Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"А*" намери 25984 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
406835 Аглика Величкова Адамова-Петкова 2019 ИВСС2
408661 Антония Атанасова Атанасова-Алексова 2019 ИВСС2
397163 Антония Атанасова Атанасова-Алексова съдия 2018 ИВСС
397421 Аглика Величкова Адамова-Петкова съдия 2018 ИВСС
402523 Антония Атанасова Атанасова-Алексова Съдия 2017 ИВСС
402790 Аглика Величкова Адамова-Петкова съдия 2017 ИВСС
306555 Ангел Александров Ангелов извънреден и пълномощен посланик 2015 Годишна Сметна палата
312600 Ангел Михайлов Алексов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
313054 Ангел Александров Ангелов извънреден и пълномощен посланик 2015 Годишна Сметна палата
322587 Ангел Михайлов Алексов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
333506 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
345290 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
347473 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
349186 Антим Асенов Събев Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
350778 Ахмед Мехмедов Ахмедов Заместник кмет 2015 Освобождаване Сметна палата
351761 Анастас Бончев Анастасов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
358662 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
359307 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
310180 Апостол Методиев Апостолов член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
336163 Антон Еленков Антов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
340329 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
341789 Антон Еленков Антов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
346350 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
351317 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
354250 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
357109 Ахмед Мехмедов Ахмедов Заместник кмет 2014 Годишна Сметна палата
357552 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
307531 Ангел Александров Ангелов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
311412 Ангел Александров Ангелов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
333763 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
341270 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
344421 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
347257 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
352779 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
355545 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
356712 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
359276 Ангел Александров Антонов главен директор 2013 Освобождаване Сметна палата
364869 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
323825 Анна Красимирова Аврамова - Градева Прокурор 2012 Постъпване Сметна палата
333630 Атанаска Ангелова Атанасова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
337304 Антон Еленков Антов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
338898 Атанаска Ангелова Атанасова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
341458 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
343038 Антон Еленков Антов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
347466 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
352695 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
355654 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
359117 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
359463 Анастас Бончев Анастасов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
327395 Антон Еленков Антов Съдия 2011 Годишна Сметна палата
331195 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
341140 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
342011 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2011 Годишна Сметна палата
344381 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
348049 Ахмед Мехмедов Ахмедов Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
349090 АНАСТАС БОНЧЕВ АНАСТАСОВ Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
349455 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
350199 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2011 Годишна Сметна палата
352197 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
356171 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
358760 Ангел Александров Антонов главен директор 2011 Годишна Сметна палата
359428 Алекси Койчев Алексиев директор областна дирекция на МВР 2011 Годишна Сметна палата
361237 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
325856 Антон Еленков Антов Съдия 2010 Годишна Сметна палата
327742 Анелия Иванова Ананиева-Сръндева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
329585 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
333145 Антон Еленков Антов Съдия 2010 Годишна Сметна палата
335072 Анелия Иванова Ананиева-Сръндева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
337139 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
339682 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
340299 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
347809 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
348516 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
351551 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
360096 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
323180 Атанаска Ангелова Атанасова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
328048 Анелия Иванова Ананиева-Сръндева Съдия 2009 Годишна Сметна палата
330027 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
331580 Ана Димитрова Аврамова-Христова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
339841 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2009 Годишна Сметна палата
340471 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2009 Годишна Сметна палата
351975 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2009 Годишна Сметна палата
354400 Ангел Александров Антонов зам. главен директор 2009 Постъпване Сметна палата
355219 Алекси Койчев Алексиев директор областна дирекция на МВР 2009 Постъпване Сметна палата
356973 Андон Андонов Василев директор РЗОК 2009 Освобождаване Сметна палата
357751 Асен Антонов Антов зам.изп. директор 2009 Освобождаване Сметна палата
327144 Анастас Василев Анастасов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
330474 Атанаска Ангелова Атанасова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
337639 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
339130 Ана Димитрова Аврамова-Христова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
347862 Ахмед Реджебов Ахмедов Кмет 2008 Годишна Сметна палата
349497 Апостол Стефанов Апостолов Кмет 2008 Годишна Сметна палата
351362 Ахмед Адем Ибиш Заместник кмет 2008 Освобождаване Сметна палата
360032 Асен Антонов Антов зам.изп. директор 2008 Постъпване Сметна палата
326948 Анелия Иванова Ананиева-Сръндева Съдия 2007 Постъпване Сметна палата
328813 Аглика Величкова Адамова-Петкова Съдия 2007 Годишна Сметна палата
339162 АЙДЪН ФАИК АДЕМ Председател на ОбС 2007 Годишна Сметна палата
351554 Алекси Димитров Алексиев Заместник кмет 2007 Освобождаване Сметна палата
352776 Аспарух Асенов Аспарухов Кмет 2007 Постъпване Сметна палата
358794 Апостол Лъчезаров Апостолов председател на КФН 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)