Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик "Ири Трейд" АД ЕИК: 131153438 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ири Трейд" АД
Тип на разхода Балираща машина
Количество 1.000
Цена 196769.280
% Субсидия 50.000
Субсидия 98384.640000
Доставчик "Ири Трейд" АД ЕИК: 131153438 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ири Трейд" АД
Тип на разхода Дискова косачка
Количество 1.000
Цена 12955.420
% Субсидия 50.000
Субсидия 6477.710000
Доставчик "Ири Трейд" АД ЕИК: 131153438 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ири Трейд" АД
Тип на разхода Дискова косачка
Количество 1.000
Цена 16757.550
% Субсидия 50.000
Субсидия 8378.780000
Доставчик "АГРОИН" ООД ЕИК: 123657814 виж проекти с това ЕИК
Консултант "АГРОИН" ООД
Тип на разхода Трактор
Количество 1.000
Цена 287307.020
% Субсидия 50.000
Субсидия 143653.510000
Доставчик "Ири Трейд" АД ЕИК: 131153438 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Ири Трейд" АД
Тип на разхода Двуосно ремарке с платформа за бали
Количество 1.000
Цена 16264.690
% Субсидия 50.000
Субсидия 8132.350000
Доставчик "НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ" ООД ЕИК: 203355108 виж проекти с това ЕИК
Консултант "НОУ НЕЙМ КОНСУЛТИНГ" ООД
Тип на разхода Бизнес план
Количество 1.000
Цена 5300.540
% Субсидия 50.000
Субсидия 2650.270000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Консултантски разходи
Количество 1.000
Цена 0.000
% Субсидия 0.000
Субсидия 0.000000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Проектиране - строителна документация по съответните части.
Количество 1.000
Цена 13782.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 9647.400000
Доставчик "Хитрон" ЕООД ЕИК: 102894728 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Хитрон" ЕООД
Тип на разхода Обзавеждане на къща за гости, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 54400.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 38080.000000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода ЧАСТ Вертикална планировка: благоустрояване и паркоустрояване, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 141980.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 99386.000000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода ЧАСТ ВиК, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 43154.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 30207.800000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода Част ОВиК, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 45610.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 31927.000000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода ЧАСТ Електро, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 10076.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 7053.200000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода ЧАСТ Конструкции, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 26202.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 18341.400000
Доставчик "Дар-Строй" ООД ЕИК: 147201783 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Дар-Строй" ООД
Тип на разхода ЧАСТ Архитектура, съгласно анекс 1 от 12.06.2013г.
Количество 1.000
Цена 146244.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 102370.800000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Изготвяне на бизнес план
Количество 1.000
Цена 23382.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 16367.400000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More