Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Т*" намери 78028 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
346071 ТАРЪМА
ЕИК: 203589812
NL-1123-г Исперих
ДГС Сеслав
Землище:
Белинци
Сеч до:
20.02.2017
Извоз до:
20.02.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 300.0
Надвишение: 77.63
346074 ТАРЪМА
ЕИК: 203589812
NL-1160-и Самуил
ДГС Сеслав
Землище:
Голяма вода
Сеч до:
20.02.2017
Извоз до:
20.02.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 682.0
Надвишение: 226.65
346077 ТАРЪМА
ЕИК: 203589812
NL-1160-з Самуил
ДГС Сеслав
Землище:
Голяма вода
Сеч до:
26.01.2017
Извоз до:
20.02.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 656.1
Надвишение:
353587 ТОПАЗ
ЕИК: 102848481
CL-380-б Созопол
ДГС Н. Паничарево
Землище:
Индже войвода
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 54.0
Надвишение: 4.30
360715 ТОРИЧЕЛИ
ЕИК: 200362097
VA-450-д Елхово
ДГС Елхово
Землище:
Лесово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 579.0
Надвишение:
369787 ТОРИЧЕЛИ
ЕИК: 200362097
VA-449-б Елхово
ДГС Елхово
Землище:
Лесово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 556.0
Надвишение:
398252 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-150-е Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Оман
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 176.0
Надвишение:
398253 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-150-д Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Оман
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 108.0
Надвишение:
398254 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-150-р Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Оман
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
398904 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-150-б Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Оман
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 257.0
Надвишение:
402694 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-150-у Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Оман
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 198.0
Надвишение:
411606 ТУНДЖАЛЕС
ЕИК: 128561620
VA-146-п Болярово
ДГС Елхово
Землище:
Денница (Яб)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 393.0
Надвишение: 326.85
276653 ТРЯВНАЛЕС
ЕИК:
FC-172-ч2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Жълтеш
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение:
286937 ТУНДЖАЛЕСЕООД
ЕИК:
VA-448-п Елхово
ДГС Елхово
Землище:
Лесово
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 202.0
Надвишение:
294779 ТОРИЧЕЛИЕООД
ЕИК:
VE-163-д Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Хлябово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 207.0
Надвишение:
294785 ТОРИЧЕЛИЕООД
ЕИК:
VE-215-ю Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Тополовград
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 724.0
Надвишение:
294803 ТОРИЧЕЛИЕООД
ЕИК:
VE-215-б Тополовград
ДЛС Тополовград
Землище:
Тополовград
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 178.0
Надвишение:
298356 ТИДЕКСЕООД
ЕИК:
-387-е Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 294.0
Надвишение:
308145 ТЕДИ
ЕИК: 128607060
FE-253-и Лясковец
ДГС Горна Оряховица
Землище:
Добри дял
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 58.0
Надвишение:
327769 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-222-м Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 0.91
327781 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-211-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
327788 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-208-а Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 107.0
Надвишение:
327798 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-208-д Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 92.0
Надвишение: 3.54
327808 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-196-б Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 57.0
Надвишение:
327815 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-230-е Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
328236 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-221-з Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение: 4.25
328237 ТПДЛСБОРОВО
ЕИК:
LE-240-в Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 97.0
Надвишение:
350710 ТИМБЕРА
ЕИК: 203686161
-448-в Маджарово
ДГС Маджарово
Землище:
Ефрем
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 317.0
Надвишение:
362691 ТОСКОООД
ЕИК:
BH-245-е Разлог
ДГС Елешница
Землище:
Елешница (Бл)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 859.0
Надвишение:
366855 ТИМБЕРАЕООД
ЕИК:
-450-д Маджарово
ДГС Маджарово
Землище:
Ефрем
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 182.0
Надвишение:
411525 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-6-д Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение:
411537 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-6-ж Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 135.3
Надвишение:
411540 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-6-з Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 88.7
Надвишение: 3.39
411546 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-8-м Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 116.4
Надвишение:
411550 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-17-к Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
411555 ТРИМАНС1ЕООД
ЕИК: 117525719
LC-62-в Белово
ДГС Белово
Землище:
Сестримо
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 159.3
Надвишение:
494503 ТОПАЗЕООД
ЕИК:
CK-221-в Несебър
ДЛС Несебър
Землище:
Паницово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 295.0
Надвишение:
494507 ТОПАЗЕООД
ЕИК:
CK-221-б Несебър
ДЛС Несебър
Землище:
Паницово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 800.0
Надвишение:
555325 ТЕДИЯНЕООД
ЕИК:
KE-384-б Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 6.93
555336 ТЕДИЯНЕООД
ЕИК:
KE-375-ш Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
555343 ТЕДИЯНЕООД
ЕИК:
KE-375-г1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение:
555346 ТЕДИЯНЕООД
ЕИК:
KE-375-щ1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Стефаново (Лч)
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение: 0.12
285060 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-41-д Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
23.05.2016
Извоз до:
23.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 161.6
Надвишение:
285062 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-41-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
23.05.2016
Извоз до:
23.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 672.2
Надвишение:
285066 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-198-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
16.06.2016
Извоз до:
16.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 68.1
Надвишение:
285067 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-217-м Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
16.06.2016
Извоз до:
16.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 205.6
Надвишение:
288243 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-31-н Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
29.02.2016
Извоз до:
29.02.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
288394 ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AA-50-д Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
292455 ТОДОР ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
TC-203-к Омуртаг
ДГС Омуртаг
Землище:
Птичево
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 102.0
Надвишение:
293445 ТОДОР ЙОРГОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
TK-278-з1 Попово
ДЛС Черни Лом
Землище:
Посабина
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 110.0
Надвишение:
293932 ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
KE-413-в Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Баховица
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
300460 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-308-х Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
311787 ТОДОР ТОДОРОВ
ЕИК: 838122468
KE-317-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Смочан
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 2.55
