Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Доставчик ЕТ "ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ" ЕИК: 110049840 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ "ИНЖ. ПЕТКО ПАВЛОВ"
Тип на разхода СМР етап I
Количество 1.000
Цена139120.990
% Субсидия70.000
Субсидия97384.690000
Доставчик ЕТ "инж. Петко Павлов" ЕИК: 110049840 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ "инж. Петко Павлов"
Тип на разхода СМР етап II
Количество 1.000
Цена327792.330
% Субсидия70.000
Субсидия229454.630000
Доставчик "ТЕО ИНТЕРИОР" ЕООД ЕИК: 200328006 виж проекти с това ЕИК
Консултант "ТЕО ИНТЕРИОР" ЕООД
Тип на разхода Мебели
Количество 1.000
Цена27816.000
% Субсидия70.000
Субсидия19471.200000
Доставчик "СПОРТ - ДЕПО" АД ЕИК: 175399518 виж проекти с това ЕИК
Консултант "СПОРТ - ДЕПО" АД
Тип на разхода Фитнес оборудване
Количество 1.000
Цена7272.650
% Субсидия70.000
Субсидия5090.860000
Доставчик Тай 2000 ООД ЕИК: 130170924 виж проекти с това ЕИК
Консултант Тай 2000 ООД
Тип на разхода Електроуреди
Количество 1.000
Цена20457.000
% Субсидия70.000
Субсидия14319.900000
Доставчик СОФКЪМПАНИ ООД ЕИК: 121158200 виж проекти с това ЕИК
Консултант СОФКЪМПАНИ ООД
Тип на разхода ATV превозни средства и оборудване
Количество 1.000
Цена0.000
% Субсидия70.000
Субсидия0.000000
Доставчик Тирол сервиз ЕООД ЕИК: 131180565 виж проекти с това ЕИК
Консултант Тирол сервиз ЕООД
Тип на разхода Домакинско оборудване
Количество 1.000
Цена5384.270
% Субсидия70.000
Субсидия3768.990000
Доставчик Тай 2000 ООД ЕИК: 130192002 виж проекти с това ЕИК
Консултант Тай 2000 ООД
Тип на разхода Корпоративен сайт
Количество 1.000
Цена1500.000
% Субсидия70.000
Субсидия1050.000000