Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП

Търсенето за @provereni yes @category no намери 64 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
538 ПАНАЦЕЯ - КОМЕРС
PANAcEQ - KOMERS
ЕИК 107018742
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448014
Договориране
Плащане
Населено място: Валевци
Община: Севлиево
Област: Габрово
391 160 лв. 07/18/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877

Проект: "Изграждане на къща за гости в УПИ І - 45,46,51 кв. 3, с. Валевци, общ. Севлиево "

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 574 052 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 598 848 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Крис -Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 ЕИК: 0 СМР - етап II 1 278508.00 70 178586.84
ЕИК: 0 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 131115877
Разходи за консултации 1 17766.00 70 11392.04
Крис -Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
Вертикална планировка - етап II 1 31556.00 70 20234.56
Крис-Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
Басейн - етап II 1 50104.00 70 32128.03
Крис-Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
Джакузи - етап II 1 12150.00 70 7790.91
Крис-Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
Сауна - етап II 1 4766.00 70 3056.09
Крис Билдинг ЕООД ЕИК: 203511984 131115877
">ВОКА-КОНСУЛТ ООД
131115877
ЕИК: 0
СМР - етап I 1 215168.00 70 137971.53

Имоти (само за оторизирани потребители).

548 Сиябилд
Siqbild
ЕИК 200632226
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 447174
Договориране
Плащане
Населено място: Севлиево
Община: Севлиево
Област: Габрово
391 160 лв. 05/10/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Доизграждане и промяна на предназначението на училищен корпус в хотел, гр.Севлиево, Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 587 656 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 587 658 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ХОТАЛИЧ ЕООД ЕИК: 817044361 ЕИК: 0 СМР на обект -Промяна предназначението на училищен корпус в хотел 1 587658.35 70 391160.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

313 Грийн Холидей
Grijn Holidej
ЕИК 131127723
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 414562
Договориране
Плащане
Населено място: Селце
Община: Мъглиж
Област: Стара Загора
391 160 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на две къщи за гости за развитие на интегриран селски туризъм в с. Селце, общ. Мъглиж

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 736 272 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 163 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 721 134 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Стоманобетонни конструкции 1 270024.00 70 146467.35
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Архитектурно строителна+обзавеждане 1 330072.00 70 179038.80
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Водопровод и канализация 1 45118.00 70 24473.06
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Електрически инсталации 1 25336.00 70 13742.84
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Отопление и вентилация 1 22146.00 70 12012.51
ЕТ Надежда-Янка Димитрова ЕИК: 123108744 ЕИК: 0 Част Вертикална планировка 1 5728.00 70 3107.00
-Архитект Кирякови ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи-Проектиране "Архитект Кирякови" ЕООД 1 22710.00 70 12318.44

Имоти (само за оторизирани потребители).

892 Еко Балкан Пропърти
Eko Balkan Propyrti
ЕИК 202445570
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606305
Договориране
Плащане
Населено място: Рибарица
Община: Тетевен
Област: Ловеч
391 160 лв. 11/06/2019 Без санкция
%
Няма данни за преписка Практис ЕООД
175211044

Проект: Изграждане на: 1. "Къща за гости", УПИ I-164002, кв. 164, м."Копчов лък", земл. на с. Рибарица, община Тетевен"; 2. Туристическа информационна система за предоставяне на услуги, свързани с информационни технологии";

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 599 809 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 599 531 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Терабилд Инженеринг ООД ЕИК: 201171807 ЕИК: 0 СМР къщи за гости 1 560961.41 70 365995.47
Комтех България ЕООД ЕИК: 121521299 ЕИК: 0 Информационна система за предоставяне на услуги, свързани с информациони технологии 1 9973.00 70 6506.82
Веломания ЕООД ЕИК: 121798378 ЕИК: 0 Велосипеди 4 399.17 70 1041.74
ЕИК: 0 175211044
">Практис ЕООД
175211044
ЕИК: 175211044
Консултантски услуги 1 27000.00 70 17615.97

Имоти (само за оторизирани потребители).

231 Екобилд Енерджи
Ekobild Enerdzhi
ЕИК 200282975
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411496
Договориране
Плащане
Населено място: Белене
Община: Белене
Област: Плевен
391 058 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 708 646 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 708 646 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 СМР - Груб строеж 1 328854.00 70 181521.56
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи - съгласно Анекс №1 от 15.05.2012 г. към договор за СМР от 12.07.2010 г. с "Химремонтстрой" АД 1 205356.00 70 113352.86
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 47660.00 70 26307.48
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Водопровод и канализация 1 36044.00 70 19895.65
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Отопление и вентилация 1 57398.00 70 31682.68
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Вертикална планировка 1 128.00 70 70.65
Химремонтстрой АД ЕИК: 102861703 ЕИК: 0 Организация на строителството 1 33206.00 70 18329.12

Имоти (само за оторизирани потребители).

280 Искра Пропъртис
Iskra Propyrtis
ЕИК 200077949
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411555
Договориране
Плащане
Населено място: Искра
Община: Карнобат
Област: Бургас
390 375 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къщи за гости "А","Б" и "В" в УПИ ХІV - 279,кв.21,с.Искра, община Карнобат, област Бургас"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 637 486 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

491 ГИАС-2
GIAS-2
ЕИК 200199134
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 444834
Договориране
Плащане
Населено място: Черновръх
Община: Трявна
Област: Габрово
389 287 лв. 03/22/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на три броя къщи за отдих в ПИ 367.050, с.Черновръх, общ.Трявна"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 557 542 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 390 279 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 556 124 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 389 287 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 1.Част:Архитектурна 3 97005.33 70 203711.20
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 2.Част:Конструктивна 3 52986.00 70 111270.60
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 4.Част:Електро 3 9470.00 70 19887.00
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 3.Част:В и К 3 10974.00 70 23045.40
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 5.Част:Външна ел.Инсталация 1 14166.00 70 9916.20
Интеркомплект - Г ЕООД ЕИК: 102895164 ЕИК: 0 Строителство на къща за гости 6.Част: Външна В и К инсталация 1 30652.00 70 21456.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

749 Бендида Вилидж
Bendida Vilidzh
ЕИК 201657196
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550433
Договориране
Плащане
Населено място: Павел баня
Община: Павел баня
Област: Стара Загора
387 795 лв. 06/18/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къщи за гости № 1, 2, 3, 4 и 5 с обслужваща сграда и басейн, находящи се в ПИ 55021.68.167, гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 555 896 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 389 127 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 555 248 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 388 674 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 СМР за къщи и Обслужваща сграда - част "Архитектура" и част "Конструкции" 1 405578.00 70 283904.60
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 Част "ОВИ" 1 5860.00 70 4102.00
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 Част "Електро" 1 26718.00 70 18702.60
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 Част "ВиК" 1 12990.00 70 9093.00
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 Площадково СМР-ВП, площадково ВиК и ЕЛ, ограда, озеленяване, настилки 1 47334.00 70 33133.80
БатПел ЕООД ЕИК: 130245679 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 56768.00 70 39737.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

925 M 3113 - Петя Средкова
M 3113 - Petq Sredkova
ЕИК 202517331
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606362
Договориране
Плащане
Населено място: Малка Черковна
Община: Антоново
Област: Търговище
385 871 лв. 10/08/2019 пълна
100%
385,871.05 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на девет къщи за гости в поземлен имот номер 501028, в с. Малка Черковна, общ. Антоново, обл. Търговище

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 563 152 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

458 Тур Инвестмънт
Tur Investmynt
ЕИК 101684805
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 411259
Договориране
Плащане
Населено място: Добринище
Община: Банско
Област: Благоевград
385 515 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на вилно селище за селски туризъм в района на Добринище

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 552 066 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 386 446 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 552 064 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 386 445 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ПИРИН-СТРОЙ ЕООД ЕИК: 101660398 ЕИК: 0 СМР - полагане на основи, ел. Инсталации, ВиК, осветление - БЕЗ Част Конструкция къщи 1,6,7 и 8 1 59654.00 70 41757.80
РОДОПИ ПРОПЪРТИ ООД ЕИК: 108068538 ЕИК: 0 СМР - изграждане на 4 броя дървени къщи 1 416186.00 70 291330.20
КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 175022474 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на климатични съоръжения 1 26584.00 70 18608.80
Пирин-Строй ЕООД ЕИК: 101660398 ЕИК: 0 Част Конструкция къщи 1,6,7 и 8 1 49640.00 70 34748.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

674 Еколуксвил
Ekoluksvil
ЕИК 200830845
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509781
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
382 589 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Т.И.Т.-Инжинеринг ЕООД
813022929

Проект: "Къща за гости с ресторант" село Лещен, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 569 874 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 569 365 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част:Архитектура 1 224472.00 154181.42
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част:Конструкции 1 165278.00 113523.27
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част: ВиК, Отопление и вентилация 1 107616.50 70 74002.58
Петканин ЕООД ЕИК: 101626296 ЕИК: 0 Част Електро 1 55408.00 38057.68
ЕИК: 0 813022929
">Т.И.Т.-Инжинеринг ЕООД
813022929
ЕИК: 813022929
Разходи за консултации /бизнес план 1 16590.00 11395.05

Имоти (само за оторизирани потребители).

550 ДАД СТИЛ
DAD STIL
ЕИК 200748088
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448382
Договориране
Плащане
Населено място: Кормянско
Община: Севлиево
Област: Габрово
372 312 лв. 06/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "Изграждане на къща за гости УПИ XIII на с.Кормянско"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 634 898 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 165 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 634 898 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИП БИЛДИНГ БГ ЕООД ЕИК: 130862328 ЕИК: 0 СМР на къща за гости - груб строеж - Акт 14 1 264854.00 70 163178.28
ВИП БИЛДИНГ БГ ЕООД ЕИК: 130862328 ЕИК: 0 СМР на къща за гости - довършителни работи 1 370044.00 70 227981.72

Имоти (само за оторизирани потребители).

965 ЛЪКАТА
LYKATA
ЕИК 201730762
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550591
Договориране
Плащане
Населено място: Заселе
Община: Своге
Област: София (област)
370 617 лв. 06/12/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Архитектурно инженерно дружество  ЕООД
175144841
Евро линк и Ко ООД
175449241

Проект: "КЪЩА ЗА ГОСТИ - ЛЪКАТА"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 655 550 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 587 638 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Архитектура 1 164912.00 70 109773.31
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Конструкции 1 169572.00 70 112875.25
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Отопление и вентилация, 1 34136.00 70 22722.56
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Вертикална планировка 1 21412.00 70 14252.85
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Водопровод и канализация 1 26018.00 70 17318.83
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: Електротехническа 1 45606.00 70 30357.54
Миан Консулт ЕООД ЕИК: 131218891 ЕИК: 0 СМР Част: План за безопасност и здраве 1 0.00 0 0.00
АРИНОКС 71 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Оборудване-ресторант-кухня 1 19418.00 70 12925.55
МЕБЕЛ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ЕИК: 201189552 ЕИК: 0 Оборудване-ресторант-мебели 1 7464.00 70 4968.40
МЕБЕЛ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ЕИК: 201189552 ЕИК: 0 Обзавеждане-хотел 1 32348.00 70 21532.38
МИБОСТ ЕООД ЕИК: 130129482 ЕИК: 0 Оборудване -бяла техника-ХОТЕЛ 1 2674.00 70 1779.94
Амиго ЕООД ЕИК: 831131728 ЕИК: 0 Оборудване за отоплителна и соларна инсталация 1 24078.00 70 16027.47
ЕИК: 0 175144841
">Архитектурно инженерно дружество  ЕООД
175144841
ЕИК: 175144841
общи разходи 1 20000.00 70 13312.96
ЕИК: 0 175144841
Евро линк и Ко ООД
175449241
">Архитектурно инженерно дружество  ЕООД
175144841
Евро линк и Ко ООД
175449241
ЕИК: 175449241
разходи за консултации 1 20000.00 70 13312.96

Имоти (само за оторизирани потребители).

