Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за Декомерс ООД намери 3 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
228 ЛИНА И ФАМИЛИЯ
LINA I FAMILIQ
ЕИК 200919920
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 507526
Договориране
Плащане
Населено място: Елин Пелин
Община: Елин Пелин
Област: София (област)
387 094 лв. 03/11/2016 няма
%
Няма данни за преписка ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806

Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в община Елин Пелин

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 553 576 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 387 503 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 553 570 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 387 499 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 ЕИК: 0 Част "Архитектурна" /Етап 1/ 1 49120.00 70 34384.00
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 ЕИК: 0 Част "Конструктивна" /Етап 1/ 1 95442.00 70 66809.40
Велга ООД ЕИК: 110007784 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - спалня 1 23080.00 70 16156.00
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване - спалня 1 6918.00 70 4842.60
ДЕКОМЕРС ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 13548.00 70 9483.60
ДИМЕКС ООД ЕИК: 200337375 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 782.00 70 547.40
Р-Стил ООД ЕИК: 108571653 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 11732.00 70 8212.40
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 230.00 70 161.00
ЕИК: 0 110544930
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ЕИК: 110544930
Разходи за проектантски услуги 1 20000.00 70 14000.00
ФИ КОНСУЛТ ООД ЕИК: 121887535 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 121887535
Разходи за консултации 1 25356.00 70 17749.20
ЕИК: 0 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 175005806
Такси 1 1070.00 70 749.00
Билдинг - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част ОВ /Етап 2/ 1 55678.00 70 38974.60
Билдинг - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част "Верикална планировка" - част 1 и част 2 /Етап 2/ 1 27976.00 70 19583.20
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част "ВиК" /Етап 2/ 1 32564.00 70 22794.80
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част ЕЛ /Етап 2/ 1 18554.00 70 12987.80
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част "Архитектурна" /Етап 2/ 1 158710.00 70 111097.00
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част "ВиК" /Етап 1/ 1 11188.00 70 7831.60
БИЛДИНГ - П ООД ЕИК: 119634418 110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
">ЕТ РУЖА-Радка Милчева
110544930
ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
Община Елин Пелин
175005806
ЕИК: 0
Част "Вертикална планировка" /Етап 1/ 1 1622.00 70 1135.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

227 ЛИНИИ
LINII
ЕИК 200516015
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510075
Договориране
Плащане
Населено място: Лясково
Община: Девин
Област: Смолян
200 712 лв. 03/25/2016 няма
%
Няма данни за преписка ПАЛАС ЕООД
202004004
БИОЕКСИМ ООД
131178653

