Медийно финансиране

Данни за 2019 г. от регистъра на Министерството на културата. Общо декларирани 21 657 385 лв. Търсене по име на медия, име на собственик, име на финансираща организация или тип финансиране: политическо, общинско, държавно, друго

Търсенето за @benefactor_type друго намери 391 резултата

ДекларацияМедия
Издател
Собственик
Финансираща
Организация
ФинансиранеСума
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000090204
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВАРНА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ДМСГД Варна, ЕИК:000090204
110 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 123533827
ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД
Ей И Ес Марица Изток I Сървисиз ЕООД, ЕИК 123533827
4200 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 130020522
КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
Контурглобал Марица Изток 3 АД, ЕИК 130020522
4200 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 202219265
ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ Б.В.-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ
Тотал Е&П България Б.В. – клон България, ЕИК 202219265
1200 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 123533827
ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД
Ей И Ес Марица Изток I Сървисиз ЕООД, ЕИК 123533827
600 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 113570147
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЕИК 113570147
1200 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 204146759
ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД
Енерго Про Варна ЕАД, ЕИК 204146759
1000 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 103195446
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Веолия Енерджи Варна ЕАД, ЕИК 103195446
500 лв.
2 Медия: Списание Ютилитис – www.utilities.bg; Списание Фасилитис – www.facilities.bg; www.publics.bg
ЕИК: 200995793
Издател: 200995793
Собственик: Атанас Димитров Георгиев
ЕИК: 123533827
ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД
Ей И Ес Марица Изток I Сървисиз ЕООД, ЕИК 123533827
1200 лв.
9 Медия: онлайн новинарски услуги
ЕИК: 202189135
Издател: ОЛИМПИАДА 12 ЕООД
Собственик: Соня Атанасова Котуклиева-Стефанова
ЕИК: 131347103
МЕДИА ПЛАНИНГ ГРУП ООД
Медиа Планинг Груп ООД ЕИК: 131347103
1510 лв.
9 Медия: онлайн новинарски услуги
ЕИК: 202189135
Издател: ОЛИМПИАДА 12 ЕООД
Собственик: Соня Атанасова Котуклиева-Стефанова
ЕИК: 831642181
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
БТК ЕАД ЕИК: 831642181
30000 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 825278766
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
Международен панаир Пловдив АД, ЕИК: 825278766
599 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 000455464
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Аграрен университет, гр. Пловдив, ЕИК: 000455464
384 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 825278766
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
Международен панаир Пловдив АД, ЕИК: 825278766
791 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 000455464
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Аграрен университет, гр. Пловдив, ЕИК: 000455464
384 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 825278766
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
Международен панаир Пловдив АД, ЕИК: 825278766
360 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 000455464
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Аграрен университет, гр. Пловдив, ЕИК: 000455464
384 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 000455464
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Аграрен университет, гр. Пловдив, ЕИК: 000455464
288 лв.
19 Медия: KATРА ФМ; katrafm.com и фейсбук профил за слушателите
ЕИК: 115310739
Издател: КАТРА ЕООД
Собственик: Калоян Димитров Трачев
ЕИК: 176182033
ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 ФОНДАЦИЯ
OФПловдив 2019, ЕИК: 176182033
288 лв.
22 Медия: Онлайн новинарски услуги – Nakratko.bg
ЕИК: 103750339
Издател: ДНЕС ПЛЮС ООД
Собственик: Весел Димов Ханджиев, Стефан Мартинов Коев, Стефан Антонов Луков, Валентин Илиев Маринов
ЕИК: 200836245
ПЕРФОРМА ЕООД
Перформа ЕООД/200836245
84 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 200454147
ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН ЕАД
ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН-ЕАД ЕИК 200454147
600 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 831633773
ЮСИС ООД
Юсис ООД ЕИК BG831633773
410 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 203788586
АЕРОИСК ЕООД
Аероиск ЕООД ЕИК BG203788586
70 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 831404223
КРЕМЪК ЕООД
Кремък ЕООД ЕИК BG 831404223
195 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 202677056
ЕКСЕЛАЙ ЕООД
Екселай ЕООД ЕИК BG202677056
200 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 131431341
ОТ-ДО КОНСУЛТ ООД
ОТ-ДО КонсултЕООД ЕИК 131431341
120 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 040201751
КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Каммартон България ЕООД ЕИК BG040201751
200 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 204132161
ДИРЕКТ МЕДИЯ ЕООД
ДИРЕКТ МЕДИЯ ЕООД ЕИК 204132161
120 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 000694286
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕИК000694286
120 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 175074752
ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД ЕИК 175074752
70 лв.