480 БЕСТА ГД
BESTA GD
ЕИК 201176640
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510411
Договориране
Плащане
Населено място: Огняново
Община: Гърмен
Област: Благоевград
367 752 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Магърдич Ованес Хулиян

Проект: "Комплексен инвестиционен проект - къщи за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 536 130 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 375 291 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 536 130 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 375 291 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД ЕИК: 200010904 ЕИК: 0 Преустройство на силажовместилище в склад за сортиране и съхранение на картофи 0.00 60 63700.80
ЕИК: 0 Магърдич Ованес Хулиян
ЕИК: 0
Бизнес план 1 4500.00 60 2700.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

576 ОСЕНОВО СИЙ ВЮ
OSENOVO SIJ VYu
ЕИК 200691363
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445994
Договориране
Плащане
Населено място: Осеново
Община: Аксаково
Област: Варна
367 469 лв. 05/10/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Баново холидей ЕООД
200723163

Проект: " ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА АЛТЕРНАТИВЕН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ- С.ОСЕНОВО, ОБЩ.АКСАКОВО"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 534 188 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 373 932 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 528 592 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 370 014 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 2 40199.00 70 56278.60
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 2 97260.00 70 136164.00
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 2 3796.00 70 5314.40
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 2 11539.00 70 16154.60
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 2 4230.00 70 5922.00
Есте строй ООД ЕИК: 103976854 ЕИК: 0 СМР 1 35314.00 70 24719.80
Мастер груп ЕООД ЕИК: 103878036 ЕИК: 0 Изграждане на външна водопроводна инсталация 1 15262.00 70 10683.40
Реставратор ООД ЕИК: 203496952 ЕИК: 0 Оформяне на дворно пространство и озеленяване 1 23230.00 70 16261.00
Стекар ЕООД ЕИК: 103654305 ЕИК: 0 Камини 2 3487.00 70 4881.80
Стекар ЕООД ЕИК: 103654305 ЕИК: 0 Външно барбекю 2 2420.00 70 3388.00
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на градинска подова настилка 1 8600.00 70 6020.00
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изграждане на дървен навес и градински мебели 2 2840.00 70 3976.00
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изграждане на дървен навес и градински мебели 2 287.00 70 401.80
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изграждане на дървен навес и градински мебели 8 117.00 70 655.20
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изграждане на дървен навес и градински мебели 4 220.00 70 616.00
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изработка на мебели по поръчка 2 2100.00 70 2940.00
Булгаз Инженеринг ЕООД ЕИК: 103927889 ЕИК: 0 Изработка на мебели по поръчка 2 286.00 70 400.40
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Изработка на мебели по поръчка 2 1050.00 70 1470.00
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Изработка на мебели по поръчка 4 954.50 70 2672.60
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Изработка на мебели по поръчка 2 763.00 70 1068.20
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели 6 286.33 70 1202.60
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели 6 95.33 70 400.40
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели 2 1861.00 70 2605.40
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели по поръчка 2 362.00 70 506.80
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебли по поръчка 16 71.50 70 800.80
Вето ООД ЕИК: 103100448 ЕИК: 0 Закупуване на ел.уреди и оборудване 2 467.00 70 653.80
Вето ООД ЕИК: 103100448 ЕИК: 0 Закупуване на ел.уреди и оборудване 2 334.00 70 467.60
Вето ООД ЕИК: 103100448 ЕИК: 0 Закупуване на ел.уреди и оборудване 2 429.00 70 600.60
Вето ООД ЕИК: 103100448 ЕИК: 0 Закупуване на ел.уреди и оборудване 2 715.00 70 1001.00
АВ- КОМ ООД ЕИК: 103021374 ЕИК: 0 Закупуване на климатици 4 835.50 70 2339.40
АВ- КОМ ООД ЕИК: 103021374 ЕИК: 0 Закупуване на климатици 2 955.00 70 1337.00
АВ- КОМ ООД ЕИК: 103021374 ЕИК: 0 Закупуване на климатици 2 1355.00 70 1897.00
Технополис България ЕАД ЕИК: 130858590 ЕИК: 0 Закупуване на техника 2 1374.00 70 1923.60
Технополис България ЕАД ЕИК: 130858590 ЕИК: 0 Закупуване на техника 6 374.00 70 1570.80
Елис Пуулс ЕООД ЕИК: 103909670 ЕИК: 0 Акрилно джакузи 2 12370.00 70 17318.00
Декорати ЕООД ЕИК: 116550153 ЕИК: 0 Хидромасажна душ кабина 2 3100.00 70 4340.00
Технополис България ЕАД ЕИК: 130858590 ЕИК: 0 Закупуване на техника 2 399.00 70 558.60
Декорати ЕООД ЕИК: 116550153 ЕИК: 0 Инфрачервена сауна 2 6108.00 70 8551.20
ЕИК: 0 200723163
">Баново холидей ЕООД
200723163
ЕИК: 200723163
Разходи за консултации 1 15000.00 70 10500.00
Архпро ООД ЕИК: 103108644 200723163
">Баново холидей ЕООД
200723163
ЕИК: 0
Проектиране 1 11540.00 70 8078.00
Геосмарт ЕООД ЕИК: 200064344 200723163
">Баново холидей ЕООД
200723163
ЕИК: 0
Геодезия 1 1820.00 70 1274.00
Ди Ем Консулт ООД ЕИК: 124521692 200723163
">Баново холидей ЕООД
200723163
ЕИК: 0
Надзор 1 3000.00 70 2100.00
Е.ОН България ЕАД ЕИК: 131366301 200723163
">Баново холидей ЕООД
200723163
ЕИК: 0
Присъединяване към ел. Мрежа 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

461 Радост - Тур
Radost - Tur
ЕИК 200472896
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 397555
Договориране
Плащане
Населено място: Мелник
Община: Сандански
Област: Благоевград
364 717 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Семеен хотел в УПИ 55, местност "Реката" землището на гр. Мелник".

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 706 252 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 166 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

719 Контрасти БГ
Kontrasti BG
ЕИК 201739366
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550388
Договориране
Плащане
Населено място: Петревене
Община: Луковит
Област: Ловеч
360 326 лв. 05/29/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП ИМПЕРИАЛ-С ЕООД
203519511

Проект: Изграждане на къща за настаняване на гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 647 316 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 647 316 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 300904.00 70 181830.22
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 164980.00 70 99694.08
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 Част Вертикална планировка и озеленяване 1 46132.00 70 27876.64
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 30998.00 70 18731.47
ЕИК: 0 203519511
">ИМПЕРИАЛ-С ЕООД
203519511
ЕИК: 203519511
Изготвяне на бизнес план 1 12700.00 70 7674.35
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 203519511
">ИМПЕРИАЛ-С ЕООД
203519511
ЕИК: 0
Част ВиК 1 26220.00 70 15844.22
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 203519511
">ИМПЕРИАЛ-С ЕООД
203519511
ЕИК: 0
Част Електро 1 40776.00 70 24640.11
БИАД - С ООД ЕИК: 831376250 203519511
">ИМПЕРИАЛ-С ЕООД
203519511
ЕИК: 0
Част ОВиК 1 24606.00 70 14868.91

Имоти (само за оторизирани потребители).

596 СТАНТУР
STANTUR
ЕИК 200203515
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445114
Договориране
Плащане
Населено място: Добревци
Община: Ябланица
Област: Ловеч
352 047 лв. 01/28/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости в село Добревци, община Ябланница, област Ловеч

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 502 924 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 352 047 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 502 924 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 352 047 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап I 1 205848.00 70 144093.60
ЕТ Инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап II 1 202128.00 70 141489.60
ЕТ Инж. Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР басейн по опис 1 12710.00 70 8897.00
Тео Интериор ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели по опис 1 13060.00 70 9142.00
Плей Грийн ООД ЕИК: 200658993 ЕИК: 0 Спортно игрище по опис 1 24986.00 70 17490.20
МК РАЛИЦА АД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Матраци по опис 1 1654.00 70 1157.80
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Текстил по опис 1 1282.00 70 897.40
НОЛА-7 ООД ЕИК: 831239547 ЕИК: 0 Оборудване басейн по опис 1 19450.00 70 13615.00
ТАЙ 2000 ЕООД ЕИК: 130170924 ЕИК: 0 Електрооборудване по опис 1 10372.00 70 7260.40
СПОРТ - ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес и спортно оборудване по опис 1 10608.00 70 7425.60
МИРА-Н ООД ЕИК: 117624521 ЕИК: 0 Посуда по опис 1 826.00 70 578.20
Петров, Тасков и Съдружие ООД ЕИК: 131316453 ЕИК: 0 Технически проект 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

716 ГЕРМЕТО
GERMETO
ЕИК 200646507
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510485
Договориране
Плащане
Населено място: Дългопол
Община: Дългопол
Област: Варна
351 984 лв. 04/23/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Семеен хотел за отдих и селски туризъм в УПИ XVI-618, кв.14 по плана на с.Аспарухово ,община Дългопол" -развитие на интегриран селски туризъм -създаване на енергия от възобновяеми източници -предоставяне на услуги,свързани с информационните технологии

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 528 788 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 370 152 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 528 788 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 370 152 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
АБВ Русе ООД ЕИК: 040154198 ЕИК: 0 Общо част Архитектурна 1 284646.00 70 199252.20
АБВ Русе ООД ЕИК: 040154198 ЕИК: 0 Общо част Конструкции 1 216064.00 70 151244.80
К и К - ДС ООД ЕИК: 131297320 ЕИК: 0 Слънчева система за битова гореща вода Брамак BSD8E PRO 1 20152.00 0,7 14106.40
Сайтрон ООД ЕИК: 103879946 ЕИК: 0 Общо за информационна система и инфраструктура 1 7926.00 70 5548.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

767 ВИЛНА ЗОНА
VILNA ZONA
ЕИК 201740062
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550588
Договориране
Плащане
Населено място: Церово
Община: Своге
Област: София (област)
349 141 лв. 06/11/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Изграждане на "Къща за гости, лятна кухня и ограда"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 498 848 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 349 194 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 498 848 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 349 194 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Браво-строй ООД ЕИК: 101688586 ЕИК: 0 Вертикална планировка - 2 ри етап 1 50448.56 70 35313.99
Браво-строй ООД ЕИК: 101688586 ЕИК: 0 Вертикална планировка - 1 ви етап 1 1201.44 70 841.01
МЕБЕЛФАБ АД ЕИК: 811160494 ЕИК: 0 Обзавеждане столове и маси 1 13372.00 70 9360.40
26 МАЙ ЕООД ЕИК: 101524957 ЕИК: 0 Оборудване печки на дърва 1 3574.00 70 2501.80
ВЛАДИ ВЕС ЕООД ЕИК: 101764077 ЕИК: 0 Оборудване бяла и черна техника 1 14252.00 70 9976.40
ЕТ Христо Ников ЕИК: 811127658 ЕИК: 0 Транспортни средства 2396.00 70 1677.20
ЕТ Андон Тодоров ЕИК: 811136550 ЕИК: 0 Изработване на инвестиционни проекти 1 12000.00 70 8400.00
Браво-строй ООД ЕИК: 101688586 ЕИК: 0 СМР - ограда 1 14988.00 70 10491.60
Геоникс ЕООД ЕИК: 200248948 ЕИК: 0 Изготвяне на инвестиционен проект по част "Геодезия" 1 500.00 70 350.00
Инвестконтрол - 99 ЕООД ЕИК: 811047849 ЕИК: 0 Извършване на оценка за съответствие 1 200.00 70 140.00
Браво - Строй ООД ЕИК: 101688586 ЕИК: 0 СМР - Къща за гости - 2 етап 1 105725.57 70 74007.90
Плъмб ООД ЕИК: 131129343 ЕИК: 0 СМР къща за гости и Лятна кухня - 1 етап по договор с първи изпълнител "Плъмб" ООД 1 28437.88 70 19906.52
Браво - строй ООД ЕИК: 101688586 ЕИК: 0 СМР къща за гости и Лятна кухня - 1 етап по договор с втори изпълнител "Браво- строй" ООД 1 251752.55 70 176226.78

Имоти (само за оторизирани потребители).

