Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"У*" намери 6463 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
316220 УОГС
ЕИК:
W-154-е Берковица
УОГС Петрохан
Землище:
Бързия
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 100.0
Надвишение:
513496 УОГС
ЕИК:
WA-38-к Велинград
УОГС Юндола
Землище:
Пашови
Сеч до:
27.12.2019
Извоз до:
27.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 0.00
528632 УСАИН ЦРЪНКОВ - УП. НАСЛЕДНИК
ЕИК:
BV-368-щ Якоруда
ДГС Якоруда
Землище:
Якоруда
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение: 16.71
508362 УНИВЕРСАЛ - СЕРВИЗ С-ИЕ СД, У/Е 4546 ОТ 20.12.2012
ЕИК:
-371-б1 Лъки
ГК Ени Хан
Землище:
Манастир (Пд)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 460.0
Надвишение:
508363 УНИВЕРСАЛ - СЕРВИЗ С-ИЕ СД, У/Е 4546 ОТ 20.12.2012
ЕИК:
-371-и Лъки
ГК Ени Хан
Землище:
Манастир (Пд)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 379.0
Надвишение:
544816 УНИВЕРСАЛ - СЕРВИЗ С-ИЕ СД, У/Е 4546 ОТ 20.12.2012
ЕИК:
-371-и Лъки
ГК Ени Хан
Землище:
Манастир (Пд)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение:
544818 УНИВЕРСАЛ - СЕРВИЗ С-ИЕ СД, У/Е 4546 ОТ 20.12.2012
ЕИК:
-371-б1 Лъки
ГК Ени Хан
Землище:
Манастир (Пд)
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 188.0
Надвишение:
276991 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-с Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
276992 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-ф Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 360.0
Надвишение:
277002 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-282-о Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Падина (Кж)
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 644.0
Надвишение:
280700 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
QE-234-б Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Оградна
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение:
280708 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
QE-234-г Неделино
ДГС Златоград
Землище:
Оградна
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 517.0
Надвишение:
284879 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-162-б Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Климент (Пд)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
284899 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-162-г Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Климент (Пд)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение:
285291 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК:
ME-549-б Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 142.0
Надвишение:
285323 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК:
ME-549-в Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Домлян
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 250.0
Надвишение:
285533 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-499-б Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Калофер
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 453.0
Надвишение:
285559 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-499-г Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Калофер
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 399.0
Надвишение:
285583 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-500-б Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Калофер
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 212.0
Надвишение:
285599 УЗУНОВ 88 ЕООД
ЕИК: 201391251
ME-500-в Карлово
ДГС Карлово
Землище:
Калофер
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 85.0
Надвишение:
285645 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-246-а Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Стояново (Кж)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.0
Надвишение:
285747 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-301-ж1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение: 12.67
285749 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-301-к1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.05.2016
Извоз до:
30.05.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение: 1.18
285807 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-о Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 65.0
Надвишение:
285808 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-х Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение:
285809 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-д1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
287252 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-л Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 112.0
Надвишение:
287253 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-х Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 177.0
Надвишение:
287254 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-ч Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 156.0
Надвишение: 116.58
287255 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-щ Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 450.0
Надвишение:
287256 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-245-е Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 224.0
Надвишение:
305152 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-ш Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 448.0
Надвишение: 127.86
308146 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-к Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение:
308147 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-л Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение:
308148 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-н Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
308274 УУД-БЪЛГАРИЯ
ЕИК: 200772308
CH-44-и Малко Търново
ДГС Малко Търново
Землище:
Малко Търново (Бс)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
308281 УУД-БЪЛГАРИЯ
ЕИК: 200772308
CH-45-п Малко Търново
ДГС Малко Търново
Землище:
Малко Търново (Бс)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 141.0
Надвишение:
308333 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-204-н1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 243.0
Надвишение:
308334 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-204-р1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 184.0
Надвишение:
308336 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-211-у Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение:
308339 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-к Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 49.0
Надвишение:
308340 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-л Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 7.75
308341 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-206-н Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
311208 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-ц1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 141.0
Надвишение:
311209 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-ч1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 128.0
Надвишение:
311210 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-и2 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 193.0
Надвишение:
315840 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-302-б Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Светулка
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 101.0
Надвишение: 14.97
315851 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-302-р Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Светулка
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 71.0
Надвишение: 39.60
315853 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-и2 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Светулка
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 1.77
316949 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-265-ж Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
15.09.2016
Извоз до:
15.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 111.0
Надвишение: 35.46
