Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Ш*" намери 3413 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
563945 ШЕСТИЕООД
ЕИК:
HC-9-ц Земен
ДГС Земен
Землище:
Горна Глоговица
Сеч до:
30.09.2020
Извоз до:
30.09.2020
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 182.0
Надвишение: 573.30
277006 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HF-47-л Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Ветрен (Кн)
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение:
277014 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HF-47-е Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Ветрен (Кн)
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 197.0
Надвишение:
277018 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HF-47-г Невестино
ДГС Невестино
Землище:
Ветрен (Кн)
Сеч до:
23.12.2016
Извоз до:
23.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 777.0
Надвишение:
278620 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-194-а Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Каменичка Скакавица
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 169.0
Надвишение:
279274 ШАРО-76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LN-18-в Сърница
ДГС Селище
Землище:
Медени поляни
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 350.0
Надвишение: 599.23
279398 ШАРО-76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LN-19-з1 Сърница
ДГС Селище
Землище:
Медени поляни
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 227.0
Надвишение: 583.94
279402 ШАРО-76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LN-19-д1 Сърница
ДГС Селище
Землище:
Медени поляни
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 497.0
Надвишение: 1361.88
279465 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-218-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 194.0
Надвишение:
279467 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-214-и Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 97.0
Надвишение:
279468 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-217-з Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 337.0
Надвишение: 471.63
279469 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-216-е Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
279470 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-228-о Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.0
Надвишение: 1047.41
279471 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-522-а Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 124.0
Надвишение:
279853 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-194-м6 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Каменичка Скакавица
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 10.80
281528 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-173-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 638.0
Надвишение:
281529 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-173-г Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 347.0
Надвишение: 28.93
281530 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-172-д Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 239.0
Надвишение:
281635 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-230-ф Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение:
281637 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-230-у Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 220.0
Надвишение: 95.87
281638 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-228-к Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
282033 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-268-в Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Преколница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 41.0
Надвишение:
282166 ШАРО-76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LQ-309-б Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 2106.0
Надвишение:
286185 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-194-я4 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Каменичка Скакавица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 179.0
Надвишение: 54.10
286188 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-194-г5 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Каменичка Скакавица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение: 48.00
286189 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-194-д5 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Каменичка Скакавица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение: 1.20
286193 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-295-т Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Раненци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 9.00
286195 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-295-ф Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Раненци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение: 24.67
286613 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-237-ц Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение: 3.09
286614 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-237-ш Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.0
Надвишение: 40.29
286615 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-238-в Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 206.0
Надвишение: 467.05
289364 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-268-в Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Преколница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.0
Надвишение:
289365 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-269-с1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Преколница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.0
Надвишение:
289366 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-270-г1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Преколница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 43.0
Надвишение:
289368 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-270-д1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Преколница
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
289987 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-204-д Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 420.0
Надвишение:
289988 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-203-з Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 12.0
Надвишение:
289990 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-203-ж Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 344.0
Надвишение:
290821 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-518-г Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 1306.0
Надвишение:
290822 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-518-в Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Горно Изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 339.0
Надвишение:
290971 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-143-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Старо Оряхово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 317.0
Надвишение: 0.60
290972 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-20-а Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 667.0
Надвишение: 46.03
292930 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-27-а3 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 36.0
Надвишение:
295240 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-141-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Старо Оряхово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 154.0
Надвишение: 0.50
295241 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-20-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 160.0
Надвишение:
295242 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-320-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Юнец
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 570.0
Надвишение:
295244 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-19-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 423.0
Надвишение:
295245 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-19-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 497.0
Надвишение:
295246 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-12-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 614.0
Надвишение: 43.33
295247 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-10-к Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 357.0
Надвишение: 26.23
295248 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-10-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 135.0
Надвишение: 10.39
295249 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-17-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 317.0
Надвишение: 11.22
295250 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-16-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 51.0
Надвишение: 3.63
295252 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-16-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 232.0
Надвишение: 20.05
295253 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-11-г Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Кривини
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 263.0
Надвишение: 0.61
296132 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-222-и Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 69.0
Надвишение:
296134 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-222-ж Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Долно изворово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 205.0
Надвишение: 5.58
296735 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-28-г Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Долни чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 88.0
Надвишение:
296736 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-28-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Долни чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 420.0
Надвишение:
296753 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-335-л1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Вратца
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение: 0.60
296758 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-335-к1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Вратца
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 27.0
Надвишение: 32.68
296786 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-336-п Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Вратца
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 156.0
Надвишение: 19.81
296788 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-193-и1 Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Раненци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение: 6.00
296796 ШЕСТИ ЕООД
ЕИК: 200167204
HL-193-я Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Раненци
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение: 12.52
297156 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1153-з Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 68.0
Надвишение: 0.50
297157 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1219-и Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 178.0
Надвишение:
297158 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1108-ю Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Горен чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 82.0
Надвишение: 3.22
297159 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1220-с Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 149.0
Надвишение: 6.60
297160 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1220-з Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 168.0
Надвишение: 13.16
297161 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1220-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 122.0
Надвишение: 8.40
297162 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1217-ч Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 2.00
297163 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1217-ж1 Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
297164 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1210-в Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение:
297165 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1192-е Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Гроздьово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 42.0
Надвишение:
297167 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1179-е Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Гроздьово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 63.0
Надвишение:
297170 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1107-п Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Горен чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение: 0.30
297171 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1106-б Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Горен чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение: 1.40
297172 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1093-е Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 13.0
Надвишение:
297185 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1092-к Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 60.0
Надвишение:
297189 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1092-з Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 35.0
Надвишение: 0.30
297190 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1092-е Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 97.0
Надвишение:
297192 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1091-т Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 61.0
Надвишение:
297193 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1091-з Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Голица
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 20.0
Надвишение:
297195 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1025-г Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Пчелник (Вн)
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 416.0
Надвишение: 2.45
297196 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-70-г Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Старо Оряхово
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 323.0
Надвишение:
297201 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
EN-1242-д Долни чифлик
ДЛС Шерба
Землище:
Горен чифлик
Сеч до:
20.12.2016
Извоз до:
20.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 391.0
Надвишение: 4.10
298486 ШИПКАЛЕС ЕАД
ЕИК: 123150921
SB-182-б Казанлък
ДГС Казанлък
Землище:
Енина
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 864.0
Надвишение: 1171.97
301159 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-л Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Аксаково
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 37.0
Надвишение:
301163 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-б Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Изворско
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 263.0
Надвишение:
301164 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-е Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Въглен (Вн)
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
301165 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-з Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Въглен (Вн)
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
301177 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-42-н Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Въглен (Вн)
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
301185 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-42-с Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Въглен (Вн)
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.0
Надвишение:
301190 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-м Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Аксаково
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
301192 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-н Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Аксаково
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 5.0
Надвишение:
301196 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-39-о Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Аксаково
Сеч до:
01.12.2016
Извоз до:
01.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение: 0.40
304100 ШАРО 76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LQ-101-г Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 790.0
Надвишение:
304101 ШАРО 76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LQ-127-ж Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 473.0
Надвишение:
304102 ШАРО 76 ЕООД
ЕИК: 203410704
LQ-130-з Велинград
ДЛС Чепино
Землище:
Кръстава
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 412.0
Надвишение: 9.15
304948 ШЕРИ Ю ЕООД
ЕИК: 103768337
-41-л Аксаково
Община Аксаково
Землище:
Въглен (Вн)
Сеч до:
31.10.2016
Извоз до:
31.10.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 175.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 6 884,12 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.