354 ДРИЙМТУР
DRIJMTUR
ЕИК 200206600
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417582
Договориране
Плащане
Населено място: Добревци
Община: Ябланица
Област: Ловеч
333 904 лв. 02/01/2018 няма
%
Отказ да се образува ДП ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535

Проект: "Kъща за гости за интегриран селски туризъм в УПИ VIII 520, кв. 71, с. Добревци, общ. Ябланица, обл. Ловеч"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 480 188 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 336 132 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 477 006 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 333 904 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Инж.Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап I 1 107524.00 70 75266.80
ЕТ Инж.Петко Павлов ЕИК: 110049840 ЕИК: 0 СМР по опис етап II 1 148930.00 70 104251.00
КОС ЕООД ЕИК: 107526185 ЕИК: 0 Текстил по опис 1 4664.00 70 3264.80
МК РАЛИЦА АД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Матраци по опис 1 8008.00 70 5605.60
ТЕО ИНТЕРИОР ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели по опис 1 23666.00 70 16566.20
ДИМЕКС ООД ЕИК: 200337375 ЕИК: 0 Посуда по опис 1 1486.00 70 1040.20
ПБ Консулт ООД ЕИК: 200886000 ЕИК: 0 Градинско оборудване по опис 1 21756.00 70 15229.20
СПОРТ - ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес и спортно оборудване по опис 1 13616.00 70 9531.20
ТАЙ 2000 ЕООД ЕИК: 130170924 ЕИК: 0 Електрооборудване по опис 1 24896.00 70 17427.20
МАСТЪР ТЕХ ООД ЕИК: 200480722 ЕИК: 0 Щори вертикални по опис 1 3970.00 70 2779.00
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 ATV превозни средства и оборудване по опис 1 28910.00 70 20237.00
БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ' ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Високопроходим пътнически автомобил 1 60200.00 70 42140.00
ЕИК: 0 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 121887535
Общи разходи включително и разходите за консултации 22380.00 70 15666.00
ПЕТРОВА ТАСКОВ И СДРУЖЕНИЕ ООД ЕИК: 0 121887535
">ФИ КОНСУЛТ ООД
121887535
ЕИК: 0
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 1 7000.00 70 4900.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

353 Бревтур
Brevtur
ЕИК 200206970
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417617
Договориране
Плащане
Населено място: Добревци
Община: Ябланица
Област: Ловеч
315 838 лв. 02/16/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: Играждане на къща за настаняване на гости в село Добревци, община Ябланица

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 490 216 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 343 151 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 489 959 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 342 971 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
АТЕЛ ЕООД ЕИК: 824121961 ЕИК: 0 Електрооборудване по опис 1 18298.00 70 12808.60
Софкъмпани ООД ЕИК: 121802741 ЕИК: 0 2 броя ATV KAWASAKI KVF 360 и оборудване по опис 1 28020.00 70 19614.00
ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД ЕИК: 200446296 ЕИК: 0 СМР по опис на етап I 1 122026.00 70 85418.20
ЕЛЕКТРОГАРАНТ СИСТЕМ ЕООД ЕИК: 200446296 ЕИК: 0 СМР по опис на етап II 1 172188.00 70 120531.60
ПГС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 121654221 ЕИК: 0 Градинско оборудване по опис 1 16210.00 70 11347.00
Тео интериор ЕООД ЕИК: 200328006 ЕИК: 0 Мебели по опис 1 17030.00 70 11921.00
СПОРТ-ДЕПО АД ЕИК: 175399518 ЕИК: 0 Фитнес уреди по опис 1 14140.75 70 9898.00
МК Ралица АД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Матраци по опис 1 5250.00 70 3675.00
Панагюрище - 1962 ЕООД ЕИК: 130588234 ЕИК: 0 Текстил и спални комплекти 1 2062.00 70 1443.40
ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД ЕИК: 201159406 ЕИК: 0 Посуда по опис 1 2562.00 70 1793.40
Балкан Стар Ритейл ЕООД ЕИК: 200518817 ЕИК: 0 Високопроходим пътнически автомобил - Мерцедес Вито Комби 4x4, 111 CDI, KB /L 1 60200.00 70 42140.00
Мастър Тех ООД ЕИК: 200480722 ЕИК: 0 Вертикални щори по опис 1 2274.00 70 1591.80
Петков,Тасков Съдружие ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Проектантски Услуги 1 6686.00 70 4680.20
Финсис ООД ЕИК: 131509605 ЕИК: 0 Консултантски разходи 1 23012.00 70 16108.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

297 ДЕКАДА 2008
DEKADA 2008
ЕИК 200227797
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 412196
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
296 624 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА кЪЩИ ЗА ГОСТИ" в село Лещен, община Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 438 736 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 307 115 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 ЕИК: 0 Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 85890.00 70 60123.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща А 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща В 1 5736.00 70 4015.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 72654.00 70 50857.80
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен 1 108410.00 70 75887.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВиК - къща Б 1 5098.00 70 3568.60
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща Б 1 4800.00 70 3360.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща В 1 4830.00 70 3381.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Ограда 1 38350.00 70 26845.00
МБСо ООД ЕИК: 0 116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 42474.00 70 29731.80
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 116004720
Разходи за консултации 1 18000.00 70 12600.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Външно ВиК 1 8016.00 70 5611.20
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Електроинсталация - къща А 1 4740.00 70 3318.00
Сградостроител АД ЕИК: 101004974 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
ВП и благоустрояване 1 26640.00 70 18648.00
Експрес Консулт ЕООД ЕИК: 115769863 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
Строителен надзор 1 8000.00 70 5600.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00
ЕИК: 0 116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
">Наймекс груп ЕООД
116004720
Наймекс груп ЕООД
116004720
ЕИК: 0
0.00 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

593 ТАРА 2008
TARA 2008
ЕИК 200221029
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 405036
Договориране
Плащане
Населено място: Юндола
Община: Велинград
Област: Пазарджик
281 749 лв. 06/29/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел

На съпругата на кмета на Юндола Мехмед Мустафа Местан от ДПС. Зам.-шефката на ДФЗ Иванка Багдатова-Мизова подаде оставка след разкритието, че телефонът ѝ е посочен за контакт в сайта на къщата. Разкритие на ДФЗ. Виж още...

Проект: Къща за настаняване на гости, с.Юндола, общ.Велинград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 404 760 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 283 332 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КМ Инженеринг ООД ЕИК: 831588285 204184375
">Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на проектна документация по част конструктивна вкл. Ограда; електро; ВиК; Топлотехнически изчисления; Количествени сметки 1 2200.00 70 1540.00
Боил Консулт ООД ЕИК: 112606195 204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Строителен надзор 1 2500.00 70 1750.00
Боил Консулт ООД ЕИК: 112606195 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
изготвяне на ОСИП 1 1000.00 70 700.00
ЕТ Бучков-91 ЕИК: 822026265 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на проектна документация част геодезически заснемане, ВП и трасировъчен план, ПРЗ, протокол за строителна линия 1 1950.00 70 1365.00
ГИГАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 175096421 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Вертикална планировка /площадкови ВиК, Изгребна яма/ и ограда 1 87920.00 70 61544.00
ГИГАСТРОЙ ЕООД ЕИК: 175096421 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
СМР 1 267194.00 70 187035.80
Аши Стил ЕООД ЕИК: 175198173 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Обзавеждане 1 19734.00 70 13813.80
Технополис България ЕАД ЕИК: 130858590 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Оборудване 1 2262.00 70 1583.40
ЕИК: 0 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне на бизнес план 1 15000.00 70 10500.00
Цветанка Петкова Андрейчин ЕИК: 0 204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
">Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
Профидел ЕООД
204184375
ЕИК: 204184375
Изготвяне технически проект - част Архитектура 1 5000.00 70 3500.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

574 Извора Инвест
Izvora Invest
ЕИК 200425583
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445054
Договориране
Плащане
Населено място: Борино
Община: Борино
Област: Смолян
281 321 лв. 10/25/2015 няма
%
Няма данни за преписка

На балдъзата на Мустафа Карадайъ. Затие е сестра на Джемиле, съпругата на Карадайъ. Тя е и съпруга на Мустафа Караахмед кмет на Борино и баджанак на Карадайъ. Разкритие на Биволъ

Проект: Къща за гости, преустройство на съществуващ етаж и надстройка на още един етаж.Закупуване на транспортни средства"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 434 608 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 304 226 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 434 608 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 304 226 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Конструкции - груб строеж 1 91398.17 70 63978.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Архитектура - груб строеж 1 41348.93 70 28943.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: В и К - груб строеж 1 425.62 70 296.80
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Архитектурна - довършителни работи 1 129545.66 70 90680.80
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: В и К - довършителни работи 1 20756.00 70 14529.20
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Ел. инсталации - довършителни работи 1 6098.58 70 4268.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Отоплителна инсталация - довършителни работи 1 25070.03 70 17549.00
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изработка на камина 2 4200.00 70 5880.00
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изработка на барбекю 2 3650.00 70 5110.00
К енд К Електроникс ЕАД ЕИК: 130661001 ЕИК: 0 Оборудване 1 4940.00 70 3458.00
Р енд Г ООД ЕИК: 103836553 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 23796.00 70 16657.20
EТ Елит Стайл - Акчай Мустафов ЕИК: 0 ЕИК: 0 Допълнително обзавеждане 1 3260.00 70 2282.00
ЕТ Тодор Атанасов - Ритастрой - Маргарита Гегова ЕИК: 120551080 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект 1 11600.00 70 8120.00
Ауто Ташев ЕООД ЕИК: 115014996 ЕИК: 0 Автомобил 1 36008.00 70 25205.60
Ем Ен Консултинг ООД ЕИК: 204075372 ЕИК: 0 Строителен надзор 1 4750.00 70 3325.00
Агробизнес Консултинг ООД ЕИК: 175456111 ЕИК: 0 Консултански услуги 1 19916.00 70 13941.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

389 Нова Смарт
Nova Smart
ЕИК 200533751
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 393874
Договориране
Плащане
Населено място: Лиляново
Община: Сандански
Област: Благоевград
278 916 лв. 10/08/2015 няма
%
Няма данни за преписка СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД
130227026

Къщата на тъщата на Янаки Червеняков, директор в ДФЗ, уволнен и впоследствие възстановен на работа. Разкритие на Биволъ Виж още...

