Медийно финансиране

Данни за 2019 г. от регистъра на Министерството на културата. Общо декларирани 21 657 385 лв. Търсене по име на медия, име на собственик, име на финансираща организация или тип финансиране: политическо, общинско, държавно, друго

Търсенето за @org_name ^"Ф*" намери 189 резултата

ДекларацияМедия
Издател
Собственик
Финансираща
Организация
ФинансиранеСума
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000703415
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СДРУЖЕНИЕ
Български червен кръст/ 000703415
586 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695089
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЮЛ В СФЕРАТА НА ДЪРЖ. ВЛАСТ
Агенция Пътна инфраструктура/ 000695089
7000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695089
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЮЛ В СФЕРАТА НА ДЪРЖ. ВЛАСТ
Агенция Пътна инфраструктура/ 000695089
8340 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000698391
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РБ
Администрацията на Президента/ 000698391
19440 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 176040023
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Българска агенция по безопасност на храните/ 176040023
12000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000703415
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СДРУЖЕНИЕ
Български червен кръст/ 000703415
2875 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 0007020140012

Градски съвет на Българската социалистическа партия/ 0007020140012
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 175848450

Делегация на българските социалисти в Европейския парламент/ 175848450
4400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 130823243
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЧЛ.62 АЛ.3 ОТ ТЗ)
ДП НКЖИ/ 130823243
19900 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000697179
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (ЧЛ.62 АЛ.3 ОТ ТЗ)
ДП Ръководство на въздушното движение - РВД/ 000697179
10000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 831913661
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси/ 831913661
6912 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 175201304
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Електроенергиен системен оператор ЕАД/ 175201304
10000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 177224179
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРАГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ИА ОПНОИР/ 177224179
14725 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)/ : 131 304 835
3450 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 175263817
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДС И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БНА ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА/ 175263817
4050 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695228
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ МИНИСТЕРСТВО
Министерство на външните работи/ 000695228
15360 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 176789460

Министерство на енергетиката/ 176789460
7833 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 176789460

Министерство на енергетиката/ 176789460
7250 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 831909905
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО
Министерство на земеделието,храните и горите/ 831909905
29700 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 831909905
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО
Министерство на земеделието,храните и горите/ 831909905
19675 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695160

Министерство на културата/ 000695160
51979 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695160

Министерство на културата/ 000695160
14000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695114
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО
Министерство на образованието и науката/ 000695114
19440 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000697371
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МИНИСТЕРСТВО
Министерство на околната среда и водите/ 000697371
41589 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695349
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО МИНИСТЕРСТВО
Министерство на правосъдието/ 000695349
20000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 176789478
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВО
Министерство на туризма/ 176789478
39036 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000695018
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Народно събрание/ 000695018
18700 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 121858220
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА
Национална Здравноосигурителна Каса/ 121858220
13000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 176644461
СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ СДРУЖЕНИЕ
НГИ АБВ/ 176644461
14400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 119101402
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СЛИВЕН
Областна администрация - Сливен/ 119101402
1200 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 108070973
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Областна Администрация Кърджали/ 108070973
3000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000565359
ОБЩИНА АЛФАТАР
Община Алфатар/ 000565359
1500 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000471059
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Община Асеновград/ 000471059
13800 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000024663
ОБЩИНА БАНСКО
Община Банско/ 000024663
9600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000351558
ОБЩИНА БЕЛОВО
Община Белово/ 000351558
7800 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000093403
Община Белослав
Община Белослав/ 000093403
2400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000056814
ОБЩИНА БУРГАС
Община Бургас/ 000056814
4166 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000133634
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община Велико Търново/ 000133634
18000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000351580
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Община Велинград/ 000351580
3000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000093458
ОБЩИНА ВЕТРИНО
Община Ветрино/ 000093458
1800 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000159508
ОБЩИНА ВИДИН
Община Видин/ 000159508
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000024745
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Община Гоце Делчев/ 000024745
3600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000903533
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Община Димитровград/ 000903533
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000852932
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Община Добрич/ 000852932
12000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000852932
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Община Добрич/ 000852932
7200 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000093517
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Община Долни Чифлик/ 000093517
2000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000261630
ОБЩИНА ДУПНИЦА
Община Дупница/ 000261630
9600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000261630
ОБЩИНА ДУПНИЦА
Община Дупница/ 000261630
3000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000093524
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Община Дългопол/ 000093524
2400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000614938
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Община Златоград/ 000614938
3000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000817778
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Община Казанлък/ 000817778
15000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000817778
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Община Казанлък/ 000817778
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000471365
ОБЩИНА КАРЛОВО
Община Карлово/ 000471365
16666 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000159629
ОБЩИНА КУЛА
Община Кула/ 000159629
1666 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000261517
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил/ 000261517
15000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000261517
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил/ 000261517
24600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000351743
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Община Панагюрище/ 000351743
4166 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000024916
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Община Петрич/ 000024916
9000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000351750
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Община Пещера/ 000351750
9600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000057179
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Община Поморие/ 000057179
2400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000471502

