Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Ч*" намери 4887 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
384016 ЧЛП
ЕИК:
RM-9116-к Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
30.11.2017
Извоз до:
08.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение:
384029 ЧЛП
ЕИК:
RM-9119-бч1 Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 1.10
387456 ЧЛП
ЕИК:
RM-9100-р1ч Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
436031 ЧЛП
ЕИК:
RM-9107-е Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 29.0
Надвишение:
440804 ЧЛП
ЕИК:
RM-9100-р1ч Копривщица
ДГС Пирдоп
Землище:
Копривщица
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.4
Надвишение: 24.32
330225 ЧАВДАР МАКСИМОВ ЧАПКЪНОВ
ЕИК:
-493-н Хаджидимово
Община Хаджидимово
Землище:
Петрелик
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
25.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 25.0
Надвишение: 4.40
276673 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-333-з1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 2.05
276674 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-333-ж1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 102.0
Надвишение: 5.40
276683 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-352-у Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Кормянско
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 99.0
Надвишение:
277115 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-230-а Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Богатово
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
10.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 13.0
Надвишение:
277116 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-230-щ1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Богатово
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
10.04.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 53.6
Надвишение:
278320 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-266-п Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Добромирка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 330.0
Надвишение:
278321 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-260-б1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Идилево
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 83.0
Надвишение: 4.78
281304 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-260-я Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Идилево
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 25.0
Надвишение:
281310 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-260-а1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Идилево
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
285151 ЧАЛА - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-505-п Хаджидимово
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Петрелик
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 59.0
Надвишение:
285152 ЧАЛА - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-505-м Хаджидимово
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Петрелик
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 169.0
Надвишение:
285153 ЧАЛА - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-505-н Хаджидимово
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Петрелик
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 227.0
Надвишение: 110.74
285192 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-191-г Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Корница
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.0
Надвишение: 420.49
285193 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-199-б Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Корница
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 65.0
Надвишение: 217.35
289812 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-262-к1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Добромирка
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение: 0.13
293030 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FG-209-л Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Царева ливада
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
20.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 178.0
Надвишение:
293032 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FG-209-м Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Царева ливада
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
20.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 2.0
Надвишение:
293181 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-357-м Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Драгановци (Гб)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 67.0
Надвишение:
298448 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-260-а1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Идилево
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
298585 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-173-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Борики
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 98.0
Надвишение:
301924 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-45-а Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
22.12.2016
Извоз до:
22.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 2479.0
Надвишение:
304452 ЧОЧО-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FG-302-г2 Габрово
ДГС Плачковци
Землище:
Габрово
Сеч до:
29.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 3.0
Надвишение:
304617 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-336-р1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 15.0
Надвишение:
304637 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-352-о Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 87.0
Надвишение:
304653 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-337-з Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
304661 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-336-н1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 87.0
Надвишение:
312864 ЧАВДАРСКА ГОРА ЕООД
ЕИК: 203806066
-403-д/с Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 12.0
Надвишение:
312867 ЧАВДАРСКА ГОРА ЕООД
ЕИК: 203806066
-403-д Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 92.0
Надвишение:
313074 ЧАЛА ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-60-б Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
29.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 182.0
Надвишение:
313079 ЧАЛА ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-60-в Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
29.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение: 0.00
313096 ЧАЛА ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-60-л Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
29.12.2016
Извоз до:
29.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 390.0
Надвишение:
316038 ЧОЧО-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-191-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Боженците
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 366.0
Надвишение:
320019 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-354-б Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 392.0
Надвишение:
320875 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-191-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Жълтеш
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
25.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 192.0
Надвишение: 17.46
322693 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-336-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
25.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 85.0
Надвишение:
324261 ЧОЧО-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-297-л Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 212.0
Надвишение: 19.55
324307 ЧАВДАРСКА ГОРА ЕООД
ЕИК: 203806066
-354-в Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 301.0
Надвишение:
325723 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-336-о1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 86.0
Надвишение: 5.64
328690 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-361-ю Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
25.12.2016
Извоз до:
25.12.2016
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение:
330078 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-355-к1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Драгановци (Гб)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
330085 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-354-ц Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Драгановци (Гб)
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 88.0
Надвишение: 2.48
