Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за @measure M312 намери 610 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
281 Ченира
Chenira
ЕИК 200626127
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414538
Договориране
Плащане
Населено място: Триград
Община: Девин
Област: Смолян
391 160 лв. 01/13/2017 няма
%
Няма данни за преписка Акрима ЕООД
200798924

Проект: "Преустройство, доизграждане и смяна на предназначението на съществуваща сгада в семеен хотел - УПИ VI - 32, кв. 6, по плана на с. Триград".

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 565 220 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 565 217 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Акрима ЕООД ЕИК: 200798924 200798924
">Акрима ЕООД
200798924
ЕИК: 200798924
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 1 26900.00 70 18616.22
Пробив Г ЕООД ЕИК: 131255516 200798924
">Акрима ЕООД
200798924
ЕИК: 0
СМР работи нова част 1 456640.00 70 316018.98
Пробив Г ЕООД ЕИК: 131255516 200798924
">Акрима ЕООД
200798924
ЕИК: 0
СМР работи РЕКОНСТРУКЦИЯ стара част 1 81677.00 70 56524.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

313 Грийн Холидей
Grijn Holidej
ЕИК 131127723
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414562
Договориране
Плащане
Населено място: Селце
Община: Мъглиж
Област: Стара Загора
391 160 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на две къщи за гости за развитие на интегриран селски туризъм в с. Селце, общ. Мъглиж

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 736 272 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 163 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 721 134 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Стоманобетонни конструкции 1 270024.00 70 146467.35
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Архитектурно строителна+обзавеждане 1 330072.00 70 179038.80
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Водопровод и канализация 1 45118.00 70 24473.06
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Електрически инсталации 1 25336.00 70 13742.84
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Отопление и вентилация 1 22146.00 70 12012.51
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Вертикална планировка 1 5728.00 70 3107.00
-Архитект Кирякови ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи-Проектиране "Архитект Кирякови" ЕООД 1 22710.00 70 12318.44

Имоти (само за оторизирани потребители).

355 МОНТЕ
MONTE
ЕИК 112614950
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 420738
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
391 160 лв. 09/27/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ - ГР.СЪРНИЦА

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 637 666 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 637 482 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ФУНДАМЕНТ ООД ЕИК: 175144738 ЕИК: 0 СМР хотел - етап I 1 259842.45 70 159439.84
ЕИК: 0 131080209
">Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209
ЕИК: 131080209
бизнес план 1 24000.00 14726.45
ФУНДАМЕНТ ООД ЕИК: 175144738 131080209
">Никоми Трейдинг Груп ЕООД
131080209
ЕИК: 0
СМР Хотел - етап II 1 353639.20 70 216993.71

Имоти (само за оторизирани потребители).

232 Петър Гелов 007
Petyr Gelov 007
ЕИК 111586793
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411541
Договориране
Плащане
Населено място: Берковица
Община: Берковица
Област: Монтана
391 160 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЮРПИЪН ДИВЕЛОПМЪНТ АД
175460227

Проект: "Изграждане на семеен хотел с кафе аперетив"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 645 598 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 600 914 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 166 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Анюта Димитрова ЕИК: 111044554 ЕИК: 0 Изграждане на семеен хотел с кафе-аперитив в ПИ 03928.512.396 стар идентификатор УПИ XI 1182, кв.98a, гр. Берковица - етап ІІ 1 581914.00 379653.95
ЕИК: 0 175460227
">ЮРПИЪН ДИВЕЛОПМЪНТ АД
175460227
ЕИК: 175460227
Биснес план 1 19000.00 11512.05

Имоти (само за оторизирани потребители).

231 Екобилд Енерджи
Ekobild Enerdzhi
ЕИК 200282975
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411496
Договориране
Плащане
Населено място: Белене
Община: Белене
Област: Плевен
391 058 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 708 646 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 708 646 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 СМР - Груб строеж 1 328854.00 70 181521.56
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи - съгласно Анекс №1 от 15.05.2012 г. към договор за СМР от 12.07.2010 г. с "Химремонтстрой" АД 1 205356.00 70 113352.86
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 47660.00 70 26307.48
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Водопровод и канализация 1 36044.00 70 19895.65
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Отопление и вентилация 1 57398.00 70 31682.68
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 128.00 70 70.65
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Организация на строителството 1 33206.00 70 18329.12

Имоти (само за оторизирани потребители).

465 Тера-Арт-2008
Tera-Art-2008
ЕИК 200151824
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448375
Договориране
Плащане
Населено място: Орешак
Община: Троян
Област: Ловеч
390 379 лв. 06/06/2018 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на хотел и ресторант

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 745 567 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

280 Искра Пропъртис
Iskra Propyrtis
ЕИК 200077949
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411555
Договориране
Плащане
Населено място: Искра
Община: Карнобат
Област: Бургас
390 375 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къщи за гости "А","Б" и "В" в УПИ ХІV - 279,кв.21,с.Искра, община Карнобат, област Бургас"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 637 486 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

462 ДРАГОМАНСКИ
DRAGOMANSKI
ЕИК 200179629
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393819
Договориране
Плащане
Населено място: Котел
Община: Котел
Област: Сливен
389 970 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка Алмабар ООД
131374748
Алмабар ООД
131374748

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА "ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС" - хотел и ресторант "Драгомански" ЕООД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 576 788 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 158 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 ЕИК: 0 Част ВИК - сутерен и първи етаж 1 18476.00 12529.79
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 ЕИК: 0 Част конструктивна - сутерен и първи етаж 1 52082.00 35320.21
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 ЕИК: 0 Част други довършителни разходи - сутерен и първи етаж 1 51780.00 35115.41
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 ЕИК: 0 Част ЕЛ - сутерен и първи етаж 1 9826.00 6663.65
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 ЕИК: 0 Дограма - сутерен и първи етаж 1 26092.00 17694.69
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 ЕИК: 0 Част конструктивна - втори етаж 1 159614.00 108244.70
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 ЕИК: 0 Дограма - втори етаж 1 24936.00 16910.73
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 ЕИК: 0 Част ЕЛ - втори етаж 1 5110.00 3465.43
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част други довършителни разходи - втори етаж 1 60876.00 41284.00
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 ЕИК: 0 Част ВИК - втори етаж 1 11570.00 7846.37
Балдер ЕООД ЕИК: 119674918 ЕИК: 0 Внедряване на отоплителна и вентилационна инсталация 1 34276.00 23244.80
Ексто Мениджмънт ООД ЕИК: 200046658 ЕИК: 0 Консултански услуги 1 26028.00 17651.29
ЕИК: 0 ЕИК: 0 проектиране на "Хотелски комплекс" 20192.00 13693.52
Мебели Ивен ЕООД ЕИК: 119629442 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотела 1 29136.00 19759.03
ЕИК: 0 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 131374748
Оборудване на кухня и прилежащи към нея помещения 1 36794.00 24952.42
ЕИК: 0 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
независим строителен надзор в строителството 1 10000.00 6781.65
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част конструктивна - сутерен и първи етаж 1 52082.00 35320.21
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част други довършителни разходи - сутерен и първи етаж 1 51780.00 35115.41
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част ЕЛ - сутерен и първи етаж 1 9826.00 6663.65
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част ВИК - сутерен и първи етаж 1 18476.00 12529.79
ЕТ Оникс-Христо Христов ЕИК: 128057150 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Дограма - сутерен и първи етаж 1 26092.00 17694.69
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част конструктивна - втори етаж 1 159614.00 108244.70
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Дограма - втори етаж 1 24936.00 16910.73
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част ЕЛ - втори етаж 1 5110.00 3465.43
ЕИК: 0 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част други довършителни разходи - втори етаж 1 60876.00 41284.00
Югимконструкшън ООД ЕИК: 119668178 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Част ВИК - втори етаж 1 11570.00 7846.37
Балдер ЕООД ЕИК: 119674918 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Внедряване на отоплителна и вентилационна инсталация 1 34276.00 23244.80
Ексто Мениджмънт ООД ЕИК: 200046658 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Консултански услуги 1 26028.00 17651.29
ЕИК: 0 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
проектиране на "Хотелски комплекс" 20192.00 13693.52
Мебели Ивен ЕООД ЕИК: 119629442 131374748
">Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
Обзавеждане на хотела 1 29136.00 19759.03
ЕИК: 0 131374748
Алмабар ООД
131374748
">Алмабар ООД
131374748
Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 131374748
Оборудване на кухня и прилежащи към нея помещения 1 36794.00 24952.42
ЕИК: 0 131374748
Алмабар ООД
131374748
">Алмабар ООД
131374748
Алмабар ООД
131374748
ЕИК: 0
независим строителен надзор в строителството 1 10000.00 6781.65

Имоти (само за оторизирани потребители).

458 Тур Инвестмънт
Tur Investmynt
ЕИК 101684805
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411259
Договориране
Плащане
Населено място: Добринище
Община: Банско
Област: Благоевград
385 515 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на вилно селище за селски туризъм в района на Добринище

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 552 066 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 386 446 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 552 064 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 386 445 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПИРИН-СТРОЙ ЕООД ЕИК: 101660398 ЕИК: 0 СМР - полагане на основи, ел. Инсталации, ВиК, осветление - БЕЗ Част Конструкция къщи 1,6,7 и 8 1 59654.00 70 41757.80
РОДОПИ ПРОПЪРТИ ООД ЕИК: 108068538 ЕИК: 0 СМР - изграждане на 4 броя дървени къщи 1 416186.00 70 291330.20
КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 175022474 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на климатични съоръжения 1 26584.00 70 18608.80
Пирин-Строй ЕООД ЕИК: 101660398 ЕИК: 0 Част Конструкция къщи 1,6,7 и 8 1 49640.00 70 34748.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

464 ГАРВАНЕЦ
GARVANEc
ЕИК 200611118
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448341
Договориране
Плащане
Населено място: Дружево
Община: Своге
Област: София (област)
382 843 лв. 06/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на почивен дом за селски туризъм в с. Дружево, община Своге, област София

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 572 118 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 151 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 572 116 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 150 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част архитектурна ЕТАП 1 1 259702.00 70 177555.46
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част ВиК ЕТАП 1 1 39852.00 70 27246.38
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 СМР почивен дом - Част ОВ -Отопление 1 9922.00 70 6783.56
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част електро ЕТАП 1 1 35914.00 70 24554.01
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 СМР почивен дом - Част ОВ - Вентилация 1 19302.00 70 13196.57
Инкомс-електронна и съобщителна техника-Милин камък АД ЕИК: 106014456 ЕИК: 0 СМР дървени типови къщи- Дървена сглобяема конструкция с площ 52.52 кв.м. 4 20608.00 70 56357.87
Инкомс-електронна и съобщителна техника-Милин камък АД ЕИК: 106014456 ЕИК: 0 СМР дървени типови къщи- Дървена сглобяема конструкция с площ 71.28 кв.м. 2 25621.00 70 35033.60
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Тухлена зидария с дебелина 12 см.кухи тухли на вароциментов разтвор 265 37.52 70 6798.61
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Тухлена зидария с дебелина 25 см от кухи тухли на вароциментов разтвор 42 172.52 70 4954.01
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Тухлена зидария - комини с керамзитобетонови блокчета с една дупка 41 173.41 70 4861.03
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Покриване с керамиди тип "марсилски" върху дъсчена обшивка или бетон 337 29.01 70 6685.11
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Поктиване на капаци по била и ръбове 30 10.73 70 220.15
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Обшивка покриви, корнизи, улами и поли с полицинкована ламарина 0,5 мм дебелина 40 19.45 70 531.91
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Обшивка комини, отдушници с полицинкована ламарина 0,5 мм дебелина 5 20.80 70 71.10
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Висящи улуци от полицинкована ламарина 65 12.95 70 575.67
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Водосточни тръби от полицинкована ламарина 31 13.42 70 284.41
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Есове от полицинкована ламарина 4 37.00 70 101.19
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Водосточни казанчета от полицинкована ламарина - обикновени 4 100.50 70 274.84
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Месингови шини в подове при промяна на настилкат 32 11.81 70 258.43
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част архитектурна ЕТАП 2 1 34452.00 70 23554.46
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част ВиК ЕТАП 2 1 962.00 70 657.71
Бестрой БГ ЕООД ЕИК: 131022693 ЕИК: 0 Част електро ЕТАП 2 1 868.00 70 593.44

Имоти (само за оторизирани потребители).

