Разрешителни за сеч / Felling Permits

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Базата данни съдържа 301 923 записа. Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Search engine in the official data from the State Forest Agency for permits for felling and transport tickets. All transport tickets for the last 5 years have been analyzed, the quantities of wood indicated in them and actually exported from the forest, as these quantities have been compared with the quantities according to the felling permits. See the article “Forest Gate: official data reveal the scale of the criminal deforestation of Bulgarian forests“. The database includes 301 923 records. The registry supports searches by company name and place of felling in Bulgarian.

Търсенето за @firmaz ^"Щ*" намери 120 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
277450 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-у1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 100.0
Надвишение:
277510 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 48.0
Надвишение:
277516 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-р1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
277546 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-к1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
277577 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.5
Надвишение:
277603 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-262-ч1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 33.0
Надвишение:
277641 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-227-м Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гръблевци
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.5
Надвишение:
277676 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-298-у Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
277691 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-179-а1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение:
277703 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-343-щ Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
30.04.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 59.0
Надвишение:
283214 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-138-д2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
31.03.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 23.0
Надвишение:
289224 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-183-а Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 51.0
Надвишение:
293466 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-139-б Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 41.0
Надвишение:
293468 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-151-а1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
293471 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-138-д Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.03.2016
Извоз до:
30.04.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 52.0
Надвишение:
293474 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-138-г Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.05.2016
Извоз до:
31.05.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
296690 ЕТ ЩЕРЕВ 4
ЕИК: 202906732
FC-262-у1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 92.0
Надвишение: 0.17
296698 ЕТ ЩЕРЕВ 4
ЕИК: 202906732
FC-343-щ Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гъбене
Сеч до:
31.08.2016
Извоз до:
31.08.2016
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 59.0
Надвишение: 4.66
300493 ЕТ ЩЕРЕВ-
ЕИК: 124685193
FC-298-у Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
300515 ЕТ ЩЕРЕВ - 4
ЕИК: 202906732
FC-183-а Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 34.5
Надвишение:
300524 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-298-у Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 32.0
Надвишение:
300526 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-227-м Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гръблевци
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.5
Надвишение: 2.00
305248 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-194-у Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 79.0
Надвишение:
305250 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-183-е Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 80.0
Надвишение:
306839 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-249-с Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 60.0
Надвишение:
306842 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-139-б Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 23.0
Надвишение: 3.68
308667 ЕТ ЩЕРЕВ 4 ГР.КАЗАНЛЪК
ЕИК:
FG-264-ч Дряново
ДГС Плачковци
Землище:
Скалско
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 30.0
Надвишение: 1.36
309284 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-367-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Яворец
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 63.0
Надвишение: 3.83
311052 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-151-а1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.09.2016
Извоз до:
30.09.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 3.56
314068 РАДКА ПЕТКОВА ЩРЕГАРСКА
ЕИК:
KC-1120-а1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2016
Извоз до:
30.11.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение: 5.97
314433 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FL-188-м Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Горна Росица
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 21.0
Надвишение: 1.77
317863 ЕТ ЩЕРЕВ - 4
ЕИК: 202906732
FC-267-щ Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 118.3
Надвишение:
320191 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-308-ф Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение: 2.13
320604 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-188-р Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Жълтеш
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 31.0
Надвишение:
320606 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-188-с Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Жълтеш
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 32.0
Надвишение: 0.57
321928 ЕТ ЩЕРЕВ 4
ЕИК: 202906732
FC-239-п1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Армените
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 20.0
Надвишение:
324540 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-241-т Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Армените
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 0.07
325382 ЕТ ЩЕРЕВ 4
ЕИК: 202906732
FC-371-х1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Здравковец
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 19.0
Надвишение:
327224 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-195-с1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение: 2.40
328105 ЕТ ЩЕРЕВ 4 ГР. КАЗАНЛЪК
ЕИК:
FC-185-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 67.0
Надвишение:
330323 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-291-ц Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 58.0
Надвишение: 1.40
330325 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-291-ц Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 114.0
Надвишение:
330327 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-304-ж Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 179.0
Надвишение:
334701 НАСЛЕДНИЦИТЕ НА НИКОЛА ЩЕРЕВ ТИМЕВ
ЕИК:
BQ-59-л Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Бачево
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 65.0
Надвишение: 27.42
335939 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-370-ю Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Яворец
Сеч до:
30.12.2016
Извоз до:
30.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 20.0
Надвишение:
340340 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-291-ц Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.05.2017
Извоз до:
31.05.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 43.5
Надвишение:
346794 ЕТ-ЩЕРЕВ 4
ЕИК:
FC-57-ж Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 26.5
Надвишение: 5.95
350091 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-231-ф1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кози рог
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
350283 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-231-ф1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кози рог
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
350965 ЕТ-ЩЕРЕВ 4
ЕИК:
FC-176-в Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 75.0
Надвишение:
351469 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-178-ж1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 7.0
