Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик "Стройком" ЕООД ЕИК: 124671184 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Стройком" ЕООД
Тип на разхода СМР Конна база - отдих - къмпинг - довършителни работи, съгласно Договор със "СТРОЙКОМ" ЕООД, гр. Девин. Редуцираните разходи по позиции са съгласно количествено-стойностна сметка (КСС), представена от "Аркан" ООД към молбата за анекс с вх.No 02-2600/7956 от 29.10.2010г.
Количество 1.000
Цена 398238.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 278766.600000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Общи разходи /хонорари на архитекти, инженери, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията /включително и разходите за консултации/
Количество 1.000
Цена 19910.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 13937.000000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More