24 Медия: бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.
ЕИК: 123762364
Издател: ДЕТ 2007 ООД
Собственик: ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДУДЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КУЦАРОВ
ЕИК: 130862812
ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД
Ламбаджиев СтандартООД ЕИК BG 130862812
63 лв.
25 Медия: радио
ЕИК: 175104252
Издател: Оберон радио макс ЕООД
Собственик: Мартин Ананиев Илиев
ЕИК: 176481459
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Централна избирателна комисия, ЕИК 176481459
172 лв.
25 Медия: радио
ЕИК: 175104252
Издател: Оберон радио макс ЕООД
Собственик: Мартин Ананиев Илиев
ЕИК: 000672350
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Българска национална телевизия, ЕИК 000672350
4948 лв.
25 Медия: радио
ЕИК: 175104252
Издател: Оберон радио макс ЕООД
Собственик: Мартин Ананиев Илиев
ЕИК: 202218735
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД
Център за градска мобилност ЕАД, ЕИК 202218735
11500 лв.
30 Медия: СРЕДНОГОРИЕ МЕДИЯ
ЕИК: 202514080
Издател: НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП ЕООД
Собственик: Александър Тодоров Илиев
ЕИК: 175461795
РЕТЕЛ АД
РЕТЕЛ ЕАД, 175461795
26352 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 200371356
ДЮПОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дюпон България ЕООД, ЕИК 200371356
5856 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 121732428
ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Пиноре семена България ЕООД, ЕИК 121732428
3672 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 200423493
СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Синджента България ЕООД, ЕИК 200423493
5640 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 825278766
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
Международен панир Пловдив АД, ЕИК 825278766Ю
1349 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 201112292
ЛЕБОЗОЛ БЪЛГАРИЯ ООД
Лебозол България ЕООД, ЕИК 201112292
2208 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 131045375
КАЛИОП АГРО-БЪЛГАРИЯ ООД
Калиоп агро Балгария ЕООД, ЕИК 131045375
240 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 125042175
ЕКОФОЛ АД
Екофол АД, ЕИК 125042175
408 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 831452470
БАСФ ЕООД
БАСФ ЕООД, ЕИК 831452470
9696 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 204150768
АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ариста лайфсайанс България ЕООД, ЕИК 204150768
1734 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 200690806
ЕУРАЛИС СЕМЕНА ЕООД
ЕУРАЛИС семена ЕООД, ЕИК 200690806
720 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 121157931
ГЕОСЕМСЕЛЕКТ ООД
Геосем селект ООД, ЕИК 121157931
240 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 201111685
РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Рапул България ЕООД, ЕИК 201111685
360 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 131462461
ХЕМИНОВА БЪЛГАРИЯ ЕООД
ФМС агро България ЕООД, ЕИК 131462461
7977 лв.
31 Медия: Практично земеделие; Практично ръководство за цветя и градини; www.raktichnozemedelie.com
ЕИК: 202949428
Издател: ВЕКТОР ТЕРА ЕООД
Собственик: Янка Илиева Брезовска
ЕИК: 202038215
СУММИТ АГРО РУМЪНИЯ СРЛ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ
Суммит агро Румъния СРП, ЕИК 202038215
252 лв.
33 Медия: Информационно обслужване
ЕИК: 104691751
Издател: Синхрон медия ООД
Собственик: Анатоли Атанасов Петров, Радослав Игнатов Владев
ЕИК: 000083633
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
МУ Проф. Д-р П. Стоянов, ЕИК: 000083633
240 лв.
33 Медия: Информационно обслужване
ЕИК: 104691751
Издател: Синхрон медия ООД
Собственик: Анатоли Атанасов Петров, Радослав Игнатов Владев
ЕИК: 104025653
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ЕИК: 104025653
240 лв.