416 Йосиф Кехайов
Josif Kehajov
ЕИК 120559973
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 398619
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
382 661 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка Европейски проектен център ООД
108682689

Проект: "Златоградска къща за настаняване"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 577 362 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Веселинка-К ЕИК: 112615511 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане на бистро и винарна към къща за настаняване на гости 1 47000.00 31842.58
ЕТ Електра - Асен Сидеров ЕИК: 120005842 ЕИК: 0 СМР - Изграждане на "Златоградска къща за настаняване" в УПИ I -124, 125, 1341, кв. 25 1 448710.00 304001.74
ЕТ Веселинка-К ЕИК: 112615511 ЕИК: 0 Оборудване и обзавеждане на къща за гости 1 35378.00 23968.65
Н Инженеринг ЕООД. ЕИК: 203898869 ЕИК: 0 Общи разходи 1 19720.00 70 13360.33
ЕИК: 0 108682689
">Европейски проектен център ООД
108682689
ЕИК: 108682689
Разходи за консултации и изготвяне на бизнес план. 1 26554.00 17990.38

Имоти (само за оторизирани потребители).

282 РУМИКА- 90
RUMIKA- 90
ЕИК 200627108
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 402438
Договориране
Плащане
Населено място: Маломирово
Община: Елхово
Област: Ямбол
379 877 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на Комплекс за селски и екотуризъм-"ЕКО ЦЕНТЪР" в с.Маломирова,общ.Елхово,Област Ямбол

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 680 900 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на :архитектурна част,конструктивна част,част "Вертикална планировка" 1 487852.00 280261.51
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на часта "В и К" 1 90734.00 52124.92
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на част "О и В" от проекта 1 37460.00 21520.04
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на част "Електро" от проекта 1 64854.00 37257.37
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на :архитектурна част,конструктивна част,част "Вертикална планировка" 1 487852.00 280261.51
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на часта "В и К" 1 90734.00 52124.92
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на част "О и В" от проекта 1 37460.00 21520.04
ГЛОБО ТРЕЙД ЕООД ЕИК: 200495471 ЕИК: 0 Изпълнение на част "Електро" от проекта 1 64854.00 37257.37

Имоти (само за оторизирани потребители).

418 Рибарник Неврокоп
Ribarnik Nevrokop
ЕИК 200116925
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 397207
Договориране
Плащане
Населено място: Гайтаниново
Община: Хаджидимово
Област: Благоевград
378 996 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Хотел "Белите скали"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 545 924 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 382 147 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 545 924 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 382 147 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
А-Строй ЕООД ЕИК: 829098559 ЕИК: 0 Реконструкция на компресорно помещение 1 511534.00 70 358073.80
Мебел Сити ЕООД ЕИК: 101712496 ЕИК: 0 Закупуване на обзавеждане и оборудване 1 34390.00 70 24073.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

283 МЕРИЯН - МСС
MERIQN - MSS
ЕИК 200098936
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414543
Договориране
Плащане
Населено място: Копривлен
Община: Хаджидимово
Област: Благоевград
376 256 лв. 02/11/2018 няма
%
Няма данни за преписка НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720

Проект: "ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС" село Копривлен, община Хаджидимово

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 537 512 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 376 258 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 537 508 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 376 256 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 171512.00 70 120058.40
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 100460.00 70 70322.00
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 4000.00 70 2800.00
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 20000.00 70 14000.00
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР-съгласно анекс с фирма Билдинг Къмпани ЕООД от 08.05.2014г. към договор от 01.05.2013г. 1 46090.00 70 32263.00
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 24182.00 70 16927.40
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР-съгласно анекс с фирма Билдинг Къмпани ЕООД от 08.05.2014г. към договор от 01.05.2013г. 1 43334.00 70 30333.80
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 2074.00 70 1451.80
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 31488.00 70 22041.60
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 1570.00 70 1099.00
ЕИК: 0 116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
разходи за консултации 1 22000.00 70 15400.00
ЕИК: 0 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Общи разходи 1 0.00 0.00
Билдинг - Компани ЕООД ЕИК: 101675959 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 0
4000.00 70 2800.00
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 0
10000.00 70 7000.00
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 0
6666.00 70 4666.20
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 0
29600.00 70 20720.00
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
">НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
НАЙМЕКС ГРУП ЕООД
116004720
ЕИК: 0
20532.00 14372,4 14372.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

250 ТЕРА ВЕС
TERA VES
ЕИК 106630494
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414347
Договориране
Плащане
Населено място: Горно трапе
Община: Троян
Област: Ловеч
375 491 лв. 10/08/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530

Проект: "Къщи за гости в с. Горно Трапе, община Троян"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 548 946 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 384 262 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 548 946 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 384 262 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Архос - Милко Митков ЕИК: 820133489 ЕИК: 0 Проектни работи по част Архитектура 5300.00 70 3710.00
ЕТ Бодима - Боряна Василева ЕИК: 820136097 ЕИК: 0 Проектни работи по част В и К 840.00 70 588.00
Първанов Сие ЕООД ЕИК: 110545644 ЕИК: 0 Сторителен надзор в проектирането. 1070.00 70 749.00
Строй консулт 2009 ЕООД ЕИК: 200578472 ЕИК: 0 СМР 306464.00 70 214524.80
РИЯ ЕООД ЕИК: 104639772 ЕИК: 0 Технологично оборудване 13020.00 70 9114.00
ИЛ ЕЛ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК: 106576954 ЕИК: 0 Оборудване 23418.00 70 16392.60
БГ СЪРВИЗ ООД ЕИК: 131243649 ЕИК: 0 Обзавеждане 27928.00 70 19549.60
ЕИК: 0 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 175248530
Разходи за консултации 25530.00 70 17871.00
СТРОЙ КОНСУЛТ 2009 ЕООД ЕИК: 200578472 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
СМР басейн, барбекю и ВП 139804.00 70 97862.80
Петрови 2006 ЕООД ЕИК: 110559736 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Изготвяне на количествени сметки 572.00 70 400.40
Рапид проект ЕООД ЕИК: 200206899 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Проектиране на басейн - част "Конструктивна" 800.00 70 560.00
Рапид проект ЕООД ЕИК: 200206899 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Проектни работи по част Конструктивна 1450.00 70 1015.00
ЕТ Електропроект - Татяна Тонкова ЕИК: 820184156 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Проектни работи по част Електро 750.00 70 525.00
ЕТ Симпроект - Симеон Симеонов ЕИК: 820182785 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Проектни работи по част Топлосъхранение и икономия на енергия. 250.00 70 175.00
ЕИК: 0 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Други 0.00 0 0.00
Компас ООД ЕИК: 111006742 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 0
Проектни работи по част Вертикална планировка, ПУП и геодезическо заснемане. 1750.00 70 1225.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

247 Жеравна Холидей
Zheravna Holidej
ЕИК 200181823
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413897
Договориране
Плащане
Населено място: Жеравна
Община: Котел
Област: Сливен
372 631 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Вока Консулт ООД
131115877

Проект: Изграждане на къща за гости с лятна кухня в с.Жеравна, общ.Котел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 554 622 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 388 235 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 550 826 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 385 578 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Маса /ниски квадратни/ 4 250.00 70 700.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Огледала 9 68.67 70 432.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Миндер 10 255.20 70 1786.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Маса /ниска, правоъгълна/ 2 314.00 70 439.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Маса /висока/ 6 579.00 70 2431.80
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Стол 19 127.58 70 1696.80
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 СКШ /кухненски , горни/ 4 98.00 70 274.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 СКШ /кухненски, долни с бар плот 4 152.00 70 425.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 ЕИК: 0 Електро инсталации 1 8918.00 70 6242.60
ЕТ Диди дом - Д. Бакалова ЕИК: 121839371 ЕИК: 0 Проектантски услуги 1 10600.00 70 7420.00
ЕИК: 0 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Изготвяне на бизнес план 1 11228.00 70 7859.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Архитектурно строителна част 1 153132.00 70 107192.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Конструктивни работи 1 182066.00 70 127446.20
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
В и К 1 28090.00 70 19663.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Отопление и вентилация 1 16618.00 70 11632.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Геодезия и вертикална планировка 1 106192.00 70 74334.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Хладилник 2 648.00 70 907.20
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Автоматична пералня 1 412.00 70 288.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Съдомиялна 1 510.00 70 357.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Конвектомат - фурна 1 1472.00 70 1030.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Аспиратор 1 440.00 70 308.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Котлони комплект - керамичен плот 1 274.00 70 191.80
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Спалня 2 530.00 70 742.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Гардероб 10 451.60 70 3161.20
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Легло единично 13 274.77 70 2500.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Нощно шкафче 16 96.13 70 1076.60
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Шкаф 10 422.20 70 2955.40
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Диван /двойка/ 2 810.00 70 1134.00
Инком ПВ ООД ЕИК: 128523887 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 0
Фотьойл 4 338.50 70 947.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

263 ВИЛМАРТУР
VILMARTUR
ЕИК 200203472
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409835
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
370 540 лв. 10/10/2019 пълна
100%
370,540.27 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости за интегриран селски туризъм в Община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 470 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 929 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 529 343 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 370 540 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР етап I 1 139120.99 70 97384.69
ЕТ инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР етап II 1 327792.33 70 229454.63
ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели 1 27816.00 70 19471.20
СПОРТ - ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес оборудване 1 7272.65 70 5090.86
Тай 2000 ООД ЕИК: 202459933 ЕИК: 0 Електроуреди 1 20457.00 70 14319.90
СОФКЪМПАНИ ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 ATV превозни средства и оборудване 1 0.00 70 0.00
Тирол сервиз ЕООД ЕИК: 201159406 ЕИК: 0 Домакинско оборудване 1 5384.27 70 3768.99
Тай 2000 ООД ЕИК: 202459933 ЕИК: 0 Корпоративен сайт 1 1500.00 70 1050.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

343 СЕЛЦЕ 13
SELcE 13
ЕИК 200617150
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411016
Договориране
Плащане
Населено място: Селце
Община: Мъглиж
Област: Стара Загора
366 053 лв. 06/23/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къща за гости и бистро"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 654 536 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 654 536 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 164 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Конструктивна" 1 173130.00 103466.06
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Архитектурна"- груб строеж 1 168160.00 100495.88
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Сградна канализация" 1 26802.00 16017.43
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Сграден водопровод" 1 14016.00 8376.25
Алекс -Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Електро"-първи етап 1 14320.00 8557.93
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Площадков водопрловод" 1 18784.00 11225.71
Алекс - Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част"Площадкова канализация" 1 25146.00 15027.77
Алекс -Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част "Електро" - втори етап 1 7298.00 4361.44
Алекс -Д ЕООД ЕИК: 101686884 ЕИК: 0 Част "Архитектура"- довършителни работи 1 206880.00 123635.75

Имоти (само за оторизирани потребители).

461 Радост - Тур
Radost - Tur
ЕИК 200472896
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 397555
Договориране
Плащане
Населено място: Мелник
Община: Сандански
Област: Благоевград
364 717 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Семеен хотел в УПИ 55, местност "Реката" землището на гр. Мелник".