Община Садово/ 000471502
6600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000133965
ОБЩИНА СВИЩОВ
Община Свищов/ 000133965
14400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000024987
ОБЩИНА СИМИТЛИ
Община Симитли/ 000024987
3600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000024987
ОБЩИНА СИМИТЛИ
Община Симитли/ 000024987
9000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000590654
ОБЩИНА СЛИВЕН
Община Сливен/ 000590654
4400 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000615118
ОБЩИНА СМОЛЯН
Община Смолян/ 000615118
4800 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000818022
ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА
Община Стара Загора/ 000818022
7560 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000590704
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Община Твърдица/ 000590704
1440 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000970464
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
Община Тополовград/ 000970464
4320 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000970464
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
Община Тополовград/ 000970464
1200 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000970464
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
Община Тополовград/ 000970464
3000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000386790
ОБЩИНА ТРЪН
Община Трън/ 000386790
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000565626
ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан/ 000565626
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000565626
ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан/ 000565626
6500 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000615164
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Община Чепеларе/ 000615164
4500 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000931721
ОБЩИНА ШУМЕН
Община Шумен/ 000931721
4000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000970496
ОБЩИНА ЯМБОЛ
Община Ямбол/ 000970496
10000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 131436477
ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Омбудсман на Република България/ 131436477
4320 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 131436477
ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Омбудсман на Република България/ 131436477
12000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 0001336340501

ОП Общинско кабелно радио/ 0001336340501
25000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000702014
БСП
ПП Българска социалистическа партия/ 000702014
20000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ/ 175248466
80000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП ГЕРБ/ 175248466
7200 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 130052349
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
ПП СДС/ 130052349
2000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 999999999

Представителство на Европейската комисия в България/ 999999999
6327 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 121817309
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР ПРОКУРАТУРА
Прокуратура на Република България/ 121817309
6000 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 121565598
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ИНСТИТУЦИЯ СЪЗД. СЪС СПЕЦ. ЗАКОН
Съвет за електронни медии/ 121565598
3600 лв.
121 Медия: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ФОКУС; РАДИОВЕРИГА ФОКУС
ЕИК: 130552817
Издател: ФОКУС-НУНТИ ООД
Собственик: ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА, ТЕТЯНА ВАЛЕРИЕВНА УЗУНОВА, ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ
ЕИК: 000715054
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕАД
УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД/ 000715054
6000 лв.
120 Медия: СПИСАНИЕ ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА; СПИСАНИЕ КУЛТУРА; ПОРТАЛ КУЛТУРА
ЕИК: 175205988
Издател: ФОНДАЦИЯ КОМУНИТАС
Собственик: Светослав Божков Божилов
ЕИК:

Вентчър Екуити България ЕАД
1043500 лв.
120 Медия: СПИСАНИЕ ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА; СПИСАНИЕ КУЛТУРА; ПОРТАЛ КУЛТУРА
ЕИК: 175205988
Издател: ФОНДАЦИЯ КОМУНИТАС
Собственик: Светослав Божков Божилов
ЕИК:

Пол Попов
7311 лв.
120 Медия: СПИСАНИЕ ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА; СПИСАНИЕ КУЛТУРА; ПОРТАЛ КУЛТУРА
ЕИК: 175205988
Издател: ФОНДАЦИЯ КОМУНИТАС
Собственик: Светослав Божков Божилов
ЕИК:

Община Стара Загора
3000 лв.
120 Медия: СПИСАНИЕ ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА; СПИСАНИЕ КУЛТУРА; ПОРТАЛ КУЛТУРА
ЕИК: 175205988
Издател: ФОНДАЦИЯ КОМУНИТАС
Собственик: Светослав Божков Божилов
ЕИК:

Българско Национално Радио, програма Хоризонт
4944 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 203805555
ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ АД
Империал туризъм ЕАД, ЕИК 203805555
1230 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 202922032

АНДЖЕЛА 2014 ООД, ЕИК 202922032
630 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 126609931

Сдружение БАХОДЗ Живот, ЕИК 126609931
3900 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 000903533
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, Булстат 000903533
50 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ, Булстат 175248466
800 лв.
172 Медия: taran.news
ЕИК: 205716799
Издател: ФАКТОР БГ ЕООД
Собственик: Христо Петков Христов
ЕИК: 0007020140050
БСП
Общ. съвет на БСП - Х-во, Булстат 0007020140050
100 лв.
266 Медия: ФЕЙС НЮЗ
ЕИК: 201764857
Издател: ФЕЙС НЮЗ ООД
Собственик: ДИМИТЪР СТОЙКОВ НИКОЛОВ, БОРИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ДОСЕВ
ЕИК:

ВМРО – Българско национално
600 лв.
266 Медия: ФЕЙС НЮЗ
ЕИК: 201764857
Издател: ФЕЙС НЮЗ ООД
Собственик: ДИМИТЪР СТОЙКОВ НИКОЛОВ, БОРИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ДОСЕВ
ЕИК:
БСП
ОС на БСП – Велико Търново
1000 лв.

Общо (за търсенето): 2 255 933,00 лв.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.