Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Н*" намери 13758 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
281913 НОВЕЛООД
ЕИК:
RN-832-б Самоков
ДГС Самоков
Землище:
Говедарци
Сеч до:
20.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 505.0
Надвишение:
286977 НИЛЕКСООД
ЕИК:
VA-449-р Елхово
ДГС Елхово
Землище:
Лесово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 590.0
Надвишение:
338992 НЮЛЕСООД
ЕИК:
LA-111-и Батак
ДГС Батак
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 272.0
Надвишение:
361220 НЮЛЕСООД
ЕИК:
LA-84-д1 Батак
ДГС Батак
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 58.0
Надвишение: 13.29
400528 НИКСЪН84ЕООД
ЕИК: 108028789
-93-и Хасково
Община Хасково
Землище:
Гарваново
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
497223 НИКОЛА НАНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
KE-232-б Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Слатина (Лч)
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 54.0
Надвишение: 9.80
562542 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДКОВ
ЕИК:
AE-308-и3 Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
15.12.2020
Извоз до:
15.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
562543 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДКОВ
ЕИК:
AE-308-с3 Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
15.12.2020
Извоз до:
15.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 2.60
280717 НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ КОЦЕВ
ЕИК:
AH-396-я Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
280718 НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ КОЦЕВ
ЕИК:
AH-173-у Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Върбешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
358827 НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ СИРАКОВ
ЕИК:
UM-177-ч Троян
ДГС Троян
Землище:
Дълбок дол
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 141.0
Надвишение:
378354 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
AB-223-т Вършец
ДГС Берковица
Землище:
Вършец
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 117.4
Надвишение: 11.30
378355 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
AB-222-а Вършец
ДГС Берковица
Землище:
Вършец
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 105.4
Надвишение:
431814 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-а Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.2
Надвишение:
431816 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-б Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.7
Надвишение:
431817 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-в Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.21
435354 НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ -УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-72-с Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
30.08.2018
Извоз до:
30.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.0
Надвишение:
437080 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-у1 Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 143.3
Надвишение:
448731 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-б Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.4
Надвишение: 16.48
448732 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-а Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 46.8
Надвишение:
448735 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-в Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.5
Надвишение:
448738 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ЕИК:
RG-147-у1 Етрополе
ДГС Етрополе
Землище:
Етрополе
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 138.4
Надвишение: 5.84
482005 НАСЛ. ТОМЕ ГЕЧОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
LG-217-т Лесичово
ДГС Пазарджик
Землище:
Калугерово (Пз)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение: 5.00
482012 НАСЛ. ТОМЕ НАЙДЕНОВ - УПЪЛН. ЛИЦЕ-СОБСТВ.
ЕИК:
LG-217-з Лесичово
ДГС Пазарджик
Землище:
Калугерово (Пз)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.90
491791 НИКОЛАЙ И. БОКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-218-и Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 78.0
Надвишение:
524866 НИКОЛА МАНДЖУКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-44-м Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 49.0
Надвишение: 26.31
524871 НИКОЛА МАНДЖУКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-56-н Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение: 27.91
524877 НИКОЛА МАНДЖУКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-56-р Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение:
528030 НИКОЛА МАНДЖУКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-54-р Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение: 34.31
293414 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-129-р Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.9
Надвишение:
294123 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-128-ф Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 100.9
Надвишение:
296434 НАЙДЕН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
UM-10-ф Троян
ДГС Троян
Землище:
Шипково
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
296435 НАЙДЕН ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
UM-8-ю Троян
ДГС Троян
Землище:
Шипково
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
298057 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-178-с Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
298059 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-178-с Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
299867 НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-391-х Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
26.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
301042 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-129-п Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.8
Надвишение:
301047 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-128-х Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 14.6
Надвишение:
301048 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-133-т Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 46.5
Надвишение:
301049 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-133-ч Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.3
Надвишение:
301050 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-133-ю Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
303489 НАЗАРИ И ЯКИМ ХАДЖИГЕОРГИЕВИ-НАСЛЕДНИЦИ
ЕИК:
BV-163-д Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 998.0
Надвишение:
308621 НАЙДЕН ДЕКОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
AC-172-и Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
310486 НАЙДЕН ДЕКОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
AC-172-и Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 2.45
313147 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
RC-129-р Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Калугерово (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.4
Надвишение: 1.25
315843 НИКОЛА МИЛОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-332-е Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
15.10.2016
Извоз до:
25.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
320125 НИКОЛАЙ ИВ. НИКОЛОВ
ЕИК:
AA-52-в Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 681.0
Надвишение:
322057 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-178-п Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 19.0
Надвишение: 3.55
322060 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-178-п Криводол
ДГС Враца
Землище:
Градешница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.0
Надвишение: 18.05
324808 НАСЛЕДНИЦИТЕ НАТОДОР СЛ. ПОПОВ
ЕИК:
BQ-41-гзз Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Бачево
