Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за Дженерис АД намери 8 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
639 АЛЕКСАНДРИНА ПЪРВАНОВА - ХОРЛОГ
ALEKSANDRINA PYRVANOVA - HORLOG
ЕИК 201423464
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549623
Договориране
Плащане
Населено място: Триград
Община: Девин
Област: Смолян
391 160 лв. 05/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка Дженерис АД
200084573

Проект: Изграждане на къща за гости в с.Триград, община Девин

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 610 032 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 609 810 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 Ел. Инсталация 1 14776.00 70 9479.26
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 Оборудване 1 60364.00 70 38725.39
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 Армировъчни работи 1 37622.00 70 24123.69
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 Бетонови работи 1 73128.00 70 46890.58
Пробив-Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 Земни работи 1 4618.00 70 2961.12
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 ЕИК: 0 ОВК инсталация 1 52542.00 70 33707.33
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Разходи за консултации 1 20680.00 70 13266.87
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Кофражни работи 1 29830.00 70 19127.36
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Покривни работи 1 18332.00 70 11754.70
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 25782.00 70 16539.96
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
АС работи 1 217818.00 70 139737.05
ПРОБИВ – Г ЕООД ЕИК: 131255516 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
ВиК инсталация 1 54318.00 70 34846.69

Имоти (само за оторизирани потребители).

780 Александра Сурчева 85
Aleksandra Surcheva 85
ЕИК 201797152
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550571
Договориране
Плащане
Населено място: Митовска
Община: Мадан
Област: Смолян
391 154 лв. 06/15/2017 няма
%
Няма данни за преписка Дженерис АД
200084573

Проект: Къща за гости в УПИ - І 667,м. пиивица, община Мадан

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 572 510 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 27262.00 70 18626.41
Фури Комерс ЕООД ЕИК: 120606031 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 55502.00 70 37921.02
Фури Комерс ЕООД ЕИК: 120606031 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
СМР къща за гости 1 410392.00 70 280394.99
Фури Комерс ЕООД ЕИК: 120606031 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Обзавеждане на двете къщи 1 39986.00 70 27319.91
Фури Комерс ЕООД ЕИК: 120606031 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване на джакузи, фитнес и спа 1 35012.00 70 23921.49
ЕТСлавина Сурчева ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Общи разходи /хонорари на архитекти, инженери, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията 0.00 0 0.00
Фури Комерс ЕООД ЕИК: 120606031 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 0
Пречиствателнa станция 1 4356.00 70 2976.18

Имоти (само за оторизирани потребители).

1043 Сафи - 8005 - Стивън Вазов
Safi - 8005 - Stivyn Vazov
ЕИК 201976643
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602536
Договориране
Плащане
Населено място: Доспат
Община: Доспат
Област: Смолян
390 459 лв. 10/10/2019 пълна
100%
390,459.21 лв.
Няма данни за преписка Дженерис АД
200084573

Проект: "Изграждане на сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ ІІІ - 935, кв. 18А, гр. Доспат, община Доспат, област Смолян"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 557 799 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 459 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Вера Строй ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 СМР на обект "Сграда със смесено предназначение" - първи етап 1 321893.05 70 225325.14
Вера Строй ЕООД ЕИК: 200562468 ЕИК: 0 СМР на обект "Сграда със смесено предназначение" - втори етап 1 209405.82 70 146584.07
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Бизнес план 1 26500.00 70 18550.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

330 Камелия Арнаудова - Ели
Kameliq Arnaudova - Eli
ЕИК 201805762
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 602408
Договориране
Плащане
Населено място: Доспат
Община: Доспат
Област: Смолян
383 323 лв. 10/16/2019 пълна
100%
383,322.50 лв.
Отказ да се образува ДП Дженерис АД
200084573

Проект: Изграждане на семеен хотел в УПИ XXVI - 991,992,993,кв. 23,гр.Доспат, община Доспат

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 593 265 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 592 457 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ КОНСТРУНЦИИ /ГРУБ/ СТРОЕЖ 1 222359.85 70 146609.45
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ /ПОДПОРНА СТЕНА/ 1 20488.25 70 13508.60
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА - покрив 1 13528.40 70 8919.74
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА - тухлена зидария 1 19894.63 70 13117.21
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ АРХИТЕКТУРА без покрив и тухлена зидария 1 131419.98 70 86649.69
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ МДФ ВРАТИ 1 11590.00 70 7974.65
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ ОВИК 1 32948.08 70 21723.80
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ ВИК 1 37975.40 70 25038.48
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ ЕЛЕКТРО 1 39533.40 70 26065.72
Пробив-Г ООД ЕИК: 200797719 ЕИК: 0 ЧАСТ PVC ВРАТИ И ПРОЦОРЦИ 1 40724.19 70 27050.96
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Разходи за консултации/бизнес план 1 21994.47 70 14501.70

Имоти (само за оторизирани потребители).

