Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol

Търсенето за Средец намери 7 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
Агро-ИД
Agro-ID
ЕИК 102925981
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 183439
Договориране
Плащане
Населено място: Драчево
Община: Средец
Област: Бургас
275 741 лв. 05/29/2017 няма
%
Няма данни за преписка НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
Провида-клон София ООД

Проект: Преустойство, пристройка и надстройка на битова сграда в къща за гости в землището на с.Драчево, община Средец

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 514 902 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 360 431 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 504 830 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 353 381 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Ири Трейд АД ЕИК: 131153438 ЕИК: 0 Балираща машина 1 196769.28 50 98384.64
Ири Трейд АД ЕИК: 131153438 ЕИК: 0 Дискова косачка 1 12955.42 50 6477.71
Ири Трейд АД ЕИК: 131153438 ЕИК: 0 Дискова косачка 1 16757.55 50 8378.78
АГРОИН ООД ЕИК: 201858961 ЕИК: 0 Трактор 1 287307.02 50 143653.51
Ири Трейд АД ЕИК: 131153438 ЕИК: 0 Двуосно ремарке с платформа за бали 1 16264.69 50 8132.35
НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД ЕИК: 203355108 203355108
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
ЕИК: 203355108
Бизнес план 1 5300.54 50 2650.27
ЕИК: 0 203355108
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
ЕИК: 0
Консултантски разходи 1 0.00 0 0.00
ЕИК: 0 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
Проектиране - строителна документация по съответните части. 1 13782.00 70 9647.40
Хитрон ЕООД ЕИК: 102894728 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
Обзавеждане на къща за гости, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 54400.00 70 38080.00
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
ЧАСТ Вертикална планировка: благоустрояване и паркоустрояване, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 141980.00 70 99386.00
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
ЧАСТ ВиК, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 43154.00 70 30207.80
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
Част ОВиК, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 45610.00 70 31927.00
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
ЧАСТ Електро, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 10076.00 70 7053.20
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
ЧАСТ Конструкции, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 26202.00 70 18341.40
Дар-Строй ООД ЕИК: 147201783 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
ЕИК: 0
ЧАСТ Архитектура, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г. 1 146244.00 70 102370.80
ЕИК: 0 203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
Провида клон София ООД
">НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ ООД
203355108
Ню Левъл Архитектс ООД
Провида-клон София ООД
ЕИК: 0
Изготвяне на бизнес план 1 23382.00 70 16367.40

Имоти (само за оторизирани потребители).

Бистрец Агро Инвест
Bistrec Agro Invest
ЕИК 202619793
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 616366
Договориране
Плащане
Населено място: Бистрец
Община: Средец
Област: Бургас
136 203 лв. 10/20/2019 Частична
18%
24,911.48 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Изграждане на къща за гости в с. Бистрец, общ. Средец

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 194 670 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 136 269 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

Че Чейз - Георги Пеев
Che Chejz - Georgi Peev
ЕИК 202549156
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 616367
Договориране
Плащане
Населено място: Проход
Община: Средец
Област: Бургас
135 015 лв. 10/17/2019 Частична
5%
6,750.76 лв.
Няма данни за преписка

Проект: ЕТ "Че Чейз - Георги Пеев" "Преустройство на жилищна сграда в къща за гости с допълващо застраояване- лятна кухня, барбакю, фитнес, басейн в ПИ 501.269, КВ26 по плана на с. Проход, общ. Средец, обл. Бургас.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 193 725 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 135 608 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 193 111 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 135 178 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

EТ Величка Кокаланова
ET Velichka Kokalanova
ЕИК 202655526
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 612577
Договориране
Плащане
Населено място: Факия
Община: Средец
Област: Бургас
133 838 лв. 10/14/2019 Частична
20%
26,794.32 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: "Изграждане и оборудване на къща за гости и допълващо застрояване в УПИ -IX 100, кв. 17, с.Факия, общ.Средец"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 195 500 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 136 850 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 195 499 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 136 850 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

Бистър извор 2012 - Красимира Георгиева
Bistyr izvor 2012 - Krasimira Georgieva
ЕИК 202263450
Мярка: M41 проекти, М312
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 609022
Договориране
Плащане
Населено място: Средец
Община: Средец
Област: Бургас
121 739 лв. 10/15/2019 пълна
100%
121,739.44 лв.
Няма данни за преписка

Проект: Довършителни СМР,обзавеждане и оборудване на къща за гости в УПИ II-2163, кв.74,гр.Средец

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 173 914 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 121 740 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 0 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 0 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

Агро свет
Agro svet
ЕИК 102831521
Мярка: M311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 184762
Договориране
Плащане
Населено място: Средец
Община: Средец
Област: Бургас
39 178 лв. 03/11/2016 няма
%
Няма данни за преписка Омега 1- 06 ООД
175346120

Проект: Довършителни строително-монтажни дейности на къща за гости "Ловен дом" към туристически комплекс "Странджа" и закупуване на транспортни средства за разходка на туристи.

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 116 058 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 81 241 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 59 660 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 41 762 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия
Атрим ЕООД ЕИК: 200919475 ЕИК: 0 Доставка и монтаж на ламинат 1 3192.00 70 2234.40
Антрим ЕООД ЕИК: 0 ЕИК: 0 Доставкаи монтаж топлоизолационна мазилка 1 24554.00 70 17187.80
Даниста Вд ООД ЕИК: 102973240 ЕИК: 0 Обзавеждане стаи 13 1560.00 70 14196.00
Качика ЕООД ЕИК: 102813466 ЕИК: 0 Обзавеждане на бани 14 329.14 70 3225.60
Даниста Вд ООД ЕИК: 102973240 ЕИК: 0 Спални комплекти и хавлии 1 4186.00 70 2930.20
ЕИК: 0 175346120
">Омега 1- 06 ООД
175346120
ЕИК: 175346120
Разходи за консултации 1 2840.00 70 1988.00

Имоти (само за оторизирани потребители).

ET Йоана Василева
ET Joana Vasileva
ЕИК 202312933
Мярка: M311
АНУЛИРАН
УРН: 605970
Договориране
Плащане
Населено място: Белеврен
Община: Средец
Област: Бургас
0 лв. 10/06/2019 няма
%
Няма данни за преписка

Проект: "Изграждане на къща за гости" в с.Белеврен,общ.Средец,обл.Бургас, имот 501.75

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 271 033 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 189 723 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 271 033 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 189 723 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More