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 706 252 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

315 Елма - Г
Elma - G
ЕИК 200223172
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 405315
Договориране
Плащане
Населено място: Делчево
Община: Гоце Делчев
Област: Благоевград
353 535 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка Евро Бизнес ЕООД
175107704

Проект: "Развитие на интегриран селски туризъм от фирма "Елма - Г" ООД, с. Делчево, общ. Гоце Делчев"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 516 604 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 361 623 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 514 290 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 360 003 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БКС ЕООД ЕИК: 175082927 ЕИК: 0 СМР - реконструкция и надстройка на жилищна сграда и промяна предназначение в малък семеен хотел 1 406710.00 70 284697.00
Уют стандарт ООД ЕИК: 811147671 ЕИК: 0 Оборудване на стаи 1 23494.00 70 16445.80
АБ - Терм ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Оборудване на кухня 1 23232.00 70 16262.40
Люмана и Ко ООД ЕИК: 101619017 ЕИК: 0 Оборудване с интериорен текстил 1 10914.00 70 7639.80
ЕИК: 0 175107704
">Евро Бизнес ЕООД
175107704
ЕИК: 175107704
Разходи за консултации 1 23614.00 70 16529.80
Интегрити Консултинг ООД ЕИК: 121216162 175107704
">Евро Бизнес ЕООД
175107704
ЕИК: 0
Внедряване на система за управление на качеството (ISO 9001:2008) интегрирана със система за безопасност на продукта (НАССР) 1 12500.00 70 8750.00
Сертификейшън Интернешънъл България ООД ЕИК: 131494992 175107704
">Евро Бизнес ЕООД
175107704
ЕИК: 0
ISO 9001:2008 - сертификационен одит 1 5866.00 70 4106.20
Клок ООД ЕИК: 103135417 175107704
">Евро Бизнес ЕООД
175107704
ЕИК: 0
Внедряване на софтуер и компютърно оборудване 1 4498.00 70 3148.60
ВМС Инженеринг ООД ЕИК: 175177019 175107704
">Евро Бизнес ЕООД
175107704
ЕИК: 0
Компютърно оборудване 1 3462.00 70 2423.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

428 Капка-58-Иван Цветков
Kapka-58-Ivan cvetkov
ЕИК 111008298
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 399500
Договориране
Плащане
Населено място: Берковица
Община: Берковица
Област: Монтана
352 746 лв. 01/19/2017 няма
%
Няма данни за преписка Конти ООД
117600417

Проект: Къща за гости "Кръстевата къща"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 679 756 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 157 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 679 756 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 157 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
РЕАЛ ЕООД ЕИК: 821169196 ЕИК: 0 СМР 1 593456.00 70 341497.14
Понтос Инвест ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Парна баня 1 8966.83 70 5159.86
КОМОДО СТИЛ ЕООД ЕИК: 111580598 ЕИК: 0 Вътрешно обзавеждане 1 63033.17 70 36271.68
Конти ООД ЕИК: 117600417 117600417
">Конти ООД
117600417
ЕИК: 117600417
Консултантски услуги 1 14300.00 70 8228.76
ЕТ Теани - З.Цветкова ЕИК: 0 117600417
">Конти ООД
117600417
ЕИК: 0
Договор за възлагане на проектно-проучвателни работи 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

457 Апис Груп
Apis Grup
ЕИК 200034887
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393014
Договориране
Плащане
Населено място: Тешово
Община: Хаджидимово
Област: Благоевград
346 879 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка Омега груп консултинг ЕООД
200355010
Тимбър ЕООД
101717397

Проект: "Реконструкция и пристройка на жилищна сграда и смяна на предназначението и в семеен хотел"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 495 546 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 346 882 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 495 546 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 346 882 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Евробилд инженеринг ЕООД ЕИК: 101716466 ЕИК: 0 СМР-I етап,съгл.КСС 1 160408.00 70 112285.60
Евробилд инженеринг ЕООД ЕИК: 101716466 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване 1 56000.00 70 39200.00
ЕИК: 0 200355010
">Омега груп консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
Разходи за изготвяне на БП 1 23060.00 70 16142.00
Тимбър ЕООД ЕИК: 101717397 200355010
Тимбър ЕООД
101717397
">Омега груп консултинг ЕООД
200355010
Тимбър ЕООД
101717397
ЕИК: 101717397
Разходи за изготвяне на РП 1 11280.00 70 7896.00
Евробилд инженеринг ЕООД ЕИК: 101716466 200355010
Тимбър ЕООД
101717397
">Омега груп консултинг ЕООД
200355010
Тимбър ЕООД
101717397
ЕИК: 0
СМР-II етап ,съгл.КСС 1 244798.00 70 171358.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

314 Калифер-Иванка Диклиева
Kalifer-Ivanka Diklieva
ЕИК 115883799
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 404496
Договориране
Плащане
Населено място: Калофер
Община: Карлово
Област: Пловдив
343 441 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Малък семеен хотел с механа"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 561 116 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

328 Елена - Ел
Elena - El
ЕИК 200574125
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401375
Договориране
Плащане
Населено място: Бръчковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
342 497 лв. 06/01/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "КЪЩИ ЗА ГОСТИ В ПИ 06662.359.15, с. Бръчковци"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 569 828 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

234 МИШОНИ-1
MIShONI-1
ЕИК 200288106
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393974
Договориране
Плащане
Населено място: Добринище
Община: Банско
Област: Благоевград
336 594 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Къща за гости" в гр. Добринище

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 598 970 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 590 262 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Болкън Кънстракшън ООД ЕИК: 200194183 ЕИК: 0 СМР 1 522762.00 346428.50
Болкън Кънстракшън ООД ЕИК: 200194183 ЕИК: 0 Технологично обзавеждане 1 33590.00 22259.72
Болкън Кънстракшън ООД ЕИК: 200194183 ЕИК: 0 Вътрешно обзавеждане 1 33910.00 22471.78

Имоти (само за оторизирани потребители).

252 Ултима -
Ultima -
ЕИК 127582608
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 400716
Договориране
Плащане
Населено място: Сушина
Община: Върбица
Област: Шумен
334 555 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Елана ИнвестмънтАД

Проект: Изграждане на къща за гости - Арима с.Сушина

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 486 214 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 340 350 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Шумен АД ЕИК: 127018632 ЕИК: 0 СМР 1 449576.00 70 314703.20
ЕИК: 0 Елана ИнвестмънтАД
ЕИК: 0
Бизнес план 1 22478.00 70 15734.60
Динс - ВК ООД ЕИК: 837002494 Елана ИнвестмънтАД
ЕИК: 0
Разходи за проектиранe и изготвяне доклад за оценка на съответсвието по чл.146,ал.1, т.2 от ЗУТ 1 14160.00 70 9912.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

401 Милена Василева - 23
Milena Vasileva - 23
ЕИК 200163843
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 394894
Договориране
Плащане
Населено място: Приселци
Община: Аврен
Област: Варна
334 022 лв. 11/19/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Развитие на интегриран селски туризъм на територията на община Аврен в къща за гости "Кадем", с. Приселци и развитие на Бизнес косултативен център "Кадем", с.Приселци, община Аврен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 490 182 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 343 127 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 483 584 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 338 509 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част Конструкция 1 119366.00 70 83556.20
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 237922.00 70 166545.40
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част Електроинсталация 1 8632.00 70 6042.40
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част ВиК - без резервоар и пречисвателна станция 1 0.00 70 0.00
КБ Инженеринг ООД, по договор от 05.07.2011г., и съгласно Анекс 1 от 23-02-2012 ЕИК: 0 ЕИК: 0 Подпорни стени 1 33738.00 70 23616.60
КБ Инженеринг ООД, по договор от 05.07.2011г., и съгласно Анекс 1 от 23-02-2012 ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане на къща за гости 1 16524.00 70 11566.80
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Ограда 1 44954.00 70 31467.80
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Хладилник с фризер 1 724.00 70 506.80
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Перална Машина 1 442.00 70 309.40
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Миялна машина 1 442.00 70 309.40
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Стъклокерамичен плот 1 326.00 70 228.20
Деомид ЕООД ЕИК: 103842150 ЕИК: 0 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект. 1 450.00 70 315.00
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Фурна 1 344.00 70 240.80
Либра груп ООД ЕИК: 148122221 ЕИК: 0 Сушилна 1 390.00 70 273.00
Студио Щрих ООД ЕИК: 103878253 ЕИК: 0 Проектно - проучвателни работи 1 858.00 70 600.60
Студио Щрих ООД ЕИК: 103878253 ЕИК: 0 Хонорар архитектура и управление и координация на проекта 1 6172.00 70 4320.40
по Договор с КБ Инженеринг ООД от05.07.2011г и Анекс 1 от 23.02.2012г. ЕИК: 0 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на пречиствателна станция "ROTO" 8-10 ЕЖ и резервoар от полиетилен V=12 куб.м от Част ВИК 1 12300.00 70 8610.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

354 ДРИЙМТУР
DRIJMTUR
ЕИК 200206600
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417582
Договориране
Плащане
Населено място: Добревци
Община: Ябланица
Област: Ловеч
333 904 лв. 02/01/2018 няма
%
Отказ да се образува ДП ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535

Проект: "Kъща за гости за интегриран селски туризъм в УПИ VIII 520, кв. 71, с. Добревци, общ. Ябланица, обл. Ловеч"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 480 188 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 336 132 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 477 006 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 333 904 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Инж.Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап I 1 107524.00 70 75266.80
ЕТ Инж.Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап II 1 148930.00 70 104251.00
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Текстил по опис 1 4664.00 70 3264.80
МК РАЛИЦА АД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Матраци по опис 1 8008.00 70 5605.60
ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели по опис 1 23666.00 70 16566.20
ДИМЕКС ООД ЕИК: 200337375 ЕИК: 0 Посуда по опис 1 1486.00 70 1040.20
ПБ Консулт ООД ЕИК: 200886000 ЕИК: 0 Градинско оборудване по опис 1 21756.00 70 15229.20
СПОРТ - ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес и спортно оборудване по опис 1 13616.00 70 9531.20
ТАЙ 2000 ЕООД ЕИК: 130170924 ЕИК: 0 Електрооборудване по опис 1 24896.00 70 17427.20
МАСТЪР ТЕХ ООД ЕИК: 200480722 ЕИК: 0 Щори вертикални по опис 1 3970.00 70 2779.00
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 ATV превозни средства и оборудване по опис 1 28910.00 70 20237.00
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ' ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Високопроходим пътнически автомобил 1 60200.00 70 42140.00
ЕИК: 0 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 121887535
Общи разходи включително и разходите за консултации 22380.00 70 15666.00
ПЕТРОВА ТАСКОВ И СДРУЖЕНИЕ ООД ЕИК: 0 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 1 7000.00 70 4900.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

316 ТРОН КОМПЛЕКС
TRON KOMPLEKS
ЕИК 128615915
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 402017
Договориране
Плащане
Населено място: Стралджа
Община: Стралджа
Област: Ямбол
332 330 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП ТС Агроинженеринг ЕООД
110533058

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 622 828 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 165 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 613 798 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 390 538 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Хелън, синове и КО ООД ЕИК: 128614934 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотел 1 23904.00 15012.82
Мириан ЕООД ЕИК: 128621665 ЕИК: 0 СМР - Изграждане на хотел в УПИ I-025001 по КВС на гр. Стралджа 1 545894.00 347891.22
ЕТ Стоян Жечев- Архитект ЕИК: 128007806 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект с части: архитектурна, конструктивна, ОВК, електро, ВиК, геодезия и ПБЗ 1 30000.00 18841.39
ЕИК: 0 110533058
">ТС Агроинженеринг ЕООД
110533058
ЕИК: 110533058
Бизнес план 1 14000.00 8792.65

Имоти (само за оторизирани потребители).

