Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"С*" намери 50310 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
279670 СОБСТВЕНИК
ЕИК:
WA-113-з Велинград
УОГС Юндола
Землище:
Юндола
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение:
365785 СОБСТВЕНИК
ЕИК:
BG-95-х Банско
ДГС Добринище
Землище:
Кремен (Бл)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 67.0
Надвишение: 1.87
527056 СОБСТВЕНИК
ЕИК:
FG-223-х2 Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Радовци (Гб)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
535998 СММ
ЕИК: 102075910
-352-ш Лозница
Община Лозница
Землище:
Лозница (Рз)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 194.0
Надвишение:
536001 СММ
ЕИК: 102075910
-349-у Лозница
Община Лозница
Землище:
Манастирци
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 411.0
Надвишение:
536003 СММ
ЕИК: 102075910
-353-к Лозница
Община Лозница
Землище:
Лозница (Рз)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 286.0
Надвишение:
536008 СММ
ЕИК: 102075910
-358-з Лозница
Община Лозница
Землище:
Синя вода
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 63.0
Надвишение:
536631 СММ
ЕИК: 102075910
-358-и Лозница
Община Лозница
Землище:
Синя вода
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 11.0
Надвишение:
536653 СММ
ЕИК: 102075910
-168-м Лозница
Община Лозница
Землище:
Ловско
Сеч до:
31.03.2020
Извоз до:
31.03.2020
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 95.0
Надвишение:
548309 СОБСТВЕНИК
ЕИК:
QN-165-к Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 296.0
Надвишение: 54.96
554537 СОБСТВЕНИК
ЕИК:
QS-1-б2 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 94.0
Надвишение: 0.58
276744 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
EC-276-щ Варна
ДГС Варна
Землище:
Звездица (Вн)
Сеч до:
02.01.2016
Извоз до:
01.02.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.1
Надвишение:
276793 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-128-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.2
Надвишение:
276794 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-128-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение:
276806 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-280-к Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Полковник Таслаково
Сеч до:
03.01.2016
Извоз до:
02.02.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 0.2
Надвишение:
276820 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-л Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
276821 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-м Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
276822 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-л Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
276826 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-м Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 1.0
Надвишение:
276829 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-м Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
276864 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
TK-302-м Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Бракница
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
10.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 80.0
Надвишение:
276871 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
TK-299-б Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Бракница
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
10.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение:
278519 СВИЛОЦЕЛЕАД
ЕИК:
NK-21-у Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Пожарево (Сс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 179.0
Надвишение: 803.55
282710 СЕМРАООД
ЕИК:
EF-170-д Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Долина (Дч)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 408.0
Надвишение:
285558 СЕМРАООД
ЕИК:
EF-222-б Добричка
ДГС Добрич
Землище:
Стожер
Сеч до:
29.06.2016
Извоз до:
29.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 144.0
Надвишение:
287174 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-315-ф Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Водно (Сс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
20.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 82.0
Надвишение:
288848 СВИЛОЦЕЛЕАД
ЕИК:
NK-120-с Тутракан
ДГС Тутракан
Землище:
Бреница (Сс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 406.0
Надвишение:
290714 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-л Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 122.0
Надвишение:
292840 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 119.0
Надвишение:
292841 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 118.0
Надвишение:
292842 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 57.0
Надвишение:
293597 САНКЕВИООД
ЕИК:
LL-60-б Ракитово
ДГС Ракитово
Землище:
Дорково
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 830.0
Надвишение:
293990 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
FE-55-ч Стражица
ДГС Горна Оряховица
Землище:
Виноград
Сеч до:
01.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение:
293991 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
FE-55-о Стражица
ДГС Горна Оряховица
Землище:
Виноград
Сеч до:
01.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение:
293993 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
FE-50-д Стражица
ДГС Горна Оряховица
Землище:
Виноград
Сеч до:
01.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
294574 СВИЛОЦЕЛ
ЕИК: 104645362
NL-1016-г Завет
ДГС Сеслав
Землище:
Завет (Рз)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 1668.0
Надвишение: 725.00
295013 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-347-т Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Раздел (Сс)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 105.0
Надвишение:
295170 СВИЛОЦЕЛ
ЕИК: 104645362
NL-1108-б Исперих
ДГС Сеслав
Землище:
Средоселци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 684.0
Надвишение:
295278 СОБСТВЕНИЦИТЕ
ЕИК:
NF-179-б1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.0
Надвишение:
296200 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-275-ю1 Иваново
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Пиргово
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
20.04.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 14.0
Надвишение:
298139 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
RC-276-е Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Врачеш
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 365.0
Надвишение: 23.85
301242 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-468-о Силистра
ДГС Силистра
Землище:
Срацимир
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
10.10.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 44.0
Надвишение:
301243 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-128-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 14.92
301246 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-128-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 29.62
301247 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-128-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Долец (Сс)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 43.42
301248 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение:
301254 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение:
301255 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение:
301256 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-124-н Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Паисиево
Сеч до:
26.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение:
301856 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-17-в Бяла (Рс)
ДГС Бяла
Землище:
Полско Косово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 159.0
Надвишение:
302522 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-17-т Бяла (Рс)
ДГС Бяла
Землище:
Полско Косово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 112.0
Надвишение:
302524 СВИЛОЦЕЛЕАД
ЕИК:
NK-37-ж Главиница
ДГС Тутракан
Землище:
Коларово (Сс)
Сеч до:
14.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.1
Надвишение: 171.26
302557 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-17-в Бяла (Рс)
ДГС Бяла
Землище:
