Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Ц*" намери 4388 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
368594 ЦВЕТИ НАЙДЕНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KE-468-л1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Баховица
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение:
295884 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AE-229-с Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
295886 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AE-229-т Враца
ДГС Враца
Землище:
Горно Пещене
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
407997 ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AG-24-н Брусарци
ДГС Лом
Землище:
Буковец (Мн)
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 6.95
455800 ЦВЕТАН ДАФИНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AC-52-м Брегово
ДГС Видин
Землище:
Тияновци
Сеч до:
11.12.2018
Извоз до:
11.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 1.10
320912 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-62-в Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
30.10.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
320914 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-62-о Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
30.10.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 35.0
Надвишение:
320915 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-59-ц Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
30.10.2016
Извоз до:
30.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение: 1.85
321560 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-63-в Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
20.11.2016
Извоз до:
20.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение: 2.90
321561 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-59-у Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
20.11.2016
Извоз до:
20.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 0.00
351886 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-62-в Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
376846 ЦВЕТАН ГЕНЧОВ ЦВЕТАНОВ
ЕИК:
AC-62-в Брегово
ДГС Видин
Землище:
Делейна
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 0.90
300791 ЦВЕТАНКА Ц. СИМЕОНОВА
ЕИК:
AP-169-к Чупрене
ДГС Миджур
Землище:
Средогрив
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
415134 ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AH-398-м Мездра
ДГС Мездра
Землище:
Боденец
Сеч до:
20.10.2018
Извоз до:
29.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 131.0
Надвишение:
308861 ЦВЕТАНА СТЕВАНОВА ЦОКОВА
ЕИК:
AC-302-д Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
353608 ЦВЕТАНА ЦАНКОВА
ЕИК:
UM-274-у Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 31.0
Надвишение: 15.75
353609 ЦВЕТАНА ЦАНКОВА
ЕИК:
UM-274-л Троян
ДГС Троян
Землище:
Врабево
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение: 0.25
355755 ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ЦОКОВА
ЕИК:
AC-302-д Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.0
Надвишение:
355756 ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ЦОКОВА
ЕИК:
AC-302-е Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 80.0
Надвишение:
356247 ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ЦОКОВА
ЕИК:
AC-302-е Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 100.0
Надвишение:
376874 ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ЕИК:
RC-79-т Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Боженица
Сеч до:
25.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 39.0
Надвишение: 3.14
397245 ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ЕИК:
RC-86-д Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Скравена
Сеч до:
27.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 6.0
Надвишение: 3.90
460797 ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЦЕКОВА
ЕИК:
AK-351-л Монтана
ДГС Монтана
Землище:
Монтана
Сеч до:
14.12.2018
Извоз до:
14.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 134.0
Надвишение: 50.80
528904 ЦВЕТАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ЕИК:
AH-232-я Роман
ДГС Мездра
Землище:
Хубавене
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
556004 ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА СИМЕОНОВА
ЕИК:
AP-169-к Чупрене
ДГС Миджур
Землище:
Средогрив
Сеч до:
31.07.2020
Извоз до:
31.07.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
558125 ЦВЕТАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ЕИК:
AH-232-я Роман
ДГС Мездра
Землище:
Хубавене
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
558136 ЦВЕТАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ЕИК:
AH-234-л Роман
ДГС Мездра
Землище:
Хубавене
Сеч до:
30.11.2020
Извоз до:
30.11.2020
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 30.0
Надвишение: 1.90
295607 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1045-р2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
22.06.2016
Извоз до:
22.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
295803 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-825-в2 Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.4
Надвишение:
298132 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1045-р2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
15.07.2016
Извоз до:
15.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение:
299467 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1045-м2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
299475 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1045-ж2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 9.0
Надвишение:
300093 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-556-е Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 116.2
Надвишение:
300094 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-556-е_1 Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.7
Надвишение:
301307 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-190-х Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
301308 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-191-к Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
301309 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-221-и Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
301480 ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦОНКОВ
ЕИК:
KA-75-и Априлци
ДЛС Русалка-Априлци
Землище:
Априлци (Лч)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 238.0
Надвишение:
302469 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1046-т Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
15.08.2016
Извоз до:
15.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение:
305122 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1046-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
16.10.2016
Извоз до:
16.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 3.00
305161 ЦВЯТКО ВЪЛОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
KC-1046-х Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Драгана
Сеч до:
16.10.2016
Извоз до:
16.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение: 3.00
309482 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-556-е Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.5
Надвишение:
310448 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-556-д Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 237.0
Надвишение: 28.50
311738 ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
AC-302-г Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
311739 ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
AC-302-д Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 17.45
311740 ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
AC-302-г Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
311741 ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
AC-302-з Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 7.60
311829 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-191-к Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
20.09.2016
Извоз до:
20.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 1.05
311832 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-221-и Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
20.09.2016
Извоз до:
20.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
311835 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-190-х Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
20.09.2016
Извоз до:
20.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 1.05
315491 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
RC-321-д Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Трудовец
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 50.7
Надвишение:
322212 ЦВЕТКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AH-334-ж Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
