Медийно финансиране

Данни за 2019 г. от регистъра на Министерството на културата. Общо декларирани 21 657 385 лв. Търсене по име на медия, име на собственик, име на финансираща организация или тип финансиране: политическо, общинско, държавно, друго

Търсенето за @org_name ^"М*" намери 818 резултата

ДекларацияМедия
Издател
Собственик
Финансираща
Организация
ФинансиранеСума
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000083619
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Икономически университет-Варна, ЕИК:000083619
3416 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103283584
ЧЕРНО МОРЕ ПРЕС ЕООД
Черно море прес ЕООД, ЕИК:103283584
22600 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 148089508
ПАЗАРИ ЕАД
Пазари ЕАД, ЕИК:148089508
6000 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000090065
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД
СБАГАЛ Проф. Д.Стаматов, ЕИК:000090065
4550 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 131458114
АТАКА
ПП Атака, ЕИК:131458114
1760 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 131458114
АТАКА
ПП Атака, ЕИК:131458114
267 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000702014
БСП
ГС на БСП Варна, ЕИК:000702014
1050 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000083633
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Медицински университет Варна, ЕИК:000083633
6000 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093442
ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна, ЕИК:000093442
7800 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000670805

Софийска опера и балет, ЕИК:000670805
2184 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000697371
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МИНИСТЕРСТВО
Министерство на околната среда и водите, ЕИК:000697371
9622 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб, ЕИК:175248466
300 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 176734649
АБВ
ПП АБВ, ЕИК:176734649
1800 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093442
ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна, ЕИК:000093442
36000 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 177312818
Ние гражданите
ПП Коалиция за теб България/КП Ние, гражданите, ЕИК:177312818
850 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 131111149
БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД
Бранд ню айдиъс ЕООД, ЕИК:131111149
95800 лв.
259 Медия: Телевизия Черно море
ЕИК: 103110595
Издател: Медийна група Черно море ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103249584
ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Холдинг Варна АД, ЕИК:103249584
474200 лв.
233 Медия: Булнюз - новинарски сайт
ЕИК: 202710467
Издател: Мастър медия груп ЕООД
Собственик: Даниел Димитров Бузов
ЕИК:

Община Мездра
4800 лв.
233 Медия: Булнюз - новинарски сайт
ЕИК: 202710467
Издател: Мастър медия груп ЕООД
Собственик: Даниел Димитров Бузов
ЕИК:

Община Вършец
6000 лв.
233 Медия: Булнюз - новинарски сайт
ЕИК: 202710467
Издател: Мастър медия груп ЕООД
Собственик: Даниел Димитров Бузов
ЕИК:

ППМГ Иван Ценов Враца
800 лв.
16 Медия:
ЕИК: 119100019
Издател: Меридиан 26 ООД
Собственик: Цанко Митев Цанев, Галина Митева Славова, Дарина Паскалева Паскалева, Денка Дешкова Енчева, Иван Митев Славов, Община Нова Загора Желязко Младенов Милев
ЕИК: 000590597
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Община Нова Загора; БУЛСТАТ: 000590597
20400 лв.
16 Медия:
ЕИК: 119100019
Издател: Меридиан 26 ООД
Собственик: Цанко Митев Цанев, Галина Митева Славова, Дарина Паскалева Паскалева, Денка Дешкова Енчева, Иван Митев Славов, Община Нова Загора Желязко Младенов Милев
ЕИК: 829053806
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД
Водоснабдяване и канализация ООД- Сливен; ЕИК: 829053806
400 лв.
16 Медия:
ЕИК: 119100019
Издател: Меридиан 26 ООД
Собственик: Цанко Митев Цанев, Галина Митева Славова, Дарина Паскалева Паскалева, Денка Дешкова Енчева, Иван Митев Славов, Община Нова Загора Желязко Младенов Милев
ЕИК: 119101402
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СЛИВЕН
Областна администрация - Сливен; БУЛСТАТ: 119101402
600 лв.
16 Медия:
ЕИК: 119100019
Издател: Меридиан 26 ООД
Собственик: Цанко Митев Цанев, Галина Митева Славова, Дарина Паскалева Паскалева, Денка Дешкова Енчева, Иван Митев Славов, Община Нова Загора Желязко Младенов Милев
ЕИК: 177020504

СНЦ Местна инициативна група - Нова Загора, БУЛСТАТ: 177020504, представлявано от Светла Бинева Стоянова.
466 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 102004532

