Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик "Римекс агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Римекс агрохолдинг" АД
Тип на разхода Реверсивен плуг
Количество 1.000
Цена 117612.000
% Субсидия 50.000
Субсидия 58806.000000
Доставчик "Римекс агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Римекс агрохолдинг" АД
Тип на разхода Пневматична сеялка за слети култури
Количество 1.000
Цена 173286.000
% Субсидия 50.000
Субсидия 86643.000000
Доставчик "Римекс агрохолдинг" АД ЕИК: 130947515 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Римекс агрохолдинг" АД
Тип на разхода Трактор
Количество 1.000
Цена 300122.000
% Субсидия 50.000
Субсидия 150061.000000
Доставчик "Вока консулт" ООД ЕИК: 131115877 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Вока консулт" ООД
Тип на разхода Бизнес план
Количество 1.000
Цена 5910.000
% Субсидия 50.000
Субсидия 2955.000000
Доставчик "Вока консулт" ООД ЕИК: 131115877 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Вока консулт" ООД
Тип на разхода Цялостно управление на проекта
Количество 1.000
Цена 0.000
% Субсидия 0.000
Субсидия 0.000000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода Архитектурно - строителна част.
Количество 1.000
Цена 299904.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 209932.800000
Доставчик "Стефан Вълчев -2005" ООД ЕИК: 107577361 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Стефан Вълчев -2005" ООД
Тип на разхода Обзавеждане и оборудвяне
Количество 1.000
Цена 29770.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 20839.000000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода Площадков водопровод и канал
Количество 1.000
Цена 16000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 11200.000000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода Водоплътна изгребна яма
Количество 1.000
Цена 7702.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5391.400000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода Сградна водопроводна и канализационна инсталация.
Количество 1.000
Цена 11236.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 7865.200000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода Част "Електро"
Количество 1.000
Цена 16584.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 11608.800000
Доставчик "Инекс трейд" ЕООД ЕИК: 106610986 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инекс трейд" ЕООД
Тип на разхода ОВК
Количество 1.000
Цена 20706.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 14494.200000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Бизнес план.
Количество 1.000
Цена 13150.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 9205.000000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More