Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик ЕТ "Сотир Г -2000 - Сотир Гугалов" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ "Сотир Г -2000 - Сотир Гугалов"
Тип на разхода Груб строеж и Архитектура–/СМР/ЕЛ, В и К, ОВК
Количество 1.000
Цена 451496.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 316047.200000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Битова техника съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 1592.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 1114.400000
Доставчик "Инт импекс" ООД ЕИК: 831237293 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Инт импекс" ООД
Тип на разхода Кухненско оборудване
Количество 1.000
Цена 19792.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 13854.400000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Кухненско обзавеждане съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 7592.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 5314.400000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Кухненско оборудване съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 5472.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3830.400000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Покривки за маса съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 310.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 217.000000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Разходи за консултации
Количество 1.000
Цена 23312.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 18418.400000
Доставчик ЕТ "Стефан Вълчев" ЕИК: 102662410 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ "Стефан Вълчев"
Тип на разхода Изготвяне на оценка на съответствието
Количество 1.000
Цена 500.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 350.000000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Спално обзавеждане съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 24982.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 17487.400000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Спално бельо съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 9972.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 6980.400000
Доставчик ЕТ "СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ" ЕИК: 102657889 виж проекти с това ЕИК
Консултант ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Тип на разхода Битова техника за хотелски стаи съгласно договор с ЕТ"СОТИР Г -2000 СОТИР ГУГАЛОВ"
Количество 1.000
Цена 5044.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 3530.800000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More