Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"О*" намери 49410 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
298233 ОГТ
ЕИК:
-158-х Долна баня
Община Долна баня
Землище:
Долна баня
Сеч до:
27.12.2016
Извоз до:
27.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение:
298686 ОПУОГСГС
ЕИК:
-340-г Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
306473 ОПУОЗГ
ЕИК:
-481-х Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Подгумер
Сеч до:
09.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 0.00
324332 ОГТ
ЕИК:
-193-б1 Невестино
Община Невестино
Землище:
Еремия
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 244.0
Надвишение:
324345 ОГТ
ЕИК:
-193-у1 Невестино
Община Невестино
Землище:
Еремия
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 94.0
Надвишение:
330794 ОГТ
ЕИК:
-155-д Долна баня
Община Долна баня
Землище:
Долна баня
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
27.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 111.3
Надвишение:
334636 ОПУОГСГС
ЕИК:
-325-а Несебър
Община Несебър
Землище:
Баня (Бс)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
336417 ОПУОГСГС
ЕИК:
-301-в Несебър
Община Несебър
Землище:
Обзор
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.1
Надвишение:
360363 ОГТ
ЕИК:
-102-г Долна баня
Община Долна баня
Землище:
Долна баня
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
28.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 203.0
Надвишение:
377041 ОПУОЗГ
ЕИК:
-493-с Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Подгумер
Сеч до:
12.12.2017
Извоз до:
12.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
377042 ОПУОЗГ
ЕИК:
-469-д Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
12.12.2017
Извоз до:
12.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 96.0
Надвишение:
377043 ОПУОЗГ
ЕИК:
-469-к Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
12.12.2017
Извоз до:
12.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 10.00
390524 ОГТ
ЕИК:
-155-д Долна баня
Община Долна баня
Землище:
Долна баня
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 84.0
Надвишение:
419765 ОПУОЗГ
ЕИК:
-740-к Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение: 0.00
422795 ОГТ
ЕИК:
-9030-б Копривщица
ОП Копривщица
Землище:
Копривщица
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 623.0
Надвишение:
424770 ОПУОЗГ
ЕИК:
-365-в Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
03.09.2018
Извоз до:
10.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 0.07
424771 ОПУОЗГ
ЕИК:
-470-м Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
07.12.2018
Извоз до:
14.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 589.0
Надвишение:
424782 ОПУОЗГ
ЕИК:
-470-к Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
07.12.2018
Извоз до:
14.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 181.5
Надвишение:
430339 ОГТ
ЕИК:
-102-г Долна баня
Община Долна баня
Землище:
Долна баня
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 119.0
Надвишение:
458956 ОПУОЗГ
ЕИК:
-490-ч Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Подгумер
Сеч до:
20.11.2018
Извоз до:
26.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
488142 ОПУОЗГ
ЕИК:
-793-н Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Долни Богров
Сеч до:
31.05.2019
Извоз до:
31.05.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 180.0
Надвишение:
494483 ОПУОЗГ
ЕИК:
-470-м Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 309.9
Надвишение:
494484 ОПУОЗГ
ЕИК:
-470-к Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 181.5
Надвишение:
494485 ОПУОЗГ
ЕИК:
-468-д Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
494486 ОПУОЗГ
ЕИК:
-488-т Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Подгумер
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 59.0
Надвишение:
494487 ОПУОЗГ
ЕИК:
-755-л Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Желява
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 78.7
Надвишение:
494636 ОПУОЗГ
ЕИК:
-754-б Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 104.0
Надвишение:
494650 ОПУОЗГ
ЕИК:
-737-в Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
13.12.2019
Извоз до:
13.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 414.0
Надвишение:
534551 ОСМАНДЖИКЕООД
ЕИК:
LR-129-в Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.03.2020
Извоз до:
30.03.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 472.0
Надвишение: 210.13
534925 ОСМАНДЖИКЕООД
ЕИК:
LR-115-г Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение:
540588 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-280-к Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
30.08.2020
Извоз до:
30.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 262.0
Надвишение: 1.19
550357 ОПУОЗГ
ЕИК:
-755-з Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Желява
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 242.0
Надвишение:
550358 ОПУОЗГ
ЕИК:
-756-в Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Желява
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 236.0
Надвишение:
550359 ОПУОЗГ
ЕИК:
-737-в Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 306.0
Надвишение:
550360 ОПУОЗГ
ЕИК:
-470-м Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Войнеговци
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 197.4
Надвишение:
550361 ОПУОЗГ
ЕИК:
-754-г Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 635.0
Надвишение:
550436 ОПУОЗГ
ЕИК:
-493-в1 Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Подгумер
Сеч до:
18.12.2020
Извоз до:
18.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 110.0
Надвишение:
562218 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-286-е1 Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 161.0
Надвишение:
562222 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-286-а1 Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 264.0
Надвишение:
563787 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-286-е1 Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 161.0
Надвишение:
563792 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-286-а1 Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 264.0
Надвишение:
566025 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-287-д Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
22.12.2020
Извоз до:
22.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение: 1.00
566217 ОРЕЛ7
ЕИК:
BH-279-м Белица
ДГС Елешница
Землище:
Златарица (Бл)
Сеч до:
22.12.2020
Извоз до:
22.12.2020
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение:
577580 ОПУОЗГ
ЕИК:
-740-ч Столична
ОП УОЗГ към Столична община
Землище:
Бухово
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
288902 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
TK-111-а Опака
ДЛС Черни Лом
Землище:
Опака
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 110.0
Надвишение:
288903 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
TK-53-ю Опака
ДЛС Черни Лом
Землище:
Опака
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 413.0
Надвишение:
331305 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
TK-58-п Опака
ДЛС Черни Лом
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 474.0
Надвишение:
331312 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
TK-57-г Опака
ДЛС Черни Лом
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 132.0
Надвишение: 36.85
331315 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
TK-58-с Опака
ДЛС Черни Лом
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
358110 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-57-г Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение: 101.60
358114 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-58-п Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 719.0
Надвишение:
358116 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-58-с Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 2.50
