Медийно финансиране

Данни за 2019 г. от регистъра на Министерството на културата. Общо декларирани 21 657 385 лв. Търсене по име на медия, име на собственик, име на финансираща организация или тип финансиране: политическо, общинско, държавно, друго

Търсенето за @org_name ^"Е*" намери 1668 резултата

ДекларацияМедия
Издател
Собственик
Финансираща
Организация
ФинансиранеСума
4 Медия: онлайн новинарски услуги
ЕИК: 130021649
Издател: ЕТ СОНИКА – СОНЯ КОТУКЛИЕВА-СТЕФАНОВА
Собственик: Соня Атанасова Котуклиева-Стефанова
ЕИК: 130451348
ВМРО
ВМРО – БНД ЕИК: 130451348
4166 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 000903946
ОБЩИНА ХАСКОВО
Община Хасково гр. Хасково, пл. Общински №1, ЕИК 000903946, представлявана от Добри Беливанов – кмет, от 01.11.2019 представлявана от Станислав Дечев – кмет и Тодорка Стоянова – главен счетоводител
14400 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 000903946
ОБЩИНА ХАСКОВО
Община Хасково гр. Хасково, пл. Общински №1, ЕИК 000903946, представлявана от Добри Беливанов – кмет, от 01.11.2019 представлявана от Станислав Дечев – кмет и Тодорка Стоянова - главен счетоводител
7200 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0009035331456

ОП ОКДПО гр. Димитровград, ул. Владимир Поптомов, № 2, ЕИК 0009035331456, представляван от Красимир Янчев Янев - директор и Розалина Ангелова – главен счетоводител
7200 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0009035331437

ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ гр. Димитровград, ул. Строителна № 17, ЕИК 0009035331437, представлявано от Тихомир Иванов Гочев – директор и Мадлена Топалова – главен счетоводител
4320 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 000615118
ОБЩИНА СМОЛЯН
Община Смолян гр. Смолян, бул. България № 12, ЕИК: 000615118, представлявана от Николай Мелемов - кмет
2160 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от Делян Добрев – областен координатор за област Хасково
4080 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 177394797
Демократична България
Коалиция Демократична България – Обеденение гр. София, бул. Драган Цанков 12-14, ЕИК 177394797, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов
180 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6104137526
Демократична България
Драгомир Славчев Андонов, в качеството му на кандидат за кмет от Коалиция Демократична България – Обединение, ЕГН 6104137526, гр. Хасково, ул. Велико Търново 12А
600 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6104137526
Демократична България
Драгомир Славчев Андонов, в качеството му на кандидат за кмет от Коалиция Демократична България – Обединение, ЕГН 6104137526, гр. Хасково, ул. Велико Търново 12А
996 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6104137526
Демократична България
Драгомир Славчев Андонов, в качеството му на кандидат за кмет от Коалиция Демократична България – Обединение, ЕГН 6104137526, гр. Хасково, ул. Велико Търново 12А
990 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6104137526
Демократична България
Драгомир Славчев Андонов, в качеството му на кандидат за кмет от Коалиция Демократична България – Обединение, ЕГН 6104137526, гр. Хасково, ул. Велико Търново 12А
960 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6104137526
Демократична България
Драгомир Славчев Андонов, в качеството му на кандидат за кмет от Коалиция Демократична България – Обединение, ЕГН 6104137526, гр. Хасково, ул. Велико Търново 12А
6563 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 177394797
Демократична България
Коалиция Демократична България – Обеденение гр. София, бул. Драган Цанков 12-14, ЕИК 177394797, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов
240 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 130873207
ССД
ПП Съюз на свободните демократи гр. София, бул. Васил Левски 91, ЕИК 130873207, представлявано от Радослав Милев Киров - председател
360 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от Делян Добрев – областен координатор за област Хасково
2521 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175586681
Християндемократическа партия
Християндемократическа партия на България гр. София, ул. Цар Асен 88, ЕИК 175586681, представлявана от Филип Александров – заместник - председател
600 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 130451348
ВМРО
ВМРО – БНД гр. София, пл. Пиротска 5, ЕИК 130451348, представлявано от Недялка Тошкова Иванова – председател на ВМРО-БНД Хасково
600 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 130451348
ВМРО
ВМРО – БНД гр. София, пл. Пиротска 5, ЕИК 130451348, представлявано от Недялка Тошкова Иванова – председател на ВМРО-БНД Хасково
540 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140050
БСП
Общински съвет на БСП – Хасково гр. Хасково, ул. Стефан Караджа 23, ЕИК 0007020140050 представлявано от Камен Тодоров - председател
600 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175330956
НАЦИОНАЛНА БЪЛГАРЕ
НПП Българе гр. Хасково, бул. България сграда XXI век, ет. 3, ЕИК 175330956, представлявано от Златко Радинов Марчев – председател
906 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175330956
НАЦИОНАЛНА БЪЛГАРЕ
НПП Българе гр. Хасково, бул. България сграда XXI век, ет. 3, ЕИК 175330956, представлявано от Златко Радинов Марчев – председател
180 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 000707470
ДПС
ПП ДПС гр. София, бул. Ал. Стамболийски 45А, ЕИК 000707470, представлявано от Мустафа Карадайъ - председател
300 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140428
БСП
Общински съвет на БСП – Кърджали гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф, бл. Момина сълза, партер, булстат 0007020140428, представлявано от Георги Кючуков - председател
400 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 8810206250

