Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Ф*" намери 14347 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
427501 ФАЛКОС
ЕИК: 120554727
-86-д Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 169.0
Надвишение: 7.12
430706 ФАЛКОС
ЕИК: 120554727
-86-у Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 314.0
Надвишение: 0.88
438620 ФАЛКОС
ЕИК: 120554727
-78-ж1 Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 626.0
Надвишение: 1.50
448767 ФАЛКОС
ЕИК: 120554727
-78-з1 Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 208.0
Надвишение: 1.56
514392 ФАЛКОС
ЕИК: 120554727
QS-123-ф Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 995.1
Надвишение:
519100 ФЕЙЗАЛ
ЕИК: 112590346
LN-106-л Сърница
ДГС Селище
Землище:
Побит камък (Пз)
Сеч до:
31.10.2019
Извоз до:
31.10.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
293706 ФАГУС
ЕИК: 113051191
RF-140-е Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Годеч
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 19.13
293711 ФАГУС
ЕИК: 113051191
RF-140-з Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Годеч
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение: 24.05
380295 ФАГУС
ЕИК: 113051191
RF-106-в1 Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Губеш
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
296523 ФОТЕКСООД
ЕИК:
LE-209-а Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 207.0
Надвишение:
296525 ФОТЕКСООД
ЕИК:
LE-209-в Батак
ДЛС Борово
Землище:
Фотиново (Пз)
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 226.0
Надвишение:
336914 ФАГУСООД
ЕИК:
RF-146-п Годеч
ДГС Годеч
Землище:
Годеч
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 139.0
Надвишение:
377700 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-30-б1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
377715 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-29-л Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 77.0
Надвишение: 9.90
377718 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-29-к Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 90.0
Надвишение: 32.65
377823 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-29-е Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 23.95
377826 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-28-щ1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 77.0
Надвишение: 13.20
377830 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-28-м Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 77.0
Надвишение: 29.15
387761 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-32-х Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 30.0
Надвишение: 26.10
388084 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-31-т Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 15.0
Надвишение: 39.45
388098 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-32-м1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 18.0
Надвишение: 45.80
388105 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-32-ж1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 36.0
Надвишение: 23.40
388118 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-37-ш Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Киселево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 6.0
Надвишение:
388331 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-37-щ1 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Киселево
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 12.0
Надвишение:
388347 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-31-ю2 Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 130.0
Надвишение: 179.65
405967 ФОРТУНАЕООД
ЕИК:
AG-37-ш Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Киселево
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 6.0
Надвишение:
519089 ФЕЙЗАЛЕООД
ЕИК:
LN-102-а Сърница
ДГС Селище
Землище:
Побит камък (Пз)
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.0
Надвишение:
560797 ФОРИСТЕООД
ЕИК: 175227098
KE-317-б Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Смочан
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение:
560801 ФОРИСТЕООД
ЕИК: 175227098
KE-317-н Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Смочан
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
560803 ФОРИСТЕООД
ЕИК: 175227098
KE-427-ч Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Смочан
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение:
389924 Ф.ЛИЦЕ-ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-46-д1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Замфирово
Сеч до:
16.10.2017
Извоз до:
16.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.5
Надвишение: 0.50
520927 Ф,ЛИЦЕ - ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-46-д1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Замфирово
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.5
Надвишение: 0.50
462625 ФИЛИП СТАНЕВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
KC-1150-и Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 88.0
Надвишение:
469196 ФИЛИП ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
KE-248-ф Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Владиня
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 94.0
Надвишение:
442674 ФИЗ. ЛИЦЕ КРАСИМИР ГОРКОВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
W-46-о Берковица
УОГС Петрохан
Землище:
Бързия
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 50.0
Надвишение:
448214 ФИЗ. ЛИЦЕ - ДАНАИЛ ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-43-г1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Балювица
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.6
Надвишение: 3.75
466565 ФИЗ. ЛИЦЕ - БОРИС ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AB-42-м Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Балювица
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение: 3.90
483792 ФИЗ. ЛИЦЕ - БОРИС ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
ЕИК:
AB-43-г1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Балювица
Сеч до:
30.05.2019
Извоз до:
30.05.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 4.30
528353 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-54-г1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 105.0
Надвишение:
534025 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-54-г1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.05.2020
Извоз до:
30.05.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение: 15.00
553812 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-53-х1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.08.2020
Извоз до:
30.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.1
Надвишение: 2.40
555171 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-58-м1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.08.2020
Извоз до:
30.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение: 1.50
555172 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-58-и1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.08.2020
Извоз до:
30.08.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 1.50
557085 ФИЗ. ЛИЦЕ - ХРИСТО ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-337-а1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Песочница
Сеч до:
30.12.2020
Извоз до:
30.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 80.0
Надвишение: 22.25
314869 Ф.ЛИЦЕ-ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ЧИРКОВ
ЕИК:
AA-25-е Ружинци
ДГС Белоградчик
Землище:
Дреновец
Сеч до:
15.09.2016
Извоз до:
15.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 2.40
434321 Ф.ЛИЦЕ-ЯКИМ ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ЕИК:
AB-354-р Вършец
ДГС Берковица
Землище:
Долно Озирово
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 3.00
506510 Ф Л ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЗГУРОВ
ЕИК:
QN-179-у Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
30.08.2019
Извоз до:
31.08.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение: 14.72
515432 Ф Л :ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЗГУРОВ
ЕИК:
QM-180-а Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 353.0
Надвишение:
515795 Ф Л :ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЗГУРОВ
ЕИК:
QM-180-г Смолян
ДГС Смилян
Землище:
Полковник Серафимово