Проект: "Къща за гости в УПИ 006060 в м."Петровка", землище на с.Лиляново, община Сандански"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 402 834 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 281 984 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 402 834 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 281 984 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ВП и ограда 1 34908.00 70 24435.60
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Конструктивна 1 96204.00 70 67342.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Архитектурна 1 146234.00 70 102363.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ВиК 1 31232.00 70 21862.40
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част Електро 1 8204.00 70 5742.80
Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК: 101763334 ЕИК: 0 Извършване на СМР Част ОиВ 1 31570.00 70 22099.00
Мел-МЕБЕЛ ЕООД ЕИК: 200472796 ЕИК: 0 Част Обзавеждане 1 24000.00 70 16800.00
АРХИМЕКС ООД ЕИК: 200386116 ЕИК: 0 Разходи за проектантски услуги 1 11866.00 70 8306.20
СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД ЕИК: 130227026 130227026
">СТИВА-КОНСУЛТ 2000 ООД
130227026
ЕИК: 130227026
Разходи за консултации 1 18616.00 70 13031.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

720 ВАНИТА 2
VANITA 2
ЕИК 201804166
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550743
Договориране
Плащане
Населено място: Балдево
Община: Гърмен
Област: Благоевград
264 203 лв. 07/25/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Стаи за гости и басейн Ванита

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 377 442 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 264 209 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

544 Чала Тур
Chala Tur
ЕИК 200368214
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 444955
Договориране
Плащане
Населено място: Чала
Община: Борино
Област: Смолян
244 530 лв. 09/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

На балдъзата и шурея на Мустафа Карадайъ. Затие е сестра на Джемиле, съпругата на Карадайъ. Тя е и съпруга на Мустафа Караахмед кмет на Борино и баджанак на Карадайъ. Разкритие на Биволъ

Проект: "Изграждане на вилно селище за селски туризъм в местност Подмолата, с. Чала"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 601 870 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 349 328 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 244 530 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изграждане на къща за селски туризъм, п.и 80159.4.111, с. Чала, общ. Борино, обл. Смолян - СМР-груб строеж 3 31060.00 70 65226.00
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изграждане на къща за селски туризъм, п.и 80159.4.111, с. Чала, общ. Борино, обл. Смолян 3 85382.67 70 179303.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

737 МИША 76
MIShA 76
ЕИК 201430099
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550437
Договориране
Плащане
Населено място: Петревене
Община: Луковит
Област: Ловеч
240 497 лв. 06/11/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Империал -С ЕООД
203519511

Проект: Изграждане на къща за настаняване на гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 666 680 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 671 350 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 391 160 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Биад - С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 СМР-част Конструктивна и част Архитектурна 1 201460.00 70 117380.05
БИАД-С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 СМР-част ВиК, Електро, ОВК 1 371208.00 70 216283.19
БИАД-С ООД ЕИК: 831376250 ЕИК: 0 Хотелско обзавеждане по опис 1 30998.00 70 18060.89
ЕИК: 0 203519511
">Империал -С ЕООД
203519511
ЕИК: 203519511
консултантски услуги 1 13100.00 70 7632.67
Биад - С ООД ЕИК: 831376250 203519511
">Империал -С ЕООД
203519511
ЕИК: 0
Вертикална планировка и Озеленяване 1 12256.00 70 7140.92
Биад - С ООД ЕИК: 831376250 203519511
">Империал -С ЕООД
203519511
ЕИК: 0
Вертикална планировка и Озеленяване II 1 42328.00 70 24662.28

Имоти (само за оторизирани потребители).

584 ФЕМИЛИ ТУР СТЕЛИЯ
FEMILI TUR STELIQ
ЕИК 200348230
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 399615
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
234 464 лв. 10/25/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП ФИНСИС ООД
131509605

На сина на бившия шеф на агенцията по горите Стефан Юруков .

Проект: ПРИСТРОЯВАНЕ, НАСТРОЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 336 038 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 235 227 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 336 038 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 235 227 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Ремонт строй ГУСВ - 2000 - Тома Попов ЕИК: 112507185 ЕИК: 0 СМР l етап 1 151992.00 70 106394.40
ЕТ Ремонт строй ГУСВ - 2000 - Тома Попов ЕИК: 112507185 ЕИК: 0 СМР II етап 1 121004.00 70 84702.80
Денси-М ЕООД ЕИК: 104672822 ЕИК: 0 Оборудване 1 1076.00 70 753.20
ФИНСИС ООД ЕИК: 131509605 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 131509605
Разходи за консултации 1 15696.00 70 10987.20
ЕТ Нако-ли Батьо Наков ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Оборудване 1 2920.00 70 2044.00
ЕТ Михаил Холянов ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 12974.00 70 9081.80
ЕТ Васита - Васил Наков ЕИК: 112067004 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Оборудване 1 732.00 70 512.40
ЕТ Нако-ли Батьо Наков ЕИК: 0 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 11940.00 70 8358.00
ЕТ Васита - Васил Наков ЕИК: 112067004 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 186.00 70 130.20
МИГ ООД ЕИК: 121098109 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 5712.00 70 3998.40
Био Галант ЕООД ЕИК: 200460659 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 1420.00 70 994.00
Панда-ВИП ООД ЕИК: 107585850 131509605
">ФИНСИС ООД
131509605
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 10386.00 70 7270.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

591 КЮ 2 ИНВЕСТ
KYu 2 INVEST
ЕИК 201019557
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510609
Договориране
Плащане
Населено място: Мухово
Община: Ихтиман
Област: София (област)
219 009 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758

Посетени от репортери на бТВ. Няма табела. Къщите не работят. Обявени са за продажба на двойна цена. Прехвърлени са на строителите на обекта. Виж още...

Проект: Ваканционен селски туризъм в с.Мухово"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 321 674 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 225 174 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 318 870 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 223 209 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Тотал ООД ЕИК: 201793061 ЕИК: 0 СМР-сграда 2 1 123814.00 70 86669.80
Тотал ООД ЕИК: 201793061 ЕИК: 0 СМР-сграда 1 1 150884.00 70 105618.80
Сити Мастер ЕООД ЕИК: 201261215 ЕИК: 0 Обзавеждане мебелно 1 15944.00 70 11160.80
Магнум Д ЕООД ЕИК: 831674421 ЕИК: 0 Обзавеждане техника 1 8054.00 70 5637.80
Венид-Яхт ЕООД ЕИК: 147142370 ЕИК: 0 Лодка за риболов 1 0.00 0 0.00
ДИДПРОЕКТ ООД ЕИК: 200115086 200115086
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ЕИК: 200115086
Изготвяне на инв. проект 1 0.00 70 6930.00
ИРИДА 03 ООД ЕИК: 131152758 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 131152758
Консултантски услуги 1 0.00 70 4200.00
ДИДПРОЕКТ ООД ЕИК: 200115086 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Авторски надзор 2475.00 70 1731.80
Водоснабдяване и канализация ЕООД ЕИК: 833066300 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Предварителен договор с ВиК 0.00 0 0.00
Община Ихтиман ЕИК: 131296047 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Такса одобрение на проект и разрешение за строеж 0.00 0 0.00
ЕВН България Електроснабдяване АД ЕИК: 123526430 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване 1 0.00 0 0.00
Мегалан ООД ЕИК: 201803580 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Канцеларски материали 0.00 0 0.00
САМОКОВКОНСУЛТ ЕООД ЕИК: 130345366 200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
">ДИДПРОЕКТ ООД
200115086
ИРИДА 03 ООД
131152758
ЕИК: 0
Строителен надзор 1800.00 70 1260.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

497 Фишмен
Fishmen
ЕИК 201111692
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 507480
Договориране
Плащане
Населено място: Малки Воден
Община: Маджарово
Област: Хасково
206 759 лв. 11/04/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Христо Йорданов Минков
102181949

Проект: "Изграждане на 4/четири/ къщи, рецепция и бюфет за алтернативен туризъм в с.Малки Воден, общ.Маджарово, обл.Хасково"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 296 174 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 207 322 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 295 370 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 206 759 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТ Жилстрой-Станчо Кузманов ЕИК: 836223664 ЕИК: 0 Строителство І етап 1 117978.00 70 82584.60
ЕТ Жилстрой-Станчо Кузманов ЕИК: 836223664 ЕИК: 0 Строителство II етап 1 116006.00 70 81204.20
Валперс Консулт ЕООД ЕИК: 126608480 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане 1 21072.00 70 14750.40
Ерато Инженеринг ООД ЕИК: 126061449 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на слънчеви системи за топла вода за битови нужди 1 11666.00 70 8166.20
Сам Марко ЕООД ЕИК: 126542653 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на електроуреди за обзавеждане 1 18348.00 70 12843.60
Христо Йорданов Минков ЕИК: 102181949 102181949
">Христо Йорданов Минков
102181949
ЕИК: 102181949
Разходи за консултации Бизнес план 1 10300.00 70 7210.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

763 М 4 ХОЛИДЕЙ
M 4 HOLIDEJ
ЕИК 201038543
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510621
Договориране
Плащане
Населено място: Малка Черковна
Община: Антоново
Област: Търговище
206 123 лв. 11/29/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "Изграждане на две къщи за гости за развитие на селски туризъм с 18 места за настаняване в ПИ 501038 с. Малка Черковна"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 301 478 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 211 035 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 301 478 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 211 035 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Перун 2011 ООД ЕИК: 200187908 ЕИК: 0 Изграждане на 2 къщи за гости (СМР и вътрешно обзавеждане) 1 290478.00 70 203334.60
Баик - ВТ ООД ЕИК: 200350274 ЕИК: 0 проектиране 1 11000.00 70 7700.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

694 Боргео
Borgeo
ЕИК 201740468
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550705
Договориране
Плащане
Населено място: Ново село
Община: Ново село
Област: Видин
204 100 лв. 07/06/2017 няма
%
Няма данни за преписка ИЮ консулт
200529596

Проект: Изграждане на къща за гости "Дунавски рай" в Ново село, общ. Ново село

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 430 358 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 301 251 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 304 953 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 213 467 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Конструктивна - къща етап 1 1 92628.15 70 64839.71
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част ВиК - къща етап 1 1 10356.42 70 7249.49
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Електро- къща етап 1 1 2726.91 70 1908.84
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Архитектурна - къща етап 1 1 17898.31 70 12528.82
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Конструктивна - лятна кухня етап 1 1 32869.52 70 23008.66
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част ОВК -къща етап 2 1 4428.00 70 3099.60
КЛК КАНСТРАКШЪН ЕООД ЕИК: 201050969 ЕИК: 0 Пречиствателна станция 1 8704.00 70 6092.80
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Архитектурна -лятна кухня етап 1 1 7655.50 70 5358.85
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част ВиК - лятна кухня етап 1 1 2675.12 70 1872.59
Айко мултиконсепт ЕИК: 0 ЕИК: 0 мебели и пердета 1 11002.50 70 7701.75
Функция МММ ООД ЕИК: 175335444 ЕИК: 0 кухненско оборудване 1 6744.17 70 4720.92
Стъклен свят ЕИК: 200043377 ЕИК: 0 чаши, чинии, прибори за хранене 1 948.67 70 664.07
Панагюрище ЕООД ЕИК: 130062628 ЕИК: 0 бельо, кърпи, халати 1 2308.93 70 1616.25
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 ЕИК: 0 СМР част Електро - лятна кухня етап 2 1 3855.42 70 2698.79
Техномаркет България ЕАД ЕИК: 200586330 ЕИК: 0 бяла и черна техника 1 6900.83 70 4830.58
Кале 06 ЕИК: 175043970 ЕИК: 0 скутер 1 2666.67 70 1866.67
Импресия 99 ООД ЕИК: 103500780 ЕИК: 0 детски съоръжения, градинска мебел 1 6083.00 70 4258.10
Байк център Никол ЕИК: 175230557 ЕИК: 0 велосипеди 1 563.34 70 394.34
ЕТЙово - Борислав Ушатов ЕИК: 0 ЕИК: 0 въдици и др. 1 845.00 70 591.50
ЕИК: 0 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 200529596
бизнес план 1 14050.64 70 9835.45
Архитектурно студио Маринови ЕИК: 106617504 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
Проектиране 1 9890.00 70 6923.00
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част ОВК - лятна кухня етап 2 1 1396.03 70 977.22
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част Електро- лятна кухня етап 1 1 725.15 70 507.61
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част Архитектурна - къща етап 2 1 30374.89 70 21262.42
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част Архитектурна - лятна кухня етап 2 1 7551.30 70 5285.91
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част ВиК - къща етап 2 1 5661.97 70 3963.38
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част ВиК - лятна кухня етап 2 1 2111.90 70 1478.33
АВЕ СТРОЙ ЕООД ЕИК: 105544996 200529596
">ИЮ консулт
200529596
ЕИК: 0
СМР част Електро - къща етап 2 1 11331.12 70 7931.78

Имоти (само за оторизирани потребители).

