Медийно финансиране

Данни за 2019 г. от регистъра на Министерството на културата. Общо декларирани 21 657 385 лв. Търсене по име на медия, име на собственик, име на финансираща организация или тип финансиране: политическо, общинско, държавно, друго

Търсенето за @org_name ^"Ч*" намери 278 резултата

ДекларацияМедия
Издател
Собственик
Финансираща
Организация
ФинансиранеСума
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103514755
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА ЕООД
ДКЦ Чайка ЕООД, ЕИК:103514755
606 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103552229
УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД
Ученическо и столово хранене ЕАД, ЕИК:103552229
62 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086210
ДЕТСКА ГРАДИНА 2 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ДЕТСКА ГРАДИНА
ЦДГ Щастливо детство, ЕИК:000086210
10 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086138
ДЕТСКА ГРАДИНА 28 ПРОЛЕТ ДЕТСКА ГРАДИНА
ЦДГ Пролет, ЕИК:000086138
14 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175801664

ЦДГ Морски свят, ЕИК:175801664
21 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080815
ДЕТСКА ГРАДИНА 43 ПИНОКИО ДЕТСКА ГРАДИНА
ЦДГ Пинокио, ЕИК:000080815
9 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080854
ДЕТСКА ГРАДИНА 44 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
ЦДГ Валентина Терешкова, ЕИК:000080854
9 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000081123
ДЕТСКА ГРАДИНА 47 ЛЮЛЯЧЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
ОДЗ 25 Люляче, ЕИК:000081123
29 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086120
ДЕТСКА ГРАДИНА 9 АЛЕН МАК СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ДЕТСКА ГРАДИНА
ОДЗ 9 Ален мак, ЕИК:000086120
14 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086152
ДЕТСКА ГРАДИНА 40 ДЕТСКИ СВЯТ ДЕТСКА ГРАДИНА
ОДЗ 11 Детски свят, ЕИК:000086152
14 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175630101
ДЕТСКА ГРАДИНА 33 ДЕЛФИНЧЕ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ ДЕТСКА ГРАДИНА
ОДЗ 3 Делфинче, ЕИК:175630101
20 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000085844
ДЕТСКА ГРАДИНА 24 ДЕТСКО ГРАДЧЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ Детско градче, ЕИК:000085844
14 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080726
ДЕТСКА ГРАДИНА 37 ПЛАМЪЧЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ Пламъче, ЕИК:000080726
13 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000091879
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД
СБОБАЛ Варна ЕООД, ЕИК:000091879
152 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086202
ДЕТСКА ГРАДИНА 34 ЛЯСТОВИЧКА (С ЯСЛЕНА ГРУПА) ДЕТСКА ГРАДИНА
ОДЗ 8 Лястовичка, ЕИК:000086202
12 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000082061
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН УЧИЛИЩЕ
СОУ Елин Пелин, ЕИК:000082061
89 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093442
ОБЩИНА ВАРНА
Район Вл.Варненчик, ЕИК:000093442
55 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 813116984
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА ЕООД
ДКЦ 4 Варна ЕООД, ЕИК:813116984
257 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000081568
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЧИЛИЩЕ
ОУ Патриарх Евтимий, ЕИК:000081568
180 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000087674
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ УЧИЛИЩЕ
ОУ Стоян Михайловски, ЕИК:000087674
13 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175531126
III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КЪНЧЕВ УЧИЛИЩЕ
ОУ Ангел Кънчев, ЕИК:175531126
39 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086191
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕО МИЛЕВ УЧИЛИЩЕ
СУ Гео Милев, ЕИК:000086191
24 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175458589
ДЕТСКА ГРАДИНА 16 СЛЪНЧЕВА ДЪГА ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ Слънчева дъга, ЕИК:175458589
7 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080758
ДЕТСКА ГРАДИНА 5 СЛЪНЧО ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ Слънчо, ЕИК:000080758
58 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000085787