40 Медия: petel.bg
ЕИК: 201641281
Издател: Петел.БГ ООД
Собственик: Моника Владимирова Гуцанова, Мартин Драгомиров Марков
ЕИК: 103156991
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД
Дворец на културата и спорта ЕАД, ЕИК 103156991, гр Варна, бул Княз Борис I
7200 лв.
40 Медия: petel.bg
ЕИК: 201641281
Издател: Петел.БГ ООД
Собственик: Моника Владимирова Гуцанова, Мартин Драгомиров Марков
ЕИК: 103061301
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
Пристанище Варна ЕАД, ЕИК 103061301, гр Варна, пл.Славейков № 1
3240 лв.
40 Медия: petel.bg
ЕИК: 201641281
Издател: Петел.БГ ООД
Собственик: Моника Владимирова Гуцанова, Мартин Драгомиров Марков
ЕИК: 102850750
СОК КАМЧИЯ ЕАД
СОК Камчия ЕАД, ЕИК 102850750, гр Бургас, ул. Индустриална № 3, ет 10
8568 лв.
43 Медия: Бумеранг FM ( включва и сайта bumerangfm.net, както и фейсбук за слушателите)
ЕИК: 107046713
Издател: БУМЕРАНГ ФМ ЕООД
Собственик: Васил Стефанов Василев
ЕИК: 107026358
СДРУЖЕНИЕ ИМКА СДРУЖЕНИЕ
Сдружение ИМКА, ЕИК: 107026358
98 лв.
43 Медия: Бумеранг FM ( включва и сайта bumerangfm.net, както и фейсбук за слушателите)
ЕИК: 107046713
Издател: БУМЕРАНГ ФМ ЕООД
Собственик: Васил Стефанов Василев
ЕИК: 107596340
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ-2008 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
НЧ Христо Ботев 2008, ЕИК: 107596340
60 лв.
43 Медия: Бумеранг FM ( включва и сайта bumerangfm.net, както и фейсбук за слушателите)
ЕИК: 107046713
Издател: БУМЕРАНГ ФМ ЕООД
Собственик: Васил Стефанов Василев
ЕИК: 118017086
БОЙКОС ООД
Бойкос ЕООД, ЕИК: 118017086
17 лв.
48 Медия: Телевизионна програма Часът на Нови пазар
ЕИК: 000923169
Издател: Народно читалище Христо Ботев - 1872
Собственик: Емил Христов Мирчев
ЕИК: 175936847
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН СДРУЖЕНИЕ
МИГ Нови пазар - Каспичан ЕИК 175936847
3000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 102657921
БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД
Бургаски пазари ЕООД, ЕИК 102657921
2865 лв.
53 Медия: Информационно обслужване и реклама
ЕИК: 104092980
Издател: Янтрапрес АД
Собственик: Радослав Игнатов Владев
ЕИК: 175872469
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА СДРУЖЕНИЕ
СНЦ МИГ Общини Елена и Златарица, ЕИК 175872469
336 лв.
53 Медия: Информационно обслужване и реклама
ЕИК: 104092980
Издател: Янтрапрес АД
Собственик: Радослав Игнатов Владев
ЕИК: 104518621
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
Електроразпределение Север АД, ЕИК 104518621
3600 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 812020577
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Слънчев бряг АД/812020577
5400 лв.
60 Медия: Kibik.bg
ЕИК: 202522084
Издател: ПАЧОТИ ЕООД
Собственик: Паню Костов Стойчев
ЕИК: 200247068
КЛИМА ГРУП 2 ООД
КЛИМА ГРУП 2 ЕООД ЕИК 200247068
600 лв.
74 Медия: RNews.bg
ЕИК: 200779283
Издател: Симтак ООД
Собственик: Тодор Захариев Акманов, Петко Симеонов Петков
ЕИК: 121202771
166 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЧИЛИЩЕ
Спортно училище В. Левски, гр. София, ЕИК 121202771
150 лв.
77 Медия: обществена електронна медия
ЕИК: 000931721
Издател: ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР
Собственик: Любомир Димитров Христов
ЕИК: 127511543
ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ШУМЕН ЕООД
ДКЦ ШУМЕН ЕООД-127511543
4644 лв.