353 Бревтур
Brevtur
ЕИК 200206970
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417617
Договориране
Плащане
Населено място: Добревци
Община: Ябланица
Област: Ловеч
315 838 лв. 02/16/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Играждане на къща за настаняване на гости в село Добревци, община Ябланица

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 490 216 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 343 151 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 489 959 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 342 971 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
АТЕЛ ЕООД ЕИК: 824121961 ЕИК: 0 Електрооборудване по опис 1 18298.00 70 12808.60
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 2 броя ATV KAWASAKI KVF 360 и оборудване по опис 1 28020.00 70 19614.00
ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД ЕИК: 200446296 ЕИК: 0 СМР по опис на етап I 1 122026.00 70 85418.20
ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД ЕИК: 200446296 ЕИК: 0 СМР по опис на етап II 1 172188.00 70 120531.60
ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 121654221 ЕИК: 0 Градинско оборудване по опис 1 16210.00 70 11347.00
Тео интериор ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели по опис 1 17030.00 70 11921.00
СПОРТ-ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес уреди по опис 1 14140.75 70 9898.00
МК Ралица АД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Матраци по опис 1 5250.00 70 3675.00
Панагюрище - 1962 ЕООД ЕИК: 130588234 ЕИК: 0 Текстил и спални комплекти 1 2062.00 70 1443.40
ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД ЕИК: 201159406 ЕИК: 0 Посуда по опис 1 2562.00 70 1793.40
Балкан Стар Ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Високопроходим пътнически автомобил - Мерцедес Вито Комби 4x4, 111 CDI, KB /L 1 60200.00 70 42140.00
Мастър Тех ООД ЕИК: 200480722 ЕИК: 0 Вертикални щори по опис 1 2274.00 70 1591.80
Петков,Тасков Съдружие ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски Услуги 1 6686.00 70 4680.20
Финсис ООД ЕИК: 131509605 ЕИК: 0 Консултантски разходи 1 23012.00 70 16108.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

388 Емайл 2К
Emajl 2K
ЕИК 101782815
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 392975
Договориране
Плащане
Населено място: Якоруда
Община: Якоруда
Област: Благоевград
312 964 лв. 10/25/2015 няма
%
Няма данни за преписка Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010

Проект: "КАФЕ-АПЕРАТИВ СЪС СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 456 748 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 319 724 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 447 092 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 312 964 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Николстрой ЕООД ЕИК: 101795677 ЕИК: 0 стройтелно-монтажни работи 1 380578.00 70 266404.60
Николстрой ЕООД ЕИК: 101795677 ЕИК: 0 Оборудване кафе - аперитив 1 21754.00 70 15227.80
Интерсервиз УзуновиАД ЕИК: 203183936 ЕИК: 0 телевизори 3 523.33 70 1099.00
ЕИК: 0 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 200355010
бизнес план 21290.00 70 14903.00
Интерсервиз УзуновиАД ЕИК: 203183936 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 0
телевизори 2 1074.00 70 1503.60
Николстрой ЕООД ЕИК: 101795677 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 11062.00 70 7743.40
Николстрой ЕООД ЕИК: 101795677 200355010
">Омега Груп Консултинг ЕООД
200355010
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 8690.00 70 6083.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

442 ГИА ХОЛИДЕЙЗ
GIA HOLIDEJZ
ЕИК 200497732
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393816
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
309 334 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Фара Консулт ООД
200102270

На сина на общинския съветник от ЗНС Александър Даскалов. Виж още...

Проект: "Преустройство, реконструкция и модернизация насграда в семеен хотел и обзавеждане"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 469 052 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 328 336 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 469 046 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 328 332 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Конструкции 1 27460.00 70 19222.00
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 ВиК включително хидромасажна вана NIagara 1 36930.00 70 25851.00
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Архитектурностроителни 1 228228.00 70 159759.60
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Електроинсталационни 1 34912.00 70 24438.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Пожароизвестяване 1 12522.00 70 8765.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 5236.00 70 3665.20
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Отопление 1 56794.00 70 39755.80
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Вентилация 1 10282.00 70 7197.40
Профстрой ООД ЕИК: 126517671 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване по опис без хидромасажна вана Niagara 1 35444.00 70 24810.80
ЕИК: 0 200102270
">Фара Консулт ООД
200102270
ЕИК: 200102270
Разработване на бизнес план. 1 21238.00 70 14866.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

466 НИКОДИА
NIKODIA
ЕИК 200610105
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445094
Договориране
Плащане
Населено място: Царева поляна
Община: Стамболово
Област: Хасково
304 198 лв. 11/18/2015 няма
%
Няма данни за преписка Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Агробизнес Консултинг ООД
175456111

Проект: Изграждане на жилищни сгради за селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 444 842 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 311 389 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 434 568 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 304 198 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Обслужваща сграда - груб строеж 1 60522.00 70 42365.40
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда А - груб строеж 1 40640.00 70 28448.00
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда Б - груб строеж 1 40640.00 70 28448.00
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда С - груб строеж 1 40640.00 70 28448.00
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 37604.00 70 26322.80
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Басейн - груб строеж 1 16246.00 70 11372.20
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Външна канализация и площадкова 1 0.00 70 0.00
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Обсужваща сграда - довършителни работи 1 41584.00 70 29108.80
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда А - довършителни работи 1 35706.00 70 24994.20
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда Б довършителни работи 1 35276.00 70 24693.20
КЛИМАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 126629624 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Сграда С - довършителни работи 1 35526.00 70 24868.20
Тидиимпекс ЕООД ЕИК: 0 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Активи по договор от 18-01-2012 г. с "Тидиимпекс" ЕООД 1 2982.00 70 2087.40
Мебели Камбо ООД ЕИК: 126095775 Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
ЕИК: 0
Активи по договор от 18-01-2012 г. с с "Мебели Камбо" ООД 1 14816.00 70 10371.20
Агробизнес Консултинг ООД и ЕТ АРХДИЗАЙН - Димо Абаджиев ЕИК: 0 175456111
">Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Агробизнес Консултинг ООД
175456111
ЕИК: 175456111
Общи разходи за конслултации и изготвяне на бизнес план 1 18330.00 70 12831.00
K&K Електроникс ЕАД ЕИК: 200586330 175456111
">Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Агробизнес Консултинг ООД
175456111
ЕИК: 0
Оборудване по договор от 12-01-2012 г. с K&K Електроникс ЕАД 1 7944.00 70 5560.80
ЕТ Алекс -Александър Проданов ЕИК: 836046648 175456111
">Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Aгробизнес Консултинг ООД
Агробизнес Консултинг ООД
175456111
ЕИК: 0
Оборудване по договор от 18-01-2011 с ЕТ "Алекс -Александър Проданов" 1 6112.00 70 4278.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

297 ДЕКАДА 2008
DEKADA 2008
ЕИК 200227797
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 412196
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
296 624 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА кЪЩИ ЗА ГОСТИ" в село Лещен, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 438 736 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 307 115 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

357 СТИКОМ - Галина Тодорова
STIKOM - Galina Todorova
ЕИК 833053744
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401915
Договориране
Плащане
Населено място: Борущица
Община: Мъглиж
Област: Стара Загора
288 952 лв. 10/07/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЕТ ИЛИВА- Илия Вълчев
175252087

Проект: Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със стаи за гости - с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 421 104 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 294 773 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 426 722 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 294 773 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Айкюволушон България ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи на жилищна сграда със стаи за гости с тераса към нея и гараж 1 80066.00 70 55308.32
Айкюволушон България ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи на жилищна сграда със стаи за гости с пристройка към нея и гараж: довършителни работи и инсталации 1 192606.00 70 133049.17
Айкюволушон България ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 16000.00 70 11052.55
Автохит 2000 ООД ЕИК: 123689598 ЕИК: 0 Мини-бус за превоз на туристи (7 места) 1 78332.00 70 54110.51
ЕИК: 0 175252087
">ЕТ ИЛИВА- Илия Вълчев
175252087
ЕИК: 175252087
Разходи за консултации 1 16068.00 70 11099.52
Айкюволушон България ЕООД, Фан ООД, Инж. Тодор Михайлов ЕООД, СП Инж. Н. Иванова, ГЕОДЕТ ЕООД, ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО АД, ГЕОБАУПРОДЖЕКТ ЕООД ЕИК: 0 175252087
">ЕТ ИЛИВА- Илия Вълчев
175252087
ЕИК: 0
Разходи за проектиране 1 29650.00 70 20481.75
Айкюволушон България ООД ЕИК: 0 175252087
">ЕТ ИЛИВА- Илия Вълчев
175252087
ЕИК: 0
Оборудване кухня 1 14000.00 70 9670.98

Имоти (само за оторизирани потребители).

389 Нова Смарт
Nova Smart
ЕИК 200533751
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393874
Договориране
Плащане
Населено място: Лиляново
Община: Сандански
Област: Благоевград
278 916 лв. 10/08/2015 няма
%
Няма данни за преписка СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД
130227026

Къщата на тъщата на Янаки Червеняков, директор в ДФЗ, уволнен и впоследствие възстановен на работа. Разкритие на Биволъ Виж още...

Проект: "Къща за гости в УПИ 006060 в м."Петровка", землище на с.Лиляново, община Сандански"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 402 834 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 281 984 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 402 834 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 281 984 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ВП и ограда 1 34908.00 70 24435.60
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Конструктивна 1 96204.00 70 67342.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Архитектурна 1 146234.00 70 102363.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ВиК 1 31232.00 70 21862.40
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Електро 1 8204.00 70 5742.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ОиВ 1 31570.00 70 22099.00
Мел-МЕБЕЛ ЕООД ЕИК: 200472796 ЕИК: 0 Част Обзавеждане 1 24000.00 70 16800.00
АРХИМЕКС ООД ЕИК: 200386116 ЕИК: 0 Разходи за проектантски услуги 1 11866.00 70 8306.20
СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД ЕИК: 130227026 130227026
">СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД
130227026
ЕИК: 130227026
Разходи за консултации 1 18616.00 70 13031.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

237 Силвана Пътова
Silvana Pytova
ЕИК 200184730
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409495
Договориране
Плащане
Населено място: Голяма Желязна
Община: Троян
Област: Ловеч
275 388 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "Къща за гости" с. Голяма Желязна

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 425 476 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 297 833 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 423 650 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 296 555 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ IV-1026 кв.10 с. Голяма Желязна СМР Част Конструкции 1 149114.00 70 104379.80
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част ВиК - I етап (включени са тръби ф50 мм., ф110 мм., дебелостенни PVC тръби ф160 мм.) 1 2482.00 70 1737.40
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част ВиК - II етап (всичко останало от частта) 1 21880.00 70 15316.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част Архитектура 1 129566.00 70 90696.20
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част ОВ 1 37746.00 70 26422.20
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част Електро 1 23002.00 70 16101.40
ЕИК: 0 ЕИК: 0 СМР Част ВП 1 25668.00 70 17967.60
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотел с мебели 1 28008.00 70 19605.60
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотел с електроуреди 1 6184.00 70 4328.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

299 ДИАР 08
DIAR 08
ЕИК 200353828
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413338
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
274 357 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ВИЛНО СЕЛИЩЕ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 808 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Си -Ди ЕООД ЕИК: 131448981 ЕИК: 0 СМР за вилни сгради 1,2,3,4,5,6, и 7 /рецепция във вилно селище/ 1 558808.00 70 391165.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

238 Билмакс
Bilmaks
ЕИК 148146076
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393614
Договориране
Плащане
Населено място: Рояк
Община: Дългопол
Област: Варна
270 481 лв. 10/08/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Ексто Мениджмънт ООД
200046658

