Разрешителни за сеч

Търсачка в официалните данни от ИАГ за разрешителни за сеч и превозни билети. Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години, количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, като тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Виж статията Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори Може да се търси по име на фирма и място на сечта.

Търсенето за @firmaz ^"Ю*" намери 6390 резултата

НомерФирмаОтделОбщина
Землище
Сеч и ИзвозТип и видm3
489323 ЮГОЛЕСООД
ЕИК:
GC-47-г Ивайловград
ДГС Ивайловград
Землище:
Черничино
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 254.0
Надвишение:
489374 ЮГОЛЕСООД
ЕИК:
GC-472-б Ивайловград
ДГС Ивайловград
Землище:
Ивайловград
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 351.0
Надвишение:
491048 ЮГОЛЕСООД
ЕИК:
GC-47-д Ивайловград
ДГС Ивайловград
Землище:
Попско
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 264.7
Надвишение:
491051 ЮГОЛЕСООД
ЕИК:
GC-47-к Ивайловград
ДГС Ивайловград
Землище:
Попско
Сеч до:
30.06.2019
Извоз до:
30.06.2019
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Издънкови за прев.
Разрешени: 173.8
Надвишение:
280291 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-533-м Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Савойски
Сеч до:
30.06.2016
Извоз до:
30.06.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 39.0
Надвишение:
283001 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-643-б Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1088.0
Надвишение: 739.81
303024 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-636-к2 Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение:
303026 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-636-м2 Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 163.0
Надвишение:
303027 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-636-н2 Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 277.0
Надвишение:
303028 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-636-п2 Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 518.0
Надвишение:
303029 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-636-с2 Трекляно
ДЛС Осогово
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 580.0
Надвишение:
307229 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-636-к2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 99.0
Надвишение: 148.81
307236 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-636-м2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 163.0
Надвишение: 733.91
307237 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-636-н2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 277.0
Надвишение: 298.61
307245 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-636-п2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 518.0
Надвишение: 834.37
307247 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-636-с2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 114.0
Надвишение: 349.44
308020 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-643-б Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.0
Надвишение: 171.14
309506 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-533-м Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Савойски
Сеч до:
31.07.2016
Извоз до:
31.07.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 131.0
Надвишение:
332190 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-627-т Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 307.0
Надвишение: 102.45
332192 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-628-к Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 147.0
Надвишение: 164.90
332193 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-628-и Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 186.0
Надвишение: 247.79
335601 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-732-б Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Кобиле
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 156.0
Надвишение: 52.35
335605 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-732-г Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Уши
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 198.0
Надвишение:
336388 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-785-ф1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
31.12.2016
Извоз до:
31.12.2016
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 179.0
Надвишение:
338594 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-132-з Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Кършалево
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 73.0
Надвишение: 157.80
338621 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-123-ф Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Мазарачево
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 313.0
Надвишение: 88.09
338650 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-135-ф1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Соволяно
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение: 5.12
338785 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-732-г Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Уши
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 198.0
Надвишение: 26.83
341373 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-732-б Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Кобиле
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 38.0
Надвишение: 1.90
345472 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-724-в1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Кобиле
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1318.0
Надвишение: 405.15
345487 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-724-г1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Кобиле
Сеч до:
31.07.2017
Извоз до:
31.07.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 196.0
Надвишение:
346118 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-533-м Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Савойски
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 84.0
Надвишение: 81.39
346121 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-533-о Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Савойски
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 166.0
Надвишение: 112.59
346126 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-467-е Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 18.0
Надвишение: 3.92
346130 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-467-ж Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 11.70
346134 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HL-491-о Кюстендил
ДЛС Осогово
Землище:
Ново село (Кн)
Сеч до:
30.04.2017
Извоз до:
30.04.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 59.0
Надвишение: 205.60
350557 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-627-т Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Драгойчинци
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 86.0
Надвишение: 40.20
359845 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-786-2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 14.0
Надвишение: 37.80
359848 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-786-ц1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение: 64.50
359851 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-786-ч1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 22.0
Надвишение: 23.75
359855 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-786-ш1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 89.0
Надвишение: 98.70
359858 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-787-ш1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 90.0
Надвишение: 70.05
359864 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-г1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горни Коритен
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 8.0
Надвишение: 26.90
359868 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-е1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горни Коритен
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Широколистни вис.
Разрешени: 9.0
Надвишение: 9.00
359880 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-ж1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горни Коритен
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 671.0
Надвишение:
359883 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-о1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горни Коритен
Сеч до:
30.09.2017
Извоз до:
30.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.0
Надвишение: 12.00
371155 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-649-о Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 1950.0
Надвишение:
371160 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-649-м Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение: 25.35
371762 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-27-я3 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 379.0
Надвишение:
371763 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-27-щ3 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 32.0