ДГ 32 Моряче, 000085787
10 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000087165
ДЕТСКА ГРАДИНА 35 ДЕТСКА РАДОСТ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 35 Детска радост, ЕИК:000087165
51 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000087172
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 15 ГЪЛЪБЧЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 15 Гълъбче, ЕИК:000087172
7 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080936
ДЕТСКА ГРАДИНА 17 Д-Р ПЕТЪР БЕРОН / С ЯСЛЕНА ГРУПА / ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 17 Д-р Петър Берон, ЕИК:000080936
50 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000087699
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ -ВАРНА УЧИЛИЩЕ
НГХНИ К.Преславски, ЕИК:000087699
72 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000090065
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД
СБАГАЛ Варна ЕООД, ЕИК:000090065
316 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103562052
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД
МБАЛ Св.Марина, ЕИК:103562052
1661 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 813154554
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА ЕООД
ДКЦ III Варна ЕООД, ЕИК:813154554
567 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 175292103
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
ПП Движение Нашият град, ЕИК:175292103
257 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 148076820
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА СЪД
Административен съд Варна, ЕИК:148076820
82 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000082264
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ УЧИЛИЩЕ
СОУ В.Левски, ЕИК:000082264
228 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 129004492
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ЕИК:129004492
167 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 121817309
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР ПРОКУРАТУРА
Окръжна прокуратура Варна, ЕИК:121817309
243 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093645
ОБЩИНА ДЕВНЯ
Община Девня, ЕИК: 000093645
760 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000090204
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВАРНА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ДМСГД Варна, ЕИК:000090204
110 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103002253
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД
ВИК Варна ООД, ЕИК:103002253
262 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000083619
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Икономически университет Варна, ЕИК:000083619
234 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093360
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ВАРНА
Областна администрация Варна, ЕИК:000093360
260 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093474
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Община Вълчи дол, ЕИК:000093474
232 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 130316140
ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЧЛ.62 АЛ.3 ОТ ТЗ)
ДП Пристанищна инфраструктура, ЕИК:130316140
23 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000093638
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Община Провадия, ЕИК:000093638
5066 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000090019
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД
МБАЛ Св.Анна Варна АД, ЕИК:000090019
165 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000083074
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ УЧИЛИЩЕ
ОУ П.Р.Славейков, ЕИК:000083074
18 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086907
ДЕТСКА ГРАДИНА 42 БЪЛГАРЧЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 42 Българче, ЕИК:000086907
36 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080740
ДЕТСКА ГРАДИНА 4 ТЕМЕНУЖКА ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 4 Теменужка, ЕИК:000080740
21 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 1290100290055

Затвора Варна, ЕИК:1290100290055
108 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000087247
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА N-44 КРИЛАТКО ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 31 Крилатко, ЕИК:000087247
7 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000085869
ДЕТСКА ГРАДИНА 19 СЛАВЕЙЧЕ (ЯСЛЕНА ГРУПА) ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 19 Славейче, ЕИК:000085869
9 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000080797
ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗВЕЗДИЧКА ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 3 Звездичка, ЕИК:000080797
36 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086794
ДЕТСКА ГРАДИНА14 ДРУЖБА ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ14 Дружба, ЕИК:000086794
16 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 116503980
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
МБАЛ Св.Иван Рилски Разград АД, ЕИК:116503980
129 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 0006723500049

РТВЦ-Варна, 0006723500049
105 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086889
ДЕТСКА ГРАДИНА 36 МОРСКА ЗВЕЗДИЦА /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ ДЕТСКА ГРАДИНА
ДГ 36 Морска звездица, ЕИК:000086889
24 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000086768

ДГ 30 Синчец, ЕИК:000086768
9 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000852697
ОБЩИНА КАВАРНА
Община Каварна, ЕИК:000852697
158 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 1310631880146