Проект: Строитено монтажни дейности и обзавеждане на къща за гости ,изграждане и обзавеждане на бистро,басейн и спортна площадка на "БИЛМАКС"ЕООД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 422 214 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 295 550 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Бистро архитектура 1 29042.00 70 20329.40
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Къща за гости конструкции 1 9836.00 70 6885.20
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Бистро конструкции 1 96588.00 70 67611.60
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Къща за гости архитектура 1 30052.00 70 21036.40
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Басейн архитектура 1 10712.00 70 7498.40
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Алеи 1 7256.00 70 5079.20
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Подпорна стена 1 4706.00 70 3294.20
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Настилка паркинг 1 9878.00 70 6914.60
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Вътрешни ел инсталации 1 28770.00 70 20139.00
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Мини барове 8 102.00 70 571.20
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Спортна площадка 1 13406.00 70 9384.20
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Парково осветление 1 3012.00 70 2108.40
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Ограда 1 11490.00 70 8043.00
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Къща за гости В и К 1 10350.00 70 7245.00
КИНССТРОЙ ЕООД ЕИК: 200422288 ЕИК: 0 Бистро В и К 1 6696.00 70 4687.20
Клевъртън Интернешънъл ЕООД ЕИК: 000694717 ЕИК: 0 Филтрираща система Басейн 1 17588.00 70 12311.60
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Обзавеждане къща за гости 1 26462.00 70 18523.40
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Обзавеждане бистро 1 12446.00 70 8712.20
ЕТ Ниста Дафинка Христова ЕИК: 103261679 ЕИК: 0 PVC дограма къща за гости 1 17350.00 70 12145.00
ЕТ Ниста Дафинка - Христова ЕИК: 103261679 ЕИК: 0 PVC дограма бистро 1 13340.00 70 9338.00
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Бойлер 150л. 1 256.00 70 179.20
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Климатик 8 1180.75 70 6612.20
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Климатик 1 1322.00 70 925.40
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Професионално кухненско оборудване за бистро 1 0.00 0.00
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Климатик 1 2696.00 70 1887.20
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Телевизор 8 93.00 70 520.80
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Телевизор LCD 2 822.00 70 1150.80
Хеликс 17-ти ноември ЕООД ЕИК: 148108378 ЕИК: 0 Общи разходи/включително разходи за консултации 1 26380.00 70 18466.00
Мебел Фантастико 61 ЕООД ЕИК: 200014333 ЕИК: 0 Бойлер 50л. 8 135.00 70 756.00
Ексто Мениджмънт ООД ЕИК: 200046658 200046658
">Ексто Мениджмънт ООД
200046658
ЕИК: 200046658
Разходи за консултации 1 18850.00 70 13195.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

456 ВИЛА АЙЯ
VILA AJQ
ЕИК 200101371
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 392894
Договориране
Плащане
Населено място: Смочево
Община: Рила
Област: Кюстендил
257 310 лв. 06/15/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща административна сграда във Вила АЙЯ - къща за гости, лятна кухня, навес за паркинг и ограда"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 367 586 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 257 310 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

327 Сузана и Веско-СВ
Suzana i Vesko-SV
ЕИК 200146530
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 400995
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
254 063 лв. 09/24/2015 няма
%
Няма данни за преписка Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675

Проект: "Изграждане и оборудване на къща за гости "Гостоприемницата на Веско и Сузи""

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 385 364 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 269 755 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 385 364 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 269 755 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг Компани ЕООД ЕИК: 101675959 ЕИК: 0 СМР 1 320642.00 70 224449.40
Юнижел ООД ЕИК: 040319244 ЕИК: 0 Оборудване 1 26372.00 70 18460.40
Закс БГ ЕООД ЕИК: 200981092 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 20000.00 70 14000.00
ЕИК: 0 175419675
">Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675
ЕИК: 175419675
Разходи за консултации 1 18350.00 70 12845.00
Янак Софт ЕООД ЕИК: 130012244 175419675
">Ви Джей Евроконсулт ЕООД
175419675
ЕИК: 0
Компютри и софтуер 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

345 Диканя Гест Хаус
Dikanq Gest Haus
ЕИК 200636153
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414399
Договориране
Плащане
Населено място: Долна Диканя
Община: Радомир
Област: Перник
252 046 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка Портфолио Проджект Мениджмънт ООД
200209799

Проект: ''Изграждане,оборудване и обзавеждане на къща за гости''

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 363 900 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 254 730 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 363 866 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 254 706 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости-част ''АС''- първи етап 1 123700.00 70 86590.00
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости-част ''В и К'' 1 11750.00 70 8225.00
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости-част ''Електро'' 1 13678.00 70 9574.60
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости-част ''ОВИК'' 1 9920.00 70 6944.00
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Вертикална планировка и ограда 1 58250.00 70 40775.00
'Пап Инженеринг ЕООД ЕИК: 175174051 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване на къщата за гости 1 40800.00 70 28560.00
'Портфолио Проджект Мениджмънт ООД ЕИК: 200209799 200209799
">Портфолио Проджект Мениджмънт ООД
200209799
ЕИК: 200209799
Разходи за консултации 1 16898.00 70 11828.60
Супервайзер ЕООД ЕИК: 113061239 200209799
">Портфолио Проджект Мениджмънт ООД
200209799
ЕИК: 0
Разходи за извършване на строителен надзор 1 9000.00 70 6300.00
'Пап Инженеринг ЕО ЕИК: 0 200209799
">Портфолио Проджект Мениджмънт ООД
200209799
ЕИК: 0
Изграждане на къща за гости-част''АС''-окончателен етап 1 79870.00 70 55909.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

312 РАЯ 2008 - Руска Стефанова
RAQ 2008 - Ruska Stefanova
ЕИК 200313399
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414022
Договориране
Плащане
Населено място: Фазаново
Община: Царево
Област: Бургас
247 547 лв. 09/24/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Къща със стаи за гости УПИ ХVІ-71 кв.11, с.Фазаново, Община Царево

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 353 638 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 247 547 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

249 Глогино-БВ
Glogino-BV
ЕИК 200253518
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409475
Договориране
Плащане
Населено място: Глогино
Община: Баните
Област: Смолян
239 074 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Ф

Проект: "Изграждане на 2 бунгала и реконструкция на къща за селски туризъм -с.Глогино , община Баните

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 380 898 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 266 629 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
Доставка на климатик и обзавеждане за Бунгало 1, Бунгало 2 и Къща за гости 2 1 35500.00 70 24850.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР-Изграждане на къща за гости 2 1 145648.00 70 101953.60
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР - Изграждане на Бунгало 1 1 86610.00 70 60627.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР - Изграждане на Бунгало 2 1 86610.00 70 60627.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
Доставки към СМР на Бунгало 1 и Бунгало 2 1 8392.00 70 5874.40
ЕИК: 0 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
разходи за консултации /бизнесплан, включително предпроектни изследвания, разработване на маркентигови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантсски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощто 1 18138.00 70 12696.60
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР-Изграждане на къща за гости 2 1 145648.00 70 101953.60
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР - Изграждане на Бунгало 1 1 86610.00 70 60627.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
ЕИК: 175177631
СМР - Изграждане на Бунгало 2 1 86610.00 70 60627.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин -Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
Доставка на климатик и обзавеждане за Бунгало 1, Бунгало 2 и Къща за гости 2 1 35500.00 70 24850.00
Инджовстрой ЕООД ЕИК: 200523814 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
Доставки към СМР на Бунгало 1 и Бунгало 2 1 8392.00 70 5874.40
ЕИК: 0 175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред  ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
Фин Спред ООД
175177631
">Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин-Спред  ООД
175177631
Фин -Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
Фин - Спред ООД
175177631
ЕИК: 175177631
разходи за консултации /бизнесплан, включително предпроектни изследвания, разработване на маркентигови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантсски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощто 1 18138.00 70 12696.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

265 Нера - Х- Николай - Хаджиниколов
Nera - H- Nikolaj - Hadzhinikolov
ЕИК 130638732
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413470
Договориране
Плащане
Населено място: Долна баня
Община: Долна баня
Област: София (област)
230 628 лв. 10/08/2015 няма
%
Няма данни за преписка Вока Консулт ООД
131115877

Проект: Изграждане на къща със стаи за настаняване, УПИ-IV-96,к.к. Долна Баня

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 329 470 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 230 629 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 329 470 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 230 629 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЛМ Инженеринг ООД ЕИК: 831719553 ЕИК: 0 Архитектурно строителна част -ІІ етап 1 97920.00 70 68544.00
ЛМ Инженеринг ООД ЕИК: 831719553 ЕИК: 0 Архитектурно строителна част -І етап 1 65608.00 70 45925.60
ЛМ Инженеринг ООД ЕИК: 831719553 ЕИК: 0 водопровод и канализация 1 42660.00 70 29862.00
ЛМ Инженеринг ООД ЕИК: 831719553 ЕИК: 0 Констуктивни работи 1 88428.00 70 61899.60
ЛМ Инженеринг ООД ЕИК: 831719553 ЕИК: 0 електро инсталации 1 11698.00 70 8188.60
Вилидж ЕООД ЕИК: 203235393 ЕИК: 0 Разработване на инвестиционен проект 1 10000.00 70 7000.00
ЕИК: 0 131115877
">Вока Консулт ООД
131115877
ЕИК: 131115877
разходи за консултации 1 13156.00 70 9209.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

339 Иван Иванов - Чифлик
Ivan Ivanov - Chiflik
ЕИК 200687920
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 421755
Договориране
Плащане
Населено място: Чифлик
Община: Троян
Област: Ловеч
219 713 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Вилна сграда за гости село Чифлик, община Троян УПИ ІІ - 18, кв. 4

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 346 372 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 242 460 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 345 972 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 242 180 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БАЛКАНСКИ ООД ЕИК: 103982953 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи, в т.ч. конструкция, архитектура, довършителни работи, ВиК, електричество. 1 175930.00 70 123151.00
Димитров Експрес Карго ЕООД ЕИК: 148142697 ЕИК: 0 Доставка на мебели 1 23730.00 70 16611.00
Хедж Консулт ООД ЕИК: 175321291 ЕИК: 0 Разходи за консултации 1 9500.00 70 6650.00
Доминант М ООД ЕИК: 202901700 ЕИК: 0 Доставка на градински мебели и озеленяване 1 15362.00 70 10753.40
Панов ЕООД ЕИК: 111586989 ЕИК: 0 Доставка на спално бельо и посуда 1 10458.00 70 7320.60
ЕТСТЕРИМЕКС-Стефан Стоименов ЕИК: 0 ЕИК: 0 Доставка на битова техника 1 20208.00 70 14145.60
Изо Гарант ЕООД ЕИК: 103779390 ЕИК: 0 ATV-всъдеход - спортно-развлекателен и планински велосипед 1 28350.00 70 19845.00
БАЛКАНСКИ ООД ЕИК: 103982953 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи - Вертикална планировка 1 62434.00 70 43703.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

373 КАЛЕВ КОРЕКТ
KALEV KOREKT
ЕИК 200222355
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 397615
Договориране
Плащане
Населено място: Орешак
Община: Троян
Област: Ловеч
214 734 лв. 08/11/2015 няма
%
Няма данни за преписка ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535

Проект: Доизграждане на къща за гости за интегриран туризъм в с. Орешак, в селската община Троян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 310 050 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 217 035 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 307 540 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 215 278 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СТРОИТЕЛ - ТРОЯН ЕООД ЕИК: 110562608 ЕИК: 0 СМР по опис 1 222870.00 70 156009.00
ДМП 3 ООД ЕИК: 200084064 ЕИК: 0 Пречиствателна станция за отпадни води 1 11650.00 70 8155.00
СЛАДУР ЕООД ЕИК: 110557949 ЕИК: 0 Оборудване по опис 1 1584.00 70 1108.80
БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ЕООД ЕИК: 106618271 ЕИК: 0 Компютърна техника 1 1068.00 70 747.60
Автомотор Божурище ЕАД ЕИК: 175204808 ЕИК: 0 Ван за превоз на пътници и товари с 4+1 места 1 25026.00 70 17518.20
ЕИК: 0 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 121887535
Oбщи разходи включително и разходите за консултации 1 14630.00 70 10241.00
Първанов и сие ЕООД ЕИК: 110545644 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
Упражняване на строителен надзор 1 300.00 70 210.00
ТОНИ 58 ЕООД ЕИК: 205077853 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
Оборудване по опис 1 4768.00 70 3337.60
ПЕТЕКС И КО ЕООД ЕИК: 200895095 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
Оборудване по опис 1 8716.00 70 6101.20
ОЛИМПИЯ ООД ЕИК: 110005331 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
Обзавеждане по опис 1 16928.00 70 11849.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