279 ЕМ ДЖИ ИНВЕСТ ВАРНА
EM DZhI INVEST VARNA
ЕИК 200013754
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 409674
Договориране
Плащане
Населено място: Трявна
Община: Трявна
Област: Габрово
197 196 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на вила "Гергана" за настаняване на туристи в кв."Божковци", гр.Трявна"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 373 118 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 261 183 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 373 118 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 261 183 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Съгласно Анекс 2 към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част "Довършителни работи" 1 106544.00 70 74580.80
Съгласно Анекс 2 към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част " Оборудване и Обзавеждане" 1 33314.00 70 23319.80
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Вертикална планировка"; "Подпорна стена"; "Външна ограда" 1 50236.00 70 35165.20
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Електро-снабдяване" 1 13378.00 70 9364.60
Съгласно Анекс към Договор със Стил строй 08 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Част "В и К" 1 24466.00 70 17126.20
Стил строй 08 ООД ЕИК: 147140711 ЕИК: 0 Част "Груб строеж" 1 145180.00 70 101626.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

301 Пламина
Plamina
ЕИК 200503427
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 401814
Договориране
Плащане
Населено място: Давидково
Община: Баните
Област: Смолян
196 851 лв. 06/29/2015 няма
%
Няма данни за преписка ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846

Проект: Изграждане на къща за гости в УПИ ХVІ- 382 кв..23,с. Давидково, общ.Баните,обл. Смолян

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 290 822 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 203 575 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 284 050 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 198 835 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 СМР по обект Изграждане на къща за гости в УПИ ХVІ- 382 кв..23,с. Давидково, общ.Баните Част СК 1 57708.00 70 40395.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Част Архитектурна нова сграда 1 80468.00 70 56327.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Реконструкция на съществуваща сграда 1 37454.00 70 26217.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 част ВиК 1 25096.00 70 17567.20
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Част Електрическа 1 14680.00 70 10276.00
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Столова и навес за хранене 1 3344.00 70 2340.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Кухня 1 3478.00 70 2434.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - Стаи за гости 1 8354.00 70 5847.80
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Обзавеждане на нова и стара сграда - СПА /помещение за релакс/ 1 2368.00 70 1657.60
БИЛД ГЕСТ ЕООД ЕИК: 160110694 ЕИК: 0 Благоустрояване 1 37412.00 70 26188.40
ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД ЕИК: 123738846 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 123738846
Бизнес план 1 13518.00 70 9462.60
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Разходи свързани с издаване на разрешение за строеж. 1 120.00 70 84.00
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Разходи за издаване на становище от РИОСВ. 1 50.00 70 35.00
ЕИК: 0 123738846
">ЕВРО КОНСУЛТ 2006 ООД
123738846
ЕИК: 0
Проучване и проектиране на обект "Къща за гости в УПИ XVI-382, кв. 23" 1 0.00 0 0.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

546 ТЕРА НОСТРА ИНКОГНИТА
TERA NOSTRA INKOGNITA
ЕИК 200975844
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510168
Договориране
Плащане
Населено място: Горна Малина
Община: Горна Малина
Област: София (област)
195 424 лв. 10/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Къща за селски туризъм

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 349 998 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 244 999 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Котелно и соларна инсталация 1 11316.00 70 7921.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Конструкция на къщата 1 63710.00 70 44597.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 118890.00 70 83223.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Водопровод и Канализация 1 21780.00 70 15246.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част електрическа инсталация 1 24818.00 70 17372.60
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Геодезия 1 7976.00 70 5583.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Озеляване 1 8290.00 70 5803.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част обзавеждане, машини и съоръжения 1 72286.00 70 50600.20
ЕР Джи Консултинг ЕООД ЕИК: 200648643 ЕИК: 0 Общи разходи за консултации 1 16452.00 70 11516.40
Русинов дизайн ООД, ИКО проект ЕООД, Биоклима АР ООД, МРС Попова ЕООД, Мистър грийн ЕООД, СГ-Консулт-Соня Георгиева ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 общи разходи 1 4480.00 70 3136.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Конструкция на къщата 1 63710.00 70 44597.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Архитектура 1 118890.00 70 83223.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Водопровод и Канализация 1 21780.00 70 15246.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Котелно и соларна инсталация 1 11316.00 70 7921.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част електрическа инсталация 1 24818.00 70 17372.60
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Геодезия 1 7976.00 70 5583.20
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част Озеляване 1 8290.00 70 5803.00
МИ-КО ЕООД ЕИК: 175080094 ЕИК: 0 Част обзавеждане, машини и съоръжения 1 72286.00 70 50600.20
ЕР Джи Консултинг ЕООД ЕИК: 200648643 ЕИК: 0 Общи разходи за консултации 1 16452.00 70 11516.40
Русинов дизайн ООД, ИКО проект ЕООД, Биоклима АР ООД, МРС Попова ЕООД, Мистър грийн ЕООД, СГ-Консулт-Соня Георгиева ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 общи разходи 1 4480.00 70 3136.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

475 Ейдън 1
Ejdyn 1
ЕИК 200521457
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 447656
Договориране
Плащане
Населено място: Драговищица
Община: Костинброд
Област: София (област)
194 580 лв. 08/26/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Доизграждане на къща за гости за селски туризъм в село Драговищица, община Костинброд

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 280 537 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 196 376 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 279 995 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 195 996 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Домостроене АД ЕИК: 827182880 ЕИК: 0 СМР част: Архитектурна - Етап 1 1 101816.00 70 71271.20
Домостроене АД ЕИК: 827182880 ЕИК: 0 СМР част: Електро - Етап 1 1 5784.00 70 4048.80
Домостроене АД ЕИК: 827182880 ЕИК: 0 СМР част: ВиК - Етап 1 1 7830.00 70 5481.00
Домостроене АД ЕИК: 827182880 ЕИК: 0 СМР част: ОВК - Етап 1 1 8232.00 70 5762.40
Лотос-ЛМ ЕООД ЕИК: 130525318 ЕИК: 0 СМР част: Паркоустройство 1 47058.00 70 32940.60
Булдекор ООД, Дизайн център-АССО ООД, Аскомерс ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане на хотел 1 18000.00 70 12600.00
Булдекор ООД, Дизайн център-АССО ООД, Аскомерс ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Обзавеждане за трапезария и кухня 1 16287.88 70 11401.52
Финсис ООД ЕИК: 131509605 ЕИК: 0 Бизнес план 1 13333.00 70 9333.10
Кооперация ПАНДА ЕИК: 201188379 ЕИК: 0 Разходите за окомплектовка 1 0.00 0 0.00
Лотос-ЛМ ЕООД ЕИК: 130525318 ЕИК: 0 СМР част: ОВК - Етап 2 1 11034.00 70 7723.80
Лотос-ЛМ ЕООД ЕИК: 130525318 ЕИК: 0 СМР част: ВИК - Етап 2 1 4380.00 70 3066.00
Лотос-ЛМ ЕООД ЕИК: 130525318 ЕИК: 0 СМР част: Електро - Етап 2 1 2922.00 70 2045.40
Лотос-ЛМ ЕООД ЕИК: 130525318 ЕИК: 0 СМР част: Архитектурна - Етап 2 1 43318.00 70 30322.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

630 ЗЮДРИЙМ
ZYuDRIJM
ЕИК 201369785
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550195
Договориране
Плащане
Населено място: Туховища
Община: Сатовча
Област: Благоевград
192 500 лв. 06/05/2017 няма
%
Няма данни за преписка Балканика Т&SKEOOD

Проект: " ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ В С. ТУХОВИЩА, ОБЩ. САТОВЧА, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД "

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 285 172 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 199 620 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 285 170 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 199 619 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КАРИМПЕКС - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 СМР 1 210314.00 70 147219.80
КАРИМПЕКС - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 25860.00 70 18102.00
КАРИМПЕКС - 1 ООД ЕИК: 131058052 ЕИК: 0 Оборудване за механа 1 8680.00 70 6076.00
ЕИК: 0 Балканика Т&SKEOOD
ЕИК: 0
Разходи за консултации/ бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски улуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта / 1 9642.00 70 6749.40
КАРИМПЕКС - 1 ООД ЕИК: 131058052 Балканика Т&SKEOOD
ЕИК: 0
СМР 1 30674.00 70 21471.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

806 БГАдванс
BGAdvans
ЕИК 201436586
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550735
Договориране
Плащане
Населено място: Яковци
Община: Елена
Област: Велико Търново
184 269 лв. 07/11/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Ландинвест ЕООД
814226266

Фирмата е на първия братовчед на кмета на Горна Оряховица Добромир Добрев от ГЕРБ. Къщата се продава за 200 000 евро. Виж още...

Проект: Къща за гости в имот номер 140012 в землището на с. Яковци.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 263 242 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 184 269 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 263 242 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 184 269 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Джамбо 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 СМР за изграждане на груб строеж, съгласно договор с "Джамбо 33" ЕООД от 30.07.2013г. 1 76298.00 70 53408.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Съоражение за пречистване на отпадни води 1 10248.00 70 7173.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Джакузи с две лежащи места с покривало, съгласно анекс от 29.07.2013г. 1 12348.00 70 8643.60
Био Лайф БГ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Слънчева инсталация за битова гореща вода с обем на бойлера 200л. 1 6492.00 70 4544.40
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 Довършителни СМР по фасади 1 24830.00 70 17381.00
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 СМР вътрешни работи 1 37880.00 70 26516.00
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 Ел. инсталации 1 5368.00 70 3757.60
ДЖАМБО 33 ЕООД ЕИК: 104615209 ЕИК: 0 В и К 1 7730.00 70 5411.00
ДВАМБО 33 ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 1 15782.00 70 11047.40
ВЕС ЕООД ЕИК: 110572591 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 18266.00 70 12786.20
Ландинвест ЕООД ЕИК: 814226266 ЕИК: 0 Проектиране 1 9000.00 70 6300.00
Агенция Стройконтрол - ВТ ООД ЕИК: 104120208 ЕИК: 0 Строителен надзор 1 9000.00 70 6300.00
Изо Гарант ЕООД ЕИК: 103779390 ЕИК: 0 Мотор ATV 2 12000.00 70 16800.00
ЕИК: 0 814226266
">Ландинвест ЕООД
814226266
ЕИК: 814226266
Бизнес план 1 6000.00 70 4200.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

478 РОЗЕТЛИВ - 92
ROZETLIV - 92
ЕИК 200246491
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 446914
Договориране
Плащане
Населено място: Велинград
Община: Велинград
Област: Пазарджик
181 751 лв. 06/20/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД

На родителите на футболиста от Левски Иван Горанов. Виж още...

