Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Р*" намери 17801 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
282872 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-250-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 135.0
Надвишение:
282883 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-249-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 210.0
Надвишение:
282897 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-251-н Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 398.0
Надвишение:
307104 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-268-з Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 923.0
Надвишение:
341530 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-268-з Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 329.0
Надвишение:
343914 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-281-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 155.0
Надвишение:
343918 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-279-а Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 341.0
Надвишение:
343956 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-260-и Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 141.0
Надвишение:
343964 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-260-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 126.0
Надвишение:
367213 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-281-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 155.0
Надвишение:
367215 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-279-а Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 341.0
Надвишение:
367220 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-260-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 126.0
Надвишение: 33.25
398492 РУМЕКСООД
ЕИК:
LL-175-ж Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Ракитово
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение: 15.27
471980 РЕДУТООД
ЕИК:
-92-б1 Тунджа
Община Тунджа
Землище:
Ханово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 215.8
Надвишение:
495457 РЕНЕСАНС
ЕИК: 128566083
QN-3106-а1 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 210.0
Надвишение:
496480 РЕНЕСАНС
ЕИК: 128566083
QN-3101-х1 Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 477.0
Надвишение: 53.70
549118 РАМИС
ЕИК: 111013199
NB-355-о Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Межден
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
20.04.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 303.0
Надвишение:
284038 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-16-з Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
23.06.2016
Извоз до:
23.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.0
Надвишение:
284060 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-15-з Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
23.06.2016
Извоз до:
23.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 111.0
Надвишение: 3.63
305716 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-80-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 286.0
Надвишение: 37.45
305718 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-46-д Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 291.0
Надвишение:
305719 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-33-з Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 122.0
Надвишение:
307423 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 274.0
Надвишение:
307691 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-51-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 199.0
Надвишение:
314211 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-82-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 285.0
Надвишение:
314212 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 158.0
Надвишение:
314214 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-о Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение:
314278 РЕАЛ - 1 ЕООД ГР. РАЗЛОГ
ЕИК:
BQ-200-в Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 323.0
Надвишение:
314281 РЕАЛ - 1 ЕООД ГР. РАЗЛОГ
ЕИК:
BQ-202-н Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 754.0
Надвишение:
339513 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-46-д Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.06.2017
Извоз до:
01.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение: 2.40
339739 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-17-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
28.10.2017
Извоз до:
28.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 841.0
Надвишение:
339783 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.01.2017
Извоз до:
20.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение:
339816 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-51-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.06.2017
Извоз до:
01.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 153.9
Надвишение:
339922 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-82-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.06.2017
Извоз до:
01.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 93.0
Надвишение:
339950 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.06.2017
Извоз до:
01.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 274.0
Надвишение:
340074 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.01.2017
Извоз до:
20.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 114.7
Надвишение:
340114 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-33-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.01.2017
Извоз до:
20.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.00
340555 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-25-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 455.0
Надвишение:
340561 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-29-с Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 148.0
Надвишение: 12.50
352096 РЕАЛ - 1 ЕООД ГР. РАЗЛОГ
ЕИК:
BQ-200-в Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 63.0
Надвишение:
352101 РЕАЛ - 1 ЕООД ГР. РАЗЛОГ
ЕИК:
BQ-202-н Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Разлог
Сеч до:
10.12.2017
Извоз до:
10.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 584.0
Надвишение: 23.79
379649 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.10.2017
Извоз до:
01.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 274.0
Надвишение:
379651 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.09.2017
Извоз до:
20.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.8
Надвишение:
379652 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.09.2017
Извоз до:
20.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.2
Надвишение:
379653 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-17-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 506.0
Надвишение:
379654 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-51-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.10.2017
Извоз до:
01.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 72.6
Надвишение:
379656 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-82-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.10.2017
Извоз до:
01.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.4
Надвишение:
379659 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-25-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 321.2
Надвишение:
389248 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-224-х Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 173.0
Надвишение:
389350 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-223-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 875.0
Надвишение:
396181 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.0
Надвишение:
396185 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.8
Надвишение:
397448 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-51-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 44.3
Надвишение:
397449 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 274.0
Надвишение:
400124 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 274.0
Надвишение:
402307 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 705.0
Надвишение:
402607 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-17-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 177.5
Надвишение:
402621 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-25-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 298.5
Надвишение:
402626 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-224-х Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
15.09.2018
Извоз до:
15.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 136.9
Надвишение:
402633 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-223-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
15.09.2018
Извоз до:
15.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 693.7
Надвишение:
402651 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-225-ж Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.01.2018
Извоз до:
20.01.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.3
Надвишение:
402668 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-59-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
08.06.2018
Извоз до:
08.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 477.0
Надвишение:
404369 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-172-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.04.2018
Извоз до:
01.04.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 147.3
Надвишение:
404797 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
08.10.2018
Извоз до:
08.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 690.0
Надвишение:
421368 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
08.10.2018
Извоз до:
08.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 44.0
Надвишение: 2.75
421372 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-д Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
08.10.2018
Извоз до:
08.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 2.15
433312 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-25-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
28.10.2018
Извоз до:
28.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 178.3
Надвишение:
458576 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-214-о Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 44.0
Надвишение:
463494 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-224-х Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 136.9
Надвишение:
463621 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
10.11.2018
Извоз до:
10.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 179.8
Надвишение:
463623 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-223-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 243.6
Надвишение:
463671 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-17-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 108.8
Надвишение:
463685 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-31-н Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 394.0
Надвишение:
464685 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-177-р Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 332.0
Надвишение:
467203 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-59-а Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 159.0
Надвишение:
467281 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-169-а Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 162.0
Надвишение:
470354 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-31-н Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
03.07.2019
Извоз до:
03.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 263.2
Надвишение:
471009 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-59-а Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
04.02.2019
Извоз до:
04.02.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 154.0
Надвишение: 0.55
473608 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-223-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
15.03.2019
Извоз до:
15.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 202.8
Надвишение:
473722 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-37-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
08.04.2019
Извоз до:
08.04.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.2
Надвишение:
473892 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-177-р Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
04.03.2019
Извоз до:
04.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 239.5
Надвишение:
473967 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-32-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
03.07.2019
Извоз до:
03.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 144.0
Надвишение:
474050 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С.РИБАРИЦА
ЕИК:
-46-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
15.07.2019
Извоз до:
15.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 329.0
Надвишение:
498564 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-223-г Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
01.07.2019
Извоз до:
01.07.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 198.4
Надвишение:
498604 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-44-ф Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 347.0
Надвишение:
504369 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 655.0
Надвишение:
504370 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-л Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 143.0
Надвишение:
515135 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-з Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 431.0
Надвишение:
515140 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение:
522698 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-30-ф Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 87.0
Надвишение: 12.51
522699 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-30-ц Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 55.0
Надвишение: 4.58
522700 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-30-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 110.0
Надвишение: 2.37
522701 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-29-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 67.0
Надвишение: 4.08
522912 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-27-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 699.0
Надвишение:
522913 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-139-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 316.0
Надвишение:
532955 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-139-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.05.2020
Извоз до:
20.05.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 283.5
Надвишение:
533347 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-27-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
20.05.2020
Извоз до:
20.05.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 424.5
Надвишение:
533396 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-и Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
10.08.2020
Извоз до:
10.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 288.0
Надвишение:
533415 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
10.08.2020
Извоз до:
10.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение:
533633 РИБАРСКИ ЛЕС 69 ЕООД С. РИБАРИЦА
ЕИК:
-41-л Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
10.08.2020
Извоз до:
10.08.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 79.2
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 210,98 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.