Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Х*" намери 10011 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
426135 ХЕДОН
ЕИК: 203579259
FC-22-с Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 246.0
Надвишение: 60.14
278232 ХЕДОНЕООД
ЕИК:
FH-53-н Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Стоките
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 526.0
Надвишение: 920.31
284574 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-458-д Трън
ДГС Трън
Землище:
Лева река
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 335.0
Надвишение:
284853 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-477-к Трън
ДГС Трън
Землище:
Видрар
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 502.0
Надвишение:
284957 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-484-е Трън
ДГС Трън
Землище:
Видрар
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 355.0
Надвишение:
285371 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-497-в Трън
ДГС Трън
Землище:
Докьовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение:
285438 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-498-ж Трън
ДГС Трън
Землище:
Докьовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1074.0
Надвишение:
285459 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-497-г Трън
ДГС Трън
Землище:
Докьовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1000.0
Надвишение:
285467 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-497-д Трън
ДГС Трън
Землище:
Докьовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 198.0
Надвишение:
285469 ХОЛЦТРЕЙДИНГООД
ЕИК:
HK-497-а Трън
ДГС Трън
Землище:
Докьовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
336127 ХЕДОНЕООД
ЕИК:
FH-3-д Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Кръвеник
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 454.0
Надвишение:
336375 ХЕДОНЕООД
ЕИК:
FH-8-а Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Кръвеник
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 3.0
Надвишение:
337590 ХЕДОНЕООД
ЕИК:
KB-102-г Троян
ДГС Борима
Землище:
Борима
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 310.0
Надвишение: 3.77
499174 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
CN-326-л Средец
ДГС Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
18.08.2019
Извоз до:
18.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 595.0
Надвишение: 442.60
499175 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
CN-329-а Средец
ДГС Средец
Землище:
Факия
Сеч до:
18.08.2019
Извоз до:
18.08.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 485.0
Надвишение: 317.50
561830 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
-128-е Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 84.0
Надвишение: 42.50
561837 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
-129-а Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение: 8.75
561851 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
-129-з Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 117.0
Надвишение: 46.90
561856 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
-127-а Средец
Община Средец
Землище:
Пънчево
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 97.0
Надвишение: 15.75
563181 ХЪНТЛЕСЕООД
ЕИК:
-171-м Средец
Община Средец
Землище:
Росеново (Бс)
Сеч до:
30.10.2020
Извоз до:
30.10.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 403.0
Надвишение:
577169 ХАЙДИООД
ЕИК:
AK-292-л Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Николово (Мн)
Сеч до:
31.10.2020
Извоз до:
31.10.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 93.0
Надвишение:
424930 ХРИСТО ХЕРОФИМОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AG-58-г Лом
ДГС Лом
Землище:
Станево
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
31.05.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 34.0
Надвишение:
424931 ХРИСТО ХЕРОФИМОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AG-58-г Лом
ДГС Лом
Землище:
Станево
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
31.05.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 44.0
Надвишение: 3.07
444849 ХАСАН ХЮСЕИН САЛИ
ЕИК:
NE-295-н Лозница
ДГС Разград
Землище:
Бели Лом
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение: 8.75
278563 ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-126-ш Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.6
Надвишение:
286981 ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-128-у Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
287424 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-з Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 37.0
Надвишение:
287429 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 69.0
Надвишение:
303833 ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-224-е Враца
ДГС Враца
Землище:
Вировско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 111.0
Надвишение:
318980 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-243-а Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Умаревци
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение:
319561 ХРИСТО СТОЙКОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-31-п Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Моравица (Тщ)
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 90.0
Надвишение: 14.88
319565 ХРИСТО СТОЙКОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-31-т Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Моравица (Тщ)
Сеч до:
15.12.2016
Извоз до:
15.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 2.92
341483 ХРИСТО ХРИСТОВ ТИХОВ
ЕИК: 201319412
KA-144-с1 Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Априлци (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 125.0
Надвишение: 5.91
358859 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KA-105-т Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Априлци (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение:
371977 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-243-а Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Умаревци
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение:
375889 ХРИСТО ЙОТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-307-д Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 2.34
375891 ХРИСТО ЙОТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-306-и Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.60
375892 ХРИСТО ЙОТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-308-ч2 Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение: 6.80
375893 ХРИСТО ЙОТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-306-п Бяла Слатина
ДГС Враца
Землище:
Драшан
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
379244 ХРИСТО СТОЙКОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-31-т Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Моравица (Тщ)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 6.16
379245 ХРИСТО СТОЙКОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
TC-31-п Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Моравица (Тщ)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 15.60
389709 ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AC-35-г Видин
ДГС Видин
Землище:
Градец (Вд)
Сеч до:
21.12.2017
Извоз до:
21.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
395333 ХРИСТО КЪНЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
FL-274-м Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Добромирка
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
395593 ХРИСТО КЪНЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
FL-277-а Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Младен
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 2.20
396187 ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-390-ю1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Прелом
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 7.40
396190 ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-391-м Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Прелом
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 10.40
400213 ХРИСТО ИГНЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение:
400214 ХРИСТО ИГНЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-22-н Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 4.15
407466 ХРИСТО ИГНЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-23-к Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 47.1
Надвишение:
420190 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KA-105-т Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Априлци (Лч)
