Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 1 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 51810.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 36267.000000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ 1 етап/ Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 70790.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 49553.000000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ЕЛ ЧАСТ 1 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 5666.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3966.200000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ВиК ЧАСТ1 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 6508.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 4555.600000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ОТОПЛЕНИЕ 1 етап/ Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 2658.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 1860.600000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ВЕНТИЛАЦИЯ 2 етап/ Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество
Цена 2118.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 1482.600000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода КОТЕЛНО 2 етап/ Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 5849.600
% Субсидия 70.000
Субсидия 4094.720000
Доставчик "Н и Н Йорри" ООД ЕИК: 200608314 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Н и Н Йорри" ООД
Тип на разхода ОБОРУДВАНЕ НА КУХНИ 2 етап / Съгласно договор с "Н и Н Йорри"ООД от 17.04.2013 г.
Количество 1.000
Цена 886.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 620.200000
Доставчик "Н и Н Йорри" ООД ЕИК: 200608314 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Н и Н Йорри" ООД
Тип на разхода ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ 2 етап/ Съгласно договор с "Н и Н Йорри"ООД от 15.04.2013 г.
Количество 1.000
Цена 33112.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 23178.400000
Доставчик "Платиканова и партньори" ООД ЕИК: 175060254 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Платиканова и партньори" ООД
Тип на разхода РАБОТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА ОБЕКТ КЪЩА ЗА ГОСТИ С ВСИЧКИ ЧАСТИ 2 етап
Количество
Цена 10900.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 7630.000000
Доставчик "Контрол инвест" ЕООД ЕИК: 147091456 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Контрол инвест" ЕООД
Тип на разхода ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 2 етап
Количество 1.000
Цена 1350.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 945.000000
Доставчик "АБК-Агробизнесконсулт" ЕООД ЕИК: 831355815 виж проекти с това ЕИК
Консултант "АБК-Агробизнесконсулт" ЕООД
Тип на разхода Бизнес план 2 етап
Количество
Цена 5000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3500.000000
Доставчик Община Чепеларе /разрешение за строеж/
Консултант Община Чепеларе /разрешение за строеж/
Тип на разхода ТАКСА за строително разрешение
Количество
Цена 0.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 0.000000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ВЕРТИКАЛА ПЛАНИРОВКА 1 етап
Количество 1.000
Цена 8216.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5751.200000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 2 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 78135.340
% Субсидия 70.000
Субсидия 54694.740000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ЕЛ ЧАСТ 2 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 11002.740
% Субсидия 70.000
Субсидия 7701.920000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ВиК ЧАСТ 2 етап/ Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 9690.760
% Субсидия 70.000
Субсидия 6783.530000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ОТОПЛЕНИЕ 2 етап / Съгласно анекс към договор с "Запрянови - 03" ООД от 15.04.2013
Количество 1.000
Цена 3703.870
% Субсидия 70.000
Субсидия 2592.710000
Доставчик "Запрянови - 03" ООД ЕИК: 115816551 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Запрянови - 03" ООД
Тип на разхода ВЕРТИКАЛА ПЛАНИРОВКА 2 етап
Количество 1.000
Цена 7016.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 4911.200000