Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Оборудване и обзавеждане
Количество 1.000
Цена 36900.000
% Субсидия
Субсидия 25182.150000
Доставчик "АРХ СТИЛ" ЕООД ЕИК: 113578998 виж проекти с това ЕИК
Консултант "АРХ СТИЛ" ЕООД
Тип на разхода Хонорари на архитекти, инженери, правни услуги,
Количество 1.000
Цена 15380.000
% Субсидия
Субсидия 10495.970000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Разходи за консултации, бизнесплан, предпроектни изследвания.
Количество 1.000
Цена 23930.000
% Субсидия
Субсидия 16330.860000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Вертикална планировка
Количество 1.000
Цена 9740.000
% Субсидия
Субсидия 6647.000000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част: Вътрешно Ел.
Количество 1.000
Цена 18574.000
% Субсидия
Субсидия 12675.700000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част: Външен ВиК
Количество 1.000
Цена 4606.000
% Субсидия
Субсидия 3143.330000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част: ВиК
Количество 1.000
Цена 26496.000
% Субсидия
Субсидия 18082.010000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част: ОВиК
Количество 1.000
Цена 36030.000
% Субсидия
Субсидия 24588.420000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част: Външно Ел.
Количество 1.000
Цена 2164.000
% Субсидия
Субсидия 1476.810000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част Архитектура - групи работи V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
Количество 1.000
Цена 222614.000
% Субсидия
Субсидия 151921.390000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част Конструкции
Количество 1.000
Цена 105392.000
% Субсидия
Субсидия 71924.040000
Доставчик "СОЛАРИС" ООД ЕИК: 115140265 виж проекти с това ЕИК
Консултант „СОЛАРИС” ООД
Тип на разхода Част Архитектура - групи работи I, II, III и IV
Количество 1.000
Цена 71350.000
% Субсидия
Субсидия 48692.320000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More