50 Бузяковци
Buzqkovci
ЕИК 200919144
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510261
Договориране
Плащане
Населено място: Бузяковци
Община: Ихтиман
Област: София (област)
346 690 лв. 04/15/2016 няма
%
Няма данни за преписка Дженерис АД
200084573

Проект: Къща за гости в УПИ ІІІ -186, кв.17а, с. Бузяковци, община Ихтиман, област Софийска

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 519 972 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 363 980 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 519 972 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 363 980 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг 58 ЕООД ЕИК: 041006829 ЕИК: 0 СМР 1 495272.00 70 346690.40
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Изготвяне на Бизнес план 1 24700.00 70 17290.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

169 АСИ ТУР
ASI TUR
ЕИК 200214853
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401734
Договориране
Плащане
Населено място: Пещера
Община: Пещера
Област: Пазарджик
295 322 лв. 10/08/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Дженерис АД
200084573

На майката на Динко Кушев, сериен печеливш на проекти по ПРСР чрез роднини. Музей на соц. ретро автомобилите Пещера

Проект: Преустройство на съществуващи помещения в зона за отдих и заведение за бързо хранене в съществуващ хотел УПИ І ,кв. 114- гр. Пещеера

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 440 634 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 308 444 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 438 238 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 306 767 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи в зонта за отдих 1 73500.00 70 51450.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. инсталация в зоната за отдих 1 10270.00 70 7189.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Водопровод и канализация за Зоната за отдих 1 8260.00 70 5782.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 О и В в зоната за отдих 1 8534.00 70 5973.80
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Оборудване в зоната за отдих 1 71106.00 70 49774.20
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Архитектурно-строителни работи в заведението за бързо хранене 1 71210.00 70 49847.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Водопровод и канализация в заведението за бързо хранене 1 5958.00 70 4170.60
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Ел. инсталация в заведението за бързо хранене 1 18620.00 70 13034.00
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 О и В в заведението за бързо хранене 1 33712.00 70 23598.40
'Братя Пашкулеви ООД ЕИК: 112069083 ЕИК: 0 Оборудване в заведението за бързо хранене 1 116200.00 70 81340.00
Дженерис АД ЕИК: 200084573 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Разходи за консултации/ бизнес план, включително предпроектни изследвания,разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документии консултански услуги, свърьани с изпълнението и отчитане на дейноститепо проекта доизплащане на помоща/ 1 20868.00 70 14607.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

180 ПЛАМ-МАР
PLAM-MAR
ЕИК 200491220
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 449194
Договориране
Плащане
Населено място: Бероново
Община: Сунгурларе
Област: Бургас
202 248 лв. 11/18/2015 няма
%
Няма данни за преписка Дженерис АД
200084573
ЕТ Стефан Сотиров
812067993

Проект: "Изграждане на къща за гости в УПИ I - 139, кв. 26, с. Бероново, община Сунгурларе

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 296 166 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 207 316 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 296 166 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 207 316 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Партньори - А.Т. ЕООД ЕИК: 102814066 ЕИК: 0 Част СМР 1 193444.00 70 135410.80
Партньори - А.Т. ЕООД ЕИК: 102814066 ЕИК: 0 Част - Вертикална планировка 1 43732.00 70 30612.40
Партньори - А.Т. ЕООД ЕИК: 102814066 ЕИК: 0 Част обзавеждане - съгласно сключен анекс № 1 от 02.07.2012 г. с фирма "Партньори - А.Т." ЕООД 1 39116.00 70 27381.20
ЕИК: 0 200084573
">Дженерис АД
200084573
ЕИК: 200084573
Общи разходи/хонорари на архитекти, инженери, правни услуги, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/ 1 13814.00 70 9669.80
ЕИК: 0 200084573
ЕТ Стефан Сотиров
812067993
">Дженерис АД
200084573
ЕТ Стефан Сотиров
812067993
ЕИК: 812067993
Общи разходи/хонорари на архитекти, инженери, правни услуги, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/ 1 6060.00 70 4242.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

724 ИСКРА - 98 - НАДЕЖДА СИМЕОНОВА
ISKRA - 98 - NADEZhDA SIMEONOVA
ЕИК 201647341
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550191
Договориране
Плащане
Населено място: Искрец
Община: Своге
Област: София (област)
89 191 лв. 06/21/2017 няма
%
Няма данни за преписка ДЖЕНЕРИС АД
200084573

Проект: Вила за гости "При Златка" - с. Искрец, общ. Своге

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 152 958 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 107 071 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 127 472 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 89 230 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Неврокоп Комерс 2 ООД ЕИК: 101742728 ЕИК: 0 Бетонов възел Mini Mob 30-30m3/h 1 239590.00 70 167713.00
Неврокоп Комерс 2 ООД ЕИК: 101742728 ЕИК: 0 Машина за производство на бетонови изделия 1 100500.00 70 70350.00
ЕИК: 0 200084573
">ДЖЕНЕРИС АД
200084573
ЕИК: 200084573
Изготвяне на бизнес план 1 17004.50 70 11903.15

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.