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Джебел – Себахтин Сали Гьокче гр. Джебел, ул. Антрактида 3, представляван от Ресмие Гюнай Салибрям с ЕГН 8810206250 - председател
450 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6802252378
ГЕРБ
ПП ГЕРБ представлявана на територията на област Кърджали от Цвета Вълчева Караянчева с ЕГН 6802252378 – пълномощник с п-но КО-Г-287/30.07.2019
1200 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от Делян Добрев – областен координатор за област Хасково
1300 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 177394797
Демократична България
Коалиция Демократична България – Обединение гр. София, бул. Драган Цанков 12-14, ЕИК 177394797, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов
144 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 177394797
Демократична България
Коалиция Демократична България – Обединение гр. София, бул. Драган Цанков 12-14, ЕИК 177394797, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов
144 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175519298
ЕНП
ПП Единна Народна Партия с булстат 175519298, представлявана от Валентина Василева Василева- Филаделфевс, чрез пълномощника Петър Томов Кръстев
3510 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140065
БСП
ОбС на БСП – Димитровград гр. Димитровград, ул. Цар Симеон 11, ЕИК 0007020140065, представлявано от Койчо Николов Вълчев - председател
456 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140657
БСП
Общински съвет на БСП – Асеновград гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 9А, ЕИК 0007020140657, представлявано от Енко Георгиев Найденов - председател
648 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140657
БСП
Общински съвет на БСП – Асеновград гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 9А, ЕИК 0007020140657, представлявано от Енко Георгиев Найденов - председател
842 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 131287649
НОВОТО ВРЕМЕ
Мк Новото време /ПП Новото време/ гр. Смолян, бул. България 11, ЕИК 131287649, представлявано от Атанас Караджов – упълномощен представител
456 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
Политическа партия ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от упълномощения Николай Тодоров Мелемов с ЕГН 6306106183
1000 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 5803026049
ВОЛЯ
ПП ВОЛЯ – Българските родолюбци – Смолян гр. Смолян, бул. България 3, представлявана от Росен Антимов Багрянов с ЕГН 5803026049 – регионален координатор
412 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 130451348
ВМРО
ВМРО – БНД гр. София, ул. Пиротска 5, ЕИК 130451348, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов - председател
324 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 130451348
ВМРО
ВМРО – БНД гр. София, ул. Пиротска 5, ЕИК 130451348, представлявано от Красимир Дончев Каракачанов - председател
540 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140100
БСП
Общински съвет на БСП – Първомай гр. Първомай, ул. Братя Миладинови 50 юг, ЕИК 0007020140100, представлявано от Николай Митков
576 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140657
БСП
Областен съвет на БСП – Пловдив гр. Пловдив, ул. Кръстьо Пастухов 18, Булстат: 0007020140657, представлявано от Георги Гергов
2816 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от Делян Добрев – областен координатор за област Хасково
570 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ гр. София, пл. България 1, ЕИК 175248466, представлявана от Делян Добрев – областен координатор за област Хасково
1590 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140050
БСП
Общински съвет на БСП – Хасково гр. Хасково, ул. Стефан Караджа 23, ЕИК 0007020140050 представлявано от Антон Атанасов - председател
180 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140050
БСП
Общински съвет на БСП – Хасково гр. Хасково, ул. Стефан Караджа 23, ЕИК 0007020140050 представлявано от Антон Атанасов - председател
930 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 176734649
АБВ
Коалиция Коалиция за България гр. София, ул. Врабча 23 партер, представлявана чрез ПП АБВ, ЕИК: 176734649, представлявана от Албена Асенова Вълчева
474 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 7809126938

