Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol

Търсенето за 202655526 намери 1 резултата

Подробности
Details
Бенефициент
Beneficiary
Място/Place Отпусната Субсидия
Approved Subvention
Край на мониторинг
End of monitoring period
Санкция
Sanction
Прокурорска проверка
Prosecution probe
Консултант
Consultant
EТ Величка Кокаланова
ET Velichka Kokalanova
ЕИК 202655526
Мярка: M41 проекти, М311
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
УРН: 612577
Договориране
Плащане
Населено място: Факия
Община: Средец
Област: Бургас
133 838 лв. 10/14/2019 Частична
20%
26,794.32 лв.
Отказ да се образува ДП

Проект: "Изграждане и оборудване на къща за гости и допълващо застрояване в УПИ -IX 100, кв. 17, с.Факия, общ.Средец"

Собственици/Ownership (към датата на одобряването на проекта):

Потвърдени разходи по договор: 195 500 лв.

Потвърдена субсидия по договор: 136 850 лв.

Потвърдени разходи по анекс: 195 499 лв.

Потвърдена субсидия по анекс: 136 850 лв.

Доставчици и консултанти

ДоставчикКонсултантТип на разходаКоличествоЦена% СубсидияСубсидия

Имоти (само за оторизирани потребители).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More