Надвишение: 108.46
371764 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-27-ш3 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 273.0
Надвишение: 9.15
371837 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-691-ж1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 678.0
Надвишение:
372787 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-699-к Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
06.09.2017
Извоз до:
06.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 280.0
Надвишение: 18.46
372789 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-699-у Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
06.09.2017
Извоз до:
06.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 317.0
Надвишение: 39.83
372790 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-705-у Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Косово (Кн)
Сеч до:
06.09.2017
Извоз до:
06.09.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение:
381919 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-721-щ Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Кобиле
Сеч до:
15.10.2017
Извоз до:
15.10.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 944.0
Надвишение: 461.85
390518 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-27-с4 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
19.11.2017
Извоз до:
19.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 252.0
Надвишение: 48.95
390525 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-22-а Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
19.11.2017
Извоз до:
19.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 614.0
Надвишение: 73.50
390526 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-22-г Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
19.11.2017
Извоз до:
19.11.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 410.0
Надвишение:
391086 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-746-ж1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 185.0
Надвишение: 141.65
397857 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-86-х Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 157.0
Надвишение:
397858 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-87-ш Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 119.0
Надвишение:
397860 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-86-а1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 65.0
Надвишение: 2.50
397861 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-86-р1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ивановци (Кн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 70.0
Надвишение:
397862 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-86-г Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 605.0
Надвишение:
401240 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-1-в Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 88.0
Надвишение:
401248 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-22-щ Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 90.0
Надвишение:
401256 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-27-б Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 230.0
Надвишение:
401321 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-136-л1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Радловци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 96.0
Надвишение: 4.80
401322 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-136-т1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Радловци
Сеч до:
31.12.2017
Извоз до:
31.12.2017
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение:
403045 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-з1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долни Коритен
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 10.0
Надвишение: 5.50
403048 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-789-о1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Долни Коритен
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 102.0
Надвишение: 52.60
403373 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-136-т1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Радловци
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 209.0
Надвишение: 127.00
403836 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-22-щ Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Долно Уйно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 90.0
Надвишение: 70.70
403840 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-1-в Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 88.0
Надвишение: 29.30
403847 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-3-у Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 58.0
Надвишение:
403850 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-3-ч Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 146.0
Надвишение:
403854 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-3-с Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Горно Уйно
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 213.0
Надвишение:
403859 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-71-ф Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 287.0
Надвишение:
410209 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-691-ж1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Трекляно
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 678.0
Надвишение:
410224 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-745-л Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 51.0
Надвишение:
410352 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-746-ф Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 91.0
Надвишение: 8.50
410381 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-747-д Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 941.0
Надвишение:
410411 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-751-г Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 368.0
Надвишение: 71.00
410417 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-751-р Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
30.09.2018
Извоз до:
30.09.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 236.0
Надвишение: 270.54
414187 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-649-м Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
31.05.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 9.0
Надвишение: 95.33
414189 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-649-о Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Бъзовица
Сеч до:
31.05.2018
Извоз до:
31.05.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 495.0
Надвишение: 329.02
415277 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-136-т1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Радловци
Сеч до:
31.03.2018
Извоз до:
31.03.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 81.0
Надвишение: 12.60
418626 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-71-е Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 77.0
Надвишение: 9.20
418627 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-71-в Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 486.0
Надвишение: 207.29
418628 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-72-д1 Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 214.0
Надвишение: 113.60
418629 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-71-б Кюстендил
ДГС Кюстендил
Землище:
Ломница (Кн)
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 118.0
Надвишение: 38.76
419718 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-743-р Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Горни Коритен
Сеч до:
30.06.2018
Извоз до:
30.06.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 548.0
Надвишение: 142.80
426005 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-785-ф Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 366.0
Надвишение: 67.20
426033 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-749-х1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 19.0
Надвишение: 14.79
426036 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-749-ц1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 26.0
Надвишение: 8.00
426041 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-749-я Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 416.0
Надвишение: 102.96
426044 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-787-ж1 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Злогош
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 45.0
Надвишение: 18.31
426045 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-768-в Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 179.0
Надвишение: 23.06
426048 ЮА БУЛФОР ЕООД
ЕИК: 202089206
HE-749-а2 Трекляно
ДГС Кюстендил
Землище:
Габрешевци
Сеч до:
31.08.2018
Извоз до:
31.08.2018
Тип сеч:
Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
Вид гора:
Иглолистни
Разрешени: 294.0
Надвишение:

Общо (за показаната страница): Надхвърленo количество 8 079,13 m3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.