Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Доставчик "Домостроене" АД ЕИК: 118003229 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Домостроене" АД
Тип на разхода СМР част: Архитектурна - Етап 1
Количество 1.000
Цена101816.000
% Субсидия70.000
Субсидия71271.200000
Доставчик "Домостроене" АД ЕИК: 118003229 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Домостроене" АД
Тип на разхода СМР част: Електро - Етап 1
Количество 1.000
Цена5784.000
% Субсидия70.000
Субсидия4048.800000
Доставчик "Домостроене" АД ЕИК: 118003229 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Домостроене" АД
Тип на разхода СМР част: ВиК - Етап 1
Количество 1.000
Цена7830.000
% Субсидия70.000
Субсидия5481.000000
Доставчик "Домостроене" АД ЕИК: 118003229 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Домостроене" АД
Тип на разхода СМР част: ОВК - Етап 1
Количество 1.000
Цена8232.000
% Субсидия70.000
Субсидия5762.400000
Доставчик "Лотос-ЛМ" ЕООД ЕИК: 130525318 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Лотос-ЛМ" ЕООД
Тип на разхода СМР част: Паркоустройство
Количество 1.000
Цена47058.000
% Субсидия70.000
Субсидия32940.600000
Доставчик "Булдекор" ООД, "Дизайн център-АССО" ООД, "Аскомерс" ООД ЕИК: 831516154 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Булдекор" ООД, "Дизайн център-АССО" ООД, "Аскомерс"
Тип на разхода Обзавеждане на хотел
Количество 1.000
Цена18000.000
% Субсидия70.000
Субсидия12600.000000
Доставчик "Булдекор" ООД, "Дизайн център-АССО" ООД, "Аскомерс" ООД ЕИК: 831516154 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Булдекор" ООД, "Дизайн център-АССО" ООД, "Аскомерс"
Тип на разхода Обзавеждане за трапезария и кухня
Количество 1.000
Цена16287.880
% Субсидия70.000
Субсидия11401.520000
Доставчик "Финсис" ООД ЕИК: 131509605 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Финсис" ООД
Тип на разхода Бизнес план
Количество 1.000
Цена13333.000
% Субсидия70.000
Субсидия9333.100000
Доставчик Кооперация "ПАНДА"
Консултант Кооперация "ПАНДА"
Тип на разхода Разходите за окомплектовка
Количество 1.000
Цена0.000
% Субсидия0.000
Субсидия0.000000
Доставчик "Лотос-ЛМ" ЕООД ЕИК: 130525318 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Лотос-ЛМ" ЕООД
Тип на разхода СМР част: ОВК - Етап 2
Количество 1.000
Цена11034.000
% Субсидия70.000
Субсидия7723.800000
Доставчик "Лотос-ЛМ" ЕООД ЕИК: 130525318 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Лотос-ЛМ" ЕООД
Тип на разхода СМР част: ВИК - Етап 2
Количество 1.000
Цена4380.000
% Субсидия70.000
Субсидия3066.000000
Доставчик "Лотос-ЛМ" ЕООД ЕИК: 130525318 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Лотос-ЛМ" ЕООД
Тип на разхода СМР част: Електро - Етап 2
Количество 1.000
Цена2922.000
% Субсидия70.000
Субсидия2045.400000
Доставчик "Лотос-ЛМ" ЕООД ЕИК: 130525318 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Лотос-ЛМ" ЕООД
Тип на разхода СМР част: Архитектурна - Етап 2
Количество 1.000
Цена43318.000
% Субсидия70.000
Субсидия30322.600000