Проект: РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОТДИХ В ГР. ВЕЛИНГРАД

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 260 398 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 182 279 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 260 398 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 182 279 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Строителни работи 1 101482.00 70 71037.40
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Електрически инсталации 1 29952.00 70 20966.40
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 ВиК мрежи 1 5674.00 70 3971.80
ЕТГЕОРГИ ШУКАЛОВ ЕИК: 0 ЕИК: 0 Инсталации ОВиК 1 26716.00 70 18701.20
Братя Влахови ООД ЕИК: 101148490 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Санитарни помещения 1 16606.00 70 11624.20
Стожи трейдинг ООД ЕИК: 201457801 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Оборудване 1 16070.00 70 11249.00
ДИМЕЛА ДИЗАЙН ООД ЕИК: 175278203 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Обзавеждане 1 19928.00 70 13949.60
АКВА ВИЖЪН 01 ООД ЕИК: 200399537 Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Сауна 1 3870.00 70 2709.00
АКВА ВИЖЪН 01 ООД ЕИК: 200399537 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
Хидромасажна вана за външен монтаж с покрив 1 21480.00 70 15036.00
Портфолио проджект мениджмънд ООД ЕИК: 0 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
бизнес план 1 12088.00 70 8461.60
БОИЛ КОНСУЛТ ООД ЕИК: 112606195 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
строителен надзор 1 1600.00 70 1120.00
ДАКОР ЕООД ЕИК: 120605986 Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
Портфолио проджект мениджмънд ООД
ЕИК: 0
проектиране 1 4932.00 70 3452.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

323 ДИНАСТИЯ-96
DINASTIQ-96
ЕИК 200442419
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 417849
Договориране
Плащане
Населено място: Ключ
Община: Петрич
Област: Благоевград
181 313 лв. 09/13/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Стаи за гости - самастоятелна двуетажна сграда, пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда в с.Ключ, общ.Петрич, обл.Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 601 432 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 164 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 411 566 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 288 096 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Елпида Стил ООД ЕИК: 101726282 ЕИК: 0 СМР - Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда 1 411566.00 70 288096.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

520 Гостун 1912
Gostun 1912
ЕИК 200710027
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 448574
Договориране
Плащане
Населено място: Гостун
Община: Банско
Област: Благоевград
178 767 лв. 03/22/2016 няма
%
Няма данни за преписка Хедж Консулт ООД
175321291

Проект: " Ремонт на съществуваща жилищна сграда, преустройство в къща за гости и нов покрив " в УПИ VІ - 127, 128кв.6, село Гостун, Община Банско

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 255 382 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 178 767 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 255 382 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 178 767 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Нова-7 ООД ЕИК: 119625675 ЕИК: 0 Строително-монтажни работи в т. ч. демонтажни работи, архитектура, ВиК, Ел, ОВ съгласно договор с "НОВА - 7" ООД 1 194176.00 70 135923.20
НОВА - 7 ООД ЕИК: 119625675 ЕИК: 0 Обзавеждане на Къща за гости съгласно договор с "НОВА - 7" ООД 1 28556.00 70 19989.20
ЕЛАМ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 ATV 1 12500.00 70 8750.00
ЕЛАМ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Планински велосипед за възрастни "S-MAX" 6 690.00 70 2898.00
ЕЛАМ ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Планински велосипед детско юношески - "S-MAX" 2 350.00 70 490.00
ЕИК: 0 175321291
">Хедж Консулт ООД
175321291
ЕИК: 175321291
Разходи за консултации 1 9500.00 70 6650.00
Номер едно АДВ ЕООД ЕИК: 200093394 175321291
">Хедж Консулт ООД
175321291
ЕИК: 0
Интернет сайт 1 2500.00 70 1750.00
АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЕИК: 131369384 175321291
">Хедж Консулт ООД
175321291
ЕИК: 0
Обзавеждане на Къща за гости съгласно договор с "АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД 1 3310.00 70 2317.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

889 Студенец Екотур
Studenec Ekotur
ЕИК 202447386
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606013
Договориране
Плащане
Населено място: Забърдо
Община: Чепеларе
Област: Смолян
166 491 лв. 10/06/2019 пълна
100%
166,490.85 лв.
Няма данни за преписка Вивиен - Консулт ЕООД
202275673

Проект: Изграждане на Къща за почивка, УПИ І -148141, землище с. Забърдо, местност "Старо село", община Чепеларе

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 250 051 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 175 035 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 250 051 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 175 035 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 ЕИК: 0 Част Архитектурна 1 108351.20 70 75845.84
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 ЕИК: 0 Архитектурна-обзавеждане и обурудване 1 20400.00 70 14280.00
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 ЕИК: 0 Част Електро 1 29503.19 70 20652.23
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 ЕИК: 0 Част Конструктивна 1 32444.68 70 22711.28
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 ЕИК: 0 Част ОВК 1 20207.58 70 14145.31
ЕИК: 0 202275673
">Вивиен - Консулт ЕООД
202275673
ЕИК: 202275673
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 1 11907.17 70 8335.01
Херастрой ЕООД ЕИК: 115889948 202275673
">Вивиен - Консулт ЕООД
202275673
ЕИК: 0
ВИК 1 27236.70 70 19065.69

Имоти (само за оторизирани потребители).

588 БЕЛОГРАДЧИК КАПИТАЛ
BELOGRADChIK KAPITAL
ЕИК 105588882
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 447914
Договориране
Плащане
Населено място: Чифлик
Община: Белоградчик
Област: Видин
165 982 лв. 05/19/2016 няма
%
Образувано НП ОП Монтана

Проект: Къщи за селски туризъм, с. Чифлик, общ.Белоградчик

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 604 920 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 155 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 31778.00 70 20548.35
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 194132.00 70 125530.00
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 191684.00 70 123947.07
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 37292.00 70 24113.82
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 48008.00 70 31043.02
Мура 2001 ООД ЕИК: 105534518 ЕИК: 0 Закупуване на обзавеждане 1 32000.00 70 20691.90
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 28 21.29 70 385.39
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 8 23.50 70 121.56
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 2662.00 70 1721.31
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 160 12.35 70 1277.72
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 24,8 654.27 70 10492.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 48 21.33 70 662.14
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 120 24.35 70 1889.43
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 164 16.32 70 1730.36
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 28.36 70 9535.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 24.36 70 8190.11
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 21.32 70 7168.45
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 644 5.06 70 2106.69
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 194132.00 70 125530.00
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 191684.00 70 123947.07
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 37292.00 70 24113.82
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 31778.00 70 20548.35
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 48008.00 70 31043.02
Мура 2001 ООД ЕИК: 105534518 ЕИК: 0 Закупуване на обзавеждане 1 32000.00 70 20691.90
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 28 21.29 70 385.39
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 8 23.50 70 121.56
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 2662.00 70 1721.31
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 160 12.35 70 1277.72
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 24,8 654.27 70 10492.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 48 21.33 70 662.14
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 120 24.35 70 1889.43
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 164 16.32 70 1730.36
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 28.36 70 9535.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 24.36 70 8190.11
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 21.32 70 7168.45
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 644 5.06 70 2106.69
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 194132.00 70 125530.00
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 191684.00 70 123947.07
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 37292.00 70 24113.82
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 31778.00 70 20548.35
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 48008.00 70 31043.02
Мура 2001 ООД ЕИК: 105534518 ЕИК: 0 Закупуване на обзавеждане 1 32000.00 70 20691.90
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 28 21.29 70 385.39
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 8 23.50 70 121.56
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 1 2662.00 70 1721.31
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 160 12.35 70 1277.72
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 24,8 654.27 70 10492.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 48 21.33 70 662.14
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 120 24.35 70 1889.43
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 164 16.32 70 1730.36
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 28.36 70 9535.09
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 24.36 70 8190.11
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 520 21.32 70 7168.45
КИД Плюс ЕООД ЕИК: 200833802 ЕИК: 0 Изграждане на къщи за селски туризъм 644 5.06 70 2106.69

Имоти (само за оторизирани потребители).

648 ИД КУОЛИТИ ТИИМ
ID KUOLITI TIIM
ЕИК 175108051
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509844
Договориране
Плащане
Населено място: Рибарица
Община: Тетевен
Област: Ловеч
164 458 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596

Проект: Изграждане на къща за гости "Илинден" в с.Рибарица, общ.Тетевен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 239 414 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 167 590 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 238 314 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 166 820 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част Конструктивна 1 56154.00 70 39307.80
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част Електро 1 10228.00 70 7159.60
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част ВиК 1 9458.00 70 6620.60
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част Архитектурна 1 54690.00 70 38283.00
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част Фасади 1 25372.00 70 17760.40
СЛАЙТ ЕООД ЕИК: 110558378 ЕИК: 0 СМР част Ограда 1 18118.00 70 12682.60
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Хладилник Libherr CTP 2521 4 362.00 70 1013.60
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Фурна за вграждане Ariston FK 832J 4 337.00 70 943.60
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Абсорбатор Crown NOVA CK 18-60X 4 110.50 70 309.40
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Кафеварка Philips HD 7450/70 4 39.50 70 110.60
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Ел.кана 4 39.50 70 110.60
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Тостер 4 33.00 70 92.40
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Климатик Fuego FEXM - 24A410W 9 532.44 70 3354.40
ЗОРА-М.М.Ц. ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Тенджера 4 23.50 70 65.80
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Микровълнова LG 2389 BS 4 100.00 70 280.00
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 LCD съгласно 32PLF4308 4 465.00 70 1302.00
ЗОРА-М.М.Ц ООД ЕИК: 121839316 ЕИК: 0 Тиган 4 12.50 70 35.00
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Легла с матрак 10 250.60 70 1754.20
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Нощно шкафче 10 40.40 70 282.80
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Гардероб 6 364.00 70 1528.80
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Тоалетка с огледало 5 218.40 70 764.40
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Стол с тапицерия 24 40.42 70 679.00
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Двойно легло с матрак 1 274.00 70 191.80
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Кръгла маса 4 64.50 70 180.60
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Кръгла маса 4 56.50 70 158.20
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Диван с опция за сън 4 453.00 70 1268.40
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Холна масичка 4 93.00 70 260.40
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Бар плот 4 242.50 70 679.00
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Калъф за матрак 32 9.50 70 212.80
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Завивки 16 7.88 70 88.20
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Пердета 2 41.00 70 57.40
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 ЕИК: 0 Разходи транспорт и монтаж 1 2118.00 70 1482.60
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Торба (плик) 32 8.38 70 187.60
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Калъфки за възглавница 32 1.75 70 39.20
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Възглавница 24 2.67 70 44.80
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Покривки за легла (шалтета) 16 19.00 70 212.80
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Покривка за маса 12 7.17 70 60.20
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Пердета 8 43.50 70 243.60
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Хавлии 40 3.45 70 96.60
АРТЕК-92 ООД ЕИК: 130748285 ЕИК: 0 Халати 12 19.33 70 162.40
ЛИДЕР 96 ООД ЕИК: 115018980 ЕИК: 0 Велосипед 5 124.80 70 436.80
ЕИК: 0 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 200529596
Разходи за консултации 1 11350.00 70 7945.00
СТРОЙМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 121129693 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Вани 3 5338.67 70 11211.20
ЛИДЕР 96 ООД ЕИК: 115018980 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Велосипеди 10 258.80 70 1811.60
ЛИДЕР 96 ООД ЕИК: 115018980 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Велокаска 10 10.00 70 70.00
ЛИДЕР 96 ООД ЕИК: 115018980 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Велокаска деца 5 8.00 70 28.00
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Беседка 3 1000.00 70 2100.00
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Спа къщичка 3 1200.00 70 2520.00
ЯВОР-ДД ЕООД ЕИК: 110544396 200529596
">ИЮ КОНСУЛТ ООД
200529596
ЕИК: 0
Шезлонги 10 90.00 70 630.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