Надвишение: 0.83
351476 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FL-1293-и Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Буря
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 14.0
Надвишение:
351477 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FL-1293-з2 Севлиево
ДГС Севлиево
Землище:
Буря
Сеч до:
30.06.2017
Извоз до:
30.06.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 2.46
353707 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-304-ж Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 179.0
Надвишение:
355885 EТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК:
FC-192-ц2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Боженците
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 18.0
Надвишение: 1.00
357022 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-247-щ Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Поповци (Гб)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 44.0
Надвишение:
357950 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-276-р Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
360735 EТ ЩЕРЕВ 4 ГР. КАЗАНЛЪК
ЕИК:
FC-185-н Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кметовци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 12.5
Надвишение:
360745 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-222-о1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Кози рог
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 1.30
361767 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-69-ф1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 109.0
Надвишение:
361770 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-230-ш2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гръблевци
Сеч до:
31.08.2017
Извоз до:
31.08.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 16.0
Надвишение: 0.40
361843 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-257-л Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение: 8.42
361845 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-257-л Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
29.12.2017
Извоз до:
29.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 21.0
Надвишение:
363465 ЕТ ЩЕРЕВ-4
ЕИК: 202906732
FC-276-з Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение:
367929 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-294-е Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 13.0
Надвишение:
367930 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-294-е Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Габрово
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 63.0
Надвишение:
367938 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-257-л2 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Гарван (Гб)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 40.0
Надвишение:
368612 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-359-р Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Драгановци (Гб)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 36.0
Надвишение: 3.60
369673 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-264-ф Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 7.0
Надвишение: 0.15
369674 ЕТ ЩЕРЕВ-04
ЕИК:
FC-264-т1 Габрово
ДГС Габрово
Землище:
Враниловци
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 13.0
Надвишение: 0.75
375745 ПЕТЪР ЦАЧЕВ ЩОЙКОВ
ЕИК:
KC-149-л2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 103.0
Надвишение: 1.50
379663 СТЕФКА БОРИСОВА ЩРЕГАРСКА
ЕИК:
KC-1073-с Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 22.0
Надвишение: 4.00
379665 СТЕФКА БОРИСОВА ЩРЕГАРСКА
ЕИК:
KC-1073-г2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Микре
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 25.0
Надвишение: 3.50
393840 НАСЛ. НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
ЕИК:
AA-203-к Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Острокапци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 5.85
393841 НАСЛ.НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
ЕИК:
AA-184-в Димово
ДГС Белоградчик
Землище:
Острокапци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет).
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 101.0
Надвишение: 9.01
395834 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-ж Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
395835 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-т Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
395839 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-т Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
395840 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-ж Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2017
Извоз до:
30.12.2017
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
399020 ИВАНКА ЩУРКОВА
ЕИК:
BE-273-д Гоце Делчев
ДГС Гоце Делчев
Землище:
Добротино
Сеч до:
18.12.2017
Извоз до:
18.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 17.0
Надвишение: 7.34
427067 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-ж Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 76.0
Надвишение:
427068 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-т Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 24.0
Надвишение:
427070 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-т Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение:
427073 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-153-ж Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.12.2018
Извоз до:
30.12.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 6.0
Надвишение:
427789 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-149-д2 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 24.0
Надвишение:
431100 МИТЮ НЕНОВ ЩРЕГАРСКИ
ЕИК:
KC-1120-а Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
15.09.2018
Извоз до:
15.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 56.0
Надвишение: 1.50
443755 ИВАНКА ЕНЧЕВА ЩУКОВА
ЕИК:
KG-49-ф2 Гулянци
ДГС Никопол
Землище:
Сомовит
Сеч до:
15.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
443756 ИВАНКА ЕНЧЕВА ЩУКОВА
ЕИК:
KG-49-ф2 Гулянци
ДГС Никопол
Землище:
Сомовит
Сеч до:
15.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 28.0
Надвишение:
445355 ЛЪЧЕЗАР ЩРЕГАРСКИ
ЕИК:
KC-1059-ф Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.11.2018
Извоз до:
30.11.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 52.0
Надвишение:
448165 НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ТИМЕВ
ЕИК:
BQ-48-п Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Бачево
Сеч до:
28.12.2018
Извоз до:
28.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 129.0
Надвишение: 41.63
458575 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-122-ф Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 53.0
Надвишение: 11.35
464901 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-122-ф Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 21.0
Надвишение: 5.95
466128 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-134-и1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
20.12.2018
Извоз до:
20.12.2018
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 19.0
Надвишение:
468239 НАСЛ. НА МАРКО И ВЕЛИКА ЩИНКОВИ, ИВО ПАВЛОВ
ЕИК:
QN-159-ж Смолян
ДГС Смолян
Землище:
Смолян
Сеч до:
31.12.2018
Извоз до:
31.12.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 26.0
Надвишение: 5.99
472378 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-134-и1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.03.2019
Извоз до:
31.03.2019
Тип сеч:
Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища.
Вид гора:
Нискостъблени
Разрешени: 19.0
Надвишение: 3.55
492524 НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ТИМЕВ
ЕИК:
BQ-48-п Разлог
ДГС Разлог
Землище:
Бачево
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 50.0
Надвишение: 19.78
492552 НАСЛ.НА ДРАГАН СТОЯНОВ ЩЪРБАШКИ
ЕИК:
RC-75-з Ботевград
ДГС Ботевград
Землище:
Скравена
Сеч до:
31.12.2019
Извоз до:
31.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 47.3
Надвишение: 10.45
511153 МОМЧИЛ ЩЕРЕВ МЛАДЕНОВ
ЕИК:
KC-134-и Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Сопот (Лч)
Сеч до:
31.10.2019
Извоз до:
31.10.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 19.0
Надвишение:
525622 ЕТ МЕРИ-ПЕНА ЩРЕГАРСКА
ЕИК: 202239905
KC-1055-ф1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 42.0
Надвишение: 7.50
525623 ЕТ МЕРИ-ПЕНА ЩРЕГАРСКА
ЕИК: 202239905
KC-1055-ф1 Угърчин
ДГС Лесидрен
Землище:
Угърчин
Сеч до:
30.12.2019
Извоз до:
30.12.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 29.0
Надвишение: 5.50

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 230,25 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021