Пристанище Бургас ЕАД/ 102004532
4320 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 000056814
ОБЩИНА БУРГАС
Община Бургас/000056814
4320 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 000057179
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Община Поморие/000057179
6000 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 812020577
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Слънчев бряг АД/812020577
5400 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 812115210
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД
ВиК Бургас ЕАД/812115210
3456 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 177023379

МИГ Поморие/177023379
1080 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 000057122
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър/000057122
12000 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 176368365
ДБГ
ПП Движение България на гражданите / 176368365
864 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК:

Димитър Георгиев Найденов
288 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 176734649
АБВ
ПП АБВ / 176734649
1008 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК:
Ние гражданите
Коалиция Ние, гражданите
1008 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 0007020140222
БСП
Обл. съвет на БСП Бургас/0007020140222
720 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК:

Ирена Борисова Лашкова
1008 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 147220125

СНЦ Младежки глас/ 147220125
1500 лв.
57 Медия: zonaburgas.bg
ЕИК: 147055321
Издател: Медиа Лайт ЕООД
Собственик: Илиан Николаев Раданов
ЕИК: 177224916

МИРГ Несебър - Месемврия /177224916
233 лв.
63 Медия: канал Монт 7
ЕИК: 111015912
Издател: Монт 7 Холдинг ООД
Собственик: Екатерина Георгиева Гигова, Мариан Иванов Римпев, Емил Милкв Иванов, Екатерина Станиславова Станоева
ЕИК: 175520304
Политическа партия Българска нова демокрация
МК СДС(ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД, ЗНС), ЕИК 175520304
2400 лв.
63 Медия: канал Монт 7
ЕИК: 111015912
Издател: Монт 7 Холдинг ООД
Собственик: Екатерина Георгиева Гигова, Мариан Иванов Римпев, Емил Милкв Иванов, Екатерина Станиславова Станоева
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ, ЕИК 175248466
2000 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД - ГР.КОЗЛОДУЙ
4500 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

ВИК ООД - ГР.ВРАЦА
2200 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

ОБЩИНА ВРАЦА
9500 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

ОБЩИНА ВРАЦА
2590 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

ОБЩИНА ВРАЦА
680 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
10480 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
БСП
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП
500 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
БСП
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП
1000 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ
416 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
ДПС
ПП ДПС
600 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
АБВ
ПП АБВ
666 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА ВМРО
600 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
НФСБ
ПП НФСБ
1200 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ
416 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
АБВ
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АБВ /ЗНС, ВОЛЯ, АБВ/
1250 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
БСП
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП
500 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
БСП
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП
800 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
ДПС
ПП ДПС
450 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
ДПС
ПП ДПС
150 лв.
68 Медия: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
ЕИК: 130119552
Издател: МИХАЙЛОВ ТВ ООД
Собственик: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА, ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕИК:
ДПС
ПП ДПС
250 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Андриан Георгиев Георгиев
10 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Иван Господинов Господинов
30 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Пламен Иванов Камбуров
300 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Boyan Hristov Valchinkov
10 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Яна Даньова Пенкин Миленов
25 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Georgi Mihailov Mikov
250 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Tsonko Georgiev
286 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Christo Yovev
26 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Trayan Angelov
62 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Eugene Klein
93 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Stoyan Spahiev
46 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Petya Kafedzhieva
105 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Radoslav Vasilev
214 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Diana Krumova
512 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Ivan Bachev
93 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Miroslav Todorov
18 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Valentin Torosyan
37 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Nikolay Finjikov
3 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Petar Tsvetkov
96 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Danail Djildjov
4 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

RUMEN CHOLAKOV
188 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Rosenov & Quintero
8 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Aleksandar Georgiev
37 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Kristin Cholakova
93 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Mihail Mihaylov
74 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Pavel Leonov
8 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Angel Petrov
37 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

BORISLAV ORHANIEV
18 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Daniel Georgiev
74 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Zinaida Garanina
8 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Ivan Angelov
18 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Raya Katsarova
27 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Boril Iordanov
12 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Vassil Popvassilev
91 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Stefan Tchernodrinski
91 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Alexis Valerin
46 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Nikolay Panev
8 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Stefan Ivanov
46 лв.
91 Медия: www.mediapool.bg
ЕИК: 130862381
Издател: МЕДИЯПУЛ ООД
Собственик: СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕИК:

Nedko Ivanov
4 лв.

Общо (за търсенето): 4 284 631,00 лв.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.