344 Осъм Инвест Консулт
Osym Invest Konsult
ЕИК 110570107
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 404635
Договориране
Плащане
Населено място: Бели Осъм
Община: Троян
Област: Ловеч
213 902 лв. 03/25/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на две еднофамилни къщи за настаняване гости "Острова"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 367 190 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 257 033 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 367 188 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 257 032 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИА АРТ ЕООД ЕИК: 110557707 ЕИК: 0 Мебели 1 40800.00 70 28560.00
Строител-Троян ЕООД ЕИК: 110562608 ЕИК: 0 СМР - етап 1 1 149598.00 70 104718.60
Строител-Троян ЕООД ЕИК: 110562608 ЕИК: 0 СМР - етап 2 1 176790.00 70 123753.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

415 АЛГЕСА
ALGESA
ЕИК 200275482
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 399335
Договориране
Плащане
Населено място: Тешово
Община: Хаджидимово
Област: Благоевград
199 042 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122

Проект: "Изграждане на семеен хотел в село Тешово, община Хаджидимово"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 317 170 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 222 019 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 286 164 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 200 315 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ШЕРБЕТОВ-М ООД ЕИК: 200953965 ЕИК: 0 СМР 1 203298.00 70 142308.60
УЮТ-СТАНДАРТ ООД ООД ЕИК: 811147671 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване на ресторант 1 10370.00 70 7259.00
Ди Ем Ем Консулт ЕООД ЕИК: 202247122 202247122
">Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122
ЕИК: 202247122
Разходи за бизнес план 1 13032.00 70 9122.40
ШЕРБЕТОВ-М ООД ЕИК: 200953965 202247122
">Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122
ЕИК: 0
Вертикална планировка 1 23004.00 70 16102.80
УЮТ-СТАНДАРТ ООД ООД ЕИК: 811147671 202247122
">Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122
ЕИК: 0
Хотелско оборудване- съгласно приложена спецификация и оферта 1 24000.00 70 16800.00
Интерконтакт ООД ЕИК: 115107386 202247122
">Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122
ЕИК: 0
Консултантска услуга по внедряване на Интегрирана система за управление 1 4260.00 70 2982.00
Алтернатива-АМ ООД ЕИК: 101683297 202247122
">Ди Ем Ем Консулт ЕООД
202247122
ЕИК: 0
Разходи за проектиране 1 8200.00 70 5740.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

279 ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ВАРНА
EM DZhI INVEST VARNA
ЕИК 200013754
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409674
Договориране
Плащане
Населено място: Трявна
Община: Трявна
Област: Габрово
197 196 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на вила "Гергана" за настаняване на туристи в кв."Божковци", гр.Трявна"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 373 118 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 261 183 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 373 118 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 261 183 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Съгласно Анекс 2 към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част "Довършителни работи" 1 106544.00 70 74580.80
Съгласно Анекс 2 към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част " Оборудване и Обзавеждане" 1 33314.00 70 23319.80
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Вертикална планировка"; "Подпорна стена"; "Външна ограда" 1 50236.00 70 35165.20
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Електро-снабдяване" 1 13378.00 70 9364.60
Съгласно Анекс към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част "В и К" 1 24466.00 70 17126.20
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Груб строеж" 1 145180.00 70 101626.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

301 Пламина
Plamina
ЕИК 200503427
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401814
Договориране
Плащане
Населено място: Давидково
Община: Баните
Област: Смолян
196 851 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846

Проект: Изграждане на къща за гости в УПИ ХVІ- 382 кв..23,с. Давидково, общ.Баните,обл. Смолян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 290 822 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 203 575 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 284 050 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 198 835 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 СМР по обект Изграждане на къща за гости в УПИ ХVІ- 382 кв..23,с. Давидково, общ.Баните Част СК 1 57708.00 70 40395.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Част Архитектурна нова сграда 1 80468.00 70 56327.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Реконструкция на съществуваща сграда 1 37454.00 70 26217.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 част ВиК 1 25096.00 70 17567.20
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Част Електрическа 1 14680.00 70 10276.00
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Столова и навес за хранене 1 3344.00 70 2340.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Кухня 1 3478.00 70 2434.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Стаи за гости 1 8354.00 70 5847.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - СПА /помещение за релакс/ 1 2368.00 70 1657.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Благоустрояване 1 37412.00 70 26188.40
ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД ЕИК: 123738846 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 123738846
Бизнес план 1 13518.00 70 9462.60
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Разходи свързани с издаване на разрешение за строеж. 1 120.00 70 84.00
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Разходи за издаване на становище от РИОСВ. 1 50.00 70 35.00
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Проучване и проектиране на обект "Къща за гости в УПИ XVI-382, кв. 23" 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

417 Монтрейд
Montrejd
ЕИК 200184520
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 396876
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
186 487 лв. 09/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП ЕТВИАТУРС-РОСЕН КИРИЛОВ

Проект: Изграждане на Семеен хотел със снекбар

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 639 656 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 267 320 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 187 124 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Драго-Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 СМР - част "Груб строеж", част "Ограда" от Етап 1, къща "Б-Северна" към семеен хотел със снек бар - Съгласно Анекс от 28.02.2013г. с ЕТ "Драго - Драгомир Кирилов" 1 95910.00 70 67137.00
ЕТ Драго - Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 СМР - Останала част Етап 1, къща "Б-Северна" към семеен хотел със снек бар 1 122802.00 70 85961.40
ЕТ Драго - Драгомир Кирилов ЕИК: 200016316 ЕИК: 0 Обзавеждане и оборудване къща "Б-Северна" 1 35612.00 70 24928.40
Община Априлци ЕИК: 820175584 ЕИК: 0 Одобрение на проекта и разрещение за строеж 1 0.00 0 0.00
РИОСВ ЕИК: 127629901 ЕИК: 0 Становище от РИОСВ 1 280.00 70 196.00
ЕИК: 0 ЕТВИАТУРС-РОСЕН КИРИЛОВ
ЕИК: 0
Разходи за бизнес план 1 12716.00 70 8901.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

323 ДИНАСТИЯ-96
DINASTIQ-96
ЕИК 200442419
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417849
Договориране
Плащане
Населено място: Ключ
Община: Петрич
Област: Благоевград
181 313 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Стаи за гости - самастоятелна двуетажна сграда, пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда в с.Ключ, общ.Петрич, обл.Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 601 432 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 411 566 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 288 096 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Елпида Стил ООД ЕИК: 101726282 ЕИК: 0 СМР - Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда 1 411566.00 70 288096.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

322 Форест стар 2008
Forest star 2008
ЕИК 200140602
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 410934
Договориране
Плащане
Населено място: Доспей
Община: Самоков
Област: София (област)
175 759 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530

Проект: "Къща за селски туризъм, с. Доспей, общ. Самоков"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 272 914 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 191 040 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 272 850 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 190 995 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 АС част 1 64274.00 70 44991.80
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 Конструктивна част 1 80438.00 70 56306.60
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 ВиК част 1 9918.00 70 6942.60
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 Ел.част 1 10136.00 70 7095.20
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 ОВ част 1 9816.00 70 6871.20
Стройкомерс-2001 ООД ЕИК: 130533756 ЕИК: 0 Ограда 1 48016.00 70 33611.20
Новита БГ ЕООД ЕИК: 175207882 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 7268.00 70 5087.60
Ата-тандем ООД ЕИК: 831710305 ЕИК: 0 Електроуреди 1 4670.00 70 3269.00
Ню гарден ООД ЕИК: 131375316 ЕИК: 0 Озеленяване 1 25322.00 70 17725.40
ЕИК: 0 175248530
">Никона Ентърпрайз Консулт ЕООД
175248530
ЕИК: 175248530
Разходи за консултации 1 12992.00 70 9094.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

459 РИНГ
RING
ЕИК 119678254
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411142
Договориране
Плащане
Населено място: Котел
Община: Котел
Област: Сливен
174 454 лв. 03/25/2016 няма
%
Няма данни за преписка Веск Консулт ЕООД

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 250 838 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 175 587 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 249 220 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 174 454 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
А1 Трейд ЕООД ЕИК: 200024875 ЕИК: 0 Доставка Четириколесно ПС тип АТV 1 2494.00 70 1745.80
Строй Груп Илиеви ООД ЕИК: 119679139 ЕИК: 0 СМР 2 част 1 115748.00 70 81023.60
А1 Трейд ЕООД ЕИК: 200024875 ЕИК: 0 Доставка на Четириколесно ПС тип АТV 1 2494.00 70 1745.80
Рос Комплект ЕООД ЕИК: 119672148 ЕИК: 0 Доставка Климатик KFR 10DC 7 1041.43 70 5103.00
Шевкенови ООД ЕИК: 119675144 ЕИК: 0 СМР 1 част 1 69984.00 70 48988.80
Рос Комплект ЕООД ЕИК: 119672148 ЕИК: 0 Доставка Климатик KFR 14 DC 1 1140.00 70 798.00
Маги Мебел Груп ООД ЕИК: 119628283 ЕИК: 0 Доставка обзавеждане стаи 1 15310.00 70 10717.00
ЕТ Одита-Д.Димитров ЕИК: 119531140 ЕИК: 0 Доставка оборудване на стаи 1 4242.00 70 2969.40
Българска Хидростроителна Компания ООД ЕИК: 119597069 ЕИК: 0 Проектански услуги 1 10000.00 70 7000.00
ЕИК: 0 Веск Консулт ЕООД
ЕИК: 0
Изготвяне на БП 1 10000.00 70 7000.00
Маги Мебел Груп ООД ЕИК: 119628283 Веск Консулт ЕООД
ЕИК: 0
доставка обзавеждане столова 1 6246.00 70 4372.20
ЕТ Одита-Д. Димитров ЕИК: 119531140 Веск Консулт ЕООД
ЕИК: 0
Доставка оборудване на столова 1 1272.00 70 890.40
Кия Консулт 08 ООД ЕИК: 200138761 Веск Консулт ЕООД
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 3000.00 70 2100.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

251 Кайо груп
Kajo grup
ЕИК 200253450
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414484
Договориране
Плащане
Населено място: Твърдица
Община: Твърдица
Област: Сливен
167 212 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка Ню АЙ ООД
831712861

Проект: Изграждане на къщи за гости за развитие на интегриран селски туризъм в гр.Твърдица общ.Твърдица обл.Сливен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 269 046 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 188 332 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 255 462 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 178 823 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Йолита ЕООД ЕИК: 125579499 ЕИК: 0 Довършителни строително-монтажни дейности за изграждане на две къщи за гости 1 153104.00 70 107172.80
ПС България ООД ЕИК: 200026876 ЕИК: 0 Изграждане на външен басейн 1 55866.00 70 39106.20
Нар ООД ЕИК: 126634404 ЕИК: 0 Доставка на автомобил с висока проходимост 1 12484.00 70 8738.80
Мотодинамикс ЕООД ЕИК: 040654164 ЕИК: 0 Доставка на всъдеходи 1 10676.00 70 7473.20
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 2 2340.00 70 3276.00
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 12 263.17 70 2210.60
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 6 350.00 70 1470.00
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 12 65.67 70 551.60
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 6 115.00 70 483.00
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 2 382.00 70 534.80
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 16 73.25 70 820.40
АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ЕИК: 123676241 ЕИК: 0 Доставка на обзавеждане за къщите за гости 2 490.00 70 686.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи 0 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 831712861
">Ню АЙ ООД
831712861
ЕИК: 831712861
Разходи за консултации 1 9000.00 70 6300.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