320070 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-283-ж1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 130.0
Надвишение: 99.81
320071 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-301-е1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 170.0
Надвишение: 13.18
326485 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-260-к Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Жълтуша
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 712.0
Надвишение:
330664 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-329-ж Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ленище
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 477.0
Надвишение:
333074 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-л Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1099.0
Надвишение:
333100 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-245-ф1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 145.0
Надвишение:
333101 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-245-ц1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 160.0
Надвишение:
333543 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-е Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
335962 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-265-ж Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 58.0
Надвишение:
335963 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-283-в Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 52.0
Надвишение:
336019 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-ф Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 186.0
Надвишение:
336020 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-д1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение:
338420 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-245-ф1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.03.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 145.0
Надвишение: 123.26
338421 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-245-ц1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.03.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 66.0
Надвишение: 71.52
338424 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-л Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.07.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1051.0
Надвишение:
342574 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-260-к Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Жълтуша
Сеч до:
28.02.2017
Извоз до:
28.02.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 225.0
Надвишение:
342602 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-ц1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
342603 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-ч1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 128.0
Надвишение:
342604 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-и2 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 49.0
Надвишение:
342703 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-265-ж Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.01.2017
Извоз до:
30.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.34
342704 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-283-в Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.01.2017
Извоз до:
30.01.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение: 1.01
342783 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-ф Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 186.0
Надвишение:
342784 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-242-д1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение: 1.66
343113 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-298-е Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 113.0
Надвишение:
343122 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-329-ж Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ленище
Сеч до:
30.07.2017
Извоз до:
30.07.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 327.0
Надвишение:
352407 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-217-е Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 11.0
Надвишение:
352408 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-217-з Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
352409 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-217-и Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2778.0
Надвишение:
366108 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-310-м Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Гърбище
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 285.0
Надвишение: 20.80
366121 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-214-в Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 565.0
Надвишение:
366122 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-214-я Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ардино
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
366123 УНИВЕРС-КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-214-г1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ябълковец
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 173.0
Надвишение:
399103 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-322-с Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ленище
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 115.0
Надвишение:
399104 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-323-и Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ленище
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 101.0
Надвишение:
400116 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-216-о Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Родопско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.0
Надвишение:
400119 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-301-е1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 70.0
Надвишение:
400120 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-301-ж1 Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Срънско
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
400135 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-327-а Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение:
400136 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-327-щ Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 56.0
Надвишение:
400457 УУД ПАУЪР ЕООД
ЕИК: 204842325
BL-1-м Кресна
ДГС Кресна
Землище:
Стара Кресна
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 3839.0
Надвишение:
402039 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-а Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Ардино
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение:
402040 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-в Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение:
402046 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-312-н Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Гърбище
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 259.0
Надвишение:
402490 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-239-у Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 69.0
Надвишение:
402491 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-ч Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
402492 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-244-щ Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.0
Надвишение:
404313 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-а Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение: 0.37
404314 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-243-в Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Бял извор (Кж)
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение: 2.98
404418 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-327-щ Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 47.0
Надвишение: 4.73
404421 УНИВЕРС КОМ ООД
ЕИК: 108570117
GA-327-а Ардино
ДГС Ардино
Землище:
Чубрика
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 1.45

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 715,66 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.