322834 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1046-н Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Дивчовото
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 391.0
Надвишение:
324440 ТОДОР ТОДОРОВ
ЕИК: 838122468
KE-336-ш1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Пресяка
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
325558 ТОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-265-9 Враца
ДГС Враца
Землище:
Враца
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 35.0
Надвишение: 1.51
329852 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-229-з Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
332325 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-228-щ Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 70.0
Надвишение: 11.85
332326 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-228-я Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 7.00
332327 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-391-п Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 1.45
332328 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-391-п Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 0.90
333780 ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-229-з Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение: 15.05
336181 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 322.0
Надвишение:
336182 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-100-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 109.0
Надвишение:
336184 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-о Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
336185 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 356.0
Надвишение:
337179 ТОДОР ЕВСТАТИЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-199-ш Враца
ДГС Враца
Землище:
Лиляче
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 0.00
337208 ТОДОР ЕВСТАТИЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-199-ш Враца
ДГС Враца
Землище:
Лиляче
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
340959 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1046-н Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Дивчовото
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.2
Надвишение: 9.10
341010 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-п Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
03.11.2017
Извоз до:
03.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 322.0
Надвишение:
341030 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-100-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
03.11.2017
Извоз до:
03.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 109.0
Надвишение: 0.45
341100 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-о Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
03.11.2017
Извоз до:
03.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
341135 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-101-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Тетевен
Сеч до:
03.11.2017
Извоз до:
03.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 356.0
Надвишение: 21.85
342940 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1076-а Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Дивчовото
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 260.0
Надвишение: 14.61
343034 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1242-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Голям извор (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 790.0
Надвишение: 172.24
352301 ТОДОР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AA-206-г Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Гранитово (Вд)
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
15.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 148.0
Надвишение: 10.95
358422 ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AA-50-з Белоградчик
ДГС Белоградчик
Землище:
Раяновци (Вд)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 87.0
Надвишение: 30.70
366963 ТОДОР МИХАЛКОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-243-х Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
03.11.2017
Извоз до:
15.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение: 3.22
367956 ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ЕИК: 126642365
AA-313-м Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Яньовец
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 9.90
370372 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-136-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 574.0
Надвишение:
370375 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-87-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 515.0
Надвишение:
373661 ТОДОР ДАНОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
KE-30-ж Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Радювене
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
378312 ТОНИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
RC-43-б Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Липница (Сф)
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
25.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение: 8.75
380353 ТОНИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЕИК:
RC-44-н Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Липница (Сф)
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 48.0
Надвишение: 5.60
387429 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
-261-ц1 Габрово
Община Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.0
Надвишение:
388322 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-261-ц1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
16.09.2017
Извоз до:
16.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.0
Надвишение: 1.70
389424 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-257-л Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 98.0
Надвишение: 3.20
392184 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-257-и Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение:
392446 ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AE-201-г Враца
ДГС Враца
Землище:
Лиляче
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.05
393793 ТРИАДА ООД ГР.ТЕРВЕЛ
ЕИК:
NB-300-д Дулово
ДЛС Каракуз
Землище:
Секулово
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 167.0
Надвишение:
393849 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-261-ц1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
393853 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-257-л1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
398300 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-257-л Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 112.0
Надвишение:
405295 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-136-е Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
19.02.2018
Извоз до:
19.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 540.7
Надвишение: 46.77
405381 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-87-б Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Рибарица (Лч)
Сеч до:
19.02.2018
Извоз до:
19.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 107.4
Надвишение:
406769 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1014-к Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Дивчовото
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1007.0
Надвишение:
410691 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1014-д Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Дивчовото
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 709.0
Надвишение:
417952 ТЕХНОЛЕС ООД ГР.ТЕТЕВЕН
ЕИК:
-1242-в Тетевен
Община Тетевен
Землище:
Голям извор (Лч)
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение: 39.00
420152 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-261-ф1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
01.04.2018
Извоз до:
01.04.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 127.0
Надвишение:
422335 ТОНИ ТОДОРОВА
ЕИК: 200022649
FC-257-и Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
01.06.2018
Извоз до:
01.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 80.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 072,97 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021