ИК Ваня Руменова Григорова гр. София, ул. 6-ти септември 12, ЕИК 7809126938, представляван от Боряна Холевич-Маджарова - председател
360 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 7809126938

ИК Ваня Руменова Григорова гр. София, ул. 6-ти септември 12, ЕИК 7809126938, представляван от Боряна Холевич-Маджарова - председател
210 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140065
БСП
ОбС на БСП – Димитровград гр. Димитровград, ул. Цар Симеон 11, ЕИК 0007020140065, представлявано от Койчо Николов Вълчев - председател
192 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140065
БСП
ОбС на БСП – Димитровград гр. Димитровград, ул. Цар Симеон 11, ЕИК 0007020140065, представлявано от Койчо Николов Вълчев - председател
168 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 6802252378
ГЕРБ
ПП ГЕРБ представлявана на територията на област Кърджали от Цвета Вълчева Караянчева с ЕГН 6802252378 – пълномощник с п-но КО-Г-287/30.07.2019
300 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 0007020140428
БСП
Общински съвет на БСП – Кърджали гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф, бл. Момина сълза, партер, булстат 0007020140428, представлявано от Георги Кючуков - председател
300 лв.
13 Медия:
ЕИК: 202355379
Издател: ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД
Собственик: Шени Арам Делчева, Цветан Каменов Рачев
ЕИК: 000707470
ДПС
ПП ДПС гр. София, бул. Ал. Стамболийски 45А, ЕИК 000707470, представлявано от Мустафа Карадайъ - председател
300 лв.
75 Медия: вестник Трета възраст
ЕИК: 831216045
Издател: ЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ – РОСИЦА НИКОЛОВА
Собственик: Росица Николова Данаилова
ЕИК: 176734649
АБВ
ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), ЕИК 176734649
4532 лв.
75 Медия: вестник Трета възраст
ЕИК: 831216045
Издател: ЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ – РОСИЦА НИКОЛОВА
Собственик: Росица Николова Данаилова
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
Политическа Партия ГЕРБ, с идентификационен номер 175248466
2248 лв.
75 Медия: вестник Трета възраст
ЕИК: 831216045
Издател: ЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ – РОСИЦА НИКОЛОВА
Собственик: Росица Николова Данаилова
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
Политическа Партия ГЕРБ, с идентификационен номер 175248466
2248 лв.
80 Медия: Вестник Регион
ЕИК: 122058669
Издател: ЕТ Ипсилон - 97 - Иван Иванов
Собственик: Иван Тодоров Иванов
ЕИК: 000702014
БСП
ПП БСП за България - Инициативен комитет гр. Копривщица, ЕИК: 000702014
400 лв.
80 Медия: Вестник Регион
ЕИК: 122058669
Издател: ЕТ Ипсилон - 97 - Иван Иванов
Собственик: Иван Тодоров Иванов
ЕИК: 000702014
БСП
Местна коалиция БСП за България - БНД - Пирдоп, ЕИК: 000702014
678 лв.
94 Медия: Своге7
ЕИК: 131558374
Издател: ЕТ Цветанка Порязова
Собственик: Цветанка Петрова Порязова
ЕИК: 000776502
ОБЩИНА СВОГЕ
Община Своге/000776502
1800 лв.
94 Медия: Своге7
ЕИК: 131558374
Издател: ЕТ Цветанка Порязова
Собственик: Цветанка Петрова Порязова
ЕИК: 000776502
ОБЩИНА СВОГЕ
Община Своге/000776502
1800 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 000133762