79 Медия: Интернет страница
ЕИК: 205450890
Издател: ВИАЛ НЕТ ЕООД
Собственик: Нели Йорданова Димитрова
ЕИК: 119005701
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ УЧИЛИЩЕ
СУ Димитър Рохов / 119005701
100 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119511974
ЯНОС ЕООД
Янос ЕООД, ЕИК 119511974
250 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119505576
СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СДРУЖЕНИЕ
Ловно-рибарско дружество, ЕИК 119505576
300 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119502758
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН ЕООД
ТД ДКЦ – 1 ЕООД, ЕИК 119502758
1020 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119511974
ЯНОС ЕООД
Янос ЕООД, ЕИК 119511974
250 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119505576
СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СДРУЖЕНИЕ
Ловно-рибарско дружество, ЕИК 119505576
300 лв.
85 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 201378147
Издател: ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119502758
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН ЕООД
ТД ДКЦ – 1 ЕООД, ЕИК 119502758
1020 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 831160078
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Напителни системи-Сливен, ЕИК 831160078
2320 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119605174
АЛГОЛЕКС ЕООД
Алголекс ЕООД, ЕИК 119605174
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119020085
МЕБЕЛЛУКС АД
Мебеллукс АД, ЕИК 119020085
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 203495462
АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Алфа маркет България АД, ЕИК 203495462
1320 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 121265113
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД
ЗД Евроинс АД, ЕИК 121265113
150 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 829053966
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД
Благоустройствени строежи ЕООД, ЕИК 829053966
200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119035258
НАЧЕВИ-90 - С-ИЕ СД
СД Начеви-90 с-ие, ЕИК 119035258
200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119603547
Е.МИРОЛИО ЕАД
Едуардо Миролио ЕАД, ЕИК 119603547
4200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 102151443
КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД
Комнет България холдинг ООД, ЕИК 102151443
1100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119027514
БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ СД
СД Берко 90-Берковски и сие, ЕИК 119027514
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119081953
ВОДСТРОЙ 98 АД
ВДХ АД, ЕИК 119081953
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 201395965
ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ ООД
Ел и клима корект ООД, ЕИК 201395965
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119547647
ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ-СЛИВЕН ЕООД
Общинска охрана и СОТ, ЕИК 119547647
1200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 000582255
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН УЧИЛИЩЕ
ОУ Д-р П.Берон, ЕИК 000582255
152 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 000582561
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ УЧИЛИЩЕ
ППМГ Д.Чинтулов, ЕИК 000582561
150 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 831160078
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Напителни системи-Сливен, ЕИК 831160078
2320 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119605174
АЛГОЛЕКС ЕООД
Алголекс ЕООД, ЕИК 119605174
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119020085
МЕБЕЛЛУКС АД
Мебеллукс АД, ЕИК 119020085
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 203495462
АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Алфа маркет България АД, ЕИК 203495462
1320 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 121265113
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД
ЗД Евроинс АД, ЕИК 121265113
150 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 829053966
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД
Благоустройствени строежи ЕООД, ЕИК 829053966
200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119035258
НАЧЕВИ-90 - С-ИЕ СД
СД Начеви-90 с-ие, ЕИК 119035258
200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119603547
Е.МИРОЛИО ЕАД
Едуардо Миролио ЕАД, ЕИК 119603547
4200 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 102151443
КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД
Комнет България холдинг ООД, ЕИК 102151443
1100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119027514
БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ СД
СД Берко 90-Берковски и сие, ЕИК 119027514
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119081953
ВОДСТРОЙ 98 АД
ВДХ АД, ЕИК 119081953
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 201395965
ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ ООД
Ел и клима корект ООД, ЕИК 201395965
100 лв.
86 Медия: sliveninfo.bg
ЕИК: 651222104
Издател: АЙ ДЖИ ЕМ МЕДИА ЕООД
Собственик: Георги Иванов Мангинов
ЕИК: 119547647
ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ-СЛИВЕН ЕООД
Общинска охрана и СОТ, ЕИК 119547647
1200 лв.

Общо (за търсенето): 2 765 721,00 лв.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.