Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"М*" намери 34787 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
280439 МФ1212
ЕИК:
PH-175-д Котел
ДГС Тича
Землище:
Тича
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
280443 МФ1212
ЕИК:
PH-197-к Котел
ДГС Тича
Землище:
Ябланово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 216.0
Надвишение:
288516 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-109-в Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Драгоево
Сеч до:
15.11.2016
Извоз до:
15.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 108.0
Надвишение:
310857 МФ1212
ЕИК:
PH-175-д Котел
ДГС Тича
Землище:
Тича
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
310865 МФ1212
ЕИК:
PH-197-к Котел
ДГС Тича
Землище:
Ябланово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 205.0
Надвишение:
312605 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-94-д Върбица
ДГС Преслав
Землище:
Сушина
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 266.0
Надвишение:
318797 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-56-ж1 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 333.0
Надвишение:
324339 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-158-а Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Драгоево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 40.0
Надвишение:
327928 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-58-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 403.0
Надвишение:
345927 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-93-з Върбица
ДГС Преслав
Землище:
Сушина
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 167.0
Надвишение: 5.45
345943 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-27-т Върбица
ДГС Преслав
Землище:
Сушина
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 68.0
Надвишение:
351986 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-58-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 380.0
Надвишение:
399445 МАМАШ
ЕИК: 202544764
TF-27-т Върбица
ДГС Преслав
Землище:
Сушина
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 68.0
Надвишение:
409845 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-56-б Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 557.0
Надвишение:
426100 МЕЧИЛЕС8289ООД
ЕИК:
HB-458-д Дупница
ДГС Дупница
Землище:
Крайници
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 444.0
Надвишение:
436451 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-58-е Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 69.0
Надвишение: 3.50
436923 МАВРАНГЕЛИСООД
ЕИК:
AA-58-в Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 102.0
Надвишение: 8.34
468562 МАРВЕЛИ
ЕИК: 123166288
-134-з–1 Мирково
Община Мирково
Землище:
Мирково
Сеч до:
29.12.2018
Извоз до:
29.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение:
502317 МИРЕНИКАЕООД
ЕИК:
AA-156-с3 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Вещица
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
546456 МИР
ЕИК: 126090397
KA-52-а1 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Драшкова поляна
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 61.0
Надвишение: 4.15
549510 МИЛВЕСТ
ЕИК: 201674559
CA-606-в Айтос
ДГС Айтос
Землище:
Тополица
Сеч до:
20.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 68.0
Надвишение:
562528 МАНИМЕООД
ЕИК:
AA-180-б Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Кладоруб
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 663.0
Надвишение:
578498 МЕМСЕООД
ЕИК: 115869963
FH-308-о1 Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Крушево (Гб)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
578499 МЕМСЕООД
ЕИК: 115869963
FH-309-и Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Крушево (Гб)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
283365 МИЛЕН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
ЕИК:
KE-280-г Летница
ДГС Ловеч
Землище:
Летница (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 55.0
Надвишение:
468184 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-205-г1 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение: 0.20
468185 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-205-г1 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
468186 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-48-е3 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
468188 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-48-е3 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
477242 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-48-е3 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение: 0.40
477247 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-48-е3 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.50
477249 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-205-г1 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение: 1.30
500327 МИНКО МИХАЙЛОВ МИНКОВ
ЕИК:
KA-47-с Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Скандалото
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.50
276880 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-234-к Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 103.0
Надвишение: 1066.34
278088 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LA-33-к Батак
ДГС Батак
Землище:
Нова махала (Пз)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 105.0
Надвишение:
281552 МАКС - МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QH-340-ж Девин
ДГС Михалково
Землище:
Стоманево
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 170.0
Надвишение:
282099 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-8-н Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 120.0
Надвишение: 10816.80
284315 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-239-в Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 70.0
Надвишение: 90.30
287422 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-239-д Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 110.0
Надвишение: 14.36
287643 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-344-е1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 85.0
Надвишение:
288785 МИХАИЛ МАРИНОВ КЪНЕВ
ЕИК:
UM-33-я Троян
ДГС Троян
Землище:
Шипково
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 65.0
Надвишение: 7.78
292642 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-176-в Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 634.0
Надвишение:
293507 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-311-б Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение:
297524 МЛАДЕН СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
AG-39-н Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Брусарци
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
302709 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-8-г Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 639.0
Надвишение:
302711 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-8-в Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 549.0
Надвишение: 549.72
302715 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-а Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 173.0
Надвишение:
302716 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-б Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 606.0
Надвишение:
302718 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-в Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 544.0
Надвишение:
302719 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1047-е Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1184.0
Надвишение:
304734 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-311-б Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
20.07.2016
Извоз до:
20.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение:
307355 МАКС - МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LE-24-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 949.0
Надвишение:
310328 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-157-г Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Златар
