Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"П*" намери 28426 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
292106 ПЕКЛЮК
ЕИК: 131203373
-86-б1 Драгоман
ДГС Сливница
Землище:
Чуковезер
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 489.0
Надвишение:
292120 ПЕКЛЮК
ЕИК: 131203373
-86-р1 Драгоман
ДГС Сливница
Землище:
Чуковезер
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 408.0
Надвишение:
292124 ПЕКЛЮК
ЕИК: 131203373
-86-щ Драгоман
ДГС Сливница
Землище:
Чуковезер
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 149.0
Надвишение: 3.28
292129 ПЕКЛЮК
ЕИК: 131203373
-86-р Драгоман
ДГС Сливница
Землище:
Чуковезер
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 225.0
Надвишение: 3.90
351449 ПАУТАЛИЯ
ЕИК: 113592058
HB-356-з3 Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голям Върбовник
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 324.0
Надвишение:
351503 ПАУТАЛИЯ
ЕИК: 113592058
HB-356-м3 Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голям Върбовник
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 299.0
Надвишение:
366583 ПАУТАЛИЯ
ЕИК: 113592058
HB-356-м3 Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голям Върбовник
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
366588 ПАУТАЛИЯ
ЕИК: 113592058
HB-356-з3 Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Голям Върбовник
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
471083 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-490-в Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 513.0
Надвишение:
480855 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-83-8 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Аламовци
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
480884 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-83-4 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Аламовци
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
480887 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-84-9 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Аламовци
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
480890 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-76-9 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
480892 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-77-12 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение: 4.50
480894 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-78-3 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
480899 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-79-4 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение: 11.20
480905 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-80-4 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.0
Надвишение:
480908 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-80-7 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2.0
Надвишение:
480909 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-81-4 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
480910 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
QE-76-7 Златоград
ДГС Златоград
Землище:
Златоград
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
490153 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-338-м Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение: 20.60
490162 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-338-о Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 116.0
Надвишение: 33.80
490361 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-437-с Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 211.0
Надвишение:
490377 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-437-п Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
500885 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-491-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 885.0
Надвишение:
504211 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-482-д Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 40.0
Надвишение:
504222 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-416-ж Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Средногорово
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
514904 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-490-а Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 534.0
Надвишение:
514996 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-489-а Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 103.0
Надвишение: 41.65
515023 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-490-г Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 925.0
Надвишение:
515061 ПЛАНИНА
ЕИК:
SB-490-д Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Черковище
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 157.0
Надвишение: 26.15
558723 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-10 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 1.0
Надвишение:
558740 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-9 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558751 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-8 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558756 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-11 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 4.0
Надвишение:
558761 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-12 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558772 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-195-4 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Бела
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 3.0
Надвишение:
558779 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-196-11 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 8.0
Надвишение:
558788 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-211-3 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Дълго поле (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558835 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-213-2 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Медовница
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558839 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-210-6 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 4.0
Надвишение:
558840 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-190-3 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Дълго поле (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 18.0
Надвишение:
558843 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-211-2 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Дълго поле (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558849 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-211-7 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Дълго поле (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
558851 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-191-4 Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Дълго поле (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 4.0
Надвишение:
558854 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ
ЕИК: 115079353
AA-208-6 Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.06.2020
Извоз до:
30.06.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 2.0
Надвишение:
278233 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-182-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 285.0
Надвишение:
278235 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-182-т Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
278239 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-182-у Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 98.0
Надвишение:
283349 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-137-ж Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 346.0
Надвишение: 58.40
283367 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-146-м Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 206.0