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.6
Надвишение:
423297 ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AC-35-г Видин
ДГС Видин
Землище:
Градец (Вд)
Сеч до:
20.06.2018
Извоз до:
20.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.3
Надвишение:
437003 ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-437-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Къкрина
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 8.10
446437 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-у Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
446450 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1174-з Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
446596 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1177-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 46.0
Надвишение:
446598 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
450226 ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
UM-260-б Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 2.50
454742 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-243-а Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Умаревци
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
460346 ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
UM-266-м Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
462777 ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК:
AE-230-ж Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 90.0
Надвишение: 19.99
463110 ХРИСТО ДЕЙНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AC-261-к Грамада
ДГС Видин
Землище:
Бояново (Вд)
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
463176 ХРИСТО ДЕЙНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AC-261-к Грамада
ДГС Видин
Землище:
Бояново (Вд)
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
463540 ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-226-л2 Враца
ДГС Враца
Землище:
Тишевица
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение: 3.00
463542 ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-227-щ Враца
ДГС Враца
Землище:
Тишевица
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 3.00
465794 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
21.12.2018
Извоз до:
21.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
466665 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-165-ф Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение:
467913 ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-3010-и Луковит
ДГС Лесидрен
Землище:
Луковит
Сеч до:
24.12.2018
Извоз до:
24.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
472811 ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
UM-266-м Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 23.0
Надвишение: 4.30
478745 ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-3010-и Луковит
ДГС Лесидрен
Землище:
Луковит
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.9
Надвишение:
480724 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1177-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
480732 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1174-з Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
480735 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение:
480743 ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-1178-у Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Голец
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
481183 ХРИСТО ХРИСТОВ-НАСЛЕДНИК
ЕИК: 201319412
SF-84-п1 Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Малка Верея
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение: 0.60
483790 ХРИСТО ХРИСТОВ-СОБСТВЕНИК
ЕИК: 201319412
SF-84-х Стара Загора
ДГС Стара Загора
Землище:
Малка Верея
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 31.0
Надвишение: 3.20
487937 ХРИСТО ХРИСТОВ
ЕИК: 107006124
FL-88-б Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Душево
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 53.0
Надвишение:
487938 ХРИСТО ХРИСТОВ
ЕИК: 107006124
FL-88-с Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Душево
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
489176 ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KC-126-е Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Славщица
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение:
491383 ХРИСТО ХРИСТОВ
ЕИК: 107006124
FL-88-б Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Душево
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 37.0
Надвишение:
491384 ХРИСТО ХРИСТОВ
ЕИК: 107006124
FL-88-с Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Душево
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение:
497604 ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-165-н Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
01.07.2019
Извоз до:
15.07.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
497723 ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-165-н Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
15.07.2019
Извоз до:
30.07.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 1.95
511376 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KE-243-а Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Умаревци
Сеч до:
30.11.2019
Извоз до:
30.11.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение:
514523 ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-381-ч1 Враца
ДГС Враца
Землище:
Тишевица
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 2.15
515763 ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
KA-105-т Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Априлци (Лч)
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.5
Надвишение:
519245 ХРИСТО БОТЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
FL-242-р Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Ловнидол
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 7.0
Надвишение: 4.00
530607 ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
TC-64-я Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Ястребино
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 131.0
Надвишение:
535172 ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
TC-64-я Антоново
ДГС Омуртаг
Землище:
Ястребино
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 131.0
Надвишение: 59.50
549706 ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
RC-95-ц Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Трудовец
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 50.3
Надвишение:
561872 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-165-ф Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.2
Надвишение: 0.65
569110 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЕИК: 201319412
AE-166-щ Враца
ДГС Враца
Землище:
Власатица
Сеч до:
31.12.2020
Извоз до:
31.12.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение: 1.40
312270 ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ХАРМАНЛИ
ЕИК:
-620-к Харманли
Община Харманли
Землище:
Преславец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 118.0
Надвишение: 81.28
312272 ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ХАРМАНЛИ
ЕИК:
-620-н Харманли
Община Харманли
Землище:
Преславец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 452.0
Надвишение: 198.35
312614 ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ХАРМАНЛИ
ЕИК:
-620-т Харманли
Община Харманли
Землище:
Преславец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 259.0
Надвишение: 161.68
313822 ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ХАРМАНЛИ
ЕИК:
-620-о Харманли
Община Харманли
Землище:
Преславец
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 423.0
Надвишение: 214.86
313823 ХЕЛИКС ТРЕЙД ЕООД ХАРМАНЛИ
ЕИК:
-620-с Харманли
Община Харманли
Землище:
Преславец
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 539.0
Надвишение: 1.82
359189 ХАЙРЕДИН ХАТУФОВ МУХТАРОВ
ЕИК:
UM-309-л2 Троян
ДГС Троян
Землище:
Орешак (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 204.0
Надвишение: 2.72
359190 ХАЙРЕДИН ХАТУФОВ МУХТАРОВ
ЕИК:
UM-309-л21 Троян
ДГС Троян
Землище:
Орешак (Лч)
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 40.0
Надвишение: 6.88
370350 ХУБЕН МИНКОВ ХАДЖИЙСКИ
ЕИК:
QM-345-е Рудозем
ДГС Смилян
Землище:
Елховец
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение:
387990 ХАСАН КАДИРОВ ХАСАНОВ
ЕИК:
TC-366-ж Омуртаг
ДГС Омуртаг
Землище:
Пъдарино
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 1.58

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 2 732,91 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.