ТД на НАП Варна, ЕИК:1310631880146
352 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 103146449
ДЖИНДЖЪРС ЕООД
Джинджърс ЕООД, ЕИК:103146449
30000 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 131111149
БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД
Бранд ню айдиъс ЕООД, ЕИК:131111149
20700 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 000083633
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Медицински университет Варна, ЕИК:000083633
2520 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 121396123
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
РУ Североизт.р-н на БП ЕАД, ЕИК:121396123
1695 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 148089508
ПАЗАРИ ЕАД
Пазари ЕАД, ЕИК:148089508
4800 лв.
212 Медия: Вестник Черно море; Информационна агенция Черно море/www.chernomore.bg/
ЕИК: 103283584
Издател: Черно море прес ЕООД
Собственик: Нася Стефанова Атанасова-на основание пар. 2, ал. 5 от ДР на ЗМИП
ЕИК: 813106564
ОБРЕДИ ЕООД
Обреди ЕООД, ЕИК:813106564
900 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 000057179
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Община Поморие, ЕИК 000057179
6000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 000056764
ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос, ЕИК 000056764
16080 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 000057001
ОБЩИНА КАМЕНО
Община Камено, ЕИК 000057001
4800 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 000056878
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Община Средец, ЕИК 000056878
7200 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 000057122
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър, ЕИК 000057122
4800 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 102164063
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Община Приморско, ЕИК 102164063
7200 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 102004532

Пристанище Бургас ЕАД, ЕИК 102004532
6000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 812115210
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД
В и К Бургас, ЕИК 812115210
3000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 102274111
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД
УМБАЛ Бургас, ЕИК 102274111
5400 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 102657921
БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД
Бургаски пазари ЕООД, ЕИК 102657921
2865 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб, ЕИК 175248466
240 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 0007020140218
БСП
Общински съвет на БСП Бургас, ЕИК 0007020140218
300 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 130451348
ВМРО
ПП ВМРО, ЕИК 130451348
1500 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 7809126938

ИК Ваня Руменова Григорова, ЕИК 7809126938
240 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 0007020140218
БСП
Общински съвет на БСП Бургас, ЕИК 0007020140218
1900 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 131458114
АТАКА
ПП Атака, ЕИК 131458114
450 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 176368365
ДБГ
ПП Движение Б-я на гражданите, ЕИК 176368365
600 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб, ЕИК 175248466
1000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 175248466
ГЕРБ
ПП Герб, ЕИК 175248466
50 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 0007020140218
БСП
Общински съвет на БСП Бургас, ЕИК 0007020140218
500 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 6103250672

ИК, Ирена Борисова Лашкова, ЕИК 6103250672
1000 лв.
50 Медия: вестник Черноморски фар
ЕИК: 147111873
Издател: Черноморски фар ЕАД
Собственик: Димитър Стойков Николов
ЕИК: 5911210443
Ние гражданите
М.К. Ние гражданите, А.Божидаров, ЕИК 5911210443
1000 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 812020577
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Слънчев бряг АД, ЕИК 812020577
3240 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 812020577
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Слънчев бряг АД, ЕИК 812020577
3240 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000133673
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Община Горна Оряховица, ЕИК 000133673
24600 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000133673
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Община Горна Оряховица, ЕИК 000133673
24600 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000056878
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Община Средец, ЕИК 000056878
600 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000056878
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Община Средец, ЕИК 000056878
600 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000057094

Община Царево, ЕИК 000057094
950 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000057094

Община Царево, ЕИК 000057094
950 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000056814
ОБЩИНА БУРГАС
Община Бургас, ЕИК 000056814
350 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 000056814
ОБЩИНА БУРГАС
Община Бургас, ЕИК 000056814
350 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 177226707

МИРГ Бургас - Камено, ЕИК 177226707
144 лв.
102 Медия: информационен сайт
ЕИК: 201320539
Издател: Черноморие-БГ ООД
Собственик: Десислава Иванова Георгиева, Лина Гинкова Главинова
ЕИК: 177226707

МИРГ Бургас - Камено, ЕИК 177226707
144 лв.

Общо (за търсенето): 1 470 329,00 лв.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.