Проект: Преустройство и благоустройство на База за отдих в УПИ I - 179, кв. 1 по плана на с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 294 274 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 205 992 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 294 274 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 205 992 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ИНЕТ ООД ЕИК: 115572022 ЕИК: 0 Монтаж на интернет оборудване 1 342.00 70 239.40
Тес Еко Строй-1 ЕООД ЕИК: 201087355 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 10762.00 70 7533.40
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 1774.00 70 1241.80
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Доставка и монтаж екстериорни и интериорни врати 1,8 227.78 70 287.00
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 3534.00 70 2473.80
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 4120.00 70 2884.00
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 9722.00 70 6805.40
КОЕВ ЕООД ЕИК: 103198983 ЕИК: 0 Част “Архитектура” 1 834.00 70 583.80
КЛОК ООД ЕИК: 103135417 ЕИК: 0 Инсталация и внедряване на хотелски софтуер за обект 1 586.00 70 410.20
Тес Еко Строй-1 ЕООД ЕИК: 201087355 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 5740.00 70 4018.00
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 2834.00 70 1983.80
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 4974.00 70 3481.80
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 6480.00 70 4536.00
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 3814.00 70 2669.80
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 ЕИК: 0 Част “Обзавеждане” 1 134.00 70 93.80
ДЕКОМЕРС ЕООД ЕИК: 825269240 ЕИК: 0 Оборудване 1 1064.00 70 744.80
ДЕКОМЕРС ЕООД ЕИК: 825269240 ЕИК: 0 Оборудване 1 2196.00 70 1537.20
ДЕКОМЕРС ЕООД ЕИК: 825269240 ЕИК: 0 Оборудване 1 1808.00 70 1265.60
ДЕКОМЕРС ЕООД ЕИК: 825269240 ЕИК: 0 Оборудване 1 1308.00 70 915.60
ДЕКОМЕРС ЕООД ЕИК: 825269240 ЕИК: 0 Оборудване 1 2064.00 70 1444.80
Дорадо БГ ЕООД ЕИК: 200652111 ЕИК: 0 Оборудване 1 3214.00 70 2249.80
Тес Еко Строй-1 ЕООД ЕИК: 201087355 ЕИК: 0 Част “Благоустроство” 1 25642.00 70 17949.40
ММ 2009-Петя Караиванова ЕООД ЕИК: 200976946 ЕИК: 0 Част “Благоустроство” 1 12958.00 70 9070.60
ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК: 040083662 ЕИК: 0 Част “Електроинсталации” 1 1506.00 70 1054.20
Балкан стар ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Пътнически бус 1 71828.00 70 50279.60
ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК: 040083662 ЕИК: 0 Част “Електроинсталации” 1 4834.00 70 3383.80
Балкан стар ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Джип за сафари JEEP 1 54000.00 70 37800.00
АНДИ БГ ООД ЕИК: 115820126 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение 1 7632.00 70 5342.40
ТИЙМ ГРИЙН ЕООД ЕИК: 200386290 ЕИК: 0 Четириколесна машина - АТВ 2 11875.00 70 16625.00
ПАЛАС ЕООД ЕИК: 202004004 202004004
">ПАЛАС ЕООД
202004004
ЕИК: 202004004
Проектантски услуги 1 10000.00 70 7000.00
БИОЕКСИМ ООД ЕИК: 131178653 202004004
БИОЕКСИМ ООД
131178653
">ПАЛАС ЕООД
202004004
БИОЕКСИМ ООД
131178653
ЕИК: 131178653
Разходи за консултации 1 13510.00 70 9457.00
ЕР.ЕМ ООД ЕИК: 115140016 202004004
БИОЕКСИМ ООД
131178653
">ПАЛАС ЕООД
202004004
БИОЕКСИМ ООД
131178653
ЕИК: 0
Част “Обзавеждане” 1 900.00 70 630.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

556 ТОПАЛОВИ - 2008
TOPALOVI - 2008
ЕИК 200442198
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510556
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
157 529 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка Сдружение Интернешънъл солушънс

На първи братовчед на съпругата на областния управител на Смолян и бивш депутат Недялко Славов от ГЕРБ. Разкритие на Биволъ

Проект: Обособяване на къща за гости в родопски стил и развитие на селски туризъм в Златоград.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 172 857 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 172 857 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Архитектура и строителство 1 115652.00 70 80956.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Електроинсталация 1 20356.00 70 14249.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 ВиК 1 10966.00 70 7676.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Постоянна ограда. 1 13142.00 70 9199.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Озеленяване 1 8048.00 70 5633.60
Юнивърс 1 ООД ЕИК: 130926745 ЕИК: 0 Мебели, постелъчен инвентар и прибори за нуждите на къща за гости 1 27136.00 70 18995.20
Декомерс ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Техника, домакински електроуреди и пособия за нуждите на къща за гости 1 23862.00 70 16703.40
ЕТ Стефи - Стефанка Гергова ЕИК: 040384270 ЕИК: 0 МПС тип "АТВ" 2 3200.00 70 4480.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи /хонорари на архитекти, инженери, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/ 1 10098.00 70 7068.60
Сдружение Интернешънъл солушънс ЕИК: 0 Сдружение Интернешънъл солушънс
ЕИК: 0
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 1 11278.00 70 7894.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!