ОБЩИНА ЕЛЕНА ЕИК 000133762
10000 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ ЕИК 175248466
500 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 0007020140310
БСП
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ЕЛЕНА ЕИК0007020140310
250 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 130451348
ВМРО
ПП ВМРО-БНД ЕИК 130451348
250 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 130451348
ВМРО
ПП ВМРО-БНД ЕИК 130451348
250 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК:

КРАСИМИР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
125 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 0007020140310
БСП
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ЕЛЕНА ЕИК0007020140310
500 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ ЕИК 175248466
500 лв.
136 Медия: ЕЛЕНСКА ТРИБУНА
ЕИК: 104020058
Издател: ЕЛЕНСКИ БАЛКАН ООД
Собственик: ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЕИК: 175872469
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА СДРУЖЕНИЕ
СНЦ МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА ЕИК175872469
2539 лв.
217 Медия: Вестник Троян 21
ЕИК: 110547136
Издател: ЕТ ТРОЯН 21 - ГЕНАДИЙ МАРИНОВ
Собственик: Генадий Спасов Маринов
ЕИК: 000291709
ОБЩИНА ТРОЯН
Община гр. Троян - ЕИК 000291709
3000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000405995
ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ ФИЛХАРМОНИЯ
Плевенска Филхармония ЕИК 000405995
1500 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000522685
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Русенски университет ЕИК 000522685
1200 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000405689
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Медицински университет Плевен ЕИК 000405689
4000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000530493
ОБЩИНА БЯЛА
Община Бяла ЕИК 000530493
4000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000413691
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Община Гулянци ЕИК 000413691
5000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000291591

Община Ловеч ЕИК 000291591
12000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000413974
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Община Плевен ЕИК 000413974
10000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000133901
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Община Павликени ЕИК 000133901
4000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000291709
ОБЩИНА ТРОЯН
Община Троян ЕИК 000291709
5000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000530671
ОБЩИНА ЦЕНОВО
Община Ценово ЕИК 000530671
4000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 131458114
АТАКА
ПП АТАКА ЕИК 131458114
400 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 0007020140338
БСП
Обл.съвет на БСП Ловеч ЕИК 0007020140338
100 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 0007020140338
БСП
Обл.съвет на БСП Ловеч ЕИК 0007020140338
1000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 0007020140203
БСП
Общ.съвет на БСП Плевен ЕИК 0007020140203
800 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 0007020140338
БСП
Общ.съвет на БСП Ловеч ЕИК0007020140338
2040 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб ЕИК 175248466
1000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб ЕИК 175248466
250 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб ЕИК 175248466
700 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб ЕИК 175248466
7000 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб ЕИК 175248466
720 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК:
СДС
МК Демократична Б-я -Обединение ПП СДС И ПП БЗНС
400 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК:
СДС
МК Демократична Б-я -Обединение ПП СДС И ПП БЗНС
400 лв.
235 Медия: ЗЕТРА ТВ; ЗЕТРА; ЗЕТРА; www.zetramedia.com
ЕИК: 030068263
Издател: ЕТ ЗЕТРА-ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Собственик: ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЧЕРНЕВ
ЕИК: 000707470
ДПС
ПП ДПС ЕИК 000707470
500 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК: 000210187
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ УЧИЛИЩЕ
000210187 ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров
380 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК: 000210187
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ УЧИЛИЩЕ
000210187 ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров
380 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК:

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Богомил Петков за кмет на община Севлиево
1700 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК:

Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Богомил Петков за кмет на община Севлиево
1700 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК: 107504281
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 - СЕВЛИЕВО ЕООД
107504281 Медицински център-1-Севлиево
1800 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК: 107504281
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 - СЕВЛИЕВО ЕООД
107504281 Медицински център-1-Севлиево
1800 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК:

Момчил Тодоров Димов
100 лв.
89 Медия: Севлиево онлайн
ЕИК: 203827110
Издател: Електронна медия ЕООД
Собственик: Емилия Маринова Димитрова-Данкова
ЕИК:

Момчил Тодоров Димов
100 лв.

Общо (за търсенето): 6 107 626,00 лв.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.