Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Л*" намери 42168 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
286079 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-594-в Самоков
Община Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
01.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1707.0
Надвишение:
306556 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-594-а Самоков
Община Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 736.0
Надвишение:
306558 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-594-б Самоков
Община Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 334.0
Надвишение:
306559 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-595-а Самоков
Община Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1333.0
Надвишение:
306560 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-332-л Самоков
Община Самоков
Землище:
Продановци (Сф)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 257.0
Надвишение:
311908 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
-594-в Самоков
Община Самоков
Землище:
Белчин
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1204.0
Надвишение:
322569 „ ЛЕСТРАНС ”
ЕИК:
TE-141-в Каолиново
ДЛС Паламара
Землище:
Тодор Икономово
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 415.0
Надвишение:
336158 ЛАСКИНЛЕС
ЕИК: 131360442
RN-568-у Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 52.0
Надвишение: 0.06
354249 ЛЕСГРУП
ЕИК:
NL-38-б Русе
ДГС Сеслав
Землище:
Тетово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 369.0
Надвишение:
365234 ЛЕСОТРАНС
ЕИК: 101775742
BK-42-г Сандански
ДГС Катунци
Землище:
Пирин
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 190.0
Надвишение:
288022 ЛЕСПРОДУКТ
ЕИК: 117609843
NL-1114-а Исперих
ДГС Сеслав
Землище:
Тодорово (Рз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 136.0
Надвишение: 3.69
336269 ЛОВЕЛА
ЕИК: 117636317
FK-48-тч Свищов
ДГС Свищов
Землище:
Вардим
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 112.0
Надвишение:
281675 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-104-в Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
281711 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-314-т Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Яньовец
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 225.0
Надвишение: 38.50
288414 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-325-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
289819 ЛОВЕЛАООД
ЕИК:
NK-22-ц1 Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Пожарево (Сс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 810.0
Надвишение:
293070 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-325-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 165.20
293071 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-322-в1 Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 109.0
Надвишение:
293072 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-327-д Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 142.0
Надвишение:
297393 ЛОВЕЛАООД
ЕИК:
NK-22-ц1 Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Пожарево (Сс)
Сеч до:
29.04.2016
Извоз до:
29.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.4
Надвишение: 1287.74
302986 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-132-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 304.0
Надвишение:
303005 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-124-е Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 374.0
Надвишение: 28.61
305863 ЛЕСОЕКСПОРТЕООД
ЕИК:
KL-1159-ю1 Ябланица
ДГС Тетевен
Землище:
Ябланица (Лч)
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
26.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
308978 ЛЕСОЕКСПОРТЕООД
ЕИК:
KL-1184-д1 Ябланица
ДГС Тетевен
Землище:
Дъбравата
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
26.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
312649 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-105-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 498.0
Надвишение:
321975 ЛОВЕЛАООД
ЕИК:
NL-1156-г Самуил
ДГС Сеслав
Землище:
Кара Михал
Сеч до:
15.10.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 896.0
Надвишение:
342295 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-385-и Айтос
ДГС Айтос
Землище:
Мъглен
Сеч до:
20.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 149.0
Надвишение:
342418 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-385-к Айтос
ДГС Айтос
Землище:
Мъглен
Сеч до:
20.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
342429 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-385-ж Айтос
ДГС Айтос
Землище:
Мъглен
Сеч до:
20.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 124.0
Надвишение:
350323 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-105-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 194.0
Надвишение: 30.12
350652 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-388-з Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 347.0
Надвишение:
350654 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-385-ж Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение:
350655 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-384-п Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 207.0
Надвишение:
350656 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-385-л Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 199.0
Надвишение:
351374 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-107-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 637.0
Надвишение:
352274 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-107-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 637.0
Надвишение:
352341 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-132-а Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 2.50
361019 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-180-к Руен
ДГС Айтос
Землище:
Топчийско
Сеч до:
20.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 472.0
Надвишение: 195.19
398901 ЛОПОВОЕООД
ЕИК:
AA-133-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Ошане
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 184.0
Надвишение: 22.00
400456 ЛЕСОТРАНСЕООД
ЕИК:
BL-1-р Кресна
ДГС Кресна
Землище:
Стара Кресна
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3299.0
Надвишение:
400666 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-241-д Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Люляк
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение: 3.52
400667 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-241-а1 Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Люляк
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3.0
Надвишение: 2.60
411593 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-581-в Руен
ДГС Айтос
Землище:
Скалак (Бс)
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 193.0
Надвишение:
411601 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-570-з Руен
ДГС Айтос
Землище:
Скалак (Бс)
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 462.0
Надвишение:
411611 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-480-с Руен
ДГС Айтос
Землище:
Вресово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 85.0
Надвишение: 8.27
411617 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-513-б Руен
ДГС Айтос
Землище:
Шиварово
Сеч до:
20.04.2018
Извоз до:
30.04.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 154.0
Надвишение:
414192 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-385-л Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 182.0
Надвишение: 19.67
414200 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-385-ж Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение: 6.71
414617 ЛЮМАНКОВИЕООД
ЕИК:
BB-388-з Гърмен
ДГС Гърмен
Землище:
Скребатно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 90.0
Надвишение:
420380 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-489-и Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.08.2018
Извоз до:
30.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 198.0
Надвишение: 5.50
420942 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-490-а Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.08.2018