393512 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-57-х Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 0.25
393515 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-97-х Опака
Община Опака
Землище:
Горско Абланово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 34.0
Надвишение:
393517 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-111-с Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
409676 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-7-ш Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
10.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 603.0
Надвишение: 36.47
409696 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-7-щ Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
10.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 153.0
Надвишение:
409813 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-16-у Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Караджалово
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
10.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1010.0
Надвишение: 109.76
409838 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-39-т Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Драгойново
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
10.07.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 283.0
Надвишение: 92.90
456941 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-58-р Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 298.0
Надвишение:
462485 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-122-е Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 85.0
Надвишение:
466140 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-97-г Опака
Община Опака
Землище:
Горско Абланово
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 79.0
Надвишение:
466144 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-53-ш Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 69.0
Надвишение:
474344 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-97-г Опака
Община Опака
Землище:
Горско Абланово
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение:
474348 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-112-г Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 819.0
Надвишение:
476772 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-7-л Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 820.0
Надвишение:
476774 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-7-м Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 82.0
Надвишение: 15.76
476776 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-8-и Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 213.0
Надвишение: 28.34
476779 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-8-к Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 96.0
Надвишение: 18.33
476782 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-15-в Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Добри дол (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
476784 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-б Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1199.0
Надвишение:
476787 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-г Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 636.0
Надвишение:
476789 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-и Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
476796 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-в Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 120.0
Надвишение:
476797 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-г Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 243.0
Надвишение:
476799 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-д Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
526920 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-112-е Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 366.0
Надвишение:
527073 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-112-г Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 406.0
Надвишение:
533958 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-112-г Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 406.0
Надвишение:
533970 ОБЩИНА ОПАКА
ЕИК:
-112-е Опака
Община Опака
Землище:
Опака
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 117.0
Надвишение:
536796 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-15-в Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Добри дол (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 8.9
Надвишение:
536799 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-г Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 636.0
Надвишение:
536815 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-д Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
536838 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-г Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 108.0
Надвишение:
536873 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-20-в Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 27.0
Надвишение:
537007 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-и Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
537039 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-19-б Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Първомай (Пд)
Сеч до:
29.02.2020
Извоз до:
29.02.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 377.0
Надвишение:
549049 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-16-б Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Караджалово
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 704.0
Надвишение:
549155 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-6-а Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
20.09.2020
Извоз до:
20.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1072.0
Надвишение:
559248 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-6-а Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
20.09.2020
Извоз до:
20.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 927.6
Надвишение:
559249 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-16-б Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Караджалово
Сеч до:
31.08.2020
Извоз до:
31.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 389.1
Надвишение:
559250 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-6-в Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
20.09.2020
Извоз до:
20.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 806.0
Надвишение:
559252 ОКАЙ 2005 ЕООД, ГР.АСЕНОВГРАД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
ЕИК:
MG-6-м Първомай
ДГС Първомай
Землище:
Градина (Пд)
Сеч до:
20.09.2020
Извоз до:
20.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 691.0
Надвишение:
280186 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-100-н Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3.0
Надвишение: 6.34
280222 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-100-к Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение:
280236 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-101-ч Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
280257 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-101-с Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
280303 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-101-т Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение:
280345 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-7-о Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение:
280464 ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО САПАРЕВА БАНЯ
ЕИК:
HB-5-г Сапарева баня
ДГС Дупница
Землище:
Сапарева баня
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2.7
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 671,49 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.