431 ВАИ ГРУП
VAI GRUP
ЕИК 200170830
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393554
Договориране
Плащане
Населено място: Сърница
Община: Велинград
Област: Пазарджик
164 606 лв. 06/01/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Якови-Елегант ООД
101646808

Проект: Изграждане на три еднофамилни ваканционни къщи в местността Орлино, землището на гр. Сърница

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 304 924 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 213 447 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 300 834 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 210 584 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 ЕИК: 0 архитектурно-строителна част 1 145986.00 70 102190.20
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 ЕИК: 0 ВиК 1 26548.00 70 18583.60
ЕИК: 0 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 101646808
бизнес план 1 8560.00 70 5992.00
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
конструктивна част 1 69206.00 70 48444.20
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
електрическа инсталация 1 11910.00 70 8337.00
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
вертикална планировка 1 14624.00 70 10236.80
Трокенбау ЕООД ЕИК: 101672105 101646808
">Якови-Елегант ООД
101646808
ЕИК: 0
обзавеждане 1 24000.00 70 16800.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

427 ХАДЖИГАВРИЛОВ И СИЕ
HADZhIGAVRILOV I SIE
ЕИК 200228643
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445715
Договориране
Плащане
Населено място: Копривщица
Община: Копривщица
Област: София (област)
152 658 лв. 03/31/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181

Проект: Семейна къща за гости Хаджигаврилова къща

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 229 244 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 160 471 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 218 538 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 152 975 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости 1 32642.00 70 22849.19
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости 1 54782.00 70 38347.05
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 ЕИК: 0 Изграждане на къща за гости 1 76290.00 70 53402.51
Хаус Маркет България АД ЕИК: 200204065 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 11688.00 70 8181.53
ЕИК: 0 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 200742181
Разходи за консултации 1 10406.00 70 7284.13
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Изграждане на къща за гости 1 4644.00 70 3250.77
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Изграждане на къща за гости 1 12442.00 70 8709.32
Крафт Консулт ЕООД ЕИК: 200228422 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Изграждане на къща за гости 1 11336.00 70 7935.13
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК: 130858590 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 1218.00 70 852.59
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК: 130858590 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Обзавеждане 4 403.00 70 1128.39
Криейтив център ООД - бивш Епъл център ЕИК: 0 200742181
">Диана Динкова Аладжова - Димитрова
200742181
ЕИК: 0
Компютър със софтуер APPLE MACBOOK PRO 13 " 2,66GHZ/4GB/320GB се заменя както следва с APPLE MACBOOK AIR 13 " I5 1,7GHZ/4GB/256GB FLASH/3000. Разликата в цената от 70 в цената с ДДС или 58,33 лв в цената без ДДС се поема от кандидата. 1 1478.00 70 1034.59

Имоти (само за оторизирани потребители).

356 Трока
Troka
ЕИК 200425708
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 403336
Договориране
Плащане
Населено място: Борино
Община: Борино
Област: Смолян
128 290 лв. 11/18/2015 няма
%
Няма данни за преписка

На жената на шурея (шуранайката) на Карадайъ. Разкритие на Биволъ

Проект: Изграждане на къща за гости, местност Кастръкли, с. Борино

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 185 144 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 129 601 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - част Архитектура 1 57914.00 70 40539.80
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж - Част "Конструкция" 1 48528.00 70 33969.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж- част Архитектура 1 21348.00 70 14943.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж - част "В и К" 1 502.00 70 351.40
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи- Част В и К 1 6488.00 70 4541.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - Част "Ел. инсталации" 1 3710.00 70 2597.00
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - Част "Отоплитерна инсталация" 1 12934.00 70 9053.80
Агробизнес Консултинг ООД ЕИК: 175456111 ЕИК: 0 Разходи за консултации 1 8370.00 70 5859.00
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи-част Обзавеждане 1 16000.00 70 11200.00
ЕТТодор Атанасов-РИТАСТРОЙ-Маргарита Гегова ЕИК: 0 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект 1 5600.00 70 3920.00
Ем Ен Консулт ООД ЕИК: 120580355 ЕИК: 0 Строителен надзор и изготвяне на технически паспорт 1 3750.00 70 2625.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

262 ДЪБОВА ГОРА
DYBOVA GORA
ЕИК 200316000
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413948
Договориране
Плащане
Населено място: Писменово
Община: Приморско
Област: Бургас
111 604 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Юрпиън Дивелопмънт АД
175460227

Проект: "Изграждане и обзавеждане на фамилна ваканционна къща за селски туризъм в с. Писменово, общ. Приморско, обл. Бургас"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 280 636 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 196 445 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 181 438 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 127 007 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИ ЕООД ЕИК: 201043565 ЕИК: 0 Изграждане на къща за настаняване на туристи 1 120018.00 70 84012.60
ВИ ЕООД ЕИК: 201043565 ЕИК: 0 Къща за настаняване на туристи Част "Вертикална планировка" 1 6204.00 70 4342.80
Рондо Груп ООД ЕИК: 131294661 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на обзавеждане по договор с "Рондо груп" ООД 1 9178.00 70 6424.60
Компакт Дизайн ЕООД и Бединг ООД, К енд К електроникс ЕАД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по договор с "Компакт Дизайн" ЕООД и "Бединг" ООД, "К енд К електроникс" ЕАД 1 6820.00 70 4774.00
Полилукс ЕООД ЕИК: 175079322 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на обзавеждане за бани 1 8874.00 70 6211.80
Юрпиън Дивелъпмънт АД ЕИК: 0 175460227
">Юрпиън Дивелопмънт АД
175460227
ЕИК: 175460227
Разходи за консултации 1 8640.00 70 6048.00
Аринес ЕООД ЕИК: 201472301 175460227
">Юрпиън Дивелопмънт АД
175460227
ЕИК: 0
СМР - "Аринес" ЕООД 1 18130.00 70 12691.00
Кул Трейд ЕООД ЕИК: 200069347 175460227
">Юрпиън Дивелопмънт АД
175460227
ЕИК: 0
Доставка и монтаж на климатизатори - "Кул Трейд" ЕООД 1 3574.00 70 2501.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

235 КАРМА - Николай Малчев
KARMA - Nikolaj Malchev
ЕИК 110049250
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 397636
Договориране
Плащане
Населено място: Балканец
Община: Троян
Област: Ловеч
108 460 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЕТФинсис-Никола Христович

Проект: Изграждане на къща за гости в село Балканец, община Троян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 159 364 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 111 555 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 159 364 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 111 555 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Строител - Троян ЕООД ЕИК: 110562608 ЕИК: 0 СМР - Вида на материала в част архитектура за изработка на врати и прозорци се променя от дърво на ПВЦ. 1 139780.00 70 97846.00
ОЛИМПИЯ ООД ЕИК: 110005331 ЕИК: 0 Обзавеждане на стаи. Опис съгласно анекс към договора, подписан с доставчика на 20.05.2011г. 1 5896.00 70 4127.20
КОРОНА Кралев ЕООД ЕИК: 110566300 ЕИК: 0 Оборудване кухня- ел. уреди. Модификацията - марка/ модел - на ел. уредите се променя съгласно анекс към договора, сключен с доставчика на 20.05.2011г. 1 5046.00 70 3532.20
Тони 58 ЕООД ЕИК: 205077853 ЕИК: 0 Оборудване с интериорен текстил 1 852.00 70 596.40
ДИМЕКС ООД ЕИК: 200337375 ЕИК: 0 Оборудване кухня/друго/ 1 202.00 70 141.40
ЕИК: 0 ЕТФинсис-Никола Христович
ЕИК: 0
Общи разходи 1 7588.00 70 5311.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

338 Марио Димитров-М
Mario Dimitrov-M
ЕИК 200565222
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 421514
Договориране
Плащане
Населено място: Мелник
Община: Сандански
Област: Благоевград
52 761 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Извършване на довършителни работи за семеен хотел в УПИ 3-4, кв.15, гр.Мелник, община Сандански"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 82 978 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 58 085 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

277 ГАНКОВ 69
GANKOV 69
ЕИК 200548422
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411436
Договориране
Плащане
Населено място: Ломец
Община: Троян
Област: Ловеч
11 856 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости "СОСТРА"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 29 386 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 20 570 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

233 ВЪЛЧЕВА 2009
VYLChEVA 2009
ЕИК 200612323
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413454
Договориране
Плащане
Населено място: Арчар
Община: Димово
Област: Видин
11 291 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Индивидуална жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ ХІ-860, кв.68, с. Арчор, общ. Ново село.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 45 018 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 31 513 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

296 ЕТ Лили Михайлова
ET Lili Mihajlova
ЕИК 106625942
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 417986
Договориране
Плащане
Населено място: Моравица
Община: Мездра
Област: Враца
10 990 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка Абионс Агенция ЕООД
106625497

Проект: Селска къща за гости "Лили" - нов шанс за живот

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 183 904 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 128 733 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 153 248 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 107 274 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МВ Строй 08 ЕООД ЕИК: 200318574 ЕИК: 0 Вътрешни ремонтни дейности 1 13508.00 70 9455.60
МВ Строй 08 ЕООД ЕИК: 200318574 ЕИК: 0 Външни ремонтни дейности (с изключение на дейности по оформяне на двор) 1 68644.00 70 48050.80
Инертстрой - Калето АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Изграждане на изгребна бетонова яма 1 10486.00 70 7340.20
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане (с изключение на маса за антрето на 2 етаж и комплект ратан) 1 9964.00 70 6974.80
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане - комплект ратан 2 865.00 70 1211.00
Инертстрой - Калето АД ЕИК: 106028833 ЕИК: 0 Външни ремонтни дейности - дейности по оформяне на двор 1 44312.00 70 31018.40
Илком - МЦ ООД ЕИК: 106043536 ЕИК: 0 Обзавеждане - маса за антрето на 2 етаж 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 106625497
Изготвяне на бизнес план 1 582.00 70 407.40
ЕТ Севал - Севдалина Александрова ЕИК: 816031382 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Изготвяне на технически проект 1 0.00 0 0.00
Цептер - България ЕООД ЕИК: 040525852 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Система за почистване 1 2168.00 70 1517.60
К Енд К Електроникс ЕАД ЕИК: 130661001 106625497
">Абионс Агенция ЕООД
106625497
ЕИК: 0
Климатик 3 618.00 70 1297.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

261 ВИЦИ
VIcI
ЕИК 200218385
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 413464
Договориране
Плащане
Населено място: Лесидрен
Община: Угърчин
Област: Ловеч
0 лв. 11/13/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Реконструкция и преустройство на съществуващи жилищни сгради в къща за селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 221 970 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 155 379 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 221 970 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 155 379 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

264 ХАВИЛАНД
HAVILAND
ЕИК 200130953
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 409963
Договориране
Плащане
Населено място: Девин
Община: Девин
Област: Смолян
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща з агости в УПИ ХХІV, кв. 25 по ПУП на гр. Девин

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 650 248 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 161 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

266 Айвъри
Ajvyri
ЕИК 175407573
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 402760
Договориране
Плащане
Населено място: Павел баня
Община: Павел баня
Област: Стара Загора
0 лв. 10/07/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Реконструкция и преустройство на сграда в хотел за селски туризъм в гр. Павел Баня, област Стара Загора"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 730 722 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 161 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

276 ВИП ГРОУП
VIP GROUP
ЕИК 200579421
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 413907
Договориране
Плащане
Населено място: Гоце Делчев
Община: Гоце Делчев
Област: Благоевград
0 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на семеен хотел с два магазина"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 311 736 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 218 215 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 319 670 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 218 215 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

278 КИМИНВЕСТ БГ
KIMINVEST BG
ЕИК 200454460
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 417845
Договориране
Плащане
Населено място: Орешак
Община: Троян
Област: Ловеч
0 лв. 12/09/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Семеен хотел - с. Орешак

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 684 570 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 163 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

