Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Архитектура - Етап 1
Количество 1.000
Цена162714.000
% Субсидия70.000
Субсидия113899.800000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Конструкции
Количество 1.000
Цена12870.000
% Субсидия70.000
Субсидия9009.000000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода ВиК инсталации - Етап 1
Количество 1.000
Цена40766.000
% Субсидия70.000
Субсидия28536.200000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода ВП и Озеленяване
Количество 1.000
Цена119982.000
% Субсидия70.000
Субсидия83987.400000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Ел. Инсталации - Етап 1
Количество 1.000
Цена33964.000
% Субсидия70.000
Субсидия23774.800000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода ОВК инсталации - Етап 1
Количество 1.000
Цена38954.000
% Субсидия70.000
Субсидия27267.800000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Обзавеждане и оборудване
Количество 1.000
Цена68106.000
% Субсидия70.000
Субсидия47674.200000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Бизнес план
Количество 1.000
Цена24214.000
% Субсидия70.000
Субсидия16949.800000
Доставчик ЕТ "Ирена Антонова - Софарх" ЕИК: 831321670 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ "Ирена Антонова - Софарх"
Тип на разхода Технически проект
Количество 1.000
Цена12860.000
% Субсидия70.000
Субсидия9002.000000
Доставчик Водоснабдяване и канализация ЕИК: 833066300 виж проекти с това ЕИК
Консултант Водоснабдяване и канализация
Тип на разхода Проучване и предварителен договор ВиК
Количество 1.000
Цена252.000
% Субсидия70.000
Субсидия176.400000
Доставчик "Ретем" ООД ЕИК: 817043945 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ретем" ООД
Тип на разхода Доклад за оценка на съответствие
Количество 1.000
Цена400.000
% Субсидия70.000
Субсидия280.000000
Доставчик Община Дряново
Консултант Община Дряново
Тип на разхода Одобрение на технически проект и разрешение за строеж
Количество 1.000
Цена644.000
% Субсидия70.000
Субсидия450.800000
Доставчик Агенция "Пътна инфраструктура" - ОПУ Габрово
Консултант Агенция "Пътна инфраструктура" - ОПУ Габрово
Тип на разхода Съгласуване на Работен проект.
Количество 1.000
Цена324.000
% Субсидия70.000
Субсидия226.800000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Архитектура - Етап 2
Количество 1.000
Цена2640.000
% Субсидия70.000
Субсидия1848.000000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода ВиК инсталации - Етап 2
Количество 1.000
Цена842.000
% Субсидия70.000
Субсидия589.400000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода Ел. Инсталации - Етап 2
Количество 1.000
Цена2696.000
% Субсидия70.000
Субсидия1887.200000
Доставчик "Спец" ООД ЕИК: 107060481 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Спец" ООД
Тип на разхода ОВК инсталации - Етап 2
Количество 1.000
Цена742.000
% Субсидия70.000
Субсидия519.400000