Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете
Доставчик "Прогрес 99" ООД ЕИК: 124133005 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Прогрес 99" ООД
Тип на разхода СМР ремонт и надстройка на сграда - "Ремонт първи етаж" част "Архитектура","Конструктивна", "ВиК" и "Ел"
Количество 1.000
Цена 42344.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 29640.800000
Доставчик "Прогрес 99" ООД ЕИК: 124133005 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Прогрес 99" ООД
Тип на разхода СМР ремонт и надстройка на сграда -"Надстройка на втори етаж", част "Архитектура","Конструктивна", "ВиК" и "Ел"
Количество 1.000
Цена 115738.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 81016.600000
Доставчик "Мототом" ООД ЕИК: 834052008 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Мототом" ООД
Тип на разхода Закупуване на пътнически седем местен автомобил, съгласно Анекс 1/14.02.2014г. към договор с Мототом ООД от 01.12.2011г.
Количество 1.000
Цена 40732.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 28512.400000
Доставчик "Коко и Синове" ЕООД ЕИК: 200017215 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Коко и Синове" ЕООД
Тип на разхода Хотелско и кухненско обзавеждане, оборудване и инвентар
Количество 1.000
Цена 13614.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 9529.800000
Доставчик "Радикс" ООД ЕИК: 122033648 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Радикс" ООД
Тип на разхода Хотелско и кухненско обзавеждане, оборудване и инвентар
Количество 1.000
Цена 7532.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5272.400000
Доставчик "Технополис-България" ЕАД ЕИК: 130858590 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Технополис-България" ЕАД
Тип на разхода Хотелско и кухненско обзавеждане, оборудване и инвентар
Количество 1.000
Цена 3260.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 2282.000000
Доставчик "Ларго сити" ООД ЕИК: 148117345 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ларго сити" ООД
Тип на разхода Консултантски услуги свързани с управление и отчитане изпълнението на проект по мярка 312
Количество 1.000
Цена 7066.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 4944.800000
Доставчик "Ларго сити" ООД ЕИК: 148117345 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ларго сити" ООД
Тип на разхода Разходи свързани с рекламна дейност
Количество 1.000
Цена 16776.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 11740.400000
Доставчик "Мик Дизайн" ООД ЕИК: 124031918 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Мик Дизайн" ООД
Тип на разхода Проектиране
Количество 1.000
Цена 3238.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 2265.200000
Доставчик "ЯР - Консулт" ЕООД
Консултант "ЯР - Консулт" ЕООД
Тип на разхода Строителен надзор
Количество 1.000
Цена 2118.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 1482.600000
Доставчик "Прогрес 99" ООД ЕИК: 124133005 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Прогрес 99" ООД
Тип на разхода СМР "Вертикална планировка и барбекю"
Количество 1.000
Цена 20052.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 14036.400000