Надвишение:
283540 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-153-а Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 196.0
Надвишение: 13.27
283565 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-151-в Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 188.0
Надвишение: 101.14
283780 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-147-з Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение: 35.66
283818 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-144-б Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 711.0
Надвишение: 5.57
289867 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-147-д Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 142.0
Надвишение: 314.68
289878 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-150-з Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.0
Надвишение: 36.87
290092 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-152-ж Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение: 59.98
290099 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-147-е Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 138.0
Надвишение:
290102 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-150-к Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.0
Надвишение: 89.68
292530 ПЪТНОПОДЪРЖАНЕООД
ЕИК:
TL-91-о Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Салманово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 228.0
Надвишение:
292531 ПЪТНОПОДЪРЖАНЕООД
ЕИК:
TL-85-б Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Новосел
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 487.0
Надвишение:
292532 ПЪТНОПОДЪРЖАНЕООД
ЕИК:
TL-91-з Шумен
ДГС Шумен
Землище:
Салманово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 235.0
Надвишение: 22.00
293193 ПЛАМФОРЕСТЕООД
ЕИК:
AC-498-н1 Ново село
ДГС Видин
Землище:
Ново село (Вд)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 131.0
Надвишение:
297715 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-112-п Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 127.0
Надвишение: 39.95
297720 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-112-б Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 507.0
Надвишение: 23.69
301463 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-107-г Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 395.0
Надвишение: 39.80
301936 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-316-у Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Вуково
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 108.0
Надвишение: 4.30
302414 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-108-м Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 140.0
Надвишение:
303582 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-112-в Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 634.0
Надвишение:
303991 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-330-в Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 719.0
Надвишение: 50.01
304098 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-376-л Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Коркина
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 272.0
Надвишение: 60.20
304099 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-374-с Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Горна Козница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 238.0
Надвишение: 170.65
304745 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-316-ю Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Вуково
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 220.0
Надвишение: 72.49
304747 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-311-г1 Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Вуково
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение: 9.50
305906 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-358-в Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Шатрово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 146.0
Надвишение: 115.60
307166 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-321-а Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 208.0
Надвишение:
307173 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-321-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 715.0
Надвишение:
308518 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-318-а Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Вуково
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение: 0.80
308527 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-318-ш Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Циклово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 213.0
Надвишение:
308529 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-318-ш Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Циклово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 226.0
Надвишение: 31.35
312896 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-132-д Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 182.0
Надвишение:
316689 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-377-д Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Горна Козница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 255.0
Надвишение:
320397 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-374-т Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Горна Козница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 4.15
321917 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-373-и Бобов дол
ДГС Дупница
Землище:
Горна Козница
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 160.0
Надвишение: 158.45
326256 ПЕНЧЕВЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1108-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 312.0
Надвишение:
326258 ПЕНЧЕВЛЕСЕООД
ЕИК:
KC-1051-к Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Орляне
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 76.0
Надвишение: 12.20
332106 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-127-е Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 240.0
Надвишение:
333064 ПЛАМТЕД
ЕИК: 202438630
EK-30-б Вълчи дол
ДГС Суворово
Землище:
Изворник
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 178.0
Надвишение:
333065 ПЛАМТЕД
ЕИК: 202438630
EK-47-а Вълчи дол
ДГС Суворово
Землище:
Искър (Вн)
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 172.0
Надвишение:
335369 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-489-р Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Скрино
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 146.0
Надвишение: 172.35
335372 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-488-г Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Скрино
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 565.0
Надвишение:
337318 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-802-г Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Скрино
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 4.0
Надвишение: 28.60
337325 ПЛАНИНЕЦ
ЕИК: 109568051
HB-483-б Бобошево
ДГС Дупница
Землище:
Скрино
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 177.0
Надвишение:
341870 ПАРАЛДИЕООД
ЕИК:
KC-126-б Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение:
341880 ПАРАЛДИЕООД
ЕИК:
KC-128-о Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение:
341902 ПАРАЛДИЕООД
ЕИК:
KC-128-п Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 46.0
Надвишение: 2.89
342265 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-321-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 539.0
Надвишение:
342306 ПАЛИСАНДЪРООД
ЕИК: 122041933
LL-321-а Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 166.0
Надвишение:
344313 ПРЕСТИЖООД
ЕИК:
BF-107-ж Сатовча
ДЛС Дикчан
Землище:
Плетена
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 378.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 879,31 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.