Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Доставчик "КАРИМПЕКС - 1" ООД ЕИК: 131058052 виж проекти с това ЕИК
Консултант "КАРИМПЕКС - 1" ООД
Тип на разхода СМР
Количество 1.000
Цена210314.000
% Субсидия70.000
Субсидия147219.800000
Доставчик "КАРИМПЕКС - 1 " ООД ЕИК: 131058052 виж проекти с това ЕИК
Консултант "КАРИМПЕКС - 1 " ООД
Тип на разхода Обзавеждане
Количество 1.000
Цена25860.000
% Субсидия70.000
Субсидия18102.000000
Доставчик "КАРИМПЕКС - 1" ООД ЕИК: 131058052 виж проекти с това ЕИК
Консултант "КАРИМПЕКС - 1" ООД
Тип на разхода Оборудване за механа
Количество 1.000
Цена8680.000
% Субсидия70.000
Субсидия6076.000000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Разходи за консултации/ бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски улуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта /
Количество 1.000
Цена9642.000
% Субсидия70.000
Субсидия6749.400000
Доставчик "КАРИМПЕКС - 1 " ООД ЕИК: 131058052 виж проекти с това ЕИК
Консултант "КАРИМПЕКС - 1 " ООД
Тип на разхода СМР
Количество 1.000
Цена30674.000
% Субсидия70.000
Субсидия21471.800000