Къщи за тъщи / Fake Guesthouses

by bivol
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 165626.000
% Субсидия
Субсидия 95618.990000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 131440.000
% Субсидия
Субсидия 75882.780000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 25030.000
% Субсидия
Субсидия 14450.290000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 16940.000
% Субсидия
Субсидия 9779.780000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 14300.700
% Субсидия
Субсидия 8256.060000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 12224.000
% Субсидия
Субсидия 7057.140000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Озеленяване на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 10590.000
% Субсидия
Субсидия 6113.810000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 24298.000
% Субсидия
Субсидия 14027.690000
Доставчик "Том Комерс Груп" ЕООД
Консултант "Том Комерс Груп" ЕООД
Тип на разхода Обзавеждане на комплекс къщи за селски туризъм, УПИ III-375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 56576.000
% Субсидия
Субсидия 32662.380000
Доставчик "Капител 2000" ООД ЕИК: 130273529 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Капител 2000" ООД
Тип на разхода Общи разходи
Количество 1.000
Цена 13624.000
% Субсидия
Субсидия 7865.390000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на ПСОВ
Количество 1.000
Цена 13000.000
% Субсидия 70.000
Субсидия 7505.140000
Доставчик "Жок контрол" ООД ЕИК: 130050095 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Жок контрол" ООД
Тип на разхода Оценка на съответствие
Количество 1.000
Цена 700.000
% Субсидия
Субсидия 404.120000
Доставчик
Консултант
Тип на разхода Плащане на такси - одобряване на проект
Количество 1.000
Цена 0.000
% Субсидия 0.000
Субсидия 0.000000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс за селски туризъм, УПИ III - 375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 26445.300
% Субсидия
Субсидия 15267.370000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс за селски туризъм, УПИ III - 375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 24874.000
% Субсидия
Субсидия 14360.230000
Доставчик "Линеа Арте" ООД ЕИК: 131525829 виж проекти с това ЕИК
Консултант "Линеа Арте" ООД
Тип на разхода Изграждане на комплекс за селски туризъм, УПИ III - 375, кв. 34, с. Осойца, община Горна Малина, Софийска област
Количество 1.000
Цена 141878.000
% Субсидия
Субсидия 81908.830000

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More