Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 85890.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 60123.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща А
Количество 1.000
Цена 5098.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3568.600000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща В
Количество 1.000
Цена 5736.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 4015.200000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 72654.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 50857.800000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 108410.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 75887.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща Б
Количество 1.000
Цена 5098.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3568.600000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща Б
Количество 1.000
Цена 4800.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3360.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща В
Количество 1.000
Цена 4830.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3381.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Ограда
Количество 1.000
Цена 38350.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 26845.000000
Доставчик "МБСо" ООД
Консултант "МБСо" ООД
Тип на разхода Обзавеждане
Количество 1.000
Цена 42474.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 29731.800000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Разходи за консултации
Количество 1.000
Цена 18000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 12600.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Външно ВиК
Количество 1.000
Цена 8016.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5611.200000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща А
Количество 1.000
Цена 4740.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3318.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВП и благоустрояване
Количество 1.000
Цена 26640.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 18648.000000
Доставчик "Експрес Консулт" ЕООД ЕИК: 119607168 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Експрес Консулт" ЕООД
Тип на разхода Строителен надзор
Количество 1.000
Цена 8000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5600.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "Б" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 85890.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 60123.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща А
Количество 1.000
Цена 5098.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3568.600000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща В
Количество 1.000
Цена 5736.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 4015.200000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "A" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 72654.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 50857.800000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода СМР - къща за гости "В" в УПИ XXV, кв. 15, с. Лещен
Количество 1.000
Цена 108410.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 75887.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВиК - къща Б
Количество 1.000
Цена 5098.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3568.600000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща Б
Количество 1.000
Цена 4800.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3360.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща В
Количество 1.000
Цена 4830.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3381.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Ограда
Количество 1.000
Цена 38350.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 26845.000000
Доставчик "МБСо" ООД
Консултант "МБСо" ООД
Тип на разхода Обзавеждане
Количество 1.000
Цена 42474.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 29731.800000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Разходи за консултации
Количество 1.000
Цена 18000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 12600.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Външно ВиК
Количество 1.000
Цена 8016.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5611.200000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода Електроинсталация - къща А
Количество 1.000
Цена 4740.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3318.000000
Доставчик "Сградостроител" АД ЕИК: 114633853 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Сградостроител" АД
Тип на разхода ВП и благоустрояване
Количество 1.000
Цена 26640.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 18648.000000
Доставчик "Експрес Консулт" ЕООД ЕИК: 119607168 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Експрес Консулт" ЕООД
Тип на разхода Строителен надзор
Количество 1.000
Цена 8000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5600.000000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода
Количество
Цена
% Субсидия
Субсидия
Доставчик
Консултант
Тип на разхода
Количество
Цена
% Субсидия
Субсидия