284 ЕКО ТАНДЕМ
EKO TANDEM
ЕИК 200323105
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 410874
Договориране
Плащане
Населено място: Главановци
Община: Георги Дамяново
Област: Монтана
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, РАЗШИРЕНИЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 286 906 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 200 834 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 409 596 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 286 717 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

285 Футуро 2008
Futuro 2008
ЕИК 200463356
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 402875
Договориране
Плащане
Населено място: Долни Дъбник
Община: Долни Дъбник
Област: Плевен
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Пансион за интегриран селски туризъм в УПИ І-1326 в стр. кв.91

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 547 744 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 383 421 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

298 БАЛКАН ТОП ХОЛИДЕЙ
BALKAN TOP HOLIDEJ
ЕИК 175305604
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 400877
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Доизграждане на къщи за гости за селски туризъм в община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 415 040 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 290 528 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

300 Калина Травъл
Kalina Travyl
ЕИК 131010207
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 413478
Договориране
Плащане
Населено място: Патрешко
Община: Троян
Област: Ловеч
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Реконструкция и пристройка на съществуваща сграда за вила за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 595 870 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 163 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

311 С.Т.Слънчев рай
S.T.Slynchev raj
ЕИК 200254196
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 414447
Договориране
Плащане
Населено място: Мездра
Община: Мездра
Област: Враца
0 лв. 01/25/2018 няма
%
Няма данни за преписка Национална оценителска компания ЕООД
121169983

Проект: Реконструкция и доизграждане на съществуващ хотел

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 570 156 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 461 386 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 322 970 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройпроектконсулт ООД ЕИК: 106569319 ЕИК: 0 Преустройство на съществуващ сутерен на хотел "Долче Вита" за нуждите на спортно възстановителен център 1 157226.28 70 110058.40
Стройпроектконсулт ООД ЕИК: 106569319 ЕИК: 0 Надстройка на втори етаж на мотел ресторант "Долче Вита" 1 282188.74 70 197532.12
ЕИК: 0 121169983
">Национална оценителска компания ЕООД
121169983
ЕИК: 121169983
Разходи за консултации 1 21970.75 70 15379.53

Имоти (само за оторизирани потребители).

324 ЕТ Елена Петрелийска
ET Elena Petrelijska
ЕИК 200543234
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 421568
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
0 лв. 06/03/2018 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел в село Огняново

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 585 076 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

325 ЕТ МГ-55-МЮМЮН РАХМАН
ET MG-55-MYuMYuN RAHMAN
ЕИК 108508756
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 421615
Договориране
Плащане
Населено място: Момчилград
Община: Момчилград
Област: Кърджали
0 лв. 08/05/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Татулова къща"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 800 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

326 ЕМИЛИЯ ПОПОВ- КЕСИ
EMILIQ POPOV- KESI
ЕИК 200094635
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 414477
Договориране
Плащане
Населено място: Гърло
Община: Брезник
Област: Перник
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЕТА БЪЛГАРИЯ ООД
115894233

Проект: Изграждане и обзавеждане на къща за гости и параклис в с.Гърло, община Брезник, област Перник

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 509 380 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 356 566 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник -СМР конструкция 1 112940.00 70 79058.00
Невина Билд ООД ЕИК: 131455342 ЕИК: 0 Параклис в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР конструкция 1 12872.00 70 9010.40
Невина Билд ООД ЕИК: 131455342 ЕИК: 0 Параклис в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР архитектура 1 6918.00 70 4842.60
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР Архитектура 1 212534.00 70 148773.80
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР Вентилационни инсталации 1 23976.00 70 16783.20
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР ВиК 1 27986.00 70 19590.20
Строител ЕООД ЕИК: 823073022 ЕИК: 0 Къща за гости в УПИ XVIII-82, KB.4, с. Гърло, община Брезник - СМР Електро 1 33148.00 70 23203.60
Шано ЕООД ЕИК: 131396043 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 32000.00 70 22400.00
АРТ ДЕПО ЕООД ЕИК: 131224008 ЕИК: 0 Изработка на инвестиционен проект 1 23888.00 70 16721.60
ЕИК: 0 115894233
">ЕТА БЪЛГАРИЯ ООД
115894233
ЕИК: 115894233
Бизнес план 1 23118.00 70 16182.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

340 Килъжевци
Kilyzhevci
ЕИК 200272618
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 411554
Договориране
Плащане
Населено място: Елена
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 12/03/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на две къщи за гости /къща № 2 и 3/ за целите на селския туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 623 814 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

341 МПГ-СТОЙ
MPG-STOJ
ЕИК 200315553
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 421517
Договориране
Плащане
Населено място: Стралджа
Община: Стралджа
Област: Ямбол
0 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 525 084 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 367 559 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

342 ЕТ АСТРЕА 90 - ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
ET ASTREA 90 - GERGANA GEORGIEVA
ЕИК 200639879
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 421561
Договориране
Плащане
Населено място: Краево
Община: Ботевград
Област: София (област)
0 лв. 08/23/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къща за гости и развитие на селски туризъм в село Краево, община Ботевград"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 344 060 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 240 842 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

358 Емили
Emili
ЕИК 175432060
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 403796
Договориране
Плащане
Населено място: Габровница
Община: Своге
Област: София (област)
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Преустройство на сграда в къща за селски туризъм в с. Габровница

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 264 756 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 185 329 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

369 ЕТ ТОНИ - ФИЛЧО ДЖАНДЕВ
ET TONI - FILChO DZhANDEV
ЕИК 120039218
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 396736
Договориране
Плащане
Населено място: Старцево
Община: Златоград
Област: Смолян
0 лв. 10/08/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В С. СТАРЦЕВО"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 312 748 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 218 924 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

370 ФИВЕКС - РУСЕ
FIVEKS - RUSE
ЕИК 200552577
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398396
Договориране
Плащане
Населено място: Червен
Община: Иваново
Област: Русе
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в с. Червен,община Иваново,област Русе

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 638 264 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 163 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

371 Нексин
Neksin
ЕИК 200326069
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398790
Договориране
Плащане
Населено място: Априлци
Община: Априлци
Област: Ловеч
0 лв. 03/28/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къщи за гости за селски туризъм в Община Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 416 238 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 291 367 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

372 ГЕО-ХИЛДС
GEO-HILDS
ЕИК 200134948
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398878
Договориране
Плащане
Населено място: Гоце Делчев
Община: Гоце Делчев
Област: Благоевград
0 лв. 11/17/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на четири къщи с кафе-аперитив

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 464 048 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 324 834 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

387 Мезек 2008
Mezek 2008
ЕИК 200516296
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398895
Договориране
Плащане
Населено място: Мезек
Община: Свиленград
Област: Хасково
0 лв. 08/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости "Тракийски стан" в с.Мезек, община Свиленград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 349 154 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 244 408 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

390 ДАНИ 1982
DANI 1982
ЕИК 200286807
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 398216
Договориране
Плащане
Населено място: Буйновци
Община: Елена
Област: Велико Търново
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613

Проект: ПРЕУСТРОЙСТВО И САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 220 346 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 154 242 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 183 620 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 128 534 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Демонтажни работи 1 2512.00 70 1758.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 19430.00 70 13601.00
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 60144.00 70 42100.80
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 ЕИК: 0 Част В и К 1 3522.00 70 2465.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
Барбекю 1 8252.00 70 5776.40
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 0
Вертикална планировка (и ограда) 1 55058.00 70 38540.60
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
обзавеждане 1 20000.00 70 14000.00
Растер-2 ЕООД ЕИК: 204090794 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
ЕИК: 204090794
разходи за проектиране 1 4500.00 70 3150.00
Екоарт инженеринг ЕООД ЕИК: 102034714 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
ЕИК: 0
Част Електро 1 4202.00 70 2941.40
Витис Консулт ЕООД ЕИК: 101773613 101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер 2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613
">Витис Консулт ЕООД
101773613
Витис Консулт ЕООД
101773613
Растер-2 ЕООД
204090794
Витис Консулт ЕООД
101773613
ЕИК: 101773613
разходи за бизнес план 1 6000.00 70 4200.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

400 ET Ю.ВЕ-ЦУКИ-ЮСУФ ВЕСАЛОВ
ET Yu.VE-cUKI-YuSUF VESALOV
ЕИК 101683710
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 394476
Договориране
Плащане
Населено място: Якоруда
Община: Якоруда
Област: Благоевград
0 лв. 09/24/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Семеен хотел, гр. Якоруда

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 806 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

402 ПАРУС-08
PARUS-08
ЕИК 200094293
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 394934
Договориране
Плащане
Населено място: Добринище
Община: Банско
Област: Благоевград
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Семеен хотел в УПИ Х - 634 КВ. 49

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 611 884 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

419 Алекс 71
Aleks 71
ЕИК 123762690
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 397296
Договориране
Плащане
Населено място: Павел баня
Община: Павел баня
Област: Стара Загора
0 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости в УПИ ІХ-378 кв.48,гр.Павел баня,общ.Павел баня,обл.Стара Загора

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 800 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

426 Макош
Makosh
ЕИК 127585700
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 418058
Договориране
Плащане
Населено място: Кюлевча
Община: Каспичан
Област: Шумен
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез разширяване и благоустрояване на къща за гости "Рай" с. Кюлевча, община Каспичан

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 228 064 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 159 645 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 228 062 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 159 643 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

429 Бонев -Б
Bonev -B
ЕИК 200155127
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 399635
Договориране
Плащане
Населено място: Доспат
Община: Доспат
Област: Смолян
0 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Обзавеждане и извършване на довършителни дейности на семеен хотел в УПИ VІІІ -238, кв.35 по плана на гр. Доспат

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 548 596 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 384 017 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

430 СТЕРАМАР СТЕФАНОВИ
STERAMAR STEFANOVI
ЕИК 200321182
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 395254
Договориране
Плащане
Населено място: Белоградчик
Община: Белоградчик
Област: Видин
0 лв. 09/24/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за гости в УПИ VІІ-961, кв. 78, гр. Белоградчик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 207 290 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 145 103 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 207 290 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 145 103 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

441 ВИЛИДЖ РЕЛАКС
VILIDZh RELAKS
ЕИК 200638115
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 411559
Договориране
Плащане
Населено място: Буря
Община: Севлиево
Област: Габрово
0 лв. 08/04/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ ВИЛИДЖ РЕЛАКС

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 558 822 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 558 822 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 166 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

443 АТМ Трейд
ATM Trejd
ЕИК 130552564
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 392954
Договориране
Плащане
Населено място: Продановци
Община: Самоков
Област: София (област)
0 лв. 08/11/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Строителство и обзавеждане на семеен хотел - с. Продановци, община Самоков

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 567 188 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 165 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

444 ЙОЗА
JOZA
ЕИК 200476492
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 394915
Договориране
Плащане
Населено място: Калофер
Община: Карлово
Област: Пловдив
0 лв. 10/28/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на хотел за селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 587 856 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

460 МИГ- ТУР
MIG- TUR
ЕИК 112670486
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 396855
Договориране
Плащане
Населено място: Батак
Община: Батак
Област: Пазарджик
0 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къщи за отдаване под наем

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 434 106 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 303 874 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

236 Сопот Релакс
Sopot Relaks
ЕИК 200177935
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 394654
Договориране
Плащане
Населено място: Голяма Желязна
Община: Троян
Област: Ловеч
0 лв. 11/10/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къщи за гости за селски туризъм в с.Голяма Желязна, Община Троян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 539 744 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 377 821 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

248 Спасов 2002
Spasov 2002
ЕИК 130991255
Мярка: M312
АНУЛИРАН
УРН: 412314
Договориране
Плащане
Населено място: Бели Искър
Община: Самоков
Област: София (област)
0 лв. 10/25/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: " Изграждане на малък хотел за селски туризъм " с. Бели Искър , Община Самоков

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 506 492 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 354 544 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020