330163 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-76-д1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Чарково
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 404.0
Надвишение:
332729 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-354-е Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 280.0
Надвишение:
335526 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FG-209-л Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Царева ливада
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.6
Надвишение:
338791 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-76-д1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 231.0
Надвишение:
342030 ЧАЛА ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-60-л Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 78.0
Надвишение: 84.80
342269 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-505-п Хаджидимово
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Петрелик
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 59.0
Надвишение: 4.94
342270 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-505-м Хаджидимово
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Петрелик
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 87.0
Надвишение: 160.13
342760 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-232-в2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кози рог
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 109.0
Надвишение:
345023 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-294-и Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Крушево (Гб)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 70.0
Надвишение:
346370 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-210-у1 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Горна Росица
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 104.0
Надвишение:
346371 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-308-ю Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Крушево (Гб)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 111.0
Надвишение: 27.46
347626 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-354-б Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Градище (Гб)
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
31.03.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 625.0
Надвишение:
347850 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FH-197-к1 Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 596.0
Надвишение:
347851 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FH-197-у1 Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 5.0
Надвишение:
347854 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FH-197-ц1 Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 8.0
Надвишение:
347856 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FH-197-ш Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
15.12.2017
Извоз до:
22.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 22.0
Надвишение:
348116 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FG-209-л Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Царева ливада
Сеч до:
31.03.2017
Извоз до:
15.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 10.6
Надвишение: 33.40
351951 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-235-б Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Богатово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
351961 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-338-м Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 69.0
Надвишение: 1.95
352677 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-354-м Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 74.0
Надвишение:
352694 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-232-е2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кози рог
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 230.0
Надвишение: 17.13
352971 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-235-а Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Богатово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
353851 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-361-ю Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Драгановци (Гб)
Сеч до:
30.03.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 53.0
Надвишение: 22.70
355034 ЧОЧО - ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FL-233-с Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Богатово
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 0.55
356256 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-354-п Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
356671 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-60-р Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 293.0
Надвишение:
360220 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-337-з Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 33.0
Надвишение:
361296 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-352-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 271.0
Надвишение:
361303 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-337-п Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 241.0
Надвишение:
361440 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-352-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 87.0
Надвишение:
364197 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-174-у Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 258.0
Надвишение: 26.58
365444 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FH-197-к1 Севлиево
ДЛС Росица
Землище:
Батошево
Сеч до:
22.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 596.0
Надвишение:
365452 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-53-с Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение:
365454 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-53-ф Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.0
Надвишение:
365457 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-53-г Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 43.0
Надвишение:
365458 ЧАЛА-ЛЕС ЕООД
ЕИК: 202063275
BE-41-б Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Брезница
Сеч до:
20.12.2017
Извоз до:
20.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 613.0
Надвишение:
365472 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-326-р1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Дебел дял
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 52.0
Надвишение:
365473 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-326-л1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Дебел дял
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 92.0
Надвишение:
366730 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-267-ю Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
366733 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-268-п Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.0
Надвишение:
366736 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-267-ц Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.0
Надвишение:
367223 ЧАВДАРСКА ГОРА ЕООД
ЕИК: 203806066
-446-г Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 462.0
Надвишение:
367314 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-446-б Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 113.0
Надвишение:
367867 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-180-о Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение: 16.24
368108 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-188-г1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 62.0
Надвишение:
368137 ЧОЧО ЛЕС ЕООД
ЕИК: 201839368
FC-180-м Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 45.0
Надвишение: 4.30
368304 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-416-в Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.4
Надвишение:
368307 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-416-г Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 0.8
Надвишение:
368310 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-416-д Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 2.5
Надвишение:
368313 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-416-ж Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 3.4
Надвишение:
368315 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-413-а Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.1
Надвишение:
368317 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-413-в Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 4.9
Надвишение:
368319 ЧАВДАРСКА ГОРАЕООД
ЕИК: 832084391
-424-д Чавдар
ОП ОЛ Чавдарска гора
Землище:
Чавдар (Сф)
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 0.9
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 1 236,07 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.