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 40.0
Надвишение: 12.79
325811 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-199-д Враца
ДГС Враца
Землище:
Лиляче
Сеч до:
27.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.10
325906 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
RC-143-л1 Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Своде
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение: 17.95
331647 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-258-ж Враца
ДГС Враца
Землище:
Враца
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 6.75
334028 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
QM-180-с Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение: 14.49
336609 НИКОЛА МИЛОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-332-е Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.50
342810 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
RC-712-к1 Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Своде
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
15.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 51.0
Надвишение: 14.45
349175 НЕНЧО ДОНЧЕВ НЕНОВ
ЕИК:
KE-463-а1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение: 2.30
349197 НЕНЧО ДОНЧЕВ НЕНОВ
ЕИК:
KE-30-п1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
350808 НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-438-з Макреш
ДГС Видин
Землище:
Подгоре
Сеч до:
31.05.2017
Извоз до:
31.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 335.0
Надвишение:
351241 НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-438-л Макреш
ДГС Видин
Землище:
Подгоре
Сеч до:
31.05.2017
Извоз до:
31.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 170.0
Надвишение:
352453 НИКОЛА ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-174-ж1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
356475 НАСЛ.НИКОЛА ГАНЧЕВ ТОТЕВ
ЕИК:
TK-29-б1 Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Ковачевец
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение: 13.90
358115 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ЕИК: 116032431
KE-18-з Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 2.65
359527 НИКОЛА ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-177-д Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
360500 НИКОЛА ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-177-д Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
362511 НАЙДЕН ЦАЛОВ НАЙДЕНОВ
ЕИК:
KE-14-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Лисец (Лч)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение: 0.45
363675 НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
TC-69-ч1 Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Малка Черковна
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.0
Надвишение: 11.88
363676 НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
TC-34-у Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Девино
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
363684 НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
TC-34-у Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Девино
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 14.32
363685 НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
TC-59-н2 Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Девино
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение:
366679 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-149-м Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
366680 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-149-м Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 55.0
Надвишение:
368601 НЕНЧО ДОНЧЕВ НЕНОВ
ЕИК:
KE-40-т Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение:
373360 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-169-е Кула
ДГС Видин
Землище:
Големаново
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 1.20
373361 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-164-у2 Кула
ДГС Видин
Землище:
Големаново
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 0.70
373613 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-165-н Кула
ДГС Видин
Землище:
Големаново
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 2.75
374541 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-319-г Роман
ДГС Мездра
Землище:
Курново
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 1.70
378351 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-220-и Роман
ДГС Мездра
Землище:
Стояновци (Вр)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
378353 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-220-ж1 Роман
ДГС Мездра
Землище:
Стояновци (Вр)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.50
380023 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-318-м Роман
ДГС Мездра
Землище:
Курново
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 74.0
Надвишение: 3.00
380684 НАСЛ. ХРИСТО НИКОЛОВ ДЕНЕВ
ЕИК:
TK-29-б1 Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Ковачевец
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 6.90
389577 НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AE-199-о Враца
ДГС Враца
Землище:
Лиляче
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
15.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 25.0
Надвишение: 23.33
392103 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-152-к1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 1.0
Надвишение: 0.10
392104 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-152-л1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 2.73
392105 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-152-о1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 11.0
Надвишение: 0.55
392106 НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-152-п1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 30.0
Надвишение: 3.00
394916 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-151-г1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 2.30
394917 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-151-д1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 1.45
394918 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-148-р1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 3.25
396120 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-319-б Роман
ДГС Мездра
Землище:
Курново
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 0.90
396121 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-319-б Роман
ДГС Мездра
Землище:
Курново
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 0.40
396122 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AH-319-б Роман
ДГС Мездра
Землище:
Курново
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 0.70
396192 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-157-с Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
396408 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-158-з1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
396409 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-158-з1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
397171 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-153-о3 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.90
397172 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-153-р3 Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
398635 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МИШЕВ
ЕИК:
RQ-1053-н1 Столична
ДГС София
Землище:
Бистрица (Сф)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.9
Надвишение: 13.80
402517 НИКОЛА ЙОНЧЕВ НИКОЛОВ
ЕИК:
AC-174-ж1 Кула
ДГС Видин
Землище:
Извор махала
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.9
Надвишение:
403339 НЕНО ДАНКОВ НЕНОВ
ЕИК:
AC-157-с Кула
ДГС Видин
Землище:
Кула
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 361,94 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.