕООД
ЕИК:
FB-218-б Велико Търново
ДГС Болярка
Землище:
Миндя
Сеч до:
30.05.2018
Извоз до:
30.05.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 6.6
Надвишение: 0.55
431821 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-271-х1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Каломен
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 0.20
433688 ,,КЪРШЕВЕООД
ЕИК:
FB-187-ц Велико Търново
ДГС Болярка
Землище:
Пчелище
Сеч до:
30.07.2018
Извоз до:
30.07.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.3
Надвишение: 0.35
435088 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-286-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1054.0
Надвишение:
435089 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-286-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 444.0
Надвишение: 4.80
435091 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-286-д Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 480.0
Надвишение:
435924 КРУПИНВЕСТ4ООД
ЕИК:
RN-579-г2 Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
30.10.2018
Извоз до:
30.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 169.0
Надвишение: 4.11
439961 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-255-о Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Длъгня
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
444111 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-274-с1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Каломен
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 0.58
448209 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-269-у1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Денчевци
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
450581 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-275-ж1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Каломен
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение: 0.33
452086 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-274-п1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Каломен
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 0.28
460799 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-271-х1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Каломен
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 27.0
Надвишение: 0.06
486304 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-306-в Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 179.0
Надвишение: 1.00
488376 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-279-к Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Гостилица
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 54.0
Надвишение: 5.88
493932 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FL-1298-п1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Буря
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 31.0
Надвишение: 2.62
497756 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-306-д Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 3.00
497759 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-306-к Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 446.0
Надвишение: 24.20
497962 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-280-ж Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Гостилица
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 1.10
514628 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-300-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 284.0
Надвишение: 0.40
514629 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-300-в Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1179.0
Надвишение:
515834 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-280-и Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Гостилица
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 2.00
516421 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-364-2 Левски
ДГС Плевен
Землище:
Асеновци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516422 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-364-3 Левски
ДГС Плевен
Землище:
Асеновци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516423 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-70-2 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Телиш
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516424 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-71-1 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516425 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-72-1 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516426 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-72-2 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516427 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-73-2 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516428 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-73-1 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516429 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-78-3 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Рупци (Пл)
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516430 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-74-7 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Червен бряг
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516435 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-74-2 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Девенци
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516436 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-82-3 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Рупци (Пл)
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516437 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-81-6 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Рупци (Пл)
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
516438 КРАСИНООД
ЕИК:
KH-81-7 Червен бряг
ДГС Плевен
Землище:
Рупци (Пл)
Сеч до:
20.11.2019
Извоз до:
20.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
520200 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-320-г1 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Чуково (Гб)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.00
523603 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-280-н Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Гостилица
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.00
527376 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-223-я Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Игнатовци (Гб)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
527377 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-223-я Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Игнатовци (Гб)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 0.32
529729 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-д2 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
529730 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-н21 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
536056 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-300-в Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1087.8
Надвишение:
536110 КАРАВЕЛА79ЕООД
ЕИК:
-300-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение: 68.90
542670 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-н22 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 17.0
Надвишение:
544095 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-223-я Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Игнатовци (Гб)
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.9
Надвишение:
548111 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-н21 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
548922 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-д2 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
549660 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-223-я Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Игнатовци (Гб)
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
549873 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-254-т2 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Длъгня
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 49.0
Надвишение:
550020 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-229-о5 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Царева ливада
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 33.0
Надвишение:
555205 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-и3 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 1.46
569557 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FG-256-п2 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Зая
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение: 1.86
571569 КАСИОПЕЯ
ЕИК: 813161965
FH-11297-щ Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Буря
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.75
454830 КОСТАДИН КРУМОВ КАРАДАЧКИ
ЕИК: 109574296
HF-39-л Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Църварица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.6
Надвишение:
454831 КОСТАДИН КРУМОВ КАРАДАЧКИ
ЕИК: 109574296
HF-39-к Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Църварица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.7
Надвишение:
454832 КОСТАДИН КРУМОВ КАРАДАЧКИ
ЕИК: 109574296
HF-39-м Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Църварица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1.9
Надвишение:
454840 КОСТАДИН КРУМОВ КАРАДАЧКИ
ЕИК: 109574296
HF-42-т Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Църварица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 105.5
Надвишение: 41.99
454843 КОСТАДИН КРУМОВ КАРАДАЧКИ
ЕИК: 109574296
HF-42-с Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Църварица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 212.5
Надвишение: 12.33
466731 КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
ЕИК:
AE-383-х Враца
ДГС Враца
Землище:
Враца
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение: 5.40
276999 КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ЕИК: 109574296
TC-256-а1 Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Кьосевци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.9
Надвишение:
277251 КИРИЛ НИКОЛОВ КИРИЛОВ
ЕИК:
AC-124-л Кула
ДГС Видин
Землище:
Цар-Петрово
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.1
Надвишение:
277512 КОНСТАНТИН ЛЕС-КЛИСУРА ЕООД У-Е№ 2487/07.06.12Г.
ЕИК: 200001047
MB-24-е Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Клисура (Пд)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 52.5
Надвишение: 13.10
277620 КОНСТАНТИН ЛЕС-КЛИСУРА ЕООД У-Е№ 2487/07.06.12Г.
ЕИК: 200001047
MB-1156-е Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Слатина (Пд)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 154.7
Надвишение:
277883 КОНСТАНТИН ЛЕС-КЛИСУРА ЕООД У-Е№ 2487/07.06.12Г.
ЕИК: 200001047
MB-1156-г Карлово
ДГС Клисура
Землище:
Слатина (Пд)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 94.9
Надвишение: 16.34
279812 КИ-ВИ-КО
ЕИК: 200009019
BS-396-м Симитли
ДГС Симитли
Землище:
Брежани
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 984.0
Надвишение: 65208.00
279828 КИ-ВИ-КО
ЕИК: 200009019
BS-396-п Симитли
ДГС Симитли
Землище:
Брежани
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 2321.45

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 67 824,12 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021