556 ТОПАЛОВИ - 2008
TOPALOVI - 2008
ЕИК 200442198
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510556
Договориране
Плащане
Населено място: Златоград
Община: Златоград
Област: Смолян
157 529 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка Сдружение Интернешънъл солушънс

На първи братовчед на съпругата на областния управител на Смолян и бивш депутат Недялко Славов от ГЕРБ. Разкритие на Биволъ

Проект: Обособяване на къща за гости в родопски стил и развитие на селски туризъм в Златоград.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 172 857 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 246 938 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 172 857 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Архитектура и строителство 1 115652.00 70 80956.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Електроинсталация 1 20356.00 70 14249.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 ВиК 1 10966.00 70 7676.20
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Постоянна ограда. 1 13142.00 70 9199.40
ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ЕИК: 115769226 ЕИК: 0 Озеленяване 1 8048.00 70 5633.60
Юнивърс 1 ООД ЕИК: 130926745 ЕИК: 0 Мебели, постелъчен инвентар и прибори за нуждите на къща за гости 1 27136.00 70 18995.20
Декомерс ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Техника, домакински електроуреди и пособия за нуждите на къща за гости 1 23862.00 70 16703.40
ЕТ Стефи - Стефанка Гергова ЕИК: 040384270 ЕИК: 0 МПС тип "АТВ" 2 3200.00 70 4480.00
ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи /хонорари на архитекти, инженери, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/ 1 10098.00 70 7068.60
Сдружение Интернешънъл солушънс ЕИК: 0 Сдружение Интернешънъл солушънс
ЕИК: 0
Разходи за консултации /бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/ 1 11278.00 70 7894.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

783 ЕМИЛИ - ФЕМИЛИ ХАУС
EMILI - FEMILI HAUS
ЕИК 201441971
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550790
Договориране
Плащане
Населено място: Копривщица
Община: Копривщица
Област: София (област)
154 946 лв. 08/10/2017 няма
%
Отказ да се образува ДП Евро Линк и Ко ООД
175449241

Проект: Къща за гости "ЕМИЛИ - ФЕМИЛИ ХАУС" ЕООД, Копривщица

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 230 732 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 161 512 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 230 732 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 161 512 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Архитектура - частично (само Зидарски работи, Покривни работи, Топлоизолации) 1 27266.84 70 19086.79
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Конструкции 1 48700.00 70 34090.00
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Архитектура (довършителни работи) 1 35033.16 70 24523.21
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Водопровод и канализация 1 9322.00 70 6525.40
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Електротехническа 1 10264.00 70 7184.80
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Отопление и вентилация, позиция Б: СМР 1 23320.00 70 16324.00
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: Вертикална Планировка 1 4030.00 70 2821.00
Фърст фикс ЕООД ЕИК: 200204955 ЕИК: 0 СМР Част: План за безопасност и здраве 1 314.00 70 219.80
Трифар ООД ЕИК: 200567255 ЕИК: 0 Оборудване част ОиВ, позиция А: котлета, сл. колектори , бойлер, чилър 1 22402.00 70 15681.40
Джовани дизайн ЕООД ЕИК: 203059130 ЕИК: 0 Оборудване част Архитектура - хладилници, телевизори, микровълнови, прахосмукачка и др. 1 6658.00 70 4660.60
Джовани дизайн ЕООД ЕИК: 203059130 ЕИК: 0 Обзавеждане - мебели от част Архитектура 1 22274.00 70 15591.80
ЕИК: 0 175449241
">Евро Линк и Ко ООД
175449241
ЕИК: 175449241
Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение 1 10478.00 70 7334.60
Даниела АрхДизайн ЕООД ЕИК: 175342759 175449241
">Евро Линк и Ко ООД
175449241
ЕИК: 0
Проектиране - фаза Технически проект 1 7300.00 70 5110.00
Енвиротех ООД ЕИК: 131170261 175449241
">Евро Линк и Ко ООД
175449241
ЕИК: 0
Правни услуги - ЗООС, ЗБ 1 870.00 70 609.00
Инфоматика ЕООД ЕИК: 202366475 175449241
">Евро Линк и Ко ООД
175449241
ЕИК: 0
Публичност и реклама 1 2500.00 70 1750.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

739 КАЛИСТОРА
KALISTORA
ЕИК 200857034
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509582
Договориране
Плащане
Населено място: Копиловци
Община: Георги Дамяново
Област: Монтана
143 902 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Въвеждане в експлоатация на къща за гости в с. Копиловци, община Георги Дамяново, област Монтана

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 205 574 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 143 902 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 205 574 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 143 902 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ET НИК - Николина Василева ЕИК: 821111951 ЕИК: 0 СМР - реконструкция и преустройство. 1 115492.00 70 80844.51
Карон ЕООД ЕИК: 117683683 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 23596.00 70 16517.22
Мото Пфое ЕООД ЕИК: 131452951 ЕИК: 0 автомобил 1 56698.00 70 39688.66
Интер консулт груп ООД ЕИК: 175281886 ЕИК: 0 Бизнес план 1 9788.00 70 6851.61

Имоти (само за оторизирани потребители).

356 Трока
Troka
ЕИК 200425708
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 403336
Договориране
Плащане
Населено място: Борино
Община: Борино
Област: Смолян
128 290 лв. 11/18/2015 няма
%
Няма данни за преписка

На жената на шурея (шуранайката) на Карадайъ. Разкритие на Биволъ

Проект: Изграждане на къща за гости, местност Кастръкли, с. Борино

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 185 144 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 129 601 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - част Архитектура 1 57914.00 70 40539.80
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж - Част "Конструкция" 1 48528.00 70 33969.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж- част Архитектура 1 21348.00 70 14943.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Груб строеж - част "В и К" 1 502.00 70 351.40
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи- Част В и К 1 6488.00 70 4541.60
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - Част "Ел. инсталации" 1 3710.00 70 2597.00
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи - Част "Отоплитерна инсталация" 1 12934.00 70 9053.80
Агробизнес Консултинг ООД ЕИК: 175456111 ЕИК: 0 Разходи за консултации 1 8370.00 70 5859.00
Сигмабилд ЕООД ЕИК: 200814195 ЕИК: 0 Довършителни работи-част Обзавеждане 1 16000.00 70 11200.00
ЕТТодор Атанасов-РИТАСТРОЙ-Маргарита Гегова ЕИК: 0 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект 1 5600.00 70 3920.00
Ем Ен Консулт ООД ЕИК: 120580355 ЕИК: 0 Строителен надзор и изготвяне на технически паспорт 1 3750.00 70 2625.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

685 Добра енергия
Dobra energiq
ЕИК 200785268
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510095
Договориране
Плащане
Населено място: Скандалото
Община: Априлци
Област: Ловеч
123 850 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814

Проект: Изграждане на ваканционно селище АКВА ТЕРА - с. Скандало, общ. Априлци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 178 928 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 125 250 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 178 928 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 125 250 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Билдинг-П ООД ЕИК: 119634418 ЕИК: 0 СМР- вертикална планировка, довършителни работи - спа център, басейн, метална конструкция и др. 1 71010.00 70 49707.00
Имресия 99 ООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Закупуване и монтаж на детска площадка 1 6590.00 70 4613.00
Елис Пуулс ЕООД ЕИК: 103909670 ЕИК: 0 Оборудване на плувен басейн 1 17720.00 70 12404.00
Елис Пуулс ЕООД ЕИК: 103909670 ЕИК: 0 Доставка на джакузи 1 17970.00 70 12579.00
Кателиеви-90 ООД ЕИК: 030034229 ЕИК: 0 Доставка на сауна и аксесоари към нея 1 5460.00 70 3822.00
Мебелна къща Лазур АД ЕИК: 103280312 ЕИК: 0 Закупуване на мебели и интериорен текстил, обзавеждане на баня и електроуреди 1 40000.00 70 28000.00
ЕИК: 0 103014814
">ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814
ЕИК: 103014814
Консултански услуги 1 8520.00 70 5964.00
Билдинг-П ООД ЕИК: 119634418 103014814
">ЕТ Аврио-Олга Иванова
103014814
ЕИК: 0
СМР- довършителни работи-спа център 1 11658.00 70 8160.60

Имоти (само за оторизирани потребители).

537 Лещенска идилия
Leshtenska idiliq
ЕИК 201165875
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510501
Договориране
Плащане
Населено място: Лещен
Община: Гърмен
Област: Благоевград
103 110 лв. 01/24/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Довършване и обзавеждане на "Къща за гости" в село Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 176 208 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 123 346 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 168 290 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 117 803 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи на междинно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 55962.00 70 39173.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на дървена дограма. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 10728.00 70 7509.60
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на дървени врати. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 5160.00 70 3612.00
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Изработка на мебели от ковано желязо. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 3012.00 70 2108.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Мебели от МДФ и масивна дървесина. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 7996.00 70 5597.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Обзавеждане кухня и трапезария. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 7356.00 70 5149.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Обзавеждане бани. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 3210.00 70 2247.00
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Мека мебел и матраци. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 3876.00 70 2713.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Велосипеди, шейни и оборудване. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 3206.00 70 2244.20
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 Черно и бяла техника. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и Анекс от 21.11.2014 г. 1 1558.00 70 1090.60
ЕНПРОМ ООД ЕИК: 200188376 ЕИК: 0 Подготовка на проектна документация и Управление на проекта 1 8202.00 70 5741.40
Гео Мар 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР Част Ограда и благоустрояване на междинно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 11694.00 70 8185.80
Гео МАр 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР - Довършителни работи на окончателно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. и 21.11.2014 г. 1 32210.00 70 22547.00
Гео МАр 03 ЕООД ЕИК: 131555691 ЕИК: 0 СМР Част Ограда и благоустрояване на окончателно плащане. Съгласно договор с "Гео МАр 03" ЕООД и Анекси към него от 16.04.2014г. и 22.05.2014г. 1 14120.00 70 9884.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

536 Никен инвест
Niken invest
ЕИК 115823503
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510366
Договориране
Плащане
Населено място: Свежен
Община: Брезово
Област: Пловдив
93 547 лв. 12/01/2016 няма
%
Отказ да се образува ДП

Проект: "Ремонт и преустройство на сгради и помещения към основното ядро на хижа "Свежен", изградени на фаза "груб строеж". Къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 134 598 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 94 218 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

753 ЛАВАНДЕ
LAVANDE
ЕИК 201175392
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 509551
Договориране
Плащане
Населено място: Ковачевица
Община: Гърмен
Област: Благоевград
81 045 лв. 09/30/2016 няма
%
Няма данни за преписка Лета консулт ООД
175400924

Проект: Доизграждане и оборудване на къща за настаняване на гости в с.Ковачевица, общ.Гърмен