30.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.50
324225 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-58-ж2 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 44.0
Надвишение: 0.07
324226 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-58-ж2 Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение: 0.51
325912 ЦАНКО ХРИСТОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-21-б Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Скобелево (Лч)
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение: 1.21
329749 ЦАНКО ЦАНКОВ
ЕИК: 040260187
KE-325-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Гостиня
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 44.0
Надвишение: 2.20
336423 ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ЦЕКОВ
ЕИК:
AC-207-и Макреш
ДГС Видин
Землище:
Раковица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
336451 ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ЦЕКОВ
ЕИК:
AC-207-и1 Макреш
ДГС Видин
Землище:
Раковица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
341634 ЦВЕТА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА
ЕИК:
AA-221-и Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Костичовци
Сеч до:
28.02.2017
Извоз до:
28.02.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 4.0
Надвишение: 1.50
343616 ЦАНКО ЦАНКОВ
ЕИК: 040260187
KE-325-г Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Гостиня
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 17.0
Надвишение:
347463 ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦЕКОВ
ЕИК:
RC-712-ф1 Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Своде
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
15.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 116.0
Надвишение: 53.68
354708 ЦАНКО СТОЯНОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-395-ф Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Къкрина
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 64.0
Надвишение: 8.00
354849 ЦАНКО СТОЯНОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-395-ц Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Къкрина
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 168.0
Надвишение: 3.50
355331 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-57-и Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 34.0
Надвишение:
355332 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-57-з Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.0
Надвишение: 0.40
355336 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-40-ю1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 0.40
355338 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-40-д Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 59.0
Надвишение: 0.68
355757 ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦАНОВ
ЕИК:
AC-302-е Грамада
ДГС Видин
Землище:
Водна
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 20.0
Надвишение:
356436 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-44-в Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 94.0
Надвишение: 3.90
356439 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-44-б Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 1.17
356465 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-57-ц Троян
ДГС Троян
Землище:
Терзийско (Лч)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение: 0.10
356467 ЦВЕТАН ВЪЛЕВ ЦОЧЕВ
ЕИК:
UM-54-ч Троян
ДГС Троян
Землище:
Балабанско
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 1.10
362951 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-824-ж Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 88.8
Надвишение: 12.40
362956 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-557-а Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 146.2
Надвишение: 13.85
367267 ЦАНИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AC-435-ю Макреш
ДГС Видин
Землище:
Подгоре
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 0.75
376480 ЦАНО ТОТЕВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-255-р Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Александрово (Лч)
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.0
Надвишение: 1.15
376689 ЦАНКО МИНКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
UM-199-н Троян
ДГС Троян
Землище:
Ломец
Сеч до:
31.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 11.0
Надвишение: 0.00
376698 ЦАНКО МИНКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
UM-201-т Троян
ДГС Троян
Землище:
Ломец
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение: 8.05
376705 ЦАНКО МИНКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
UM-200-д1 Троян
ДГС Троян
Землище:
Ломец
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение:
376712 ЦАНКО МИНКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
UM-199-а Троян
ДГС Троян
Землище:
Ломец
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 15.0
Надвишение: 1.50
385703 ЦВЕТКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AH-334-ж Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
29.10.2017
Извоз до:
31.10.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение: 0.50
386670 ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ
ЕИК:
RC-557-а Правец
ДГС Ботевград
Землище:
Осиковица
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
30.11.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.5
Надвишение:
397275 ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦЕНОВ
ЕИК:
AE-204-а Враца
ДГС Враца
Землище:
Чирен
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение:
402079 ЦЕКО ЖИВКОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AC-343-д1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 50.0
Надвишение:
403317 ЦЕКО ЖИВКОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AC-343-д1 Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
28.02.2018
Извоз до:
28.02.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 17.1
Надвишение: 7.65
424445 ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦОНОВ
ЕИК:
AE-241-у Враца
ДГС Враца
Землище:
Костелево
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
12.04.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 55.0
Надвишение:
428351 ЦЕКО ЖИВКОВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AC-346-з Видин
ДГС Видин
Землище:
Гайтанци
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 2.20
429892 ЦВЕТОМИР НЕШЕВ ЦВЕТКОВ
ЕИК:
AE-234-л Враца
ДГС Враца
Землище:
Веслец
Сеч до:
10.10.2018
Извоз до:
20.10.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение: 10.65
442523 ЦАНКО СЛАВОЕВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-428-п1 Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Гостиня
Сеч до:
31.10.2018
Извоз до:
31.10.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение:
454856 ЦОНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AH-338-а Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение:
454864 ЦОНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AH-339-е Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение:
458630 ЦОНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AH-338-а Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 28.0
Надвишение: 3.25
458642 ЦОНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ЕИК:
AH-339-е Роман
ДГС Мездра
Землище:
Камено поле
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.0
Надвишение: 1.50
469831 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ЦЕНКОВ
ЕИК:
AA-24-п Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 35.0
Надвишение:
473526 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ЦЕНКОВ
ЕИК:
AA-24-п Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Извор (Вд)
Сеч до:
28.02.2019
Извоз до:
28.02.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 10.2
Надвишение: 3.00
474403 ЦВЕТАН ПАВЛОВ ЦАНЕВ
ЕИК:
KE-439-о Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Прелом
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 25.0
Надвишение:
489195 ЦАНЬО СИРКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
KE-398-д Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Къкрина
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 8.00
492918 ЦВЕТАН ПАВЛОВ ЦАНЕВ
ЕИК:
KE-439-о Ловеч
ДГС Ловеч
Землище:
Прелом
Сеч до:
30.09.2019
Извоз до:
30.09.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 17.5
Надвишение:
495541 ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦЕКОВ
ЕИК:
AE-106-з Враца
ДГС Враца
Землище:
Згориград
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 15.0
Надвишение:
500449 ЦАНКО МИНКОВ ЦАНКОВ
ЕИК:
UM-203-з Троян
ДГС Троян
Землище:
Ломец
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 50.0
Надвишение: 6.65

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 311,11 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021