Полско Косово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 186.0
Надвишение:
302701 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-17-в Бяла (Рс)
ДГС Бяла
Землище:
Полско Косово
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 117.0
Надвишение:
305895 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-468-о Силистра
ДГС Силистра
Землище:
Срацимир
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
10.10.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 29.0
Надвишение:
308882 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-272-ж Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Николово (Рс)
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
309123 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-468-с2 Силистра
ДГС Силистра
Землище:
Срацимир
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
10.11.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 52.10
314178 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-244-г Сливо поле
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Кошарна
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 0.08
320550 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-269-е1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 30.0
Надвишение:
320554 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-269-е1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 7.0
Надвишение:
320700 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-315-ф Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Водно (Сс)
Сеч до:
28.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 63.0
Надвишение: 8.76
323051 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-167-у Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Ново село (Рс)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 24.0
Надвишение: 10.00
323894 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-302-г1 Борово
ДГС Бяла
Землище:
Екзарх Йосиф
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 37.0
Надвишение:
324211 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-300-и1 Борово
ДГС Бяла
Землище:
Екзарх Йосиф
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 44.0
Надвишение: 0.00
329115 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-300-и1 Борово
ДГС Бяла
Землище:
Екзарх Йосиф
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 68.0
Надвишение:
330452 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-269-е1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 53.0
Надвишение:
338479 СЕКВОЯЕООД
ЕИК:
MA-238-м Асеновград
ДГС Асеновград
Землище:
Мостово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 793.0
Надвишение:
338502 СЕКВОЯЕООД
ЕИК:
MA-238-з Асеновград
ДГС Асеновград
Землище:
Мостово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 337.0
Надвишение:
339151 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-269-е1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 41.0
Надвишение:
339205 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-300-и1 Борово
ДГС Бяла
Землище:
Екзарх Йосиф
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 59.0
Надвишение: 0.00
341259 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1091-з Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Каленик (Лч)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 3.05
354641 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-222-в Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Бъзовец (Рс)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 12.0
Надвишение:
356644 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-29-б Ситово
ДГС Силистра
Землище:
Поляна (Сс)
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
20.11.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1223.0
Надвишение:
356645 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-29-б1 Ситово
ДГС Силистра
Землище:
Попина
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
20.11.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 423.0
Надвишение:
367737 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1063-б Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 74.0
Надвишение: 12.91
367752 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1063-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 59.0
Надвишение:
367773 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1063-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 59.0
Надвишение: 11.41
367782 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1064-я Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 85.0
Надвишение: 5.15
367789 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1077-щ Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 2.95
367798 СЕМЕКСЕООД
ЕИК:
KC-1077-о1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.08.2017
Извоз до:
30.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение: 11.09
369891 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-283-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
369892 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-283-а Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
383994 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-252-б3 Иваново
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Тръстеник (Рс)
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
28.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 8.0
Надвишение:
384434 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-282-р Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 13.0
Надвишение: 12.30
384435 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-282-р Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 14.0
Надвишение: 23.72
384437 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-282-р Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 15.0
Надвишение: 11.22
384438 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-282-р Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 14.0
Надвишение: 12.68
384441 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NB-282-р Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Колобър
Сеч до:
28.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 18.0
Надвишение: 7.76
388095 СТИМ
ЕИК: 175392623
CH-26-1 Малко Търново
ДГС Малко Търново
Землище:
Бръшлян
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 0.0
Надвишение: 0.00
390316 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-179-с Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 29.0
Надвишение: 4.60
390317 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-173-з Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Ново село (Рс)
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 13.0
Надвишение:
392678 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-85-р Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 35.0
Надвишение: 11.50
393509 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-222-в Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Бъзовец (Рс)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 15.0
Надвишение:
393510 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-216-в2 Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Бъзовец (Рс)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.0
Надвишение: 5.00
393511 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NA-216-в2 Две могили
ДГС Бяла
Землище:
Бъзовец (Рс)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.0
Надвишение: 2.50
396559 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-179-в1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
397576 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NH-187-г1 Алфатар
ДГС Силистра
Землище:
Алфатар
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 89.0
Надвишение:
397712 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-179-в1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
397715 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
NF-179-в1 Русе
ДЛС Дунав-Русе
Землище:
Червена вода
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 9.0
Надвишение:
404387 СОБСТВЕНИКА
ЕИК:
-29-б Ситово
Община Кайнарджа
Землище:
Попина
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
20.06.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 385.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 2 077,81 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021