Извоз до:
30.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 364.0
Надвишение:
420955 ЛЕСПРОМЕООД
ЕИК:
CA-529-а Руен
ДГС Айтос
Землище:
Зайчар
Сеч до:
20.08.2018
Извоз до:
30.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 61.0
Надвишение:
429114 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1331.0
Надвишение:
429115 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 524.0
Надвишение:
447017 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-568-а Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
15.12.2018
Извоз до:
15.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 359.0
Надвишение:
447018 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-568-в Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
15.12.2018
Извоз до:
15.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 302.0
Надвишение:
447022 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-569-ш Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
15.12.2018
Извоз до:
15.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 205.0
Надвишение:
471913 ЛЕСОПРАКТИКА
ЕИК:
FA-58-к Елена
ДГС Буйновци
Землище:
Тодювци
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 190.6
Надвишение:
473032 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 524.0
Надвишение:
473033 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 164.0
Надвишение:
480953 ЛОВЕЛАООД
ЕИК:
TF-163-с Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 153.0
Надвишение: 9.12
481632 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-628-л Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Рельово
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1611.0
Надвишение:
482787 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-549-б Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Ковачевци (Сф)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 101.0
Надвишение: 0.00
482794 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-549-и Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 66.0
Надвишение: 1.00
482805 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-558-г Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 366.0
Надвишение:
482872 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-573-т Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 199.0
Надвишение: 17.34
482903 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-561-ц Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 551.0
Надвишение:
482919 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-562-м Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 168.0
Надвишение:
483097 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-210-д Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Змейово
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 23.0
Надвишение:
483098 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-211-ж Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Змейово
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
483099 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-211-ч Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Змейово
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 212.0
Надвишение:
483101 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-330-и Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Оряховица
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 174.0
Надвишение:
483184 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-323-б Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Оряховица
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 217.0
Надвишение:
483187 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-323-г Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Оряховица
Сеч до:
31.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 345.0
Надвишение:
489641 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-299-б Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 163.0
Надвишение: 20.00
490688 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-299-з Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 106.0
Надвишение: 3.80
492227 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-325-з Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Оряховица
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 797.0
Надвишение:
492506 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-299-ж Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 964.0
Надвишение:
492507 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-в Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 174.0
Надвишение:
492508 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-л Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 119.0
Надвишение:
492509 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-м Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 80.0
Надвишение:
492510 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-н Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 111.0
Надвишение:
492511 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-264-о Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 104.0
Надвишение:
492512 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-265-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 474.0
Надвишение:
502692 ЛЕСТРАНСЕООД
ЕИК:
TE-2019-а Хитрино
ДЛС Паламара
Землище:
Живково (Шн)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 732.0
Надвишение:
509435 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-600-ш Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Рельово
Сеч до:
30.10.2019
Извоз до:
30.10.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 72.0
Надвишение: 2.60
509469 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-602-р Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Рельово
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 136.0
Надвишение:
514107 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-365-н Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Братя Кунчеви
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 369.0
Надвишение:
517370 ЛЕСТРАНШЕООД
ЕИК:
KE-359-ж1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Казачево
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 0.13
521974 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-210-д Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Змейово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 23.0
Надвишение:
530138 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-301-ж Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 373.0
Надвишение:
530446 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-302-г Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
20.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 388.0
Надвишение:
534728 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-302-г Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.2
Надвишение: 86.00
536180 ЛОГО12ЕООД
ЕИК:
-301-ж Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 373.0
Надвишение:
539798 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-604-а Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Рельово
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 158.0
Надвишение: 2.54
540341 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-613-г Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 723.0
Надвишение:
542106 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-568-г1 Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
20.12.2020
Извоз до:
20.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
542148 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-568-ф Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
20.12.2020
Извоз до:
20.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 756.0
Надвишение:
542157 ЛАСКИНЛЕСЕООД
ЕИК:
RN-566-и1 Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Клисура (Сф)
Сеч до:
20.12.2020
Извоз до:
20.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 114.0
Надвишение:
548252 ЛЕСИМПЕКСООД
ЕИК:
SF-346-к Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Братя Кунчеви
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 520.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 962,41 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.