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 617.0
Надвишение:
311366 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-180-б Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
311368 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-180-ж Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 82.0
Надвишение:
311375 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-180-л Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
311385 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-184-а Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 480.0
Надвишение:
324222 МИТКО АНГЕЛОВ МИТОВ
ЕИК:
AE-224-о Враца
ДГС Враца
Землище:
Вировско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение: 1.25
324223 МИТКО АНГЕЛОВ МИТОВ
ЕИК:
AE-224-п Враца
ДГС Враца
Землище:
Вировско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение: 2.50
325246 МУСТАФА МЕХМЕД КЬОРОВ
ЕИК:
BV-46-к Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 2.56
325958 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-344-е1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 3.10
325961 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-344-ю Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение: 5.10
326384 МИРОСЛАВ ВЪЦОВ МАРИНОВ
ЕИК: 124664021
KC-1027-щ Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Катунец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 2.45
326726 МИРОСЛАВ ВЪЦОВ МАРИНОВ
ЕИК: 124664021
KC-1084-п Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Катунец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 2.90
326729 МИРОСЛАВ ВЪЦОВ МАРИНОВ
ЕИК: 124664021
KC-1027-щ Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Катунец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 54.0
Надвишение: 1.55
326737 МИРОСЛАВ ВЪЦОВ МАРИНОВ
ЕИК: 124664021
KC-1002-л Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Катунец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 2.10
332616 МУСТАФА МЕХМЕД-УПЪЛНОМОЩЕН НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-271-щ Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Конарско
Сеч до:
21.12.2016
Извоз до:
21.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 127.0
Надвишение:
337542 МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИНКОВ
ЕИК: 124664021
UM-290-о Троян
ДГС Троян
Землище:
Дебнево
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
339476 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LA-29-в Батак
ДГС Батак
Землище:
Нова махала (Пз)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 983.0
Надвишение:
342845 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-8-в Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.05.2017
Извоз до:
30.05.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 342.0
Надвишение:
342851 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-8-г Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.05.2017
Извоз до:
30.05.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.0
Надвишение:
342855 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1047-е Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.05.2017
Извоз до:
30.05.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 642.0
Надвишение:
342876 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-а Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 135.0
Надвишение: 53.93
342889 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-б Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 143.0
Надвишение: 5.45
342931 МАКС-МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LE-20-ж Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 472.0
Надвишение:
342939 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QF-1030-в Девин
ДЛС Извора-Девин
Землище:
Девин
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 345.0
Надвишение:
346411 МАРИН МАРИНОВ-71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-98-е Върбица
ДГС Преслав
Землище:
Сушина
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 994.0
Надвишение:
348981 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-184-а Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Велики Преслав
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 139.0
Надвишение:
349674 МАРИН МАРИНОВ 71 ЕООД
ЕИК: 201488330
TF-137-к Велики Преслав
ДГС Преслав
Землище:
Троица
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 98.0
Надвишение: 0.40
351335 МИЛЕН СТОЯНОВ МАРИНОВ
ЕИК:
KC-135-к2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 35.0
Надвишение:
351585 МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИНКОВ
ЕИК: 124664021
UM-290-о Троян
ДГС Троян
Землище:
Дебнево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
353453 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-308-с Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
31.05.2017
Извоз до:
31.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 1.50
353536 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-309-ф Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 2.40
353537 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-311-л Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение: 0.30
354090 МИХАИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ
ЕИК:
KE-26-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
354783 МУСТАФА МЕХМЕД-УПЪЛНОМОЩЕН НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-271-щ Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Конарско
Сеч до:
11.12.2017
Извоз до:
11.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 93.0
Надвишение: 62.49
354906 МАРИН ПАВЛИНОВ МАРИНОВ
ЕИК:
AH-227-л Роман
ДГС Мездра
Землище:
Хубавене
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 7.90
356537 МИХАИЛ МАРИНОВ КЪНЕВ
ЕИК:
UM-59-п2 Троян
ДГС Троян
Землище:
Бели Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 53.0
Надвишение: 0.90
358000 МАКС - МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LE-24-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 135.0
Надвишение:
358128 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-309-и Грамада
ДГС Видин
Землище:
Срацимирово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 2.50
358486 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AA-6-з Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Лагошевци
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 70.0
Надвишение:
358487 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AA-6-к Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Лагошевци
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
358488 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AA-7-п1 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Лагошевци
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 13.70
358489 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AA-7-с1 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Лагошевци
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 55.0
Надвишение:
359133 МИХАИЛ МАРИНОВ КЪНЕВ
ЕИК:
UM-60-з Троян
ДГС Троян
Землище:
Бели Осъм
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 68.0
Надвишение: 5.70
362180 МАКС-МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
LE-185-е Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1204.0
Надвишение: 108.26
364022 МАКС МШ ЕООД
ЕИК: 203154393
QH-95-а Девин
ДГС Михалково
Землище:
Чуруково
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3336.0
Надвишение:
366447 МАЛИН ИВАНОВ МИТОВ
ЕИК:
AA-199-и Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 130.0
Надвишение: 12.45
367268 МИТКО ПЕТКОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-435-е Макреш
ДГС Видин
Землище:
Подгоре
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 48.0
Надвишение: 0.40
367269 МИТКО ПЕТКОВ МИТОВ
ЕИК:
AC-433-ю Макреш
ДГС Видин
Землище:
Подгоре
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 71.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 12 871,43 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.