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 118 578 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 83 005 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 117 042 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 81 929 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕИК: 0 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 175400924
Разходи за консултации 1 5572.00 70 3900.40
Прима билд ООД ЕИК: 131123233 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 0
Строително-монтажни работи 1 80798.00 70 56558.60
Прима билд ООД ЕИК: 131123233 175400924
">Лета консулт ООД
175400924
ЕИК: 0
Обзавеждане и оборудване 1 30672.00 70 21470.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

604 АСТАЙМ
ASTAJM
ЕИК 200660923
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 422315
Договориране
Плащане
Населено място: Плачковци
Община: Трявна
Област: Габрово
57 111 лв. 09/28/2015 няма
%
Отказ да се образува ДП Старкс ЕООД
130942710

Проект: "Къща за гости", ПИ223, кв.20 по плана на гр.Плачковци

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 83 226 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 58 258 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 83 226 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 58 258 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Стройгруп ЕООД ЕИК: 119054454 ЕИК: 0 СМР 1.Архитектура 1 38196.00 70 26737.20
Стройгруп ЕООД ЕИК: 119054454 ЕИК: 0 СМР 2.В и К 1 7872.00 70 5510.40
Стройгруп ЕООД ЕИК: 119054454 ЕИК: 0 СМР 3.Ел.инсталация 1 9358.00 70 6550.60
Стройгруп ЕООД ЕИК: 119054454 ЕИК: 0 СМР 4.Икономия на топлинна енергия и топлосъхранение 1 13838.00 70 9686.60
Стройгруп ЕООД ЕИК: 119054454 ЕИК: 0 Обзавеждане,оборудване,постелъчен инвентар и текстил 1 10000.00 70 7000.00
ЕИК: 0 130942710
">Старкс ЕООД
130942710
ЕИК: 130942710
Общш разходи -Разходи за консултации/бизнес план 1 3962.00 70 2773.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

1012 Извора Инвест
Izvora Invest
ЕИК 200425583
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 445054
Договориране
Плащане
Населено място: Борино
Община: Борино
Област: Смолян
38 968 лв. 10/25/2015 няма
%
Няма данни за преписка

На балдъзата на Мустафа Карадайъ. Затие е сестра на Джемиле, съпругата на Карадайъ. Тя е и съпруга на Мустафа Караахмед кмет на Борино и баджанак на Карадайъ. Разкритие на Биволъ

Проект: Благоустройство и озеленяване на къща за гости и закупуване на средства за неземеделска дейност

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 60 031 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 42 022 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 55 965 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 39 176 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Конструкции - груб строеж 1 91398.17 70 63978.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Архитектура - груб строеж 1 41348.93 70 28943.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: В и К - груб строеж 1 425.62 70 296.80
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Архитектурна - довършителни работи 1 129545.66 70 90680.80
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: В и К - довършителни работи 1 20756.00 70 14529.20
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Ел. инсталации - довършителни работи 1 6098.58 70 4268.60
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Част: Отоплителна инсталация - довършителни работи 1 25070.03 70 17549.00
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изработка на камина 2 4200.00 70 5880.00
ВИДЕНИЦА-2004 ЕООД ЕИК: 120555918 ЕИК: 0 Изработка на барбекю 2 3650.00 70 5110.00
К енд К Електроникс ЕАД ЕИК: 130661001 ЕИК: 0 Оборудване 1 4940.00 70 3458.00
Р енд Г ООД ЕИК: 103836553 ЕИК: 0 Обзавеждане 1 23796.00 70 16657.20
EТ Елит Стайл - Акчай Мустафов ЕИК: 0 ЕИК: 0 Допълнително обзавеждане 1 3260.00 70 2282.00
ЕТ Тодор Атанасов - Ритастрой - Маргарита Гегова ЕИК: 120551080 ЕИК: 0 Изготвяне на технически проект 1 11600.00 70 8120.00
Ауто Ташев ЕООД ЕИК: 115014996 ЕИК: 0 Автомобил 1 36008.00 70 25205.60
Ем Ен Консултинг ООД ЕИК: 204075372 ЕИК: 0 Строителен надзор 1 4750.00 70 3325.00
Агробизнес Консултинг ООД ЕИК: 175456111 ЕИК: 0 Консултански услуги 1 19916.00 70 13941.20

Имоти (само за оторизирани потребители).

233 ВЪЛЧЕВА 2009
VYLChEVA 2009
ЕИК 200612323
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 413454
Договориране
Плащане
Населено място: Арчар
Община: Димово
Област: Видин
11 291 лв. 06/01/2015 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Индивидуална жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ ХІ-860, кв.68, с. Арчор, общ. Ново село.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 45 018 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 31 513 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

646 ИНИ ТУР
INI TUR
ЕИК 200488459
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 508460
Договориране
Плащане
Населено място: Спанчевци
Община: Вършец
Област: Монтана
762 лв. 11/24/2016 няма
%
Няма данни за преписка Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 567 406 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 391 160 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Робуста ООД ЕИК: 115147155 ЕИК: 0 Оборудване на механа /"Робуста" ООД/ 1 27930.00 70 19254.47
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 ЕИК: 0 СМР Къща за гости 1 407066.00 70 280624.34
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 ЕИК: 0 Мебели за къща за гости /"Мария ММ" АД/ 1 28424.00 70 19595.02
Билбплан - 08 ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Общи разходи, свързани с хонорари на архархитекти, инженери 1 14000.00 70 9651.36
ЕИК: 0 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 200100604
Общи разходи, свързани с консултации 1 17000.00 70 11719.51
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР ВП 1 62050.00 70 42776.21
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Обзавеждане на механа /"Мария ММ" АД/ 1 10936.00 70 7539.09
Робуста ООД ЕИК: 115147155 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Оборудване на механа /"Робуста" ООД/ 1 27930.00 70 19254.47
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР Къща за гости 1 407066.00 70 280624.34
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Мебели за къща за гости /"Мария ММ" АД/ 1 28424.00 70 19595.02
Билбплан - 08 ЕООД ЕИК: 0 200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Общи разходи, свързани с хонорари на архархитекти, инженери 1 14000.00 70 9651.36
ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 200100604
Общи разходи, свързани с консултации 1 17000.00 70 11719.51
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР ВП 1 62050.00 70 42776.21
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Обзавеждане на механа /"Мария ММ" АД/ 1 10936.00 70 7539.09
Робуста ООД ЕИК: 115147155 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Оборудване на механа /"Робуста" ООД/ 1 27930.00 70 19254.47
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР Къща за гости 1 407066.00 70 280624.34
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Мебели за къща за гости /"Мария ММ" АД/ 1 28424.00 70 19595.02
Билбплан - 08 ЕООД ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Общи разходи, свързани с хонорари на архархитекти, инженери 1 14000.00 70 9651.36
ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 200100604
Общи разходи, свързани с консултации 1 17000.00 70 11719.51
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР ВП 1 62050.00 70 42776.21
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Обзавеждане на механа /"Мария ММ" АД/ 1 10936.00 70 7539.09
Робуста ООД ЕИК: 115147155 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Оборудване на механа /"Робуста" ООД/ 1 27930.00 70 19254.47
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР Къща за гости 1 407066.00 70 280624.34
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Мебели за къща за гости /"Мария ММ" АД/ 1 28424.00 70 19595.02
Билбплан - 08 ЕООД ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Общи разходи, свързани с хонорари на архархитекти, инженери 1 14000.00 70 9651.36
ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 200100604
Общи разходи, свързани с консултации 1 17000.00 70 11719.51
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР ВП 1 62050.00 70 42776.21
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Обзавеждане на механа /"Мария ММ" АД/ 1 10936.00 70 7539.09
Робуста ООД ЕИК: 115147155 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Оборудване на механа /"Робуста" ООД/ 1 27930.00 70 19254.47
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР Къща за гости 1 407066.00 70 280624.34
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Мебели за къща за гости /"Мария ММ" АД/ 1 28424.00 70 19595.02
Билбплан - 08 ЕООД ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Общи разходи, свързани с хонорари на архархитекти, инженери 1 14000.00 70 9651.36
ЕИК: 0 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 200100604
Общи разходи, свързани с консултации 1 17000.00 70 11719.51
СД Галант - 2 ЕООД ЕИК: 200588032 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
СМР ВП 1 62050.00 70 42776.21
Мария ММ АД ЕИК: 825338487 200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
">Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
Мартин Петров Маринов
200100604
ЕИК: 0
Обзавеждане на механа /"Мария ММ" АД/ 1 10936.00 70 7539.09

Имоти (само за оторизирани потребители).

917 РЕСТ ИН ПЧЕЛИН
REST IN PChELIN
ЕИК 201737194
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 550590
Договориране
Плащане
Населено място: Пчелин
Община: Костенец
Област: София (област)
644 лв. 07/18/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости в с.Пчелин, община Костенец

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 254 368 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 178 058 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 253 579 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 177 506 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ФЕНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД ЕИК: 201462969 ЕИК: 0 Строителство 1 243579.29 70 170505.50
Леон Комерс ЕООД ЕИК: 201360035 ЕИК: 0 Общи разходи - консултантски 1 10000.00 70 7000.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

529 ЕКО-ВАТ 05
EKO-VAT 05
ЕИК 200384243
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 444874
Договориране
Плащане
Населено място: Плачковци
Община: Трявна
Област: Габрово
0 лв. 04/15/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Туристически комплекс от три самостоятелни къщи за гости"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 266 620 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 186 634 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 212 820 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 148 974 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 ПРОЕКТИРАНЕ КЪЩИ ЗА ГОСТИ 1 8400.00 5880.00
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 СМР - част Вертикална планировка 1 29216.00 70 20451.20
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 СМР - част АС 1 95056.00 70 66539.20
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 СМР - част ВиК 1 4074.00 70 2851.80
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 СМР - част Ел. инсталации 1 6248.00 70 4373.60
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 СМР - част Ограда 1 12160.00 70 8512.00
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 Външно обзавеждане 1 36312.00 70 25418.40
ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА ООД ЕИК: 200045086 ЕИК: 0 Вътрешно обзавеждане 1 21354.00 70 14947.80

Имоти (само за оторизирани потребители).

836 РУМАГО
RUMAGO
ЕИК 202394567
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 606781
Договориране
Плащане
Населено място: Костенец
Община: Костенец
Област: София (област)
0 лв. 10/16/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Обзавеждане на комплекс от хотелска част, автосервиз, заведение за хранене, спортен център и магазин.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 227 479 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 159 235 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 227 479 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 159 235 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

966 Пирин - 70
Pirin - 70
ЕИК 201434838
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549901
Договориране
Плащане
Населено място: Добринище
Община: Банско
Област: Благоевград
0 лв. 05/09/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости за селски туризъм.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 464 860 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 325 402 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

712 ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ ПАРАМУН
LOVNA REZIDENcIQ PARAMUN
ЕИК 201466793
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 549340
Договориране
Плащане
Населено място: Парамун
Община: Трън
Област: Перник
0 лв. 06/11/2017 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на семеен хотел с цел развитие на алтернативен туризъм в с.Парамун, община Трън

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 527 664 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 369 365 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 527 664 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 369 365 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

714 Слънчев брег
Slynchev breg
ЕИК 200734957
Мярка: M312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 510383
Договориране
Плащане
Населено място: Белоградчик
Община: Белоградчик
Област: Видин
0 лв. 12/01/2016 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: Пристрояване на съществуваща жилищна сграда и преустройството и на къща за гости

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 240 852 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 168 596 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 240 852 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 168 596 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.