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 186.0
Надвишение:
377455 ФИЗ.ЛИЦЕ МОМЧИЛ ДИМИТРОВ-УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА
ЕИК:
AB-35-ц1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Боровци
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение:
387368 ФИЗ. ЛИЦЕ ЯВОРКА ФЕРДИНАНДОВА ПЕТРОВА
ЕИК:
AB-329-б1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Замфирово
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 0.50
387382 ФИЗ. ЛИЦЕ ЯВОРКА ФЕРДИНАНДОВА ПЕТРОВА
ЕИК:
AB-329-ш Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Замфирово
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 0.00
389884 ФИЗ. ЛИЦЕ ЯВОРКА ФЕРДИНАНДОВА ПЕТРОВА
ЕИК:
AB-329-р1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Замфирово
Сеч до:
24.11.2017
Извоз до:
24.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение: 3.50
400861 ФИЗ.ЛИЦЕ-МОМЧИЛ ДИМИТРОВ-УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА
ЕИК:
AB-35-ц1 Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Боровци
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение: 0.50
449491 ФИЗ. ЛИЦЕ НАСЛЕНИК ФРИДА ИЛИЕВА ВИТАНОВА
ЕИК:
AB-204-р2 Вършец
ДГС Берковица
Землище:
Спанчевци
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 1.00
507646 ФИЗ. ЛИЦЕ - АНТОАНЕТА ФИЛИПОВА
ЕИК:
AB-236-щ Берковица
ДГС Берковица
Землище:
Ягодово (Мн)
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 1.50
277635 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
QS-100-з Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Гела
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 128.0
Надвишение:
278282 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-109-т1 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 138.6
Надвишение:
278285 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-133-р1 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Върбово (См)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.4
Надвишение:
278571 ФАЛКОС-ЕООД
ЕИК: 102903643
QC-166-а Доспат
ДГС Доспат
Землище:
Барутин
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 604.0
Надвишение:
278584 ФАЛКОС-ЕООД
ЕИК: 102903643
QC-166-г Доспат
ДГС Доспат
Землище:
Барутин
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 366.0
Надвишение:
280059 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QC-108-п Доспат
ДГС Доспат
Землище:
Барутин
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 617.0
Надвишение:
285039 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-83-в Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 75.0
Надвишение:
287222 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-83-ж Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 337.0
Надвишение:
293817 ФИЛИП НИКОЛАЙЧОВ ДИЛОВ
ЕИК:
AH-265-ю Роман
ДГС Мездра
Землище:
Струпец (Вр)
Сеч до:
12.10.2016
Извоз до:
22.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
293994 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-83-з Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 95.0
Надвишение:
294018 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-83-н Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 223.0
Надвишение:
297948 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-168-д Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 104.0
Надвишение:
297949 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-167-г Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение: 0.68
297950 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-167-а Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 82.0
Надвишение: 3.55
297951 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-202-л Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.0
Надвишение:
297952 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-123-и Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 118.0
Надвишение:
297953 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-123-а Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 62.0
Надвишение:
297954 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-123-б Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 47.0
Надвишение:
297955 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
LR-123-к Батак
ДЛС Широка поляна
Землище:
Батак (Пз)
Сеч до:
30.08.2016
Извоз до:
30.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение: 0.64
299712 ФИЛИП НИКОЛАЙЧОВ ДИЛОВ
ЕИК:
AH-265-д1 Роман
ДГС Мездра
Землище:
Струпец (Вр)
Сеч до:
15.11.2016
Извоз до:
25.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
301741 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-93-д Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 308.0
Надвишение:
303041 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-135-л Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1388.0
Надвишение:
303042 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-48-з Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 114.0
Надвишение:
303043 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-48-п Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 149.0
Надвишение:
303044 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-48-г2 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение:
303045 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-48-щ Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение:
303046 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-104-у1 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Гела
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 101.0
Надвишение: 6.96
303047 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-105-ч Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 87.0
Надвишение: 6.76
304673 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-135-л Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1388.0
Надвишение:
308266 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-93-е Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 4.0
Надвишение: 0.34
308271 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-93-ж Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 4.0
Надвишение: 1.31
311977 Ф.ЛИЦЕ-ФЛОРО НИКОЛОВ КЕРЦОВ
ЕИК:
AG-38-л Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Смирненски (Мн)
Сеч до:
15.09.2016
Извоз до:
15.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 7.95
315590 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-100-м Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 313.0
Надвишение:
315793 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
QS-51-е Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 218.0
Надвишение:
328494 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
-102-ж Смолян
ГПК Ела-2001
Землище:
Гела
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 270.0
Надвишение: 87.76
329024 ФИЛИП ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ
ЕИК:
AE-344-щ Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Тлачене
Сеч до:
29.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 28.0
Надвишение:
332092 ФАЛКОС ООД
ЕИК: 120554727
QS-52-ш Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
334080 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-118-и Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение: 0.21
335139 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-115-к1 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 109.0
Надвишение:
335147 ФАЛКОС ЕООД
ЕИК: 120554727
QS-105-к1 Смолян
ДГС Широка лъка
Землище:
Широка лъка
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 109.0
Надвишение:
335151 ФОРЕСТА 2016 ООД
ЕИК: 204213108
HE-49-б Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Драговищица (Кн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 316.0
Надвишение:
335153 ФОРЕСТА 2016 ООД
ЕИК: 204213108
HE-49-м Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Драговищица (Кн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 206.0
Надвишение:
335156 ФОРЕСТА 2016 ООД
ЕИК: 204213108
HE-50-у Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Драговищица (Кн)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение:
338559 ФОРЕСТА-2016 ЕООД
ЕИК: 204213108
HE-49-б Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Драговищица (Кн)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 316.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 676,37 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.